Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 244 Luns, 26 de decembro de 2022 Páx. 65729

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Lourenzá

ANUNCIO do extracto das convocatorias, bases xerais e bases específicas dos procesos selectivos para o ingreso como persoal funcionario de carreira ou laboral fixo en prazas incluídas na oferta de emprego público do ano 2022, taxa adicional de estabilización do emprego temporal (disposición adicional sexta da Lei 20/2021, do 28 de decembro).

No Boletín Oficial da provincia (BOP) de Lugo núm. 272, do 28 de novembro de 2022, así como na sede electrónica do Concello de Lourenzá (Lugo), publícanse as convocatorias, bases xerais e bases específicas, que regulan os procesos selectivos para o ingreso nas prazas de persoal funcionario de carreira ou laboral fixo no Concello de Lourenzá (Lugo), incluídas na oferta de emprego público do ano 2022, taxa adicional de estabilización de emprego temporal (disposición adicional sexta da Lei 20/2021, do 28 de decembro), que a seguir se sinalan:

Unha praza de técnico/a de xestión, do cadro de persoal funcionario, pertencentes á escala da Administración xeral, subescala xestión, grupo A, subgrupo A2, mediante o sistema de concurso, cota xeral, acceso libre.

Unha praza de administrativo/a, do cadro de persoal funcionario, pertencentes á escala da Administración xeral, subescala administrativa, grupo, subgrupo C1, mediante o sistema de concurso, cota xeral, acceso libre.

Unha praza de arquitecto/a, do cadro de persoal funcionario, pertencente á escala de Administración especial, subescala técnica, clase técnicos/as superiores, grupo A, subgrupo A1, mediante o sistema de concurso, cota xeral, acceso libre.

Unha praza de psicólogo/a do cadro de persoal funcionario, pertencente á escala de Administración especial, subescala técnica, clase técnicos/as superiores, grupo A, subgrupo A1, mediante o sistema de concurso, cota xeral, acceso libre.

Unha praza de técnico/a superior de electricidade e electrónica, oficios múltiples, maquinista condutor/a do cadro de persoal funcionario, pertencente á escala de Administración especial, subescala técnica, clase técnicos/as superiores, grupo B, mediante o sistema de concurso, cota xeral, acceso libre.

Tres prazas de mestre/a de educación infantil, do cadro de persoal laboral fixo, grupo A, subgrupo A2, mediante o sistema de concurso, cota xeral, acceso libre.

Tres prazas de conserxe, operario/a de servizos múltiples, condutor/a, do cadro de persoal laboral fixo, agrupacións profesionais, mediante o sistema de concurso, cota xeral, acceso libre.

Cinco prazas de auxiliar de axuda no fogar, do cadro de persoal laboral fixo, agrupacións profesionais, mediante o sistema de concurso, cota xeral, acceso libre.

Dúas prazas de operario/a limpador/a, do cadro de persoal laboral fixo, agrupacións profesionais, mediante o sistema de concurso, cota xeral, acceso libre.

Unha praza de operario/a de servizos múltiples, maquinista, condutor/a, do cadro de persoal laboral fixo, agrupacións profesionais, mediante o sistema de concurso, cota xeral, acceso libre.

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte (20) días naturais, contados desde o día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria e das bases no Boletín Oficial del Estado (BOE).

Os sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cando procedan de conformidade coas bases, publicaranse no BOP de Lugo, no taboleiro de anuncios desta entidade e na páxina web do Concello de Lourenzá.

Lourenzá, 29 de novembro de 2022

Rocío López García
Alcaldesa