Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 41 Martes, 28 de febreiro de 2023 Páx. 15840

III. Outras disposicións

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 15 de febreiro de 2023, da Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 13 de setembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego (CEE) co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade, e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2022 e 2023 (códigos de procedemento TR341K, TR341E, TR341N e TR341M).

En cumprimento do disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 13 de setembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego (CEE) co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade, e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2022 e 2023 (códigos de procedemento TR341K, TR341E, TR341N e TR341M), e das ordes do 20 de decembro de 2022 pola que se amplían os créditos establecidos para o programa III (procedemento TR341M), e do 26 de decembro de 2022 pola que se amplían os créditos establecidos para os programas I e II (códigos de procedemento TR341K, TR341E e TR341N).

Os programas regulados nesta orde están financiados con fondos finalistas do Estado, recibidos do Servizo Público de Emprego Estatal, con cargo ás aplicacións orzamentarias: 11.04.324C.470.3, 11.04.324C.481.3, 11.04.324C.470.4 e 11.04.324C.481.4.

As axudas concedéronse con carácter bianual por un importe total de 22.128.496,30 €, con cargo ao código de proxecto 2018 00099. No anexo detállanse as axudas por beneficiario, indicando a aplicación orzamentaria do gasto e o importe para cada anualidade.

Santiago de Compostela, 15 de febreiro de 2023

Covadonga Toca Carús
Secretaria xeral de Apoio ao Emprego,
Traballo Autónomo e Economía Social

ANEXO

Programa I: Programa de subvencións ás unidades
de apoio á actividade profesional

Procedemento TR341K.

TR341K: subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional

Entidade beneficiaria

Concedido 2022 (€)

Concedido 2023 (€)

Aplicación orzamentaria

Aceesca Emprego, S.L.

12.276,41

34.374,47

11.04.324C.470.3

Agencia de Compras y Servicios Inserta, S.L.

2.656,64

7.969,93

11.04.324C.470.3

Asociación de Discapacitados Intelectuales Virgen de la O

1.200,00

3.600,00

11.04.324C.481.3

Asociación Aixiña

13.800,00

41.400,00

11.04.324C.481.3

Bata Servicios Integrales a la Comunidad, S.L.

2.174,40

6.523,20

11.04.324C.470.3

Centro Especial de Empleo Aspaber, S.L.

14.284,56

42.853,68

11.04.324C.470.3

Coregal Parques e Xardíns, S.L.

9.000,00

25.926,67

11.04.324C.470.3

Distribuciones A Moenda, S.L.

8.236,67

23.400,00

11.04.324C.470.3

Emprego Social, S.L.U.

17.204,50

50.832,00

11.04.324C.470.3

Extel Facilities, S.L.U.

3.276,48

9.829,44

11.04.324C.470.3

Freshcut, S.L.

13.413,40

34.680,00

11.04.324C.470.3

Fundación para a Discapacidade e Emprego Juan XXIII

21.726,43

66.380,00

11.04.324C.481.3

Galicia Almacén Logístico, S.L.

5.904,05

17.712,14

11.04.324C.470.3

Grupo Sifu Galicia, S.L.

8.095,44

23.200,77

11.04.324C.470.3

Hornos de Lamastelle, S.A.

15.823,83

47.471,49

11.04.324C.470.3

Ilunión Cee Limpieza y Medioambiente, S.A.

5.148,46

16.084,87

11.04.324C.470.3

Ilunión Lavanderías, S.A.

27.600,00

76.620,01

11.04.324C.470.3

Ilunión Servicios Industriales, S.L.

55.941,95

167.825,81

11.04.324C.470.3

Integra Mantemento Xestión e Servizos integrados, Centro Especial de Emprego de Galicia, S.L.

26.837,97

83.519,72

11.04.324C.470.3

Juan María Empleo, S.L.

3.322,52

0,00

11.04.324C.470.3

Limpiadores Especialistas Integrados, S.L.

2.354,84

18.165,90

11.04.324C.470.3

Panificadora Mencer, S.L.

14.787,44

44.362,32

11.04.324C.470.3

San Jerónimo Emiliani, S.L.

7.635,84

22.907,52

11.04.324C.470.3

Servilar 2018, S.L.

631,56

1.894,68

11.04.324C.470.3

Talleres Trébore Jardinería, S.L.

10.036,42

29.086,20

11.04.324C.470.3

Talleres Trébore, S.L.

7.158,16

21.216,60

11.04.324C.470.3

Total por anualidades

310.527,97

917.837,42

Total concedido TR341K

1.228.365,39

Programa II: axudas para a creación de postos de traballo estables,
adaptación de postos e asistencia técnica para os CEE

Procedementos TR341E e TR341N. Total concedido: 1.150.212,83 €.

Procedemento TR341E: creación de postos de traballo de carácter indefinido en función do investimento en activo fixo

Entidade beneficiaria

Concedido 2022 (€)

Concedido 2023 (€)

Aplicación orzamentaria

Aceesca Emprego, S.L.

0,00

48.550,00

11.04.324C.470.3

Agencia Compras y Servicios Inserta, S.L.

0,00

45.840,00

11.04.324C.470.3

Ampro Servicios Ambientales, S.L.

0,00

55.000,00

11.04.324C.470.3

Bata Servicios Integrales, S.L.

0,00

3.120,00

11.04.324C.470.3

CLN Incorpora, S.L.

0,00

3.640,00

11.04.324C.470.3

Diversumvigo, Sociedad Limitada

19.489,03

8.049,48

11.04.324C.470.3

Emprego Social, S.L.

0,00

42.870,43

11.04.324C.470.3

Extel Facilities, S.L.U.

0,00

77.500,00

11.04.324C.470.3

Fortunia Porriño, S.L.

0,00

17.530,00

11.04.324C.470.3

Freshcut, S.L.

0,00

25.440,00

11.04.324C.470.3

Fundación para a Discapacidade e Emprego Juan XXIII

39.858,40

55.000,00

11.04.324C.481.3

Galicia Almacén Logístico, S.L.

0,00

92.500,00

11.04.324C.470.3

Grupo Sifu Galicia, S.L.

23.728,00

18.049,15

11.04.324C.470.3

Ilunión Lavanderias, S.A.U.

0,00

29.996,34

11.04.324C.470.3

Ilunión Servicios Industriales, S.L.

55.000

52.500,00

11.04.324C.470.3

Impulso Social Servicios, S.L.

0,00

1.817,52

11.04.324C.470.3

Juan María Empleo, S.L.

4.675,50

0,00

11.04.324C.470.3

Limpiadores Especialistas Integrados, S.L.

6.782,74

13.164,00

11.04.324C.470.3

Logística Valdeorras 2021, S.L.R.

0,00

13.527,69

11.04.324C.470.3

Máis Porvir Xestión Social, S.L.

50.063 ,02

15.000,00

11.04.324C.470.3

Palemi Social Factoría Manual, S.L.

0,00

14.917,90

11.04.324C.470.3

Servicios Gallegos de Minusválidos, S.L.

0,00

11.250,00

11.04.324C.470.3

Total por anualidades

199.596,69

645.262,51

Total concedido TR341E

844.859,20

Procedemento TR341N: subvención para a adaptación de postos de traballo e para asistencia técnica

Entidade beneficiaria

Concedido 2022 (€)

Concedido 2023 (€)

Aplicación orzamentaria

Accede Social, S.L.

0,00

4.000,00

11.04.324C.470.3

Aceesca Emprego, S.L.

1.425,00

4.060,00

11.04.324C.470.3

Activa Social Consultores, S.L.

0,00

2.000,00

11.04.324C.470.3

Agencia Compras y Servicios Inserta, S.L.

0,00

1.650,00

11.04.324C.470.3

Ámbar Acción Social, S.L.U.

0,00

1.000,00

11.04.324C.470.3

Ambigal 360, S.L.

0,00

2.880,00

11.04.324C.470.3

Amil Lago Servicios Generales, S.L.

0,00

4.000,00

11.04.324C.470.3

Ampro Servicios Ambientales, S.L.

0,00

740,00

11.04.324C.470.3

Andaina Prosaúde Mental Emprego, S.L.

0,00

1.079,50

11.04.324C.470.3

Aparcamientos A Mariña, S.L.

0,00

360,00

11.04.324C.470.3

Aparcamientos Sar, S.L.

0,00

360,00

11.04.324C.470.3

Artefíos, Asociación para a Inclusión de Persoas con Discapacidade Intelectual

0,00

600,00

11.04.324C.481.3

Artegalia Economía Social, S.L.

6.638,26

10.361,74

11.04.324C.470.3

ASCM Ferrolterra, S.L.

0,00

1.000,00

11.04.324C.470.3

Asesoría Informática Gallega, S.L.

0,00

960,00

11.04.324C.470.3

Asociación Aixiña

0,00

5.980,00

11.04.324C.481.3

Asociación Compostelana de Auto Taxi del Excmo. Ayuntamiento de Santiago de Compostela

0,00

1.000,00

11.04.324C.481.3

Asociación de Discapacitados Intelectuales Virgen de la O

0,00

1.000,00

11.04.324C.481.3

Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual Aspadex

0,00

1.000,00

11.04.324C.481.3

Asociación Galega San Francisco

0,00

800,00

11.04.324C.481.3

Asociación Inserta Empleo

0,00

3.000,00

11.04.324C.481.3

Asociación Profesional de Radio-Taxi del Municipio de Lugo

0,00

800,00

11.04.324C.481.3

Aspamadis, S.L.

0,00

1.000,00

11.04.324C.470.3

Aspas Emprego, S.L.

0,00

1.239,67

11.04.324C.470.3

Bata Servicios Integrales a la Comunidad, S.L.

0,00

2.000,00

11.04.324C.470.3

Centro Especial de Empleo Aspaber, S.L.

0,00

3.000,00

11.04.324C.470.3

CLN Incorpora, S.L.

0,00

3.200,00

11.04.324C.470.3

Cogami Reciclado de Galicia, S.L.

0,00

7.510,00

11.04.324C.470.3

Coleo Recycling, S.L.

2.537,52

1.040,00

11.04.324C.470.3

Combina Social, S.L.

0,00

4.000,00

11.04.324C.470.3

Contratación e Integración Laboral, S.L.

0,00

1.000,00

11.04.324C.470.3

Coregal Parques e Xardíns, S.L.

0,00

5.640,00

11.04.324C.470.3

Cycle Servicios Galicia, S.L.

0,00

4.000,00

11.04.324C.470.3

Dislabora Coruña, S.L.U.

0,00

2.000,00

11.04.324C.470.3

Distribuciones A Moenda, S.L.

0,00

2.662,50

11.04.324C.470.3

Diversitas Outsourcing Galicia, S.L.U.

0,00

1.200,00

11.04.324C.470.3

Divesumvigo, Sociedad Limitada

0,00

800,00

11.04.324C.470.3

Emprego Social, S.L.U.

13.349,97

5.170,07

11.04.324C.470.3

Entrelampo

0,00

1.000,00

11.04.324C.481.3

Erit-Itinera, S.L.

0,00

979,50

11.04.324C.470.3

Exclusivas Muriedas, S.L.

0,00

560,00

11.04.324C.470.3

Extel Facilities, S.L.U.

0,00

2.400,00

11.04.324C.470.3

Fortunia Porriño, S.L.

0,00

1.280,00

11.04.324C.470.3

Freshcut, S.L.

0,00

1.480,00

11.04.324C.470.3

Fundación para a Discapacidade e Emprego Juan XXIII

0,00

5.430,00

11.04.324C.481.3

Galega de Economía Social, S.L.

4.546,42

13.453,58

11.04.324C.470.3

Galega de Integra-Tex, S.L.

0,00

3.000,00

11.04.324C.470.3

Galicia Almacén Logístico, S.L.

0,00

2.130,00

11.04.324C.470.3

Gestilan Estaciones de Servicio, S.L.

0,00

1.000,00

11.04.324C.470.3

Globaltika Europrojects, S.L.

0,00

960,00

11.04.324C.470.3

Gráficas Integrales Cogami, S.L.

0,00

19.000,00

11.04.324C.470.3

Grupo Sifu Galicia, S.L.

0,00

4.000,00

11.04.324C.470.3

Hornos de Lamastelle, S.A.

0,00

5.055,25

11.04.324C.470.3

I-Lab Centro Especial de Empleo, S.L.

0,00

1.000,00

11.04.324C.470.3

Ilunión Cee Limpieza y Medioambiente, S.A.

0,00

4.000,00

11.04.324C.470.3

Ilunión Cee Outsourcing, S.A.U.l.

0,00

3.000,00

11.04.324C.470.3

Ilunión Lavanderías, S.A.U.

0,00

25.661,60

11.04.324C.470.3

Ilunión Retail y Comercialización, S.A.

0,00

1.000,00

11.04.324C.470.3

Ilunión Servicios Industriales, S.L.

0,00

4.000,00

11.04.324C.470.3

Impulso Social Servicios, S.L.

0,00

1.000,00

11.04.324C.470.3

Iniciativa Social Emprendedora de Reciclaxe Textil

0,00

1.200,00

11.04.324C.470.3

Inladi EIL, S.L.

0,00

760,00

11.04.324C.470.3

Innovación y Desarrollo Publinvest, S.L.

0,00

680,00

11.04.324C.470.3

Instituto Minusválido Astur, S.A.L.

0,00

2.880,00

11.04.324C.470.3

Integra Gestiones Food and Drinks, S.L.

0,00

1.000,00

11.04.324C.470.3

Integra Mantemento Xestión e Servizos Integrados Centro Especial de Emprego-Galicia, S.L.

0,00

4.000,00

11.04.324C.470.3

Integración de Actividades Medioambientales, S.L.

0,00

1.600,00

11.04.324C.470.3

Inusvalía, S.L.

0,00

2.160,00

11.04.324C.470.3

Inversiones Petrolíferas Las Palmeras, S.A.

0,00

396,70

11.04.324C.470.3

Juan María Empleo, S.L.

0,00

2.000,00

11.04.324C.470.3

Lacera Integra, S.L.

0,00

1.920,00

11.04.324C.470.3

Largo García, Luis Miguel

0,00

800,00

11.04.324C.470.3

Limpiadores Especialistas Integrados, S.L.

0,00

3.200,00

11.04.324C.470.3

Logística Valdeorras 2021, S.L.R.

0,00

681,60

11.04.324C.470.3

Máis Porvir Xestión Social, S.L.

0,00

3.798,75

11.04.324C.470.3

Mape Asesores, S.A.

0,00

800,00

11.04.324C.470.3

MGFS Social, S.L.

0,00

480,00

11.04.324C.470.3

Mosyper Gestión, S.L.

0,00

760,00

11.04.324C.470.3

Norintegra, S.L.

0,00

3.200,00

11.04.324C.470.3

Ocón Noroeste de Transportes, S.L.

0,00

2.400,00

11.04.324C.470.3

Osga, S.L.

0,00

3.000,00

11.04.324C.470.3

Palemi Social Factoría Manual, S.L.

0,00

1.000,00

11.04.324C.470.3

Panificadora Mencer, S.L.

0,00

2.257,80

11.04.324C.470.3

Productores de Carne da Ribeira Sacra, S.L.

0,00

1.000,00

11.04.324C.470.3

Rías de Bergondo, S.A.

0,00

480,00

11.04.324C.470.3

San Jerónimo Emiliani, S.L.

0,00

16.730,00

11.04.324C.470.3

San Mateo Estación Servicio, S.L.

0,00

1.000,00

11.04.324C.470.3

Servicios Gallegos de Minusválidos, S.L.

0,00

2.650,00

11.04.324C.470.3

Servicios Lamastelle, S.L.

0,00

800,00

11.04.324C.470.3

Servilar 2018, S.L.

0,00

975,00

11.04.324C.470.3

Servinserta EIL, S.L.U.

0,00

2.000,00

11.04.324C.470.3

Solucións de Economía Social, S.L.

0,00

553,80

11.04.324C.470.3

Talento y Experiencia Social Galicia, S.L.

0,00

800,00

11.04.324C.470.3

Talleres Trébore Jardinería, S.L.

0,00

3.000,00

11.04.324C.470.3

Talleres Trébore, S.L.

0,00

3.000,00

11.04.324C.470.3

Terrarecicla, S.L.

0,00

1.000,00

11.04.324C.470.3

Torres Vereda, Miguel

0,00

400,00

11.04.324C.470.3

Tratamiento Medioambiental de Vehículos

0,00

2.830,00

11.04.324C.470.3

Unipack Impresión y Packaging, S.L.

0,00

1.235,40

11.04.324C.470.3

Urvina Integración, S.L.

0,00

464,00

11.04.324C.470.3

Utramic, S.L.

0,00

480,00

11.04.324C.470.3

Viveiros Valadares, S.L.

0,00

1.000,00

11.04.324C.470.3

Total por anualidades

28.497,17

276.856,46

Total concedido TR341N

305.353,63

Programa III: axudas ao mantemento do custo salarial nos CEE

Procedemento TR341M.

TR341M: axudas ao mantemento do custo salarial nos CEE

Entidade beneficiaria

Concedido 2022 (€)

Concedido 2023 (€)

Aplicación orzamentaria

Accede Social, S.L.

86.936,13

222.756,44

09.40.324C.470.4

Aceesca Emprego, S.L.

54.183,75

138.043,28

09.40.324C.470.4

Activa Social, S.L.

20.584,95

16.672,62

09.40.324C.470.4

Agencia Compras y Servicios Inserta, S.L.

27.794,29

70.466,98

09.40.324C.470.4

Ámbar Acción Social, S.L.U.

11.351,68

32.915,20

09.40.324C.470.4

Ambigal 360, S.L.

56.007,00

163.867,06

09.40.324C.470.4

Amil Lago Servicios Generales, S.L.

132.828,07

318.245,81

09.40.324C.470.4

Ampro Servicios Ambientales, S.L.

2.742,00

8.401,05

09.40.324C.470.4

Andaina Prosaúde Mental Emprego, S.L.U.

2.782,11

8.346,32

09.40.324C.470.4

Aparcamientos A Mariña, S.L.

14.353,20

43.059,60

09.40.324C.470.4

Aparcamientos Sar, S.L.

9.101,70

27.305,10

09.40.324C.470.4

Área 7 Preimpresión Técnica, S.L.

8.924,85

26.774,55

09.40.324C.470.4

Artefios, Asociación para la Inclusión de Personas con Discapacidade. Intelectual

3.627,63

10.882,90

09.40.324C.481.4

Artegalia Economía Social, S.L.

23.101,20

64.227,15

09.40.324C.470.4

ASCM Ferrolterra, S.L.

5.057,53

15.172,58

09.40.324C.470.4

Asesoría Informática Gallega, S.L.

93.553,34

265.530,38

09.40.324C.470.4

Asociación Compostelana de Auto Taxi del Ayuntamiento de Santiago de Compostela

12.602,70

32.556,60

09.40.324C.481.4

Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual Aspadex

10.619,75

27.482,98

09.40.324C.481.4

Asociación Aixiña

168.221,80

482.234,29

09.40.324C.481.4

Asociación de Discapacitados Intelectuales Virgen de la O

4.199,40

12.598,20

09.40.324C.481.4

Asociación Galega San Francisco

6.299,10

18.897,30

09.40.324C.481.4

Asociación Inserta Empleo

46.151,73

138.455,20

09.40.324C.481.4

Asociación Profesional Radio-Taxi del Municipio de Lugo

9.101,70

27.305,10

09.40.324C.481.4

Aspamadis, S.L.

5.420,17

13.149,39

09.40.324C.470.4

Aspas Emprego, S.L.

34.176,31

82.768,44

09.40.324C.470.4

Atención de Porterías e Conserxerías Emprego Social, S.L.

4.310,61

12.620,62

09.40.324C.470.4

Autotaxi Narón, S.L.

9.101,70

27.305,10

09.40.324C.470.4

Bata Servicios Integrales a la Comunidad, S.L.

10.361,62

25.380,11

09.40.324C.470.4

Celima, Centro Especial de Empleo y Desarrollo, S.L.U.

4.654,99

13.676,78

09.40.324C.470.4

Centro de Atención de Llamadas, S.A.

51.645,57

134.250,24

09.40.324C.470.4

Centro Especial de Emprego Aspaber, S.L.

69.790,52

180.973,88

09.40.324C.470.4

CLN Incorpora, S.L.

144.459,84

286.778,55

09.40.324C.470.4

Cogami Reciclado de Galicia, S.L.

283.599,05

766.262,20

09.40.324C.470.4

Coleo Recycling, S.L.

45.577,06

125.357,10

09.40.324C.470.4

Combina Social, S.L.

242.847,45

590.437,74

09.40.324C.470.4

Contratación e Integración Laboral, S.L.

11.009,46

31.447,18

09.40.324C.470.4

Coregal Parques e Xardíns, S.L.

81.574,58

221.829,89

09.40.324C.470.4

Cunplangalicia, S.L.

28.263,01

80.673,57

09.40.324C.470.4

Cycle Servicios Galicia S.L.

105.109,25

247.654,99

09.40.324C.470.4

Dislabora Coruña, S.L.U.

17.460,72

47.824,07

09.40.324C.470.4

Distribuciones A Moenda, S.L.

45.428,58

129.849,30

09.40.324C.470.4

Diversitas Outsourcing Galicia, S.L.U.

21.902,61

55.993,08

09.40.324C.470.4

Diversumvigo, Sociedad Limitada

9.606,67

35.051,35

09.40.324C.470.4

Emprego Social, S.L.U.

78.994,03

223.904,80

09.40.324C.470.4

Entrelampo

2.099,70

6.299,10

09.40.324C.481.4

Erit-Itinera, S.L.

8.795,64

23.237,38

09.40.324C.470.4

Eulen Centro Especial de Empleo, S.A.

48.922,87

124.423,21

09.40.324C.470.4

Exclusivas Muriedas, S.L.

1.750,50

5.251,50

09.40.324C.470.4

Extel Facilities, S.L.U.

29.032,56

87.097,69

09.40.324C.470.4

Fortunia Porriño, S.L.

16.870,59

46.202,40

09.40.324C.470.4

Freshcut, S.L.

65.670,39

176.240,55

09.40.324C.470.4

Fundación para a Discapacidade e Emprego Juan XXIII

102.626,96

285.409,13

09.40.324C.481.4

Galega de Economía Social, S.L.

35.652,79

95.457,22

09.40.324C.470.4

Galega de Integra-Tex, S.L.

28.759,76

73.696,57

09.40.324C.470.4

Galicia Almacén Logístico, S.L.

39.525,20

113.005,70

09.40.324C.470.4

Galprenova, S.L.

31.634,89

85.763,16

09.40.324C.470.4

Garaje Cervantes 27, S.L.

12.602,70

37.808,10

09.40.324C.470.4

Gestilan Estaciones de Servicio, S.L.

14.702,40

44.107,20

09.40.324C.470.4

Globaltika Europrojects, S.L.

2.854,94

8.564,83

09.40.324C.470.4

Gráficas Integrales Cogami, S.L.

19.953,90

59.861,70

09.40.324C.470.4

Grupo Sifu Galicia S.L.

75.209,70

195.470,78

09.40.324C.470.4

Hornos de Lamastelle, S.A.

146.190,78

384.323,72

09.40.324C.470.4

I-Lab Centro Especial de Empleo, S.L.

5.803,36

17.410,10

09.40.324C.470.4

Ilunión Cee Limpieza y Medio Ambiente, S.A.

182.714,82

498.893,37

09.40.324C.470.4

Ilunión Cee Outsourcing, S.A.U.

29.156,15

69.357,52

09.40.324C.470.4

Ilunión Lavanderías, S.A.U.

237.793,18

623.776,14

09.40.324C.470.4

Ilunión Retail y Comercialización, S.A.U.

13.692,80

36.760,50

09.40.324C.470.4

Ilunión Servicios Industriales, S.L.

735.573,98

2.165.348,70

09.40.324C.470.4

Impulso Social Servicios, S.L.

699,90

0,00

09.40.324C.470.4

Iniciativa Social Emprendedora de Reciclaje Textil de Galicia, S.L.

25.443,51

44.798,28

09.40.324C.470.4

Inladi EIL, S.L.

4.387,72

13.163,17

09.40.324C.470.4

Innovación y Desarrollo Publinvest, S.L.

3.850,20

11.550,60

09.40.324C.470.4

Instituto Minusválido Astur, S.A.L.

50.246,85

107.287,50

09.40.324C.470.4

Integra Mantemento Xestión e de Emprego Galicia, S.L.

253.824,48

657.703,38

09.40.324C.470.4

Integración Actividades Medioambientales, S.L.

29.601,88

88.536,88

09.40.324C.470.4

Integración Social de Minusválidos, S.L.

7.829,91

19.900,06

09.40.324C.470.4

Inusvalia, S.L.

72.778,22

180.757,42

09.40.324C.470.4

Inversiones Petrolíferas Las Palmeras, S.A.

16.099,95

47.250,00

09.40.324C.470.4

Juan María Empleo, S.L.

11.412,58

33.366,35

09.40.324C.470.4

Kioscos de Galicia, S. L.

21.519,99

45.795,12

09.40.324C.470.4

Lacera Integra, S.L.

42.331,54

114.016,07

09.40.324C.470.4

Largo García, Luis Miguel

9.567,28

18.443,20

09.40.324C.470.4

Limpiadores Especialistas Integrados, S.L.

69.153,04

207.343,29

09.40.324C.470.4

Logística Valdeorras 2021, S.R.L.

4.376,25

13.050,95

09.40.324C.470.4

Máis Porvir Xestión Social, S.L.

41.519,29

119.906,32

09.40.324C.470.4

Mape Asesores, S.A.

17.032,46

42.999,13

09.40.324C.470.4

MGFS Social, S.L.

5.347,97

17.733,62

09.40.324C.470.4

Mosyper Gestión, S.L.

12.602,70

34.015,35

09.40.324C.470.4

Navesa Ador Explotaciones, S L.

1.049,85

3.149,55

09.40.324C.470.4

Norintegra, S.L.

75.459,76

192.295,01

09.40.324C.470.4

Ocón Noroeste de Transportes, S.L.

8.667,97

20.635,70

09.40.324C.470.4

Osga, S.L.

34.599,36

87.012,33

09.40.324C.470.4

Palemi Social Factoría Manual, S.L.

14.135,65

33.990,43

09.40.324C.470.4

Panificadora Mencer, S.L.

86.326,64

251.349,01

09.40.324C.470.4

Planway Noroeste, S.L.

47.833,22

128.296,14

09.40.324C.470.4

Problis Envasados, S.L.

1.343,80

2.834,60

09.40.324C.470.4

Productores de Carne da Ribeira Sacra, S.L.

7.700,40

23.101,20

09.40.324C.470.4

Radio Servicio, S.A.

14.004,00

42.012,00

09.40.324C.470.4

Radiotaxi de Pontevedra, S.L.

14.353,20

43.059,60

09.40.324C.470.4

Rías de Bergondo, S.A.

1.750,50

5.251,50

09.40.324C.470.4

Samsic Social, S.L.U.

0,00

163,78

09.40.324C.470.4

San Jerónimo Emiliani, S.L.

26.373,67

79.121,04

09.40.324C.470.4

San Mateo Estación de Servicio, S.L.

10.769,05

26.777,93

09.40.324C.470.4

Servicios Gallegos de Minusválidos, S.L.

40.852,57

76.851,14

09.40.324C.470.4

Servicios Lamastelle, S.L.

2.099,70

6.299,10

09.40.324C.470.4

Servicios y Logística Carballés

19.287,03

57.861,04

09.40.324C.470.4

Servilar 2018, S.L.

3.960,64

11.881,94

09.40.324C.470.4

Servinserta, EIL, S.L.U.

35.388,03

39.282,26

09.40.324C.470.4

Solucións de Economía Social, S.L.

4.366,53

13.128,75

09.40.324C.470.4

Talento y Experiencia Social Galicia, S.L.

2.099,70

6.299,10

09.40.324C.470.4

Talleres Trébore Jardinería, S.L.

45.251,44

115.837,55

09.40.324C.470.4

Talleres Trébore, S.L.

33.527,97

99.681,55

09.40.324C.470.4

Terrarecicla

3.544,76

10.634,29

09.40.324C.470.4

Torres Vereda, Miguel

1.345,53

15.866,40

09.40.324C.470.4

Tratamiento Medio Ambiental de Vehículos, S.L.

20.303,10

60.909,30

09.40.324C.470.4

Unipack Impresión y Packaging, Talleres Trébore

26.606,70

79.081,01

09.40.324C.470.4

Urvina Integración, S.L.

9.450,90

28.352,70

09.40.324C.470.4

Utramic, S.L.

59.852,70

172.108,75

09.40.324C.470.4

Viveiros Amencer, S.L.

12.951,90

38.855,70

09.40.324C.470.4

Viveiros Valadares, S.L.

6.650,56

16.627,13

09.40.324C.470.4

Total por anualidades

5.374.542,52

14.375.375,56

Total concedido TR341M

19.749.918,08