Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 25 Luns, 6 de febreiro de 2023 Páx. 11808

III. Outras disposicións

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 19 de xaneiro de 2023 pola que se publica o plan de estudos de graduado ou graduada en Relacións Internacionais pola Universidade da Coruña e a Universidade de Vigo.

O grao en Relacións Internacionais obtivo a verificación do plan de estudos polo Consello de Universidades, logo do informe favorable da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, e a autorización da Comunidade Autónoma de Galicia para a súa implantación. O carácter oficial do título e a súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos (RUCT) estableceuse mediante o Acordo do Consello de Ministros, do 4 de outubro de 2022, publicado mediante Resolución da Secretaría Xeral de Universidades, do 11 de outubro de 2022, no Boletín Oficial del Estado (BOE) do 21 de outubro.

Polo exposto, de conformidade co disposto no artigo 35.4 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, na redacción dada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril,

RESOLVO:

Publicar o plan de estudos conducente á obtención do título de graduado ou graduada en Relacións Internacionais pola Universidade da Coruña e a Universidade de Vigo, que se estrutura segundo consta no anexo.

A Coruña, 19 de xaneiro de 2023

Julio E. Abalde Alonso
Reitor da Universidade da Coruña

ANEXO

Plan de estudos conducente á obtención do título de graduado ou graduada en Relacións Internacionais pola Universidade da Coruña e a Universidade de Vigo

Código RUCT: 2504314.

Plan de estudos que se inicia no curso 2022/23.

Estrutura das ensinanzas (Real decreto 822/2021, do 28 de setembro, anexo II, número 4.1).

1. Ámbito de coñecemento a que se adscribe o título: ciencias sociais, traballo social, relacións laborais e recursos humanos, socioloxía, ciencia política e relacións internacionais.

2. Distribución do plan de estudos en créditos ECTS por tipo de materia:

Tipo de materia

Créditos ECTS

Formación básica (FB)…………………….

Obrigatorias (OB)……..….……………...…

Optativas (OP)…..……….…………………

Prácticas externas (PE)……………..........

Traballo fin de grao (TFG)………..………

Total………………………………………....

60

72

96

6

6

240

3. Mencións do título.

O título de graduado ou graduada en Relacións Internacionais pódese obter sen mención ou coas mencións que se indican a seguir:

– Mención en Cooperación para o Desenvolvemento.

– Mención en Xestión de Proxectos e Negocios Internacionais.

4. Contido do plan de estudos.

4.1. Créditos de formación básica.

Materia

Créditos ECTS

Curso

Historia das Relacións Internacionais I

6

Socioloxía da Globalización

6

Economía da Globalización

6

Xeografía Política

6

Xeodemografía

6

Teoría das Relacións Internacionais

6

Ética da Globalización e Dereitos Humanos

6

Antropoloxía dos Problemas Globais

6

Historia das Relacións Internacionais II

6

Cooperación Internacional para o Desenvolvemento

6

4.2. Contido do plan de estudos por materias.

Materia

Carácter

Créditos ECTS

Curso

Historia das Relacións Internacionais I

FB

6

Socioloxía da Globalización

FB

6

Economía da Globalización

FB

6

Xeografía Política

FB

6

Xeodemografía

FB

6

Teoría das Relacións Internacionais

FB

6

Ética da Globalización e Dereitos Humanos

FB

6

Antropoloxía dos Problemas Globais

FB

6

Historia das Relacións Internacionais II

FB

6

Cooperación Internacional para o Desenvolvemento

FB

6

Sistemas de Información e Análise de Datos

OB

6

Idioma Estranxeiro I

OB

6

Comunicación Intercultural

OB

6

Dereito Internacional Público

OB

6

Idioma Estranxeiro II

OB

6

Organizacións Internacionais

OB

6

Diversidade e Xénero

OB

6

Institucións e Políticas da Unión Europea

OB

6

Comercio Internacional

OB

6

Resolución de Conflitos Internacionais

OB

6

Idioma Estranxeiro III

OB

6

Idioma Estranxeiro IV

OB

6

Xestión de Proxectos de Cooperación I

OP

6

Ciencia, Tecnoloxía e Sociedade Global

OP

6

Antropoloxía Aplicada e Mediación Cultural

OP

6

Movementos Migratorios e Codesenvolvemento

OP

6

Xestión de Proxectos de Cooperación II

OP

6

Filosofía Política

OP

6

Historia da Expansión Europea

OP

6

Planificación Integral do Desenvolvemento Local

OP

6

Tecnoloxías de Información para o Almacenamento, Xestión e Análise de Datos

OP

6

Recursos de Información para a Cooperación Internacional

OP

6

Bases para a Análise da Cultura Global: o Legado Grecolatino

OP

6

Acción Humanitaria Internacional

OP

6

Ética e Deontoloxía Profesional na Cooperación para o Desenvolvemento

OP

6

Saúde Global

OP

6

Cooperación e Arqueoloxía no Mundo Árabe

OP

6

Sistemas de Información Xeográfica

OP

6

Antropoloxía Social e Cultural

OP

6

Historia das Relixións

OP

6

Ecoloxía, Desenvolvemento Sostible e Sostibilidade Ambiental

OP

6

Patrimonio Cultural e Conflitos Internacionais

OP

6

Novas Tecnoloxías nas Relacións Internacionais

OP

6

Política e Diplomacia Humanitaria

OP

6

Análise Rexional do Subdesenvolvemento

OP

6

Novas Tecnoloxías Construtivas na Cooperación para o Desenvolvemento

OP

6

Diplomacia e Protocolo Internacional

OP

6

Fundamentos de Dereito Internacional Privado e Uniforme

OP

6

Economía Internacional

OP

6

Estranxeiría

OP

6

Práctica do Dereito Internacional Privado

OP

6

Sistema Financeiro e Finanzas Internacionais

OP

6

Fundamentos da Xestión de Proxectos Internacionais

OP

6

Política Global Contemporánea e os Novos Actores

OP

6

Seguridade e Relacións Internacionais

OP

6

Cooperación Transfronteiriza en Asuntos Penais

OP

6

Relacións Exteriores da Unión Europea

OP

6

Planificación, Control e Avaliación da Xestión de Proxectos I

OP

6

Investigación de Mercados Internacionais

OP

6

Planificación, Control e Avaliación da Xestión de Proxectos II

OP

6

Dereito da Internet e do Comercio Electrónico

OP

6

Negociación Internacional

OP

6

Políticas Públicas

OP

6

Análise Financeira de Proxectos

OP

6

Márketing Internacional

OP

6

Dereito Social Internacional

OP

6

Xestión Internacional da Empresa Familiar

OP

6

Dereito Tributario Internacional

OP

6

Prácticas Externas

PE

6

Traballo Fin de Grao

TFG

6

4.3. Contido do plan de estudos por curso.

Primeiro curso.

Materia

Carácter

Créditos ECTS

Historia das Relacións Internacionais I

FB

6

Socioloxía da Globalización

FB

6

Economía da Globalización

FB

6

Xeografía Política

FB

6

Xeodemografía

FB

6

Teoría das Relacións Internacionais

FB

6

Ética da Globalización e Dereitos Humanos

FB

6

Antropoloxía dos Problemas Globais

FB

6

Sistemas de Información e Análise de Datos

OB

6

Idioma Estranxeiro I

OB

6

Segundo curso.

Materia

Carácter

Créditos ECTS

Historia das Relacións Internacionais II

FB

6

Cooperación Internacional ao Desenvolvemento

FB

6

Comunicación Intercultural

OB

6

Dereito Internacional Público

OB

6

Idioma Estranxeiro II

OB

6

Organizacións Internacionais

OB

6

Diversidade e Xénero

OB

6

Institucións e Políticas da UE

OB

6

Comercio Internacional

OB

6

Resolución de Conflitos Internacionais

OB

6

Terceiro curso da Mención en Cooperación ao Desenvolvemento (Campus de Ferrol).

Materia

Carácter

Créditos ECTS

Idioma Estranxeiro III

OB

6

Xestión de Proxectos de Cooperación I

OBM

6

Ciencia, Tecnoloxía e Sociedade Global

OBM

6

Antropoloxía Aplicada e Mediación Cultural

OBM

6

Movementos Migratorios e Codesenvolvemento

OBM

6

Xestión de Proxectos de Cooperación II

OBM

6

Filosofía Política

OBM

6

Historia da Expansión Europea

OBM

6

Planificación Integral do Desenvolvemento Local

OBM

6

Tecnoloxías de Información para o Almacenamento, Xestión e Análise de Datos

OBM

6

Cuarto curso da Mención en Cooperación ao Desenvolvemento (Campus de Ferrol).

Materia

Carácter

Créditos ECTS

Idioma Estranxeiro IV

OB

6

Recursos de Información para a Cooperación Internacional

OBM

6

Optativas

OPM

36

Prácticas Externas

PE

6

Traballo Fin de Grao

TFG

6

Optativas de cuarto curso da Mención en Cooperación ao Desenvolvemento (Campus de Ferrol).

Materia

Carácter

Créditos ECTS

Bases para a Análise da Cultura Global: o Legado

Grecolatino

OPM

6

Acción Humanitaria Internacional

OPM

6

Ética e Deontoloxía Profesional na Cooperación para o Desenvolvemento

OPM

6

Saúde Global

OPM

6

Cooperación e Arqueoloxía no Mundo Árabe

OPM

6

Sistemas de Información Xeográfica

OPM

6

Antropoloxía Social e Cultural

OPM

6

Historia das Relixións

OPM

6

Ecoloxía, Desenvolvemento Sostible e Sostibilidade Ambiental

OPM

6

Patrimonio Cultural e Conflitos Internacionais

OPM

6

Novas Tecnoloxías nas Relacións Internacionais

OPM

6

Política e Diplomacia Humanitaria

OPM

6

Análise Rexional do Subdesenvolvemento

OPM

6

Novas Tecnoloxías Construtivas na Cooperación para o Desenvolvemento

OPM

6

Terceiro curso da Mención en Xestión de Proxectos e Negocios Internacionais (Campus de Ourense).

Materia

Carácter

Créditos ECTS

Idioma Estranxeiro III

OB

6

Diplomacia e Protocolo Internacional

OBM

6

Fundamentos de Dereito Internacional Privado e Uniforme

OBM

6

Economía Internacional

OBM

6

Estranxeiría

OBM

6

Práctica do Dereito Internacional Privado

OBM

6

Sistema Financeiro e Finanzas Internacionais

OBM

6

Fundamentos da Xestión de Proxectos Internacionais

OBM

6

Optativas

OPM

12

Optativas de terceiro curso da Mención en Xestión de Proxectos e Negocios Internacionais (Campus de Ourense).

Materia

Carácter

Créditos ECTS

Política Global Contemporánea e os Novos Actores

OPM

6

Seguridade e Relacións Internacionais

OPM

6

Cooperación Transfronteiriza en Asuntos Penais

OPM

6

Relacións Exteriores da UE

OPM

6

Cuarto curso da Mención en Xestión de Proxectos e Negocios Internacionais (Campus de Ourense)

Materia

Carácter

Créditos ECTS

Idioma Estranxeiro IV

OB

6

Planificación, Control e Avaliación da Xestión I

OBM

6

Investigación de Mercados Internacionais

OBM

6

Planificación, Control e Avaliación da Xestión II

OBM

6

Optativas

OPM

24

Prácticas Externas

PE

6

Traballo Fin de Grao

TFG

6

Optativas de cuarto curso da Mención en Xestión de Proxectos e Negocios Internacionais (Campus de Ourense)

Materia

Carácter

Créditos ECTS

Dereito da Internet e do Comercio Electrónico

OPM

6

Negociación Internacional

OPM

6

Políticas Públicas

OPM

6

Análise Financeira de Proxectos

OPM

6

Márketing Internacional

OPM

6

Dereito Social Internacional

OPM

6

Xestión Internacional da Empresa Familiar

OPM

6

Dereito Tributario Internacional

OPM

6

Os 96 créditos optativos necesarios para reunir as condicións de terminación do título distribúense como se indica a seguir:

– Para obter o título con mención:

Materias optativas que son obrigatorias dentro da mención elixida (OBM): 60 créditos.

Materias optativas elixibles da mención elixida (OPM): 36 créditos.

– Para obter o título sen mención:

Materias optativas de calquera mención (OBM e OPM): 96 créditos.

A unidade temporal de todas as materias é cuadrimestral e en cada curso existe un equilibrio de créditos entre o 1º e o 2º cuadrimestre.

5. Condicións de terminación.

O alumnado deberá superar 240 créditos ECTS, distribuídos como se indica no punto 2, para obter o título de graduado ou graduada en Relacións Internacionais.