Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 244 Luns, 26 de decembro de 2022 Páx. 65714

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación

RESOLUCIÓN do 10 de novembro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica nos concellos de Tomiño e O Rosal (expediente IN407A 2022/384-4).

Para os efectos previstos na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, e no título VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, sométese a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, e a urxente ocupación que leva implícita da instalación eléctrica que se describe:

Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.

Domicilio social: avenida de América, 38, 28028 Madrid.

Denominación: substitución dos apoios 9T7X0EFE//79 e 9T995IHK//79 na LMTA ROS806.

Situación: Tomiño e O Rosal.

Características técnicas: substitución do apoio 9T7X0EFE//79 no tramo ROS8060137 por un C-3000/16 e do 9T995IHK//79-1 no tramo ROS8060138 por un C-1000/14. Liña de media tensión aérea (LMTA) a 20 kV en dúas actuacións. A primeira é de 100 metros, en condutor LA-110, con orixe no apoio existente 9U79SNQR e final no apoio proxectado C-3000/16. A segunda actuación é de 64 metros, en condutor LA-56, con orixe no apoio proxectado C-3000/16 e final no apoio proxectado C-1000/14. A instalación está situada en Arroios, As Eiras, no municipio do Rosal e Fonte do Pedro, Goián, no municipio de Tomiño (Pontevedra).

A relación concreta e individualizada dos bens ou dereitos que se van expropiar figura no anexo.

Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presentar as súas alegacións nesta xefatura territorial, avenida María Victoria Moreno, 43, 36003 Pontevedra, no prazo máximo de trinta días, a partir da última publicación ou notificación individual.

O proxecto encóntrase á disposición do público para a súa consulta no portal da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación (http://ceei.xunta.gal/transparencia/documentos-sometidos-a-informacion-publica) durante o prazo de trinta días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.

Durante o dito período calquera persoa poderá achegar, por escrito, os datos oportunos para rectificar posibles erros na relación de persoas, bens e dereitos afectados, así como formular as posibles alegacións por razón do disposto no artigo 145 do Real decreto 1955/2000 anteriormente citado.

Pontevedra, 10 de novembro de 2022

Tomás Nogueiras Nieto
Xefe territorial de Pontevedra

ANEXO

Nº de expediente: IN407A 2022/384-4.

Denominación: substitución dos apoios 9T7X0EFE//79 e 9T995IHK//79 na LMTA ROS806.

Concellos: Tomiño e O Rosal.

Lugar

Cultivo

Referencia catastral

Titular

Apoio

Afeccións

m2

lonx.

m2 sub.

1

Pontellón

Rústico

36048A071003910000FR

María Soledad González Otero

Xulio Benítez González

Cecilia Benítez González

1

1,69

2

Fonte do Pedro

Rústico

36054B512020120000LL

Descoñecido/a

2

1,44