Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 21 Martes, 31 de xaneiro de 2023 Páx. 10538

III. Outras disposicións

Axencia Galega da Industria Forestal

RESOLUCIÓN do 19 de xaneiro de 2023 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas e denegadas e ás solicitudes non admitidas a trámite e desistidas no ano 2022, ao abeiro da Resolución do 23 de xuño de 2022 pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas á valorización e á segunda transformación das pequenas e medianas empresas da industria forestal galega e do contract (código de procedemento IN500B).

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17.1.b) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

Na súa virtude, a Axencia Galega da Industria Forestal

RESOLVE:

Dar publicidade ás axudas concedidas e denegadas e ás solicitudes non admitidas a trámite e desistidas ao abeiro da Resolución do 23 de xuño de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións á valorización e á segunda transformación das pequenas e medianas empresas da industria forestal galega e do contract, que figuran nos anexos I, II, III e IV.

A súa aprobación realizouse no exercicio 2022 con cargo ás aplicacións orzamentarias 06.A4.741A.770.0 e 06.A4.741A.771.0, código de proxecto 2021 00002, dotadas con 2.000.000,00 €.

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2023

Jacobo José Aboal Viñas
Director da Axencia Galega da Industria Forestal

ANEXO I

Axudas concedidas

Expediente

Nome/razón social

Descrición dos investimentos previstos no proxecto

Puntos

Importe

subvencionable

Importe

concesión

IN500B-2022-00000008-00

Hijos de Ramón Rubal, S.L.

1. Liña automática canteado

2. Máquina múltiple

180

407.900,00 €

167.600,00 €

IN500B-2022-00000024-00

Maderas Gayoso, S.L.U.

1. Liña de esteladura

2. Implantación de marcado CE

160

181.920,00 €

90.960,00 €

IN500B-2022-00000013-00

Madeiras Prada Oímbra, S.L.

1. Liña automática de canteado e retestado

150

230.000,00 €

110.414,46 €

IN500B-2022-00000038-00

Madergal, S.L.

1. Conxunto de retestado de táboas

140

153.000,00 €

75.935,44 €

IN500B-2022-00000050-00

Hermanos García Rocha, S.L.

1. Liña de montaxe para palés

2. Liña de fabricación de mangos

3. Depósitos de gasóleo

140

180.941,00 €

90.470,50 €

IN500B-2022-00000052-00

Maderas Pedreira, S.L.

1. Empillador

2. Pa cargadora

140

269.750,00 €

134.875,00 €

IN500B-2022-00000001-00

Maderas Fernández Fernández, S.L.

1. Prensa de encolado

140

650.000,00 €

200.000,00 €

IN500B-2022-00000007-00

José Javier Becerra Castro

1. Centro control numérico

2. Instalación eléctrica

130

128.333,20 €

64.166,60 €

IN500B-2022-00000040-00

Manuel Bouzas Pereiras y Cía., S.L.

1. Liña automática de canteado

130

255.000,00 €

127.500,00 €

IN500B-2022-00000042-00

Ecowarm de Galicia, S.L.

1. Silo almacenamento con central hidráulica

2. Cadro eléctrico e automatismo liña

130

71.437,00 €

35.718,50 €

IN500B-2022-00000049-00

Maderas Ganceiros, S.L.

1. Pa cargadora

2. Carreta elevadora

130

162.575,00 €

69.800,00 €

IN500B-2022-00000016-00

Servicios Madereros de la Mariña, S.L.

1. Liña automática de canteado e escaneado

110

593.170,00 €

200.000,00 €

IN500B-2022-00000023-00

Montajes y Creaciones Norte, S.L.

1. Centro CNC

2. Centro CNC

110

459.000,00 €

164.054,57 €

IN500B-2022-00000044-00

Maderas Cajaraville, S.L.

1. Liña automática de clasificado de madeira verde

110

400.000,00 €

200.000,00 €

IN500B-2022-00000026-00

Carpintería Márquez y Vilela, S.L.

1. Centro CNC

2. Canteadora automática

3. Retorno canteadora

4. Escuadradora

5. Sistema de aspiración

110

347.630,00 €

173.815,00 €

ANEXO II

Axudas denegadas

Expediente

Nome/razón social

Descrición dos investimentos

previstos no proxecto

Motivo non aprobación

IN500B-2022-00000011-00

Jesús García Rodríguez

1. Liña automática de canteado e retestado de táboas

Puntuación 110 puntos, igual que a puntuación de corte. Non aprobado por criterios de desempate.

IN500B-2022-00000028-00

Aserradero de Tuiriz, S.L.

1. Clasificador

2. Recuperador de calor

3. Batería

Puntuación 110 puntos, igual que a puntuación de corte. Non aprobado por criterios de desempate.

IN500B-2022-00000018-00

Javier Riveiro Andrade

1. Centro CNC

2. Encoladora de cantos

3. Compresor

Puntuación 110 puntos, igual que a puntuación de corte. Non aprobado por criterios de desempate.

IN500B-2022-00000010-00

Presedo Vázquez Carpintería, S.L.

1. Centro de traballo

Puntuación 110 puntos, igual que a puntuación de corte. Non aprobado por criterios de desempate.

IN500B-2022-00000003-00

Maderas Torreira, S.L.

1. Esteladora de madeira

2. Tractor con guindastre

Puntuación 100 puntos, inferior á puntuación de corte (110).

IN500B-2022-00000039-00

Maderas Becerra, S.L.

1. Cortadora de espada con cadea

2. Sistema de aspiración

3. Sistema de arrastre

4. Instalación eléctrica para cortadora e sistema de aspiración

Puntuación 100 puntos, inferior á puntuación de corte (110).

IN500B-2022-00000031-00

Mader Campo, S.L.

1. Escáner clasificador

2. Transportador

3. Carreta elevadora

4. Pa cargadora

Puntuación 90 puntos, inferior á puntuación de corte (110).

IN500B-2022-00000005-00

Maderas Manuel Núñez, S.L.U.

1. Carro troncos

2. Empillador de táboas

3. Pa cargadora

4. Carreta elevadora

Puntuación 90 puntos, inferior á puntuación de corte (110).

IN500B-2022-00000017-00

Anquin Madera, S.L.

1. Canteadora automática

2. Equipamento de encolado

3. Retorno

4. Ampliación material de aspiración

5. Escuadradora

6. Canteadora manual

7. Bomba de baleiro

8. Carreta eléctrica

9. 2 empilladores eléctricos

Puntuación 90 puntos, inferior á puntuación de corte (110).

IN500B-2022-00000022-00

Agrupación Lucense de

Maderas, S.A.

1. Máquina múltiple de dobre eixe

Puntuación 90 puntos, inferior á puntuación de corte (110).

IN500B-2022-00000037-00

Maderas Gestal, S.L.

1. Pa cargadora

Puntuación 90 puntos, inferior á puntuación de corte (110).

IN500B-2022-00000004-00

Maderas Rubén Galicia, S.L.

1. Sistema de impregnado

Puntuación 90 puntos, inferior á puntuación de corte (110).

IN500B-2022-00000051-00

Maderas Alfonso e Hijos, C.B.

1. Liña de saída de retestado a paletizado

Puntuación 80 puntos, inferior á puntuación de corte (110).

IN500B-2022-00000027-00

Maderas Bama, S.L.

1. Carreta

Puntuación 80 puntos, inferior á puntuación de corte (110).

IN500B-2022-00000012-00

Puertas Betanzos, S.L.

1. Ensaios ciclos

2. Ensaios acústicos

3. Ensaios lume

Puntuación 80 puntos, inferior á puntuación de corte (110).

IN500B-2022-00000029-00

Elías Santalices Díaz

1. Máquina rachadora de leña

2. Selo de calidade leña

Puntuación 80 puntos, inferior á puntuación de corte (110).

IN500B-2022-00000043-00

Maderas Varela Otero, S.L.

1. Balsa antiazulado de automatización

Puntuación 80 puntos, inferior á puntuación de corte (110).

IN500B-2022-00000021-00

Maderas Feijoo Lorenzo, S.L.

1. Liña de alimentación automática cepilladora

Puntuación 70 puntos, inferior á puntuación de corte (110).

IN500B-2022-00000014-00

Timber Frame España, S.L.

1. Tupi

Puntuación 60 puntos, inferior á puntuación de corte (110).

IN500B-2022-00000009-00

Vigalco, S.L.

1. Implantación cadea de custodia FSC e PEFC

Puntuación 60 puntos, inferior á puntuación de corte (110).

IN500B-2022-00000006-00

Carpintería Estelar, S.L.

1. Robot cristaleiro

Puntuación 50 puntos, inferior á puntuación de corte (110).

IN500B-2022-00000019-00

Stilinea Cocinas, S.A.

1. Chapadora de cantos

Puntuación 40 puntos, inferior á puntuación de corte (110).

ANEXO III

Solicitudes de axudas non admitidas a trámite

Expediente

Nome/razón social

Motivo

IN500B-2022-00000002-00

Carpintería Joyla, S.L.

Prohibición de solicitar axudas IN500B durante 2 convocatorias (renuncia fóra de prazo IN500B-2021)

IN500B-2022-00000020-00

Excavacións e Desbroces Carballa, S.L.

Investimentos non subvencionables (artigo 5.1)

IN500B-2022-00000025-00

Maderas García O Serrador, S.L.

Investimentos non subvencionables (artigo 5.1)

IN500B-2022-00000032-00

Carpintería Carreira Carollo, S.L.

Non acredita cumprimento requisitos (artigo 11.1.e), f)

IN500B-2022-00000034-00

Roberto Baloira Carballeda

Non acredita cumprimento requisitos (artigo 11.1.e), f)

IN500B-2022-00000035-00

Tec Model Estrada Sociedad Limitada

Non acredita cumprimento requisitos (artigo 11.1.e), f)

IN500B-2022-00000036-00

Maderas La Cigarrosa, S.L.

Ausencia de documentación mínima (artigo 11.2)

IN500B-2022-00000041-00

RCS Forestal, S.L.

Ausencia de documentación mínima (artigo 11.2)

IN500B-2022-00000045-00

Hijos de Juan Vilas, S.L.

Ausencia de documentación mínima (artigo 11.2)

IN500B-2022-00000046-00

Supalem, S.C.

Ausencia de documentación mínima (artigo 11.2)

IN500B-2022-00000048-00

Maderas Sanmivi, S.L.

Non acredita cumprimento requisitos (artigo 11.1.e) f)

ANEXO IV

Solicitudes de axuda desistidas

Expediente

Nome/razón social

Motivo

IN500B-2022-000000015-00

Martínez Procesado de la Madera, S.L.

Desistencia por non atender o requirimento de documentación.

IN500B-2022-00000030-00

Madeiras O Incio, S.C.

Desistencia voluntaria.

IN500B-2022-00000033-00

Carpintería Vista Real, S.L.

Desistencia por non atender o requirimento de documentación.

IN500B-2022-00000047-00

MC Gallega de Mamparismo, S.L.

Desistencia voluntaria.