Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 31 Martes, 14 de febreiro de 2023 Páx. 13795

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

RESOLUCIÓN do 3 de febreiro de 2023 pola que se resolve a xestión de probas de nivel lingüístico para o alumnado que curse estudos durante o curso 2022/23 en centros públicos dependentes desta consellería.

De conformidade co establecido no artigo 10 da Resolución do 10 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se regula a xestión de probas de nivel lingüístico para o alumnado que curse estudos durante o curso 2022/23 en centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, a Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

RESOLVE:

Primeiro. Publicar a relación definitiva de centros beneficiarios das axudas coa cantidade asignada a cada centro, segundo se detalla no anexo.

Segundo. Contra esta resolución as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante o conselleiro de Cultura, Educación Formación Profesional e Universidades no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia, de acordo co disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa (BOE núm. 167, do 14 de xullo).

Santiago de Compostela, 3 de febreiro de 2023

O conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
P.D. (Orde do 29.7.2022; DOG núm. 151, do 9 de agosto)
Manuel Vila López
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura,
Educación, Formación Profesional e Universidades

ANEXO

Listaxe definitiva de centros beneficiarios

Código do centro

Nome do centro

Provincia

Concello

Niveis

Alumnado

Achega por cursos

Achega total ao centro

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

A Coruña

A Coruña

1º FP plurilingüe

4

400,00 €

1.800,00 €

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

A Coruña

A Coruña

2º FP non plurilingüe

14

1.400,00 €

15027800

CIFP Imaxe e Son

A Coruña

A Coruña

2º FP non plurilingüe

94

9.400,00 €

9.400,00 €

15027770

IES A Sardiñeira

A Coruña

A Coruña

2º BAC non plurilingüe

8

800,00 €

1.600,00 €

15027770

IES A Sardiñeira

A Coruña

A Coruña

2º FP non plurilingüe

8

800,00 €

15005397

IES Fernando Wirtz Suárez

A Coruña

A Coruña

2º BAC plurilingüe

6

600,00 €

3.000,00 €

15005397

IES Fernando Wirtz Suárez

A Coruña

A Coruña

1º BAC plurilingüe

18

1.800,00 €

15005397

IES Fernando Wirtz Suárez

A Coruña

A Coruña

2º FP non plurilingüe

6

600,00 €

15025611

IES Monte das Moas

A Coruña

A Coruña

2º BAC non plurilingüe

22

2.200,00 €

2.200,00 €

15005579

IES plurilingüe Elviña

A Coruña

A Coruña

4º ESO plurilingüe

26

2.600,00 €

4.800,00 €

15005579

IES plurilingüe Elviña

A Coruña

A Coruña

2º BAC non plurilingüe

22

2.200,00 €

15005221

IES plurilingüe Eusebio da Guarda

A Coruña

A Coruña

2º BAC plurilingüe

54

5.400,00 €

16.600,00 €

15005221

IES plurilingüe Eusebio da Guarda

A Coruña

A Coruña

1º BAC plurilingüe

46

4.600,00 €

15005221

IES plurilingüe Eusebio da Guarda

A Coruña

A Coruña

4º ESO plurilingüe

59

5.900,00 €

15005221

IES plurilingüe Eusebio da Guarda

A Coruña

A Coruña

2º FP non plurilingüe

7

700,00 €

15026421

IES plurilingüe Rafael Dieste

A Coruña

A Coruña

4º ESO plurilingüe

29

2.900,00 €

6.600,00 €

15026421

IES plurilingüe Rafael Dieste

A Coruña

A Coruña

2º BAC non plurilingüe

37

3.700,00 €

15005269

IES Urbano Lugrís

A Coruña

A Coruña

2º BAC non plurilingüe

4

400,00 €

1.300,00 €

15005269

IES Urbano Lugrís

A Coruña

A Coruña

2º FP non plurilingüe

9

900,00 €

15025530

IES da Pobra do Caramiñal

A Coruña

A Pobra do Caramiñal

2º BAC non plurilingüe

2

200,00 €

400,00 €

15025530

IES da Pobra do Caramiñal

A Coruña

A Pobra do Caramiñal

2º FP non plurilingüe

2

200,00 €

15027721

IES plurilingüe de Ames

A Coruña

Ames

4º ESO plurilingüe

46

4.600,00 €

8.500,00 €

15027721

IES plurilingüe de Ames

A Coruña

Ames

2º BAC non plurilingüe

39

3.900,00 €

15023314

IES de Sabón

A Coruña

Arteixo

2º BAC non plurilingüe

13

1.300,00 €

1.400,00 €

15023314

IES de Sabón

A Coruña

Arteixo

2º FP non plurilingüe

1

100,00 €

15023302

IES Manuel Murguía

A Coruña

Arteixo

2º BAC non plurilingüe

5

500,00 €

500,00 €

15025694

IES Moncho Valcarce

A Coruña

As Pontes de García Rodríguez

2º BAC non plurilingüe

22

2.200,00 €

2.200,00 €

15021767

IES plurilingüe Castro da Uz

A Coruña

As Pontes de García Rodríguez

4º ESO plurilingüe

15

1.500,00 €

1.500,00 €

15001136

IES Francisco Aguiar

A Coruña

Betanzos

2º BAC non plurilingüe

2

200,00 €

200,00 €

15026698

IES Espiñeira

A Coruña

Boiro

2º BAC non plurilingüe

21

2.100,00 €

2.200,00 €

15026698

IES Espiñeira

A Coruña

Boiro

2º FP non plurilingüe

1

100,00 €

15027851

IES plurilingüe A Cachada

A Coruña

Boiro

4º ESO plurilingüe

45

4.500,00 €

4.500,00 €

15023338

IES Praia Barraña

A Coruña

Boiro

2º BAC non plurilingüe

41

4.100,00 €

4.100,00 €

15026352

IES Brión

A Coruña

Brión

2º BAC non plurilingüe

28

2.800,00 €

2.800,00 €

15027861

IES plurilingüe Pedra da Aguia

A Coruña

Camariñas

4º ESO plurilingüe

11

1.100,00 €

1.100,00 €

15027873

IES Afonso X O Sabio

A Coruña

Cambre

2º BAC non plurilingüe

21

2.100,00 €

2.400,00 €

15027873

IES Afonso X O Sabio

A Coruña

Cambre

2º FP non plurilingüe

3

300,00 €

15026704

IES David Buján

A Coruña

Cambre

2º BAC non plurilingüe

18

1.800,00 €

1.800,00 €

15002581

IES Alfredo Brañas

A Coruña

Carballo

2º BAC non plurilingüe

39

3.900,00 €

3.900,00 €

15021755

IES Cabo Ortegal

A Coruña

Cariño

2º BAC non plurilingüe

11

1.100,00 €

1.100,00 €

15026376

IES Punta Candieira

A Coruña

Cedeira

2º BAC non plurilingüe

18

1.800,00 €

1.800,00 €

15003212

IES Agra de Raíces

A Coruña

Cee

2º BAC non plurilingüe

31

3.100,00 €

3.100,00 €

15003224

IES Fernando Blanco

A Coruña

Cee

2º BAC non plurilingüe

16

1.600,00 €

1.700,00 €

15003224

IES Fernando Blanco

A Coruña

Cee

2º FP non plurilingüe

1

100,00 €

15003376

CPI plurilingüe O Cruce

A Coruña

Cerceda

4º ESO plurilingüe

18

1.800,00 €

1.800,00 €

15027903

IES Eduardo Blanco Amor

A Coruña

Culleredo

2º BAC non plurilingüe

24

2.400,00 €

2.400,00 €

15032935

IES Rego de Trabe

A Coruña

Culleredo

2º BAC non plurilingüe

30

3.000,00 €

3.000,00 €

15022620

IES de Curtis

A Coruña

Curtis

2º BAC non plurilingüe

12

1.200,00 €

1.200,00 €

15023399

CPI plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón

A Coruña

Dodro

4º ESO plurilingüe

8

800,00 €

800,00 €

15006754

CIFP Ferrolterra

A Coruña

Ferrol

2º FP non plurilingüe

30

3.000,00 €

3.000,00 €

15021469

CIFP Leixa

A Coruña

Ferrol

2º PluriFP

1

100,00 €

400,00 €

15021469

CIFP Leixa

A Coruña

Ferrol

1º PluriFP

2

200,00 €

15021469

CIFP Leixa

A Coruña

Ferrol

2º FP non plurilingüe

1

100,00 €

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

A Coruña

Ferrol

2º FP non plurilingüe

12

1.200,00 €

1.200,00 €

15021470

IES Canido

A Coruña

Ferrol

2º BAC non plurilingüe

9

900,00 €

900,00 €

15006742

IES Concepción Arenal

A Coruña

Ferrol

1º BAC non plurilingüe

61

6.100,00 €

6.100,00 €

15006687

IES de Catabois

A Coruña

Ferrol

2º BAC non plurilingüe

13

1.300,00 €

1.300,00 €

15006791

IES Saturnino Montojo

A Coruña

Ferrol

1º BAC non plurilingüe

34

3.400,00 €

3.400,00 €

15006730

IES Sofía Casanova

A Coruña

Ferrol

2º BAC non plurilingüe

47

4.700,00 €

4.700,00 €

15008039

CPI plurilingüe Cernadas de Castro

A Coruña

Lousame

4º ESO plurilingüe

21

2.100,00 €

2.100,00 €

15026388

IES plurilingüe Fontexería

A Coruña

Muros

4º ESO plurilingüe

27

2.700,00 €

6.400,00 €

15026388

IES plurilingüe Fontexería

A Coruña

Muros

2º BAC non plurilingüe

37

3.700,00 €

15025268

IES As Telleiras

A Coruña

Narón

2º BAC non plurilingüe

10

1.000,00 €

1.000,00 €

15026455

IES Terra de Trasancos

A Coruña

Narón

2º BAC non plurilingüe

12

1.200,00 €

1.500,00 €

15026455

IES Terra de Trasancos

A Coruña

Narón

2º FP non plurilingüe

3

300,00 €

15027216

IES Fernando Esquío

A Coruña

Neda

2º BAC non plurilingüe

19

1.900,00 €

1.900,00 €

15026391

IES Xulián Magariños

A Coruña

Negreira

2º BAC non plurilingüe

9

900,00 €

1.000,00 €

15026391

IES Xulián Magariños

A Coruña

Negreira

2º FP non plurilingüe

1

100,00 €

15026731

IES Campo de San Alberto

A Coruña

Noia

2º BAC plurilingüe

6

600,00 €

3.200,00 €

15026731

IES Campo de San Alberto

A Coruña

Noia

1º BAC plurilingüe

3

300,00 €

15026731

IES Campo de San Alberto

A Coruña

Noia

2º BAC non plurilingüe

15

1.500,00 €

15026731

IES Campo de San Alberto

A Coruña

Noia

2º FP non plurilingüe

8

800,00 €

15010812

IES Virxe do Mar

A Coruña

Noia

2º BAC non plurilingüe

13

1.300,00 €

1.300,00 €

15027228

IES María Casares

A Coruña

Oleiros

2º BAC non plurilingüe

13

1.300,00 €

1.300,00 €

15027952

IES Miraflores

A Coruña

Oleiros

2º BAC non plurilingüe

23

2.300,00 €

2.300,00 €

15026121

IES plurilingüe Xosé Neira Vilas

A Coruña

Oleiros

2º BAC plurilingüe

16

1.600,00 €

6.000,00 €

15026121

IES plurilingüe Xosé Neira Vilas

A Coruña

Oleiros

1º BAC plurilingüe

19

1.900,00 €

15026121

IES plurilingüe Xosé Neira Vilas

A Coruña

Oleiros

4º ESO plurilingüe

14

1.400,00 €

15026121

IES plurilingüe Xosé Neira Vilas

A Coruña

Oleiros

2º BAC non plurilingüe

11

1.100,00 €

15027782

IES Ordes

A Coruña

Ordes

2º BAC non plurilingüe

10

1.000,00 €

1.000,00 €

15027939

IES plurilingüe Maruxa Mallo

A Coruña

Ordes

4º ESO plurilingüe

1

100,00 €

100,00 €

15020544

IES de Ortigueira

A Coruña

Ortigueira

2º BAC non plurilingüe

5

500,00 €

500,00 €

15012730

IES Camilo José Cela

A Coruña

Padrón

2º BAC non plurilingüe

17

1.700,00 €

1.700,00 €

15023090

IES Macías o Namorado

A Coruña

Padrón

2º BAC non plurilingüe

17

1.700,00 €

2.100,00 €

15023090

IES Macías o Namorado

A Coruña

Padrón

2º FP non plurilingüe

4

400,00 €

15026406

IES Eduardo Pondal

A Coruña

Ponteceso

2º BAC non plurilingüe

7

700,00 €

700,00 €

15020556

IES Breamo

A Coruña

Pontedeume

2º BAC non plurilingüe

24

2.400,00 €

2.400,00 €

15027691

IES de Porto do Son

A Coruña

Porto do Son

2º BAC non plurilingüe

26

2.600,00 €

3.000,00 €

15027691

IES de Porto do Son

A Coruña

Porto do Son

2º FP non plurilingüe

4

400,00 €

15026807

IES Félix Muriel

A Coruña

Rianxo

2º BAC non plurilingüe

12

1.200,00 €

1.300,00 €

15026807

IES Félix Muriel

A Coruña

Rianxo

2º FP non plurilingüe

1

100,00 €

15027711

IES Leliadoura

A Coruña

Ribeira

2º BAC non plurilingüe

20

2.000,00 €

3.500,00 €

15027711

IES Leliadoura

A Coruña

Ribeira

2º FP non plurilingüe

15

1.500,00 €

15014738

CPI plurilingüe dos Dices

A Coruña

Rois

4º ESO plurilingüe

13

1.300,00 €

1.300,00 €

15026029

IES Isaac Díaz Pardo

A Coruña

Sada

2º BAC non plurilingüe

34

3.400,00 €

3.400,00 €

15026030

IES Terra de Xallas

A Coruña

Santa Comba

2º BAC non plurilingüe

25

2.500,00 €

2.600,00 €

15026030

IES Terra de Xallas

A Coruña

Santa Comba

2º FP non plurilingüe

1

100,00 €

15026753

IES A Pontepedriña

A Coruña

Santiago de Compostela

4º ESO plurilingüe

6

600,00 €

3.000,00 €

15026753

IES A Pontepedriña

A Coruña

Santiago de Compostela

2º BAC non plurilingüe

12

1.200,00 €

15026753

IES A Pontepedriña

A Coruña

Santiago de Compostela

2º FP non plurilingüe

12

1.200,00 €

15025712

IES Antonio Fraguas Fraguas

A Coruña

Santiago de Compostela

2º BAC non plurilingüe

34

3.400,00 €

3.400,00 €

15015743

IES Arcebispo Xelmírez I

A Coruña

Santiago de Compostela

2º BAC non plurilingüe

16

1.600,00 €

1.600,00 €

15025301

IES Arcebispo Xelmírez II

A Coruña

Santiago de Compostela

2º BAC non plurilingüe

16

1.600,00 €

1.600,00 €

15027058

IES As Fontiñas

A Coruña

Santiago de Compostela

2º BAC non plurilingüe

8

800,00 €

2.300,00 €

15027058

IES As Fontiñas

A Coruña

Santiago de Compostela

2º FP non plurilingüe

15

1.500,00 €

15027319

IES de Sar

A Coruña

Santiago de Compostela

2º BAC non plurilingüe

39

3.900,00 €

3.900,00 €

15023466

IES Lamas de Abade

A Coruña

Santiago de Compostela

2º BAC non plurilingüe

3

300,00 €

1.900,00 €

15023466

IES Lamas de Abade

A Coruña

Santiago de Compostela

2º FP non plurilingüe

16

1.600,00 €

15015755

IES plurilingüe Rosalía de Castro

A Coruña

Santiago de Compostela

2º PluriFP

6

600,00 €

12.000,00 €

15015755

IES plurilingüe Rosalía de Castro

A Coruña

Santiago de Compostela

1º PluriFP

9

900,00 €

15015755

IES plurilingüe Rosalía de Castro

A Coruña

Santiago de Compostela

4º ESO plurilingüe

35

3.500,00 €

15015755

IES plurilingüe Rosalía de Castro

A Coruña

Santiago de Compostela

2º BAC non plurilingüe

50

5.000,00 €

15015755

IES plurilingüe Rosalía de Castro

A Coruña

Santiago de Compostela

2º FP non plurilingüe

20

2.000,00 €

15021482

IES San Clemente

A Coruña

Santiago de Compostela

2º PluriFP

33

3.300,00 €

10.700,00 €

15021482

IES San Clemente

A Coruña

Santiago de Compostela

1º PluriFP

46

4.600,00 €

15021482

IES San Clemente

A Coruña

Santiago de Compostela

2º BAC non plurilingüe

5

500,00 €

15021482

IES San Clemente

A Coruña

Santiago de Compostela

2º FP non plurilingüe

23

2.300,00 €

15027411

IES de Cacheiras

A Coruña

Teo

2º BAC non plurilingüe

19

1.900,00 €

1.900,00 €

15026418

IES Terra de Soneira

A Coruña

Vimianzo

2º BAC non plurilingüe

19

1.900,00 €

1.900,00 €

15027368

IES Maximino Romero de Lema

A Coruña

Zas

2º BAC non plurilingüe

19

1.900,00 €

2.800,00 €

15027368

IES Maximino Romero de Lema

A Coruña

Zas

2º FP non plurilingüe

9

900,00 €

27014811

IES plurilingüe Fontem Albei

Lugo

A Fonsagrada

4º ESO plurilingüe

3

300,00 €

2.100,00 €

27014811

IES plurilingüe Fontem Albei

Lugo

A Fonsagrada

2º BAC non plurilingüe

18

1.800,00 €

27016297

IES Enrique Muruais

Lugo

A Pontenova

2º BAC non plurilingüe

10

1.000,00 €

1.000,00 €

27013934

IES Perdouro

Lugo

Burela

2º BAC non plurilingüe

14

1.400,00 €

1.400,00 €

27002249

CPI plurilingüe de Castroverde

Lugo

Castroverde

4º ESO plurilingüe

5

500,00 €

500,00 €

27003175

IES Val do Asma

Lugo

Chantada

2º PluriFP

5

500,00 €

1.800,00 €

27003175

IES Val do Asma

Lugo

Chantada

2º BAC non plurilingüe

7

700,00 €

27003175

IES Val do Asma

Lugo

Chantada

2º FP non plurilingüe

6

600,00 €

27020562

IES de Foz

Lugo

Foz

2º BAC non plurilingüe

3

300,00 €

300,00 €

27016200

IES Poeta Díaz Castro

Lugo

Guitiriz

2º BAC non plurilingüe

12

1.200,00 €

1.200,00 €

27006528

CIFP As Mercedes

Lugo

Lugo

2º PluriFP

10

1.000,00 €

2.500,00 €

27006528

CIFP As Mercedes

Lugo

Lugo

1º PluriFP

15

1.500,00 €

27015761

IES Ánxel Fole

Lugo

Lugo

2º BAC non plurilingüe

25

2.500,00 €

2.500,00 €

27006541

IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

Lugo

Lugo

2º BAC non plurilingüe

54

5.400,00 €

5.400,00 €

27016455

IES Sanxillao

Lugo

Lugo

2º BAC non plurilingüe

60

6.000,00 €

6.000,00 €

27016303

IES Pedregal de Irimia

Lugo

Meira

2º BAC non plurilingüe

9

900,00 €

900,00 €

27006966

IES plurilingüe San Rosendo

Lugo

Mondoñedo

2º BAC plurilingüe

8

800,00 €

4.600,00 €

27006966

IES plurilingüe San Rosendo

Lugo

Mondoñedo

1º BAC plurilingüe

4

400,00 €

27006966

IES plurilingüe San Rosendo

Lugo

Mondoñedo

4º ESO plurilingüe

23

2.300,00 €

27006966

IES plurilingüe San Rosendo

Lugo

Mondoñedo

2º BAC non plurilingüe

11

1.100,00 €

27015311

IES A Pinguela

Lugo

Monforte de Lemos

2º BAC non plurilingüe

15

1.500,00 €

1.500,00 €

27007247

IES Francisco Daviña Rey

Lugo

Monforte de Lemos

2º BAC non plurilingüe

9

900,00 €

1.300,00 €

27007247

IES Francisco Daviña Rey

Lugo

Monforte de Lemos

2º FP non plurilingüe

4

400,00 €

27016613

IES Río Miño

Lugo

Rábade

2º BAC non plurilingüe

8

800,00 €

800,00 €

27020902

IES de Ribadeo Dionisio Gamallo

Lugo

Ribadeo

2º BAC non plurilingüe

14

1.400,00 €

1.400,00 €

27012048

IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

Lugo

Sarria

2º BAC non plurilingüe

5

500,00 €

500,00 €

27013314

IES Santiago Basanta Silva

Lugo

Vilalba

2º BAC non plurilingüe

46

4.600,00 €

4.600,00 €

27013636

IES María Sarmiento

Lugo

Viveiro

2º BAC non plurilingüe

3

300,00 €

400,00 €

27013636

IES María Sarmiento

Lugo

Viveiro

2º FP non plurilingüe

1

100,00 €

32015876

IES Xermán Ancochea Quevedo

Ourense

A Pobra de Trives

2º BAC non plurilingüe

6

600,00 €

600,00 €

32016339

IES de Allariz

Ourense

Allariz

2º BAC non plurilingüe

3

300,00 €

300,00 €

32016431

IES San Mamede

Ourense

Maceda

1º BAC non plurilingüe

2

200,00 €

200,00 €

32001725

IES Lauro Olmo

Ourense

O Barco de Valdeorras

2º BAC non plurilingüe

10

1.000,00 €

1.000,00 €

32001683

IES Martaguisela

Ourense

O Barco de Valdeorras

1º BAC non plurilingüe

2

200,00 €

200,00 €

32015037

IES Manuel Chamoso Lamas

Ourense

O Carballiño

2º BAC non plurilingüe

6

600,00 €

1.900,00 €

32015037

IES Manuel Chamoso Lamas

Ourense

O Carballiño

2º FP non plurilingüe

13

1.300,00 €

32003001

IES Nº 1

Ourense

O Carballiño

2º BAC non plurilingüe

23

2.300,00 €

2.300,00 €

32015050

CIFP A Farixa

Ourense

Ourense

2º PluriFP

10

1.000,00 €

1.500,00 €

32015050

CIFP A Farixa

Ourense

Ourense

2º FP non plurilingüe

5

500,00 €

32016765

CIFP Portovello

Ourense

Ourense

2º PluriFP

2

200,00 €

4.200,00 €

32016765

CIFP Portovello

Ourense

Ourense

1º PluriFP

6

600,00 €

32016765

CIFP Portovello

Ourense

Ourense

2º FP non plurilingüe

34

3.400,00 €

32009116

IES 12 de Outubro

Ourense

Ourense

1º BAC non plurilingüe

19

1.900,00 €

1.900,00 €

32009190

IES As Lagoas

Ourense

Ourense

2º BAC non plurilingüe

18

1.800,00 €

1.800,00 €

32008941

IES Eduardo Blanco Amor

Ourense

Ourense

1º BAC plurilingüe

15

1.500,00 €

6.000,00 €

32008941

IES Eduardo Blanco Amor

Ourense

Ourense

2º BAC non plurilingüe

45

4.500,00 €

32015207

IES O Couto

Ourense

Ourense

2º BAC non plurilingüe

20

2.000,00 €

2.000,00 €

32008951

IES Ramón Otero Pedrayo

Ourense

Ourense

2º BAC non plurilingüe

48

4.800,00 €

4.800,00 €

32009131

IES Universidade Laboral

Ourense

Ourense

2º BAC non plurilingüe

26

2.600,00 €

2.800,00 €

32009131

IES Universidade Laboral

Ourense

Ourense

2º FP non plurilingüe

2

200,00 €

32016273

IES Xesús Ferro Couselo

Ourense

Ourense

2º BAC non plurilingüe

20

2.000,00 €

2.000,00 €

32015475

IES O Ribeiro

Ourense

Ribadavia

2º BAC non plurilingüe

13

1.300,00 €

1.400,00 €

32015475

IES O Ribeiro

Ourense

Ribadavia

2º FP non plurilingüe

1

100,00 €

32013582

IES García-Barbón

Ourense

Verín

2º FP non plurilingüe

4

400,00 €

400,00 €

32013612

IES Xesús Taboada Chivite

Ourense

Verín

2º BAC non plurilingüe

17

1.700,00 €

1.700,00 €

32016777

IES Carlos Casares

Ourense

Viana do Bolo

2º BAC non plurilingüe

5

500,00 €

500,00 €

32016285

IES de Vilamarín

Ourense

Vilamarín

2º PluriFP

19

1.900,00 €

3.700,00 €

32016285

IES de Vilamarín

Ourense

Vilamarín

1º PluriFP

13

1.300,00 €

32016285

IES de Vilamarín

Ourense

Vilamarín

2º FP non plurilingüe

5

500,00 €

32015232

IES Lagoa de Antela

Ourense

Xinzo de Limia

2º BAC non plurilingüe

18

1.800,00 €

1.800,00 €

36002335

IES Manuel García Barros

Pontevedra

A Estrada

2º BAC non plurilingüe

13

1.300,00 €

1.300,00 €

36002359

IES plurilingüe Antón Losada Diéguez

Pontevedra

A Estrada

4º ESO plurilingüe

15

1.500,00 €

2.000,00 €

36002359

IES plurilingüe Antón Losada Diéguez

Pontevedra

A Estrada

2º BAC non plurilingüe

5

500,00 €

36019244

IES A Sangriña

Pontevedra

A Guarda

4º ESO plurilingüe

12

1.200,00 €

2.200,00 €

36019244

IES A Sangriña

Pontevedra

A Guarda

2º BAC non plurilingüe

10

1.000,00 €

36019402

IES Pazo da Mercé

Pontevedra

As Neves

2º BAC non plurilingüe

8

800,00 €

1.000,00 €

36019402

IES Pazo da Mercé

Pontevedra

As Neves

2º FP non plurilingüe

2

200,00 €

36019657

IES Primeiro de Marzo

Pontevedra

Baiona

2º BAC non plurilingüe

22

2.200,00 €

2.200,00 €

36019463

IES Johan Carballeira

Pontevedra

Bueu

2º BAC non plurilingüe

19

1.900,00 €

2.100,00 €

36019463

IES Johan Carballeira

Pontevedra

Bueu

2º FP non plurilingüe

2

200,00 €

36016127

IES plurilingüe Aquis Celenis

Pontevedra

Caldas de Reis

2º BAC non plurilingüe

35

3.500,00 €

3.500,00 €

36000481

IES Ramón Cabanillas

Pontevedra

Cambados

2º BAC non plurilingüe

6

600,00 €

600,00 €

36019475

IES de Rodeira

Pontevedra

Cangas

2º BAC non plurilingüe

15

1.500,00 €

2.100,00 €

36019475

IES de Rodeira

Pontevedra

Cangas

2º FP non plurilingüe

6

600,00 €

36000922

IES María Soliño

Pontevedra

Cangas

2º BAC non plurilingüe

14

1.400,00 €

2.200,00 €

36000922

IES María Soliño

Pontevedra

Cangas

2º FP non plurilingüe

8

800,00 €

36019220

IES Auga da Laxe

Pontevedra

Gondomar

2º BAC non plurilingüe

28

2.800,00 €

2.800,00 €

36020261

IES plurilingüe Terra de Turonio

Pontevedra

Gondomar

4º ESO plurilingüe

21

2.100,00 €

2.100,00 €

36013758

IES Laxeiro

Pontevedra

Lalín

2º BAC non plurilingüe

12

1.200,00 €

2.200,00 €

36013758

IES Laxeiro

Pontevedra

Lalín

2º FP non plurilingüe

10

1.000,00 €

36004137

IES Ramón Mª Aller Ulloa

Pontevedra

Lalín

2º BAC non plurilingüe

9

900,00 €

900,00 €

36004551

IES Illa de Tambo

Pontevedra

Marín

2º BAC non plurilingüe

13

1.300,00 €

1.300,00 €

36018999

IES As Barxas

Pontevedra

Moaña

2º BAC non plurilingüe

29

2.900,00 €

2.900,00 €

36004745

IES plurilingüe A Paralaia

Pontevedra

Moaña

4º ESO plurilingüe

19

1.900,00 €

5.000,00 €

36004745

IES plurilingüe A Paralaia

Pontevedra

Moaña

2º BAC non plurilingüe

25

2.500,00 €

36004745

IES plurilingüe A Paralaia

Pontevedra

Moaña

2º FP non plurilingüe

6

600,00 €

36020131

IES de Mos

Pontevedra

Mos

2º BAC non plurilingüe

50

5.000,00 €

5.000,00 €

36015184

IES Escolas Proval

Pontevedra

Nigrán

2º BAC non plurilingüe

14

1.400,00 €

2.700,00 €

36015184

IES Escolas Proval

Pontevedra

Nigrán

2º FP non plurilingüe

13

1.300,00 €

36014428

IES Val Miñor

Pontevedra

Nigrán

1º BAC non plurilingüe

15

1.500,00 €

1.500,00 €

36019232

IES Monte da Vila

Pontevedra

O Grove

2º BAC non plurilingüe

20

2.000,00 €

2.000,00 €

36007011

IES Pino Manso

Pontevedra

O Porriño

2º BAC non plurilingüe

8

800,00 €

800,00 €

36019529

IES Ribeira do Louro

Pontevedra

O Porriño

2º PluriFP

3

300,00 €

500,00 €

36019529

IES Ribeira do Louro

Pontevedra

O Porriño

2º BAC non plurilingüe

2

200,00 €

36020143

IES de Poio

Pontevedra

Poio

2º BAC non plurilingüe

23

2.300,00 €

2.300,00 €

36024781

IES do Barral

Pontevedra

Ponteareas

2º BAC non plurilingüe

19

1.900,00 €

1.900,00 €

36014520

IES Pedra da Auga

Pontevedra

Ponteareas

2º BAC plurilingüe

18

1.800,00 €

3.600,00 €

36014520

IES Pedra da Auga

Pontevedra

Ponteareas

1º BAC plurilingüe

12

1.200,00 €

36014520

IES Pedra da Auga

Pontevedra

Ponteareas

1º PluriFP

1

100,00 €

36014520

IES Pedra da Auga

Pontevedra

Ponteareas

4º ESO plurilingüe

5

500,00 €

36013761

IES A Xunqueira I

Pontevedra

Pontevedra

2º BAC non plurilingüe

18

1.800,00 €

1.800,00 €

36018379

IES A Xunqueira II

Pontevedra

Pontevedra

2º BAC non plurilingüe

30

3.000,00 €

3.000,00 €

36019268

IES Gonzalo Torrente Ballester

Pontevedra

Pontevedra

2º BAC non plurilingüe

14

1.400,00 €

1.400,00 €

36018677

IES Luís Seoane

Pontevedra

Pontevedra

2º BAC non plurilingüe

3

300,00 €

900,00 €

36018677

IES Luís Seoane

Pontevedra

Pontevedra

2º FP non plurilingüe

6

600,00 €

36006419

IES Montecelo

Pontevedra

Pontevedra

2º FP non plurilingüe

9

900,00 €

900,00 €

36006717

IES Sánchez Cantón

Pontevedra

Pontevedra

2º BAC non plurilingüe

34

3.400,00 €

3.400,00 €

36019566

IES de Chapela

Pontevedra

Redondela

2º FP non plurilingüe

2

200,00 €

200,00 €

36007734

IES Mendiño

Pontevedra

Redondela

2º BAC non plurilingüe

14

1.400,00 €

1.400,00 €

36019256

IES de Vilalonga

Pontevedra

Sanxenxo

2º BAC non plurilingüe

39

3.900,00 €

3.900,00 €

36019751

IES Antón Alonso Ríos

Pontevedra

Tomiño

2º BAC non plurilingüe

22

2.200,00 €

2.200,00 €

36014544

IES Indalecio Pérez Tizón

Pontevedra

Tui

2º BAC non plurilingüe

37

3.700,00 €

4.500,00 €

36014544

IES Indalecio Pérez Tizón

Pontevedra

Tui

2º FP non plurilingüe

8

800,00 €

36011798

IES Alexandre Bóveda

Pontevedra

Vigo

2º BAC non plurilingüe

16

1.600,00 €

1.600,00 €

36014601

IES Álvaro Cunqueiro

Pontevedra

Vigo

2º BAC non plurilingüe

16

1.600,00 €

1.600,00 €

36011567

IES Castelao

Pontevedra

Vigo

2º BAC non plurilingüe

32

3.200,00 €

3.200,00 €

36019426

IES Coruxo

Pontevedra

Vigo

2º BAC non plurilingüe

13

1.300,00 €

1.300,00 €

36019050

IES de Beade

Pontevedra

Vigo

2º BAC non plurilingüe

17

1.700,00 €

1.700,00 €

36019670

IES do Castro

Pontevedra

Vigo

2º BAC non plurilingüe

14

1.400,00 €

1.400,00 €

36011634

IES Politécnico de Vigo

Pontevedra

Vigo

2º BAC non plurilingüe

20

2.000,00 €

2.300,00 €

36011634

IES Politécnico de Vigo

Pontevedra

Vigo

2º FP non plurilingüe

3

300,00 €

36018461

IES República Oriental do Uruguai

Pontevedra

Vigo

2º BAC non plurilingüe

11

1.100,00 €

1.100,00 €

36019062

IES Rosais 2

Pontevedra

Vigo

2º BAC non plurilingüe

24

2.400,00 €

2.400,00 €

36011580

IES San Tomé de Freixeiro

Pontevedra

Vigo

2º BAC non plurilingüe

35

3.500,00 €

3.500,00 €

36011592

IES Santa Irene

Pontevedra

Vigo

2º BAC non plurilingüe

30

3.000,00 €

3.000,00 €

36020374

IES Valadares

Pontevedra

Vigo

2º BAC non plurilingüe

14

1.400,00 €

1.400,00 €

36020386

IES Marco do Camballón

Pontevedra

Vila de Cruces

2º BAC non plurilingüe

3

300,00 €

300,00 €

36013771

CIFP Fermín Bouza Brey

Pontevedra

Vilagarcía de Arousa

1º PluriFP

5

500,00 €

1.000,00 €

36013771

CIFP Fermín Bouza Brey

Pontevedra

Vilagarcía de Arousa

2º FP non plurilingüe

5

500,00 €

36019669

IES Armando Cotarelo Valledor

Pontevedra

Vilagarcía de Arousa

2º BAC non plurilingüe

10

1.000,00 €

1.000,00 €

36012471

IES Castro Alobre

Pontevedra

Vilagarcía de Arousa

2º BAC non plurilingüe

24

2.400,00 €

2.400,00 €

36018380

IES O Carril

Pontevedra

Vilagarcía de Arousa

2º BAC non plurilingüe

29

2.900,00 €

2.900,00 €

36019414

IES A Basella

Pontevedra

Vilanova de Arousa

2º BAC non plurilingüe

6

600,00 €

600,00 €