Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 24 Venres, 3 de febreiro de 2023 Páx. 11528

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 26 de xaneiro de 2023, do tribunal cualificador do proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo superior da escala de facultativos de servizos sociais, especialidade psicoloxía, de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, convocado pola Orde do 4 de novembro de 2019 (Diario Oficial de Galicia número 213, do 8 de novembro), pola que se fai pública a relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo.

En sesión que tivo lugar o 26 de xaneiro de 2023, o tribunal nomeado pola Resolución do 19 de outubro de 2020 (DOG núm. 250, do 14 de decembro) e modificado pola Resolución do 17 de decembro de 2020 (DOG núm. 262, do 31 de decembro), para cualificar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo superior da escala de facultativos de servizos sociais, especialidade psicoloxía, de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, convocado pola Orde do 4 de novembro de 2019 (DOG núm. 213, do 8 de novembro), de conformidade co disposto nas bases da convocatoria

ACORDOU:

Primeiro. Publicar a relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo, por orde de puntuacións obtidas e con indicación do seu documento nacional de identidade (coas limitacións previstas na normativa en materia de protección de datos de carácter persoal).

De conformidade coa base IV.2 da convocatoria, as persoas aspirantes disporán dun prazo de vinte (20) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia desta resolución, para presentar a documentación prevista na citada base.

Segundo. Elevar esta relación ao titular da Dirección Xeral da Función Pública para os efectos de que as persoas que figuran nela sexan propostas para o seu nomeamento como persoal funcionario de carreira.

Terceiro. De acordo co disposto na base III.13 da convocatoria, contra este acordo poderase interpoñer recurso de alzada ante o conselleiro de Facenda e Administración Pública nos termos previstos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 26 de xaneiro de 2023

Alberto Gutiérrez Piñeiro
Presidente do tribunal

ANEXO

Acceso

NIF

Apelidos e nome

Nota 1

Nota 2

Concurso

Total

1

Base I.1.1

***3310**

Rey Eiriz, Ana

45,19

Exento/a

37,88

83,07

2

Promoción interna

***6149**

Pérez Pérez, Concepción

43,34

Exento/a

39

82,34

3

Libre

***3224**

Raño Ouviña, Juan Diego

44,25

Exento/a

38

82,25

4

Promoción interna

***1888**

López Toimil, Pilar

40,37

Exento/a

38,17

78,54

5

Promoción interna

***3689**

López Rodríguez, Ana María

40,62

Exento/a

35,61

76,23

6

Promoción interna

***8369**

Bouza Sánchez, Eva María

40,24

Exento/a

34,03

74,27

7

Promoción interna

***4115**

Portela Lozano, María del Mar

34,55

Exento/a

39,6

74,15

8

Promoción interna

***1979**

Paz Couceiro, Marta María

36,88

Exento/a

34,79

71,67

9

Promoción interna

***1283**

Otero Fernández, María Margarita

34,42

Exento/a

37,19

71,61

10

Libre

***8378**

Prieto Ramos, María Elena

44,91

Exento/a

25,56

70,47

11

Libre

***1476**

Reiriz Martínez, Irina

37,55

Exento/a

32,5

70,05

12

Libre

***2688**

Arias Parada, Susana

39,34

Exento/a

30,61

69,95

13

Libre

***0284**

Viade Arias, María del Rosario

32,08

Exento/a

37,57

69,65

14

Libre

***1587**

Andrés Alonso, María Beatriz

31,42

Exento/a

37,42

68,84

15

Libre

***4809**

Alonso Martínez, Gonzalo

42,64

Exento/a

25,9

68,54

16

Promoción interna

***9770**

Calviño Ruso, Carmen María

31,58

Exento/a

35,62

67,2

17

Libre

***3226**

Martínez Estévez, Ana

41,42

Exento/a

25

66,42

18

Promoción interna

***2745**

Teijeiro Permuy, María Aránzazu

30,42

Exento/a

35,85

66,27

19

Libre

***9350**

Ares Ansareo, Nuria

40

Exento/a

25,52

65,52

20

Libre

***3676**

Diéguez Teijeiro, Emma

34,34

Exento/a

30,72

65,06

21

Promoción interna

***8681**

Otero Romero, Alfonso Rafael

34,04

Exento/a

30,42

64,46

22

Promoción interna

***2156**

Álvarez Suárez, Lorena

33,39

Exento/a

31

64,39

23

Libre

***6458**

Alonso Diéguez, Evangelina

37,17

Exento/a

27,14

64,31

24

Promoción interna

***0198**

Lenzos Batalla, Alicia

31,84

Exento/a

31,57

63,41

25

Base I.1.1

***9820**

Fernández González, Paula

32,17

Exento/a

28,6

60,77

26

Libre

***6394**

Lamas Tizón, Ana Esther

32,08

Exento/a

28,46

60,54

27

Libre

***4577**

Barreiro Castro, María José

33,77

Exento/a

26,72

60,49

28

Libre

***4887**

Muíña Pérez, Reyes

46,23

Exento/a

12,53

58,76

29

Libre

***2636**

Ónega Folgueira, María José

46,98

Exento/a

10,05

57,03

30

Libre

***1936**

Estévez Diéguez, Ermitas

43,58

Exento/a

9

52,58

31

Libre

***2364**

Ferro Magariños, Rocío

30,57

Exento/a

21,6

52,17

32

Base I.1.1

***6507**

López González, María Begoña

30,09

Exento/a

20,75

50,84

33

Libre

***0096**

Díaz Varela, Marta Mercedes

38,77

Exento/a

11,82

50,59

34

Libre

***2954**

Braña Álvarez, María del Carmen

42,26

Exento/a

8,32

50,58

35

Libre

***0052**

Gabín Rial, Vanesa

47,64

Exento/a

1,85

49,49

36

Libre

***2542**

Gey Lorenzo, Eva

41,04

Exento/a

7,85

48,89

37

Libre

***2061**

Torres López, María Isabel

38,3

Exento/a

10,27

48,57

38

Libre

***5456**

Rodríguez Enríquez, Mónica

40,75

Exento/a

6,64

47,39

39

Libre

***8075**

Fernández Moraleda, Bárbara

47,36

Exento/a

0

47,36

40

Libre

***8410**

Ordóñez Ozores, María Lorena

46,32

Exento/a

0,9

47,22

41

Libre

***3567**

Enríquez Fernández, Raquel

32,26

Exento/a

13,71

45,97

42

Libre

***3874**

Maure Pérez, Patricia

42,08

Exento/a

3,6

45,68

43

Libre

***4103**

López Ares, Lara

45,47

Exento/a

0

45,47

44

Libre

***1747**

Piñeiro Barreiro, Ana

41,23

Exento/a

3,4

44,63

45

Libre

***6064**

Rodríguez Neira, Sandra

43,3

Exento/a

1,2

44,5

46

Libre

***8495**

Martínez Lorenzo, Luis

44,34

Exento/a

0

44,34

47

Libre

***6731**

Cajide Buján, Susana

30,28

Exento/a

13,67

43,95

48

Libre

***8213**

Eiras Pérez, Bárbara

42,64

Exento/a

0,6

43,24

49

Libre

***3218**

Domínguez Novoa, Alia

43,21

Exento/a

0

43,21

50

Libre

***0825**

Aboy Oubel, María

42,83

Exento/a

0

42,83

51

Libre

***2588**

Menéndez Michell, Lucía María

42,45

Exento/a

0

42,45

52

Libre

***7341**

Rama Regueiro, Lidia Dolores

41,89

Exento/a

0,25

42,14

53

Libre

***2062**

Castiñeiras García, Laura

37,17

Exento/a

4,92

42,09

54

Base I.1.1

***5241**

Medina Castro, María

37,55

Exento/a

0

37,55

55

Base I.1.1

***6114**

Rodríguez Sío, Beatriz

31,6

Exento/a

5

36,6