Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 18 Xoves, 26 de xaneiro de 2023 Páx. 9140

III. Outras disposicións

Axencia Galega da Calidade Alimentaria

RESOLUCIÓN do 17 de xaneiro de 2023 pola que se dá publicidade ás subvencións concedidas ao abeiro da Resolución do 30 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para a execución de proxectos dos grupos operativos da Asociación Europea da Innovación (AEI), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17, punto b) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia (DOG) as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, a finalidade da subvención, o beneficiario e a cantidade concedida.

Segundo o disposto no artigo 19.1 da Resolución do 30 de decembro de 2021, o órgano competente para ditar a resolución de concesión destas axudas é o director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria.

Na súa virtude, a Dirección da Axencia Galega da Calidade Alimentaria

RESOLVE:

Publicar no DOG as axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 30 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas á execución de proxectos dos grupos operativos da Asociación Europea da Innovación (AEI) no ámbito agroforestal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rual (PDR) de Galicia 2014-2020, que figuran como anexo nesta resolución.

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2023

José Luis Cabarcos Corral
Director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria

ANEXO

Convocatoria:

Resolución do 30 de decembro de 2021 (DOG nº 18, do 27 de xaneiro) pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a execución de proxectos dos grupos operativos da Asociación Europea da Innovación (AEI), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022.

Programa e crédito orzamentario:

Esta resolución financiarase con cargo á aplicación orzamentaria 14.A2.561A.770.0, con código do proxecto 201600417, por un valor total de 6.127.330,00 euros, distribuídos nas seguintes anualidades: 919.099,50 euros en 2022, 3.676.398,00 euros en 2023 e 1.531.832,50 euros no 2024. Financiarase integramente co cargo ao Programa de desenvolvemento rural de Galicia, cunha achega do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) ao 75 %, con fondos propios da Xunta de Galicia nun 22,5 e con fondos do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, nun 2,5 %.

Finalidade:

Execución de proxectos dos grupos operativos da Asociación Europea da Innovación (AEI).

Beneficiarios, proxectos e contías:

Nº de expte

Título

Beneficiarios

CIF

Axuda concedida 2022 (€)

Axuda concedida 2023 (€)

Axuda concedida 2024 (€)

Axuda total (€)

Feader 2022/001B

GO Millopreciso. Agricultura de precisión con millo forraxeiro en Galicia

Marcos Otero, S.L.

B15967094

17.500,00

27.075,00

15.425,00

60.000,00

USC

Q1518001A

0,00

36.350,00

23.650,00

60.000,00

Feuga

G15051667

7.509,50

23.633,07

13.857,43

45.000,00

Francisco López Pena

33849555H

2.000,00

7.000,00

6.000,00

15.000,00

Feader 2022/007B

Dixitalización da cadea de valor da IXP Ternera Gallega

Fundación Juana de Vega

G15050602

5.868,04

6.532,53

20.168,53

32.569,10

Centro Tecnolóxico da Carne

G32273427

6.267,50

27.429,75

1.654,75

35.352,00

CRIXP Carne de Vacún de Galicia

Q1500342I

3.088,44

9.013,60

7.788,86

19.890,90

Agrigga Carne, Soc. Coop. Galega

F70490370

2.573,70

5.418,59

6.766,75

14.759,04

Centro Tecnol Telecom Galicia-Gradiant

G36997229

9.202,32

44.761,40

19.794,43

73.758,15

Feader 2022/010B

Aproavi. Aproveitamento integral da galiñaza para a mellora da sustentabilidadde e concorrencia do sector avícola

Energylab

G27719913

18.276,59

82.788,54

31.461,99

132.527,12

Centro Tecnolóxico da Carne

G32273427

5.200,00

15.600,00

5.200,00

26.000,00

Silvares de Group, S.C.G.

F06910822

1.465,77

5.348,25

2.259,31

9.073,33

Adegal

G32440455

2.000,00

4.000,00

6.000,00

12.000,00

Feader 2022/011B

GO Plasmowine. Momento óptimo de aplicación dos tratamentos contra o mildiu da vide para minimizar residuos no viño

Monet Tecnología e Innovac, S.L.

B27798313

8.898,00

18.124,50

14.977,50

42.000,00

Viña Costeira, S.C.G.

F32002230

5.225,00

14.875,00

11.900,00

32.000,00

Feuga

G15051667

4.600,00

13.024,18

4.375,81

21.999,99

UVigo

Q8650002B

800,00

20.975,00

20.225,00

42.000,00

Deputación de Pontevedra-EFA

P3600000H

7.481,70

18.496,75

16.021,55

42.000,00

Feader 2022/014B

Plantavid. Produción de planta de vide resistente á podremia branca de raíz

Viveros López Vid, S.L.

B32504193

13.475,54

46.030,37

43.101,50

102.607,41

Coop. Vitivinícola Arousana, S.C.G.

F36477354

6.757,07

15.872,93

16.225,00

38.855,00

Viña Costeira, S.C.G.

F32002230

6.755,00

15.975,00

15.725,00

38.455,00

Feader 2022/015B

Novos aproveitamentos de emendas obtidas de residuos porcinos e forestais para a mellora da calidade dos solos

Seica Seo, S.L.

B32506149

15.825,33

24.426,64

22.426,64

62.678,61

Ana María Pérez Fidalgo

76714826M

7.818,33

8.924,44

9.924,44

26.667,21

CMCMA Sera de Meda-Vences

V32203432

0,00

15.000,00

5.000,00

20.000,00

UVigo

Q8650002B

1.350,00

20.300,00

18.850,00

40.500,00

USC

Q1518001A

2.000,00

14.045,00

14.045,00

30.090,00

Feader 2022/017B

GO Funtrapa-Fungos parasiticidas para a transición de gandarías a réximes pastorís

Pazo de Vilane, S.L.

B64116957

6.752,70

20.941,26

12.306,04

40.000,00

Asociación Prodeme

G27011790

9.000,00

27.000,00

9.000,00

45.000,00

USC

Q1518001A

7.500,00

42.500,00

15.000,00

65.000,00

Feuga

G15051667

3.751,69

16.126,16

10.122,15

30.000,00

Feader 2022/022B

Resinerxia: Accións de cooperación para o desenvolvemento do sector resineiro galego

Xagoaza Pinaster, S.L.

B32497612

14.461,09

51.409,42

22.393,83

88.264,34

Asociación Forestal de Galicia

G15112121

5.244,00

20.976,00

8.740,00

34.960,00

UVigo

Q8650002B

747,91

6.617,50

20.240,00

27.605,41

Sinergias Sostenibles Resiforest, S.L.

B27504703

3.110,57

8.849,43

10.677,00

22.637,00

Feader 2022/023B

Obtención de viños sustentables de calidade mediante estratexias alternativas na xestión da fertilidade -Greensoilvin

Coop Vitivinícola Arousana, S.C.G.

F36477354

6.647,18

10.445,09

10.832,54

27.924,81

Bodegas Martín Códax, S.A.U.

A36033009

5.358,75

16.297,50

21.900,25

43.556,50

Viñedos Altos de Tarona, S.L.

B36381002

3.943,05

11.826,80

10.604,55

26.374,40

UVigo

Q8650002B

11.050,00

33.918,75

37.168,75

82.137,50

Feader 2022/024B

Desenvolvemento de elicitadores de defensa en castiñeiro de país (GO Delicas)

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.

A28476208

8.669,04

26.575,00

14.629,80

49.873,84

USC

Q1518001A

12.500,00

36.600,00

35.701,56

84.801,56

Boibel Forestal, S.L.

B15492705

2.806,10

9.171,36

7.697,09

19.674,55

Hifas Foresta, S.L.

B94194834

2.723,87

11.236,70

5.236,75

19.197,32

IXP Castaña de Galicia

V70206974

300,00

1.300,00

4.800,00

6.400,00

Feader 2022/027B

Biomais CO2

Enxeñería Forestal Asedor, S.L.

B94033339

16.652,16

20.702,88

17.702,88

55.057,92

USC

Q1518001A

0,00

44.275,00

0,00

44.275,00

Clúster Madeira Deseño Galicia

G32290439

3.626,53

10.247,88

21.089,63

34.964,04

BioEco2

G05479134

0,00

700,00

400,00

1.100,00

Feader 2022/028B

Terractiva: grupo operativo de apoio á novos entrantes na agroecoloxía

Asoc. Esc. Fam. Agraria Fontebora

G15059876

6.533,27

15.011,91

21.011,91

42.557,09

Fundación Juana de Vega

G15050602

6.075,15

24.022,80

12.172,30

42.270,25

USC

Q1518001A

10.353,00

31.060,00

10.353,00

51.766,00

ADR Mariñas-Betanzos

G70180807

2.115,85

10.964,55

13.080,00

26.160,40

Horsal, S.C.G.

F36033132

1.488,75

8.934,80

4.467,00

14.890,55

Feader 2022/029B

Implementación dunha ferramenta de xestión técnico-económica para as gandarías de morenas galegas (MGXES)

Boaga

G32280729

22.400,00

41.720,00

28.700,00

92.820,00

Centro Tecnolóxico da Carne

G32273427

2.000,00

32.000,00

29.400,00

63.400,00

Federapes

G32364416

2.500,00

12.950,00

8.250,00

23.700,00

Feader 2022/030B

Mellora do cultivo da especie autóctona de sabugueiro para a obtención de extractos ricos en compostos bioactivos

Veigas de Sabugueiro, S.L.

B32332827

10.571,27

42.557,68

15.565,73

68.694,68

USC

Q1518001A

10.805,87

33.560,36

13.031,94

57.398,17

Anfaco

G36625309

4.923,15

22.441,74

17.347,78

44.712,67

Craega

V27218643

963,88

3.504,73

4.489,95

8.958,56

Feader 2022/37B

Mellora da sustentabilidade apícola mediante o uso das novas tecnoloxías e a conservación da abella local, Sost Apícola

Agrup. Desenv. e Formac. Sector Apícola Galego

V32252496

16.987,55

26.165,55

25.349,55

68.502,65

UVigo

Q8650002B

1.500,00

35.075,00

31.775,00

68.350,00

CRIXP Mel de Galicia

V15211303

6.836,25

9.965,00

6.736,25

23.537,50

Boaga

G32280729

0,00

8.950,00

6.050,00

15.000,00

Javier Seijo Muras

36152424N

1.800,00

2.800,00

0,00

4.600,00

Feader 2022/040B

GO Regavid. Ferramenta de xestión da rega que avalía necesidades hídricas actuais do viñedo e predí as futuras

Monet Tecnología e Innovación, S.L.

B27798313

15.572,00

23.741,50

18.686,50

58.000,00

Bodegas Martín Códax, S.A.U.

A36033009

4.025,00

21.918,75

12.056,25

38.000,00

USC

Q1518001A

1.539,00

31.841,84

24.619,16

58.000,00

Feuga

G15051667

5.865,00

12.980,43

7.154,57

26.000,00

Feader 2022/044B

Plan de acción para a mellora da sostenibilidade nas producións cárnicas galegas

Agaca

F15156557

13.740,00

36.875,00

34.685,00

85.300,00

Centro Tecnolóxico da Carne

G32273427

3.500,00

26.800,00

20.800,00

51.100,00

A Carqueixa, S.C.G.

F27176775

2.300,00

2.300,00

0,00

4.600,00

Tres Fuciños, S.C.G.

F70511993

1.150,00

1.150,00

0,00

2.300,00

Vanessa Díaz Mata

33349130G

1.150,00

1.150,00

0,00

2.300,00

Feader 2022/045B

Sistema de diagnóstico integral portable

Unión Leiteira Galega

G70303219

19.040,07

28.350,00

28.350,00

75.740,07

Fundación Instituto Tecnológico de Galicia

G15305923

0,00

13.950,00

13.950,00

27.900,00

PS Vet Dairyquality, S.L.

B70437363

0,00

13.950,00

13.950,00

27.900,00

Asoc. Prof. Gandeiros de Lugo

G27310044

5.400,00

6.300,00

6.300,00

18.000,00

Fegama

G70138565

0,00

13.950,00

13.950,00

27.900,00

Feader 2022/048B

Incremento da produtividade micolóxica dos piñeirais galegos Cogomelos+

Servitec Medioambiente, S.L.

B09326000

25.210,01

54.553,09

22.185,97

101.949,07

USC

Q1518001A

0,00

31.863,00

22.777,00

54.640,00

Feuga

G15051667

1.621,94

11.823,82

9.962,12

23.407,88

Feader 2022/051B

Influencia de factores agronómicos, almacenamento e fritura sobre o potencial de formación de acrilamida na pataca

Patatas y cebollas Gándara, S.C.

J32441677

9.306,00

13.000,00

13.000,00

35.306,00

Centro Tecnolóxico da Carne

G32273427

5.800,00

32.500,00

29.800,00

68.100,00

Avelino Santana García

44445832B

1.000,50

1.999,85

1.999,85

5.000,20

Adegal

G32440455

2.000,00

4.000,00

6.300,00

12.300,00

Feader 2022/058B

Revalorización dos piñeirais galegos a través da calidade da resina (GO Picare)

Sinergias Sostenibles Resiforest, S. L.

B27504703

15.260,55

24.149,45

10.280,00

49.690,00

CSIC-Misión Biolóxica de Galicia

Q2818002D

8.000,00

44.700,00

48.200,00

100.900,00

Roberto Alfonso Touza Rodríguez

36064618C

0,00

8.000,00

10.000,00

18.000,00

Xagoaza Pinaster, S.L.

B32497612

3.500,00

3.000,00

3.000,00

9.500,00

Feader 2022/061B

Agricultura de precisión para un medio natural rendible e sostible

Avelino Santana García

44445832B

7.357,90

22.100,00

32.300,00

61.757,90

Centro Tecnolóxico da Carne

G32273427

3.000,00

27.600,00

23.600,00

54.200,00

Amodo Soluciones, S.L.

B32460412

6.000,00

10.200,00

6.340,00

22.540,00

José Antonio Marra Bolaño

76709489G

4.500,00

5.450,00

5.005,00

14.955,00

Fortop Topografía, S.L.U.

B15632714

6.000,00

10.500,00

9.100,00

25.600,00

Feader 2022/062B

Ceba en Galicia: optimización e protocolización dun sistema de engorde de becerros frisóns rendible e replicable

Asoc Agraria de Galicia

G94114675

8.634,28

31.888,16

18.074,59

58.597,03

Centro Tecnolóxico da Carne

G32273427

9.674,49

34.280,75

20.541,34

64.496,58

Guadiagro, S.L.

B32299372

8.330,81

30.450,00

16.757,91

55.538,72

Feader 2022/066B

NIRS4CUSTOM, investigación para o desenvolvemento innovador dun prototipo equipado coa técnica NIRS para analizar a composición química do solo en tempo real, asociado a un caderno de campo dixital dotado dunha capa de intelixencia artificial con predición para a fertilización personalizada dos cultivos

Alvaro Rodríguez Eiras, S.L.

B27015304

26.242,50

82.695,00

36.312,50

145.250,00

Cusoviame, Soc. Coop. Galega

F15025810

741,75

2.967,00

1.236,25

4.945,00

Centro Tecnol. Telecom. Galicia-Gradiant

G36997229

0,00

22.037,00

7.425,00

29.462,00

Feader 2022/068B

Vacún de carne e pasto: identificación e fomento de manexos gandeiros económica e ambientalmente máis sustentables

Xestión Agrogandeira e Natureza, S.L.

B27383751

13.896,26

41.931,48

20.145,07

75.972,81

USC

Q1518001A

0,00

21.462,99

4.322,90

25.785,89

Almoga, S. Coop. Galega

F27430511

2.662,33

6.157,18

3.198,36

12.017,87

Celtia Agroenxeñeria, S.L.

B32458564

3.865,38

12.278,79

6.382,78

22.526,95