Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 5 Luns, 9 de xaneiro de 2023 Páx. 2524

III. Outras disposicións

Universidade de Vigo

EXTRACTO da Resolución do 19 de decembro de 2022 pola que se publican as axudas ao estudo propias desta universidade no curso 2022/23.

BDNS (Identif.): 664702.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo se pode consultar na Base de datos nacional de subvencións https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/show/1036.

Primeiro. Persoas beneficiarias

Alumnado matriculado na Universidade de Vigo en estudos universitarios oficiais de grao, máster e doutoramento de centros propios ou en centros adscritos de titularidade pública que imparten titulacións non impartidas en centros propios (Enfermaría Ourense, Enfermaría Pontevedra e Enfermaría Meixoeiro).

Segundo. Obxecto

O obxecto das axudas é atender as necesidades do estudantado matriculado na Universidade de Vigo en estudos universitarios oficiais de grao, máster e doutoramento de centros propios ou en centros adscritos de titularidade pública que imparten titulacións non impartidas en centros propios (Enfermaría Ourense, Enfermaría Pontevedra e Enfermaría Meixoeiro), que presentan circunstancias económicas ou familiares que lle impidan ou dificulten a continuidade nos seus estudos.

Terceiro. Bases reguladoras

Resolución do 19 de decembro de 2022 pola que se publican as axudas ao estudo propias desta universidade no curso 2022/23.

Cuarto. Contía.

A contía total do crédito destinado a estas axudas será de douscentos mil euros (200.000 €).

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

Desde o 20 de decembro de 2022 ata o 23 de xaneiro de 2023.

Vigo, 19 de decembro de 2022

O reitor da Universidade de Vigo
P.D. (Resolución do 22.6.2022, DOG do 6 de xullo)
Natalia Caparrini Marín
Vicerreitora de Estudantado e Empregabilidade