Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 44 Venres, 3 de marzo de 2023 Páx. 16220

III. Outras disposicións

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 21 de febreiro de 2023, da Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 27 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (códigos de procedemento TR356A e TR356C).

En cumprimento do disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e do artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 27 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (códigos de procedemento TR356A e TR356C) e da Orde do 21 de xullo de 2022 pola que se amplía a dotación orzamentaria da Orde do 27 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022.

Os programas regulados nesta orde están financiados con fondos finalistas do Estado recibidos do Servizo Público de Emprego Estatal con cargo ás aplicacións orzamentarias: 11.04.324C.470.5 e 11.04.324C.481.5.

As axudas concedéronse por un importe total de 1.094.166,22 € con cargo ao código de proxecto 2015 00561. No anexo pormenorízanse as axudas por beneficiario, indicando a aplicación orzamentaria do gasto e o importe.

Santiago de Compostela, 21 de febreiro de 2023

Covadonga Toca Carús
Secretaria xeral de Apoio ao Emprego,
Traballo Autónomo e Economía Social

ANEXO

Programa I: Programa de axudas ao mantemento do custo salarial
das persoas traballadoras en risco ou situación de exclusión social

Procedemento TR356A.

TR356A: axudas ao mantemento do custo salarial das persoas traballadoras en
risco ou situación de exclusión social

Entidade beneficiaria

Concedido

Aplicación orzamentaria

Ahortas E.I.L., S.L.

45.901,91 €

11.04.324C.470.5

Arroupa Santiago EIL, S.L.

245.867,44 €

11.04.324C.470.5

Compostela Inserta EIL, S.L.

13.449,72 €

11.04.324C.470.5

Coroceiro EIL, S.L.

39.998,96 €

11.04.324C.470.5

EIL Grupo Dill

49.673,28 €

11.04.324C.470.5

Empresa de Inserción Laboral Cormo Integral, S.L.

295.319,91 €

11.04.324C.470.5

Feito Pontevedra E. I. L., S.L.

9.794,16 €

11.04.324C.470.5

Primicias Raíña, S.L.U.

46.143,61 €

11.04.324C.470.5

Properdis Empresa de Inserción Laboral, S.L.

65.754,49 €

11.04.324C.470.5

Servicios Comerciales de Inserción Laboral E.I.L., S.L.

115.034,50 €

11.04.324C.470.5

Vivir do Traballo. EIL, S.L.

49.440,22 €

11.04.324C.470.5

Total concedido TR356A

976.378,20 €

Programa II: Programa de axudas para compensar os custos adicionais
do emprego de persoas en risco ou situación de exclusión social

Procedemento TR356C.

TR356C: axudas para compensar os custos adicionais do emprego de persoas en
risco ou situación de exclusión social

Entidade beneficiaria

Concedido

Aplicación orzamentaria

Ahortas E.I.L., S.L.

8.611,11 €

11.04.324C.470.5

Arroupa Santiago EIL, S.L.

19.500,00 €

11.04.324C.470.5

Asoc. Filantrópica Inclusión Social Activa

7.223,31 €

11.04.324C.481.5

Compostela Inserta EIL, S.L.

10.000,00 €

11.04.324C.470.5

EIL Grupo Dill

1.239,67 €

11.04.324C.470.5

Primicias Raíña, S.L.U.

41.913,27 €

11.04.324C.470.5

Servicios Comerciales de Inserción Laboral E.I.L., S.L.

19.300,66 €

11.04.324C.470.5

Vivir do Traballo. EIL, S.L.

10.000,00 €

11.04.324C.470.5

Total concedido TR356C

117.788,02 €