Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 21 Martes, 31 de xaneiro de 2023 Páx. 10377

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

RESOLUCIÓN do 16 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, pola que se dá publicidade das axudas concedidas correspondentes á convocatoria do exercicio 2022.

1. Axudas a propietarios de buques pesqueiros.

1.1. Axudas que limiten o impacto da pesca no medio mariño e adaptación da pesca á protección das especies.

a) Norma reguladora: Orde do 28 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases e se regulan os procedementos para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para propietarios de buques pesqueiros, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se convocan para o ano 2022 os devanditos procedementos, tramitados como expedientes anticipados de gasto (códigos de procedemento PE120A, PE120B, PE120C, PE120E e PE120F) (DOG núm. 15, do 24.1.2022).

b) Convocatoria: exercicio 2022.

c) Aplicación orzamentaria: 15.02.723A.770.0.

d) Finalidade da axuda: limitar o impacto da pesca no medio mariño e adaptación da pesca á protección das especies.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Axuda total

A36107415

Mi Nombre, S.A.

Equipamentos para eliminar os descartes evitando e reducindo as capturas non desexadas

10.009,00

B94031515

Aemb Cerco, S.L.

Equipamentos para eliminar os descartes evitando e reducindo as capturas non desexadas

10.088,00

A36653962

Pesca Baqueiro, S.A.

Equipamentos para protexer as artes de pesca e as capturas fronte aos mamíferos e as aves protexidas

30.739,50

B70310438

Pesca Xurelo, S.L.

Equipamentos para eliminar os descartes evitando e reducindo as capturas non desexadas

10.031,50

***3009** ***0593** ***1346** ***3824**

Miñones Rivas, Domingo

Lema Serrapio, Begoña

Rivas Bouzas, Corona

Miñones Mouzo, Domingo

Equipamentos para eliminar os descartes evitando e reducindo as capturas non desexadas

4.133,50 4.133,50 4.133,50 4.133,50

Total: 16.534,00

1.2. Axudas que melloren a hixiene, saúde, a seguranza e condicións de traballo en buques pesqueiros.

a) Norma reguladora: Orde do 28 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases e se regulan os procedementos para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para propietarios de buques pesqueiros, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se convocan para o ano 2022 os devanditos procedementos, tramitados como expedientes anticipados de gasto (códigos de procedemento PE120A, PE120B, PE120C, PE120E e PE120F) (DOG núm. 15, do 24.1.2022).

b) Convocatoria: exercicio 2022.

c) Aplicación orzamentaria: 15.02.723A.770.6.

d) Finalidade da axuda: mellorar a hixiene, saúde, seguridade e condicións de traballo.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Axuda total

***5533**

***3113**

Ramallo Vidal, Francisco

Olveira Sampedro, Marta

Investimentos que melloran as condicións laborais

6.471,73

B70562467

Pesquera Jundiña, S.L.

Investimentos que melloran a seguridade

6.000,00

B15486947

Hermanos Sar Romero, S.L.

Investimentos que melloran as condicións laborais

9.550,00

B36602480

Pesquera Arcade, S.L.

Investimentos que melloran as condicións laborais

19.501,50

***5686**

García López, Juan Luis

Investimentos que melloran a seguridade

1.228,00

***9699**

***3095**

***9922**

Formoso Blanco, Juan Antonio

Formoso Blanco, Miguel Ángel

Paris Fernández, Patricia

Investimentos que melloran a seguridade

910,20 (25 %)

1.820,40 (50 %)

910,20 (25 %)

Total: 3.640,80

B70009162

Covasmar Pesca, S.L.

Investimentos que melloran a seguridade

2.044,00

***3404**

Rodríguez Nieto, Daniel

Investimentos que melloran as condicións laborais

6.720,00

***9546**

***5139**

Lago Romero, Carlos Manuel
González Orozco, Verónica

Investimentos que melloran as condicións laborais

1.800,00 (50 %)

1.800,00 (50 %)

Total: 3.600,00

B70545637

Pesquerías Oujo Martínez, S.L.

Investimentos que melloran a seguridade e as condicións laborais

21.097,30

***3229**

Figueiras Calviño, Alberto

Investimentos que melloran a seguridade

1.538,45

B15542277

Pesqueras Anzol, S.L.

Investimentos que melloran a seguridade e as condicións laborais

5.872,00

B15779481

Sálvora Mar, S.L.U.

Investimentos que melloran a seguridade e as condicións laborais

139.590,00

***9591**

***2601**

Suárez Pérez, José Luis

García García, María Carmen

Investimentos que melloran a hixiene

3.485,70

E27332543

Lugués I, C.B.

Investimentos que melloran as condicións laborais

9.950,00

B27288067

Pesquerías Xeos, S.L.

Investimentos que melloran as condicións laborais

13.460,01

B27429679

Pesquera Rodríguez Parapar, S.L.

Investimentos que melloran a seguridade e as condicións laborais

17.865,00

***9805**

Taboada Fernández, Gerardo

Investimentos que melloran a hixiene

6.296,05

B27230440

Mariscador, S.L.

Investimentos que melloran a seguridade e as condicións laborais

12.969,47

***8368**

Pena García, David

Investimentos que melloran as condicións laborais

2.170,90

B27209071

Regal Pesca Litoral, S.L.

Investimentos que melloran a seguridade

19.400,00

B27102607

Pesquera Lucense, S.L.

Investimentos que melloran a seguridade e as condicións laborais

22.583,06

B27247360

Pesquera Koiro, S.L.

Investimentos que melloran a seguridade

19.400,00

B27421866

Pesquera Gaveira, S.L.

Investimentos que melloran a seguridade

2.622,50

B27289818

Playa de Rueta, S.L.

Investimentos que melloran as condicións laborais

3.017,10

B27291392

Pesquerías Martínez Quelle, S.L.

Investimentos que melloran as condicións laborais

10.500,00

B27289818

Playa de Rueta, S.L.

Investimentos que melloran as condicións laborais

3.017,10

***9569 **

Pena Candia, Juan José

Investimentos que melloran a seguridade

1.019,62

B27315316

Praia do Cantiño, S.L.

Investimentos que melloran as condicións laborais

2.021,18

B33384728

Galiana Armadores, S.L.

Investimentos que melloran a hixiene

5.139,27

A36653962

Pesca Baqueiro, S.A.

Investimentos que melloran as condicións laborais

22.850,00

***0930**

Oubiña Pérez, Antonio

Investimentos que melloran a seguridade

2.874,40

***9721**

Broullón Durán, Fernando

Investimentos que melloran as condicións laborais

1.144,00

A15079502

Profesionales Pesqueros, S.A.

Investimentos que melloran a hixiene e as condicións laborais

249.516,50

***9274**

Barreiro Regueira, Casimiro

Investimentos que melloran a seguridade

6.992,00

B36283315

Chuscomar, S.L.

Investimentos que melloran as condicións laborais

12.997,50

E09709262

Isabel y Jorge II, E.S.P.J.

Investimentos que melloran a seguridade

1.600,00

B94067964

Pesquera Madre Carmela, S.L.

Investimentos que melloran as condicións laborais

23.685,00

B94145521

Armadora Xeixal, S.L.

Investimentos que melloran as condicións laborais

13.075,34

***7249**

***7534**

Martínez Cacabelos, Simón

Pazos Domínguez, María Isolina

Investimentos que melloran a seguridade

1.655,50 (50 %)

1.655,50 (50 %)

Total: 3.311,00

1.3. Axudas que aumenten o valor engadido, a calidade dos produtos e a utilización de capturas non desexadas.

a) Norma reguladora: Orde do 28 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases e se regulan os procedementos para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para propietarios de buques pesqueiros, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se convocan para o ano 2022 os devanditos procedementos, tramitados como expedientes anticipados de gasto (códigos de procedemento PE120A, PE120B, PE120C, PE120E e PE120F) (DOG núm. 15, do 24.1.2022).

b) Convocatoria: exercicio 2022.

c) Aplicación orzamentaria: 15.02.723A.770.5.

d) Finalidade da axuda: aumentar o valor engadido, a calidade dos produtos e a utilización de capturas non desexadas.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Axuda total

E27332543

Lugués, C.B.

Investimentos que incrementan o valor dos produtos da pesca

4.895,00

***4583**
***5780**
***5772**

Pernas Otero, Julio

Río Franco, Josefa
Pernas Pedreira, Juan José

Investimentos que incrementan o valor dos produtos da pesca

19.601,38

19.601,37

39202,75

Total: 78.405,50

A36653962

Pesca Baqueiro, S.A.

Investimentos que incrementan o valor dos produtos da pesca

13.920,00

B27230440

Mariscador, S.L.

Investimentos que incrementan o valor dos produtos da pesca

30.350,00

B94067964

Pesquera Madre Carmela, S.L.

Investimentos que incrementan o valor dos produtos da pesca

34.733,35

B94203510

Pescarías Vaz, S.L.

Investimentos que incrementen o valor dos produtos da pesca

31.175,00

***9591**
***2601**

Suárez Pérez, José Luis
García García, María del Carmen

Investimentos que incrementan o valor dos produtos da pesca

4.000,00

4.000,00

Total: 8.000,00

B36531960

Pesqueras Gadimar, S.L.

Investimentos que incrementen o valor dos produtos da pesca

31.980,45

1.4. Axudas para investimentos en eficiencia enerxética e mitigación do cambio climático.

a) Norma reguladora: Orde do 28 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases e se regulan os procedementos para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para propietarios de buques pesqueiros, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se convocan para o ano 2022 os devanditos procedementos, tramitados como expedientes anticipados de gasto (códigos de procedemento PE120A, PE120B, PE120C, PE120E e PE120F) (DOG núm. 15, do 24.1.2022).

b) Convocatoria: exercicio 2022.

c) Aplicación orzamentaria: 15.02.723A.770.4.

d) Finalidade da axuda: mellorar a eficiencia enerxética e mitigar o cambio climático.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Axuda total

A36049229

Gandón, S.A.

Investimentos en equipamentos ou a bordo para reducir as emisións contaminantes ou de gases de efecto invernadoiro e incrementar a eficiencia enerxética

10.449,00

A36049229

Gandón, S.A.

Investimentos en equipamentos ou a bordo para reducir as emisións contaminantes ou de gases de efecto invernadoiro e incrementar a eficiencia enerxética

8.856,00

A36653962

Pesca Baqueiro, S.A.

Investimentos en equipamentos ou a bordo para reducir as emisións contaminantes ou de gases de efecto invernadoiro e incrementar a eficiencia enerxética

15.200,00

B27289818

Playa de Rueta, S.L.

Investimentos en equipamentos ou a bordo para reducir as emisións contaminantes ou de gases de efecto invernadoiro e incrementar a eficiencia enerxética

7.302,10

B94067964

Pesquera Madre Carmela, S.L.

Investimentos en equipamentos ou a bordo para reducir as emisións contaminantes ou de gases de efecto invernadoiro e incrementar a eficiencia enerxética

8.536,55

B36531960

Pesqueras Gadimar, S.L.

Investimentos en equipamentos ou a bordo para reducir as emisións contaminantes ou de gases de efecto invernadoiro e incrementar a eficiencia enerxética

16.387,50

1.5. Axudas para investimentos en eficiencia enerxética e mitigación do cambio climático. Substitución de motores.

a) Orde do 28 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases e se regulan os procedementos para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para propietarios de buques pesqueiros, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se convocan para o ano 2022 os devanditos procedementos, tramitados como expedientes anticipados de gasto (códigos de procedemento PE120A, PE120B, PE120C, PE120E e PE120F) (DOG núm. 15, do 24.1.2022).

b) Convocatoria: exercicio 2022.

c) Aplicación orzamentaria: 15.02.723A.770.3.

d) Finalidade da axuda: mellorar a eficiencia enerxética e mitigar o cambio climático.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Axuda total

***0262**

Gago Viturro, Manuel Vicente

Substitución de motor

2.378,70

***0385**

Miniño Martínez, Joaquín

Substitución de motor

2.912,42

***0012**

Suárez Pérez, María del Carmen

Substitución de motor

1.620,00

***9256**

Smith Blach, Miguel

Substitución de motor

1.938,30

***9518**
***1937**

Gómez Sestayo, Víctor Manuel

Arjomil Lista, María Sandra

Substitución de motor

1.456,21

1.456,21

Total: 2.912,42

***0487**

Cortegoso Amoedo, José Manuel

Substitución de motor

1.859,70

***0415**

Casal Curra, Cristian

Substitución de motor

1.553,42

***8059**

Souto Miguens, Raquel

Substitución de motor

1.799,11

***2803**
***2059**

Fernández Figueiras, José

Oliveira Lourido, Natalia

Substitución de motor

824,56

824,55

Total: 1.649,11

***9455**

Santalla Medín, Juan Carlos

Substitución de motor

1.859,70

***3016**

Rey Novio, Juan Jesús

Substitución de motor

2.540,70

2. Axudas para a innovación no sector pesqueiro.

a) Norma reguladora: Orde do 29 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases e se regulan os procedementos para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para a innovación no sector pesqueiro, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se convocan para o ano 2022, tramitados como expedientes anticipados de gasto (códigos de procedemento PE205G e PE205H) (DOG núm. 17, do 26.1.2022).

b) Convocatoria: exercicio 2022.

c) Aplicacións orzamentarias: 15.02.723A.770.0.

d) Finalidade da axuda: a realización de proxectos innovadores no sector extractivo, incluída a transformación e comercialización e tamén operacións innovadoras relacionadas coa conservación dos recursos biolóxicos mariños.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Axuda total

G15036031

Confraría de Pescadores da Coruña

Desenvolvemento de novos coñecementos técnicos ou organizativos co fin de lograr un uso más sustentable dos recursos biolóxicos mariños

79.600,00

3. Axudas destinadas á preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización das organizacións de produtores pesqueiros e das asociacións de produtores pesqueiros no ámbito autonómico galego.

a) Norma reguladora: Orde do 18 de xullo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria, para o ano 2022, para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, ás organizacións de produtores pesqueiros do sector dos produtos da pesca e da acuicultura no ámbito exclusivo da Comunidade Autónoma de Galicia, para a preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización correspondentes a 2021, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) (código de procedemento PE155C) (DOG núm. 145, do 1.8.2022).

b) Convocatoria: exercicio 2022.

c) Aplicacións orzamentarias: 15.02.723B.780.1 (entidades sen ánimo de lucro) e 15.02.723B.770.1 (entidades con ánimo de lucro).

d) Finalidade da axuda: preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización das organizacións de produtores pesqueiros e das asociacións de produtores pesqueiros no ámbito autonómico galego, correspondentes ao ano 2021.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Axuda total

G36643088

Organización de Productores de Pesca Fresca del Puerto de Vigo

Preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización. Ano 2021

349.615,07

G27031368

Organización de Produtores Pesqueiros do Porto de Burela

Preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización. Ano 2021

555.805,18

G15108111

Organización de Productores de Pesca Fresca del Puerto de A Coruña

Preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización. Ano 2021

 43.211,27

G36049161

Organización de Productores de Marisco y Cultivos Marinos de la Provincia de Pontevedra

Preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización. Ano 2021

151.302,36

A27175553

Organización de Productores Puerto de Celeiro, S.A.

Preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización. Ano 2021

380.184,42

G70338702

Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga)

Preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización. Ano 2021

173.659,83

F15025877

Sociedad Cooperativa Gallega del Mar Santa Eugenia, Organización de Productores Pesqueros

Preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización. Ano 2021

 96.245,12

4. Axudas destinadas á creación de organizacións de produtores pesqueiros e asociacións de organizacións de produtores pesqueiros do sector dos produtos da pesca e da acuicultura recoñecidas no ámbito exclusivo da Comunidade Autónoma de Galicia.

a) Norma reguladora: Orde do 10 de agosto de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas en réxime de concorrencia competitiva destinadas á creación de organizacións de produtores pesqueiros e asociacións de organizacións de produtores pesqueiros do sector dos produtos da pesca e da acuicultura recoñecidas no ámbito exclusivo da Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento PE155D) (DOG núm. 157, do 19.8.2022).

b) Convocatoria: exercicio 2022.

c) Aplicacións orzamentarias: 15.02.723B.780.2 (entidades sen ánimo de lucro) e 15.02.723B.770.3 (entidades con ánimo de lucro).

d) Finalidade da axuda: fomentar a creación de organizacións de produtores pesqueiros e asociacións de organizacións de produtores pesqueiros, recoñecidas no ámbito autonómico galego.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Axuda total

G70338702

Asociación de Armadores de Cerco de Galicia

Creación de organizacións de produtores pesqueiros

100.000,00

F15025877

Sociedad Cooperativa Gallega del Mar Santa Eugenia, Organización de Productores Pesqueros

Creación de organizacións de produtores pesqueiros

100.000,00

5. Axudas destinadas a pemes do sector transformador.

a) Norma reguladora: Orde do 15 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases e se regula o procedemento, tramitado como expediente anticipado de gasto, para a concesión en réxime de concorrencia competitiva de axudas para investimentos en pemes de transformación dos produtos pesqueiros e de acuicultura, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento PE201B) (DOG núm. 248, do 28.12.2021).

b) Convocatoria: exercicio 2022.

c) Aplicación orzamentaria: 15.02.723A.771.1.

d) Finalidade da axuda: realizar investimentos que contribúan a aforrar enerxía ou reducir o impacto no ambiente, melloren a seguridade, a hixiene, a saúde e as condicións de traballo, axuden á transformación de capturas de peixe comercial que non se poidan destinar ao consumo humano, se refiran á transformación de subprodutos obtidos das actividades principais de transformación, se refiran á transformación de produtos de acuicultura ecolóxica, que dean lugar a novos e mellores produtos, novos ou mellores procesos, ou novos e mellores sistemas de xestión e organización.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Axuda total

B94171246

Ailla Pasteurizados, S.L.U.

Novo proceso automatizado de envasado e etiquetado

56.526,74

A36014595

Alfonso García López, S.A.

Mellora de procesos, seguridade alimentaria e mellora das condicións de traballo

237.411,40

B36545853

Algas Atlánticas Algamar, S.L.

Mellora de procesos, sistema de xestión e organización

32.372,95

B36039279

Aurelio Silva Abalo, S.L.

Implantación dun novo proceso de cribaxe e procesado de mexillón

13.800,00

B36159119

Bateamar, S.L.

Instalación Mexical para o procesado de cuncha de mexillón na planta de Bateamar

179.417,50

A36043479

Benito Fernández e Hijos, S.A.

Modernización centro de transformación con mellora substancial do proceso produtivo (novo circuíto pechado e nova zona de elaboración)

121.161,57

A36821007

Cabomar Congelados, S.A.U.

Melloras tecnolóxico-sanitarias de novos procesos-produtos e ambientais e sistemas de xestión (industria 4.0)

740.519,46

B15612815

Cocedero Barrañamar, S.L.

Adquisición, ampliación e modernización do proceso produtivo: liña de cocción de mexillón e cámaras de frío

397.475,00

A36600500

Conservas Antonio Alonso, S.A.

Mellora de instalacións e das condicións de traballo, seguridade e saúde

68.131,77

B36355253

Conservas Cermar, S.L.

Melloras na capacidade produtiva e eficiencia enerxética

312.235,00

A36600518

Conservas Cerqueira, S.A.

Nova planta de transformación da pesca e da acuicultura máis sustentable a nivel produtivo, ambiental e sociolaboral

11.601.517,29

B36035392

Conservas de Cambados, S.L.

Mellora substancial no proceso de elaboración da conserva de berberecho

28.458,24

B36167534

Conservas Lago Paganini, S.L.

Instalación fotovoltaica para autoconsumo de 180,180 kwp

67.427,41

B36167534

Conservas Lago Paganini, S.L.

Investimento en maquinaria para mellorar a seguridade, hixiene, saúde e condicións de traballo

29.175,00

B94093671

Cova Bueu, S.L.

Proxecto de implantación de nova liña de corte e glasado de pescado

88.611,67

B15061617

Fesba, S.L.

Adquisición de cortadora de cefalópodos para mellora do produto e mellora do proceso

32.500,00

B70616602

Frigorífico y Almacenaje Arousa Norte, S.L.

Acondicionamento de nave industrial para manipulado de pescado

1.731.776,05

A36600880

Frigoríficos de Vigo, S.A.

Mellora procesos e novos produtos, eficiencia enerxética, melloras de seguridade, organización, xestión e condicións de traballo

619.954,99

B32477200

Frigoríficos Fercón, S.L.

Instalación fotovoltaica

69.737,37

B09634288

Frigoríficos Regueira, S.L.

Instalación de nova planta de elaboración de produtos da pesca e da acuicultura

329.921,16

B70395843

Frío Bergondo, S.L.

Instalación de nova planta de elaboración de produtos da pesca e da acuicultura

182.844,65

B70321716

Friomiño, S.L.

Novos produtos e novos formatos

44.714,32

B94035656

Guiomar Uno, S.L.

Dotación de equipamentos para novos procesos e instalación solar fotovoltaica para mellora enerxética

41.075,18

B36794410

Hermanos Fernández Ibáñez Consignatarios de Pesca, S.L.U.

Instalación fotovoltaica e hardware para nova liña de procesado

28.038,60

B36794410

Hermanos Fernández Ibáñez Consignatarios de Pesca, S.L.U.

Novas liñas de elaboración

536.857,90

B70002084

Juan García Pesca, S.L.

Transformación: novos procesos e produtos

291.232,59

A36602399

Justo López Valcárcel, S.A.

Melloras na xestión de equipamentos de desconxelación

74.424,35

B36037000

Leiro e Hijos, S.L.

Instalación solar fotovoltaica. Melloras eficiencia enerxética

95.367,75

B36037000

Leiro e Hijos, S.L.

Melloras de seguridade, mellora de calidade do produto, melloras de xestión e organización, mellora de hixiene e condicións de traballo

69.988,96

A27025345

López Freire, S.A.

Proxecto de melloras en industria de procesado de produtos do mar

34.388,20

B01778174

Majeja Mariscos, S.L.

Mellora enerxética e equipamento para novos procesos produtivos

20.529,62

B94154507

Mariscos Alumar, S.L.

Implantación dun novo proceso de esterilización e envasado e instalación solar fotovoltaica

90.006,10

A36031516

Mariscos Campelo, S.A.

Proxecto innovador: mellora de seguridade, novos procesos e formatos de produto

133.278,31

B36346278

Mariscos Daporta, S.L.

Proxecto de mellora da capacidade produtiva, calidade do produto, condicións laborais, hixiénicas e aforro enerxético

158.651,52

B36354066

Mariscos Laureano, S.L.

Modernización instalacións coa adquisición de flexadora

7.400,00

B36354066

Mariscos Laureano, S.L.

Modernización bombas de captación de auga de mar

19.760,40

B36354066

Mariscos Laureano, S.L.

Modernización de instalacións: instalación de variadores de velocidade para sistema de bombeo

7.373,82

B36588515

Mariscos Malliño, S.L.

Instalación dunha nova e mellorada liña para a elaboración de moluscos con selo de calidade: mexillón D.O.P.

76.900,00

B15070543

Matías García, S.L.

Instalación fotovoltaica para autoconsumo

23.685,75

A36601672

Orbe, S.A.

Novos formatos, mellora de xestión e control de rastrexabilidade

99.846,15

B36302958

Pasteurizados Cíes, S.L.U.

Mellora substancial de eficiencia e aforro enerxético en instalacións de frío

127.275,00

B36008696

Pescados Marcelino, S.L.

Instalación para a reciclaxe da auga do debulla de mexillón na planta de Pescados Marcelino

211.000,00

B70314570

Porto-Muíños, S.L.

Mellora e automatización de procesos, novos procesos e mellora de seguridade, hixiene e condicións de traballo

74.548,06

B15564461

Provisión Productos Pesqueros, S.L.

Melloras de eficiencia e aforro enerxético

9.307,64

A36182087

Remagro, S.A.

Modernización de centro de transformación e elaboración de mariscos mediante mellora de eficiencia e aforro enerxético

30.823,09

B15376544

Salgado Congelados, S.L.

Novos produtos e melloras ambientais, aforro enerxético

203.997,88

B27725415

Vilatrade 2009, S.L.

Innovación de novos e mellores procesos, mellora da organización, seguridade, hixiene, condicións de traballo e aforro enerxético

67.282,93

6. Axudas de acuicultura.

a) Norma reguladora: Orde do 17 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para investimentos produtivos, incremento da eficiencia enerxética e fomento da reconversión das empresas acuícolas a fontes de enerxía renovables, e para a obtención de servizos de asesoramento de carácter técnico, científico, xurídico, ambiental ou económico no ámbito da acuicultura, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se procede á súa convocatoria para o ano 2022, tramitado como expediente anticipado de gasto (código de procedemento PE205F) (DOG núm. 249, do 29.12.2021).

b) Convocatoria: exercicio 2022.

c) Aplicacións orzamentarias:

Modalidade A: 15.02.723A.772.2.

Modalidade B: 15.02.723A.772.5.

Modalidade C: 15.02.723A.772.6 .

d) Finalidade da axuda:

Modalidade A: axudas destinadas á realización das actuacións que teñen por obxecto o fomento dunha acuicultura sustentable desde unha perspectiva ambiental, socialmente responsable, baseada no coñecemento e competitiva.

Modalidade B: axudas destinadas a investimentos que aumenten a eficiencia enerxética e fomenten a reconversión das empresas acuícolas a fontes de enerxía renovables.

Modalidade C: axudas destinadas á obtención de servizos de asesoramento de carácter técnico, científico, xurídico, ambiental ou económico, co fin de mellorar o rendemento global e a competitividade das explotacións acuícolas e reducir o impacto ambiental negativo do seu funcionamento.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Modalidade

Axuda total

***7616**

***5222**

***3510**

Sánchez Cabanelas, Cristina

Trasbach Sanisidro, Juan Rafael

Trasbach Sanisidro, Pablo Manuel

Construción batea Luma

A

27.917,48 €

B15139785

Acuidoro, S.L.

Modernización granxa Cervo: cinta sacapeixes, equipamento de medición e autómata

A

11.704,60 €

***6684**

***1318**

Portela García, Hortensia

Torres Soliño, Emilio

Construción batea Dionisio I

A

27.917,48 €

***7982**

***7865**

Gómez Neira, Guadalupe

Vicente Vicente, Ramón

Modernización embarcación auxiliar Vicente Mosquera: motor propulsor, instalación e accesorios

A

31.233,00 €

B15139785

Acuidoro, S.L.

Modernización criadeiro Cervo: colleitadora automática, acceso biofiltro, grupos bombeo e sala larvaria rodaballo nº 3

A

70.820,15 €

***2844**

Bugallo Dozo, Manuel

Modernización embarcación auxiliar Cataxolo: motor auxiliar de guindastre

A

12.400,00 €

B15139785

Acuidoro, S.L.

Modernización granxa Cervo: equipamento de automatización, instalación de automatización limpeza biofiltros, subministración de empaquetadora de cartón e plástico

A

7.496,69 €

B94064417

Mejillones Doña Rosario, S.L.

Construción batea Rope

A

27.000,00 €

***5754**

***6954**

***5376**

***6718**

Bermúdez González, María Dolores

Laíño Tubío, Ana Rocío

Sánchez Silva, Daniel Francisco

Sánchez Silva, José Gerardo

Modernización embarcación auxiliar Gedasan: guindastre hidráulico mariño, proxecto, dirección de obra e estabilidade

A

35.400,00 €

A27012475

Piscilor, S.A.

Modernización piscifactoría Quiroga: clasificadora de peixes, fábrica de xeo, turbina, modernización, peche e acondicionamento da parte baixa da nave de procesado e almacenamento, peche e acondicionamento da zona de alevinaxe

A

136.167,31 €

B70015821

Proameixa Fernández, S.L.

Modernización embarcación auxiliar Proafer Tres: grupo electróxeno, encordadora de cría, cargadora de malla elástica, clasificadora vibrante para semente de ameixa, máquina limpadora de mallas elásticas e equipamentos de navegación

A

47.733,00 €

***1252**

Varela González, María Encarnación

Construción batea Escurís II

A

30.473,81 €

B36021954

Insuíña, S.L.

Modernización granxa Xove: mellora tecnolóxica e de equipamento

A

184.397,35 €

B70015821

Proameixa Fernández, S.L.

Modernización bateas Sol I, Dena I, Dovalo e Ansuíña II: sistema de videoixilancia avanzada

A

26.992,70 €

***8439**

Triñanes Pego, Sergio

Construción batea Mamalode II

A

30.473,81 €

B36311777

Mejillones Bel, S.L.

Modernización embarcación auxiliar Ensenada de Meira: motor principal, instalación, materiais, documentación técnica e estabilidade

A

25.625,00 €

B15111032

Mexilor, S.L.

Modernización embarcación auxiliar Antonio P.: motor auxiliar, instalación, materiais e documentación técnica

A

15.274,00 €

***5992**

Castro Gómez, Mª Esther

Modernización embarcación auxiliar Supply: pesadora electrónica, mesa grella vibradora, inversor e bomba

A

10.510,00 €

***5706**

Outeiral Miranda, José Miguel

Modernización embarcación auxiliar Undécimo Dos: motor propulsor, instalación, accesorios, certificado banco de probas, proxecto dirección de obra e estabilidade

A

25.673,50 €

***5854**

Martínez Loureiro, Sabino

Modernización embarcación auxiliar Con Negro: modernización cuberta e chopeta, equipamentos de radionavegación, mesa grella vibradora e cinta transportadora

A

73.592,51 €

***7851**

Seijas Rodríguez, Ramón

Modernización embarcación auxiliar Segundo Seijas: pesadora electrónica, grella vibradora con motor hidráulico

A

8.300,00 €

***8556**

Patiño Padín, María Esther

Construción batea Ima

A

54.250,00 €

***5482**

***7951**

Díaz Oliveira, Marcelino Benito

Ogea Ortigueira, María del Pilar

Construción embarcación auxiliar Marcellus

A

21.357,99 €

***4046**

Álvarez López, José Antonio

Modernización embarcación auxiliar O Auténtico: moega, cinta transportadora, proxecto técnico e estudo de estabilidade

A

8.160,00 €

***5855**

***5925**

Álvarez Míguez, María Luisa

Prol Sánchez, Manuel Francisco

Modernización embarcación auxiliar Alvami: mesa vibradora, inversor, radar, monitor, compás e plótter

A

7.417,50 €

***4975**

***6072**

Fernández Escalante, María Carmen

Fontoira Bea, Miguel

Construción batea Santiago

A

27.917,48 €

***8764**

Vázquez González, Purificación

Construción batea Diz II

A

54.250,00 €

***5340**

***6200**

Otero Cores, Benito

Otero Otero, Marcos

Modernización embarcación auxiliar Nuevo Ana Begoña: guindastre, instalación e accesorios, pesadora electrónica e mesa grella

A

39.463,00 €

***2331**

Otero Leiro, Víctor

Modernización embarcación auxiliar Otero Romaní: moega, transportadora, reforzos chopeta, guindastre, dirección de obra e estabilidade

A

51.738,50 €

B15945041

Mejilloneras Elemont, S.L.

Construción batea Melayro XVII

A

30.473,81 €

***0714**

***1173**

Juncal Portas, Antonio

Portas Valle, Benita

Construción batea Oubiña IV

A

28.000,00 €

B15591340

Playa de Bornalle, S.L.

Construción batea Dolores IV

A

29.255,46 €

***9122**

***9203**

Villanueva González, Julio

Villanueva González, Manuel

Construción batea Villa I

A

27.917,48 €

B70506712

Mejilloneras Os Valentes, S.L.

Construción embarcación auxiliar Novo Valente

A

424.300,00 €

***1614**

***6855**

***3762**

***0674**

Ares Sieira, María

García Ares, Marcos

García Ares, Pablo

García Ramos, Manuel

Construción batea Rovi I

A

54.250,00 €

***5145**

***6296**

Baulde Conde, Marcos

Costa Álvarez, Pastora

Construción batea Tori V

A

28.000,00 €

***5375**

***5372**

Cameán González, María del Pilar

Silva García, Manuel

Modernización embarcación auxiliar Silca: pesadora electrónica e mesa grella vibradora con motor

A

8.200,00 €

***3936**

***3009**

Cores Chaves, María Teresa

Dios Blanco, Francisco Manuel

Modernización embarcación auxiliar Novo Ferreiriño: moega, transportadora, reforzos chopeta, culler para moluscos, proxecto, dirección de obra e estabilidade

A

23.406,00 €

***1996**

Castro Vilas, María Isabel

Construción batea Cuco III

A

29.137,48 €

***6759**

Dacosta Dios, María José

Construción batea Jori II

A

28.000,00 €

***5227**

***5342**

Pérez Muñiz, María Luisa

Pose Romero, José Agustín

Modernización embarcación auxiliar Posemar: adquisición e instalación cabrestante con accesorios e máquina encordadora mexillón electrónica

A

18.569,00 €

***5302**

Grande Carro, Germán

Construción batea Grampi

A

29.477,35 €

B15591340

Playa de Bornalle, S.L.

Modernización embarcación auxiliar Playa de Bornalle: moega

A

13.105,00 €

***2393**

***2636**

Fernández Casal, Esteban

García Blanco, Elisa

Modernización embarcación auxiliar Espuma Primero: desdobradora e mesa grella vibradora

A

8.463,00 €

A28682987

Stolt Sea Farm, S.A.

Modernización granxa Quilmas: forrado de tanques, equipamento de bioseguridade, equipamento incubación, incubador e instalación fotovoltaica

A

59.967,82 €

***3762**

Pequeño González, Jacobo

Construción batea B.G. I

A

28.417,48 €

A28682987

Stolt Sea Farm, S.A.

Modernización granxa Vilán: alimentador, sistemas de alimentación, mangueira alimentador, lonas, forrado tanques, equipamento bioseguridade, equipamento de limpeza, equipamento atordador, caudalímetro ultrasónico e autómata

A

156.401,96 €

***8316**

***8816**

***2383**

***0835**

***8188**

Landín Lamas, Yolanda

Pregal Martínez, Sonia

Rial Nieto, Miguel Ángel

Rodríguez Muñiz, Javier

Rodríguez Muñiz, José

Modernización embarcación auxiliar O Cachalote: moega, cesto inox, culler moluscos, proxecto, dirección de obra e estabilidade

A

20.095,00 €

A28682987

Stolt Sea Farm, S.A.

Modernización granxa Couso: equipamento bioseguridade, forrado tanques, comportas e equipo de monitorización

A

15.133,17 €

***0435**

Poceiro Alvariña, Diego

Modernización embarcación auxiliar Alexandrea: clasificadora debulladora e mesa grella vibradora

A

8.800,00 €

***5916**

Ríos Leiro, Adonis

Construción batea Fediro

A

27.750,00 €

A28682987

Stolt Sea Farm, S.A.

Modernización granxa Lira: desalgadora, proceso de cloración, depósitos, rotofiltros, fileteador, clasificadora, sistema distribución, xerador xeo, equipamento bioseguridade, lonas tricapa, forrado tanques, atordador, autómata e caudalímetros ultrasónicos

A

252.052,93 €

***5629**

Berridi Maneiro, María Carmen

Construción embarcación auxiliar Nano Tres

A

4.637,85 €

***5382**

Mondragón Viñas, Eva María

Construción batea San Cayetano VII

A

29.850,00 €

***6844**

***6780**

Places Viturro, Francisco Manuel

Rodríguez López, María Dolores

Modernización embarcación auxiliar Anlumar: motor auxiliar, instalación, bomba hidráulica, filtro auga fino, tubo de escape e illamento, tubaxe combustible, tubaxe de auga e polea tripla

A

15.376,00 €

***7791**

Otero Iglesias, Antonio

Modernización embarcación auxiliar Otero Iglesias: guindastre, montaxe a bordo, bomba, moega, cesto, proxecto, dirección de obra e estabilidade

A

66.400,00 €

B15602824

Mejilloneras Froján, S.L.

Construción batea Mª del Carmen III

A

27.917,48 €

***2927**

***6432**

***3627**

***5151**

Armas Ventoso, Jesús

Carro Pérez, María Eva

Fajardo Nogueira, Celia

Fajardo Nogueira, Santiago

Modernización embarcación auxiliar Tramontana: pesadora e inversor

A

5.625,00 €

***7021**

***6532**

Martínez Rial, Beatriz

Piñeiro Romero, José Manuel

Construción batea L.R. II

A

31.811,79 €

***5145**

***6296**

Baulde Conde, Marcos

Costa Álvarez, Pastora

Modernización embarcación auxiliar Mar de Boiro: guindastre

A

50.910,00 €

***3709**

***3709**

Suárez Lojo, Daniel

Suárez Lojo, María Yolanda

Construción batea J.S.M.

A

30.473,81 €

***7774**

***3318**

Ave Diz, José

Sineiro Daporta, Isabel

Modernización embarcación auxiliar Aveiro Tercero: pesadora eléctrica, instalación eléctrica en embarcación e posta en marcha

A

4.700,00 €

***3813**

***8670**

***3371**

Casal Vázquez, Juan José

Casal Vázquez, Samuel

Romero Miguens, Rosa María

Construción batea Davila I

A

30.473,81 €

***6617**

***6368**

Suárez Viturro, Jesús Manuel

Suárez Viturro, Ramón

Modernización embarcación auxiliar Illa de Sagres: pesadora electrónica, mesa grella vibradora e inversor

A

8.568,00 €

B70495346

Mejilloneras Deiramar, S.L.

Modernización embarcación auxiliar Deiramar Dos: guindastre, instalación e accesorios

A

60.000,00 €

***6617**

***6368**

Suárez Viturro, Jesús Manuel

Suárez Viturro, Ramón

Modernización embarcación auxiliar Illa de Sagres: motor e instalación mecánica

A

18.452,50 €

***5295**

***4411**

Gondar Dios, Fernando

Nieto Nieto, María del Carmen

Construción batea Sumisa

A

54.250,00 €

***0701**

***1531**

Ojea Ozores, Beatriz

Saborido Armental, José Ramón

Construción batea Vieira III

A

30.473,81 €

***4865**

Otero Cores, María Laura

Construción batea Montenegro I

A

46.250,00 €

***6722**

Outeiral Miranda, Ramón

Construción embarcación auxiliar Undécimo Tres

A

510.675,00 €

***7052**

Mascato Otero, Raúl

Construción batea F.A. V

A

48.500,00 €

***5765**

Pérez Vicente, María Sandra

Modernización embarcación auxiliar Den: máquina clasificadora debulladora eléctrica

A

6.495,00 €

***7052**

***5673**

Mascato Otero, Raúl

Otero Prol, María Dolores

Construción batea Concepción

A

48.500,00 €

***5367**

***7919**

Saborido Fajardo, Jesús

Saborido Fajardo, José Santiago

Modernización embarcación auxiliar Marjesa: máquina clasificadora con accesorios, moega en aceiro con accesorios, proxecto dirección de obra e estabilidade

A

10.605,00 €

***6859**

Portas Oubiña, José Manuel

Modernización embarcación auxiliar H. Portas: moega, pesadora electrónica, cesto, proxecto, dirección de obra e estabilidade

A

16.336,25 €

***9604**

Otero Lema, Enrique

Modernización embarcación auxiliar Sarima: motor, accesorios, volante, batería e outros

A

3.671,00 €

***5399**

Lojo González, Francisco Manuel

Modernización embarcación auxiliar Barborecha I: pesadora electrónica

A

5.806,50 €

***8066**

Lorenzo Rodríguez, Pablo

Modernización embarcación auxiliar O Chirivía: radar e instalación

A

1.885,00 €

***8439**

Triñanes Pego, Sergio

Construción embarcación auxiliar Lambona

A

8.745,42 €

***5259**

Caamaño Zubiela, María del Carmen

Construción embarcación auxiliar Tritón

A

9.231,08 €

***0903**

***1548**

***0322**

***6685**

Boubeta Martínez, Fernando

Palmas Ferradás, José

Palmas Rúa, Rosa Aurora

Rúa Piñeiro, Carmen

Modernización embarcación auxiliar Adrián y Sara: motor auxiliar

A

10.237,50 €

***8439**

Triñanes Pego, Sergio

Modernización embarcación auxiliar Yosemar: encordadora e pesadora electrónica

A

9.700,00 €

B36523173

Mariscos Abal, S.L.

Modernización embarcación auxiliar Salva: mesa vibradora con 2 grellas, inversor e selectora de mexillón

A

9.720,00 €

A15020662

Acuicultura del Atlántico, S.A.

Construción batea Quiebra XXX

A

27.917,48 €

***3372**

***7854**

Cebreiro Galbán, Miguel Ángel

Cebreiro Galbán, Ricardo

Modernización embarcación auxiliar Cebreiro: clasificadora debulladora, pesadora electrónica, encordadora e mesa grella vibradora

A

17.720,00 €

A36028785

Piscícola del Morrazo, S.A.

Modernización granxa Nerga: retirada fibrocemento

A

159.908,50 €

***2951**

***6240**

Ojea Muñiz, Ángel Manuel

Ojea Muñiz, Elma

Construción batea M.O. I

A

29.847,50 €

***4317**

***5983**

García Figueiras, María Victoria

Rodríguez Muñiz, Ramón

Modernización embarcación auxiliar Cajide Rial: GPS radar, ordenador de sobremesa, portátil e impresora multifunción

A

1.512,39 €

B15418502

Gómez y Ordóñez, S.L.

Modernización embarcación auxiliar Rodríguez: pesadora electrónica, clasificadora debulladora e encordadora

A

15.220,00 €

***3316**

González Varela, Carlos

Modernización embarcación auxiliar Roxomar: guindastre, instalación accesorios, proxecto, dirección de obra e estabilidade

A

36.580,00 €

***5711**

Fungueiriño Suárez, Juan Manuel

Construción embarcación auxiliar Fouleiro

A

484.975,00 €

B94183670

Mejillones Tres Mares, S.L.

Construción embarcación auxiliar Cruceiro do Hío

A

317.300,00 €

***8681**

***2218**

Méndez Rodríguez, Fabián

Rodríguez Palmeiro, Mónica

Modernización embarcación auxiliar Nuevo Olmo: encordadora e inversor

A

5.390,00 €

***7287**

Domínguez Patiño, Marcos

Construción embarcación auxiliar Saladina

A

18.839,50 €

***6133**

***3988**

***7126**

Silva Pérez, Antonio

Silva Pérez, José Ramón

Silva Pérez, Rafael

Modernización batea Paquiño: sistema de vixilancia

A

1.156,00 €

B15780448

Loranmar, S.L.

Construción batea Martínez I

A

58.500,00 €

***6228**

***6133**

***3988**

***7126**

Silva Meis, Francisco

Silva Pérez, Antonio

Silva Pérez, José Ramón

Silva Pérez, Rafael

Modernización bateas Rafael, San Martín I e Toñín: sistema de vixilancia

A

3.468,00 €

B36328011

Mejillones Julio, S.L.U.

Modernización embarcación auxiliar Playa de Cabanas: encordadora, debulladora, cesto e remolque

A

17.612,50 €

***9916**

***6798**

***7716**

Sánchez Hermo, Manuela

Sieira Sánchez, Delfín Arturo

Sieira Sánchez, Juan Carlos

Modernización embarcación auxiliar Sieira Dos: moega

A

15.325,50 €

B94092608

Mar Ceibe, S.L.

Modernización batea Carliños IV: liña de procesado para ostra

A

46.550,00 €

***3064**

Pérez Buceta, Xosé André

Construción embarcación auxiliar Jaseta

A

9.030,00 €

***6378**

Fernández Piñeiro, José Santiago

Construción batea R.R. I

A

31.811,79 €

B36357820

Calvo Louzao, S.L.

Modernización embarcación auxiliar O Andrés: guindastre, proxecto, dirección de obra e estabilidade

A

35.302,00 €

B70122023

Venerupisgal, S.L.

Modernización bateas EXP Venerupisgal 1 e EXP Venerupisgal 2: mellora do cultivo experimental de preengorda ameixa (2ª fase)

A

21.556,00 €

***4943**

***7858**

Santorun Hermida, Miguel Ángel

Ventoso Quintáns, Cristina

Construción embarcación auxiliar Santovento

A

314.317,77 €

***6701**

***0572**

Meis Barral, Fabián

Meis Barral, Rodri

Construción embarcación auxiliar Meisba Uno

A

15.965,94 €

***5291**

Carballa Villar, Antonio

Construción batea Poyo II

A

29.237,98 €

B70014139

Plirasa, S.L.

Modernización embarcación auxiliar Mar Negro Dos: sistema de estanquidade en cuberta con impermeabilización de estratificado con fibra de vidro biaxial e resina epoxi alimentaria

A

19.348,00 €

B94150372

Casa dos Martes, S.L.

Construción batea Victoriano I

A

27.917,48 €

A36043479

Benito Fernández e Hijos, S.A.

Construción batea F.A. IV

A

27.750,00 €

***6442**

***6633**

***6711**

Suárez Hermo, Francisco

Suárez Vázquez, Francisco

Vázquez Rodríguez, María del Pilar

Construción batea Ramón

A

30.473,81 €

A36004133

Industrial Depuradora de Moluscos de Melojo, S.A.

Modernización embarcación auxiliar Indemosa Tres: pesadora electrónica, mesa grella vibradora, inversor, instalación, cablaxe e cadro con térmico e diferencial

A

9.009,00 €

***3912**

Tarrío Lorenzo, Francisco Javier

Construción embarcación auxiliar Brasil

A

8.480,00 €

A36004364

Marcelino Acuña, S.A.

Modernización embarcación auxiliar Cruz Mar Cuatro: 2 guindastres, 1 moega e 2 bombas hidráulicas, modernización cuberta, carpintaría da ponte, instalación eléctrica e aparellos radioeléctricos, posta a punto de equipamentos, pintura e traballos de adaptación

A

231.656,30 €

B36021954

Insuíña, S.L.

Modernización criadeiro Mougás: sistema de alimentación intelixente, fotobiorreactor e pasteurizador

A

20.959,50 €

B94122959

Acuicultura del Salnés, S.L.U.

Modernización embarcación auxiliar Meteoro: grella vibradora e pesadora ensacadora

A

4.500,00 €

A36028785

Piscícola del Morrazo, S.A.

Modernización granxa Nerga: instalación solar fotovoltaica

B

113.466,26 €

B36021954

Insuíña, S.L.

Modernización criadeiro Mougás: adecuación para instalación de planta satélite de gas natural licuado

B

46.167,15 €

***5146**

Boo Pardavila, Manuel Antonio

Modernización bateas EXP Boo 2 e EXP Boo 3: instalación de cultivo experimental de moluscos bivalvos sobre unidades de substrato suspendido. Construción embarcación auxiliar Aimar

A

89.573,92 €

B16965329

Gaboteira Cultivos, S.L.

Construción bateas Proinsa II e Carmen IV

A

33.500,97 €

A15013667

Promotora Industrial Sadense, S.A.

Modernización embarcacións auxiliares Proinsa Dos e Proinsa Tres: renovación de amuras. Construción batea Proinsa XXVI

A

44.910,29 €

A28682987

Stolt Sea Farm, S.A.

Modernización granxa Merexo: acondicionamento zona hatchery para reprodutores de linguado (fase II)

A

995.584,55 €

7. Axudas complementarias aprobadas de convocatorias anteriores tras a estima do recurso de reposición ou contencioso-administrativo.

7.1. Axudas a propietarios de buques pesqueiros.

7.1.1. Axudas que limiten o impacto da pesca no medio mariño e adaptación da pesca á protección das especies.

a) Norma reguladora: Orde do 29 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases e se regula o procedemento para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para propietarios de buques pesqueiros, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se convoca para o ano 2021 o devandito procedemento, tramitado como expediente anticipado de gasto (códigos de procedemento PE120A, PE120B, PE120C, PE120E e PE120F).

b) Convocatoria: exercicio 2021.

c) Aplicación orzamentaria: 15.02.723A.770.0.

d) Finalidade da axuda: limitar o impacto da pesca no medio mariño e adaptación da pesca á protección das especies.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Axuda total

***3229**

***3449**

García Martínez, Manuel

Graña Acuña, Carmen

Equipamentos para eliminar os descartes evitando e reducindo as capturas non desexadas

4.975,00

4.975,00

Total: 9.950,00

7.1.2. Axudas que melloren a hixiene, saúde, seguranza e condicións de traballo en buques pesqueiros.

a) Norma reguladora: Orde do 29 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases e se regula o procedemento para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para propietarios de buques pesqueiros, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se convoca para o ano 2021 o devandito procedemento, tramitado como expediente anticipado de gasto (códigos de procedemento PE120A, PE120B, PE120C, PE120E e PE120F).

b) Convocatoria: exercicio 2021.

c) Aplicación orzamentaria: 15.02.723A.770.6.

d) Finalidade da axuda: mellorar a hixiene, saúde, seguridade e condicións de traballo.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Axuda total

***3229**

***3449**

García Martínez, Manuel

Graña Acuña, Carmen

Investimentos que melloran a seguridade

16.369,38

16.369,37

Total: 32.738,75

***0356**

***1078**

Bouzas Bermúdez, Vicente

Campaña Martínez, Elisa

Investimentos que melloran a seguridade

1.250,00

1.250,00

Total: 2.500,00

***3829**

Vázquez Santos, Ernesto

Investimentos que melloran a seguridade

1.653,00

Santiago de Compostela, 16 de xaneiro de 2023

Antonio Basanta Fernández
Director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica