Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 10 Luns, 16 de xaneiro de 2023 Páx. 4789

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

RESOLUCIÓN do 5 de xaneiro de 2023, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Mar, pola que se dá publicidade a dúas encomendas de xestión ao medio propio Empresa Pública de Servizos Agrarios, S.A. (Seaga), para executar durante os anos 2022 e 2023.

De conformidade co artigo 8 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, dáse publicidade ás seguintes encomendas coas seguintes características:

1. Resolución do 17 de novembro de 2022 pola que se encarga ao medio propio Empresa Pública de Servizos Agrarios, S.A. (Seaga) a prestación do servizo de apoio administrativo na xestión de cuestións xerais de políticas europeas e fondos europeos dentro do marco da política pesqueira común (PPC).

– Actividade: describir as tarefas que comprenderán a asistencia técnica para a prestación do servizo de apoio administrativo na xestión de cuestións xerais de políticas europeas e fondos europeos dentro do marco da política pesqueira común (PPC).

– Natureza e alcance da xestión da encomendada: encomenda de xestión a medios propios, ao ter a Empresa Pública de Servizos Agrarios, S.A. (Seaga) a consideración de medio propio instrumental e de servizo técnico da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, en cumprimento do establecido nos artigos 10, 47 e seguintes da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

– Prazo de vixencia: desde o 17 de novembro de 2022 ata o 31 de decembro de 2023.

– Financiamento: tramitouse con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022 e 2023, aplicación orzamentaria 15.02.723A.640.1, con código de proxecto 2016 00287. Cofinanciada polo FEMP nun 75 %.

2. Resolución do 8 de novembro de 2022 pola que se encarga ao medio propio Empresa Pública de Servizos Agrarios, S.A. (Seaga) a retirada, o almacenamento e a xestión de residuos procedentes da inspección e vixilancia pesqueira realizada pola Subdirección Xeral de Gardacostas de Galicia para o ano 2023.

– Actividade: realización dos traballos relativos á retirada, ao almacenamento e á xestión dos materiais, ben sexa como residuo ou para a reutilización de artes de pesca procedentes de comisos realizados pola Subdirección Xeral de Gardacostas de Galicia.

– Natureza e alcance da xestión encomendada: encomenda de xestión a medios propios, ao ter a Empresa Pública de Servizos Agrarios, S.A. (Seaga) a consideración de medio propio instrumental e de servizo técnico da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, en cumprimento do establecido nos artigos 10, 47 e seguintes da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

– Prazo de vixencia: desde o 1 de xaneiro de 2023 ata o 31 de decembro de 2023.

– Financiamento: tramitouse como expediente anticipado de gasto con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023, aplicación orzamentaria 15.01.541C.604.1, con código de proxecto 2011 00867.

Santiago de Compostela, 5 de xaneiro de 2023

Silvia Cortiñas Fernández
Secretaria xeral técnica da Consellería do Mar