Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 47 Mércores, 8 de marzo de 2023 Páx. 16771

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social e Xuventude

RESOLUCIÓN do 27 de febreiro de 2023 pola que se publican as contías das transferencias finalistas efectuadas no exercicio 2022 ao abeiro do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento.

De conformidade co disposto no artigo 64 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, publícanse as contías das transferencias finalistas efectuadas a cada corporación local no exercicio 2022, ao abeiro do mencionado Decreto 99/2012, do 16 de marzo.

O crédito orzamentario destinado ao financiamento destas transferencias finalistas correspondentes ao exercicio 2022 ascendeu a 108.891.378,90 euros, repartidos nas seguintes aplicacións dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022:

– 94.542.346,36 euros con cargo á aplicación orzamentaria 13.05.312D.460.0 – proxecto 2006 00435.

– 14.349.032,54 euros con cargo á aplicación orzamentaria 13.03.313C.460.2 – proxecto 2015 00474. Nesta aplicación deberá restarse un importe de 36.417,29 euros correspondentes aos reintegros efectuados, unha vez revisada a xustificación do ano 2022, de acordo co disposto no artigo 33.1.c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Ás contías anteriores hai que sumarlles o importe correspondente aos remanentes procedentes do exercicio anterior e que foron incorporados para o financiamento destes servizos no exercicio 2022. O importe dos remanentes incorporados ascendeu a 2.913.433,76 euros.

Unha vez incorporados os ditos remanentes, o importe total das devanditas transferencias finalistas ascendeu a 111.768.395,37 euros.

Cómpre salientar que as transferencias finalistas destinadas a financiar os gastos correntes para o mantemento e realización de programas de servizos sociais comunitarios municipais correspondentes ao exercicio 2022 foron cofinanciadas parcialmente con fondos finalistas procedentes da Administración xeral do Estado (Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030), nunha contía de 7.156.055,81 euros, a través do denominado Plan concertado de prestacións básicas de servizos sociais de ccrporacións locais.

A xestión destas transferencias finalistas correspóndelle á Dirección Xeral de Inclusión Social, de conformidade co previsto no artigo 18 e seguintes do Decreto 124/2022, do 23 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Política Social e Xuventude.

Así mesmo, as transferencias finalistas destinadas a financiar a “axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes” tamén foron parcialmente cofinanciadas con fondos finalistas procedentes da Administración xeral do Estado (Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030 – Imserso) nunha contía de 51.316.317 euros, con cargo aos fondos estatais destinados á atención de persoas en situación de dependencia.

A xestión destoutras transferencias finalistas correspóndelle á Dirección Xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, de conformidade co previsto no artigo 24 e seguintes do Decreto 124/2022, do 23 de xuño.

Na súa virtude, no uso das atribucións establecidas ao abeiro do artigo 34 de Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia, e de acordo coas competencias establecidas no Decreto 124/2022, do 23 de xuño,

RESOLVO:

Ordenar a publicación das contías das transferencias finalistas efectuadas no exercicio 2022 ao abeiro do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, que figuran no anexo.

Santiago de Compostela, 27 de febreiro de 2023

Fabiola García Martínez
Conselleira de Política Social e Xuventude

ANEXO

Transferencias finalistas destinadas ao cofinanciamento dos servizos
sociais comunitarios municipais

Corporación local
beneficiaria

Provincia

Finalidade da transferencia finalista

Financiamento ano 2022

Concello de Abegondo

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Ames

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

191.439,15 €

Concello de Aranga

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Ares

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

25.222,50 €

Concello de Arteixo

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

254.011,07 €

Concello de Arzúa

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

25.222,50 €

Concello da Baña

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Bergondo

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Concello de Betanzos

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

58.852,50 €

Concello de Boimorto

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Boiro

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Concello de Boqueixón

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Brión

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Cabana de Bergantiños

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Cabanas

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

25.222,50 €

Concello de Camariñas

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Cambre

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

160.339,62 €

Concello da Capela

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Carballo

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

150.816,20 €

Concello de Cariño

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Carnota

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Carral

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Cedeira

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Cee

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Cerceda

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Concello de Cerdido

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Coirós

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Corcubión

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Coristanco

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello da Coruña

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

947.261,82 €

Concello de Culleredo

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

196.920,77 €

Concello de Curtis

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Dodro

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Dumbría

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Fene

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

67.260,00 €

Concello de Ferrol

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

298.717,85 €

Concello de Ferrol (centro de acollida)

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

55.085,88 €

Concello de Fisterra

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Frades

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Irixoa

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello da Laracha

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Concello de Laxe

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Lousame

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

25.222,50 €

Concello de Malpica de Bergantiños

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ordes

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

84.075,00 €

Concello de Mañón

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Mazaricos

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Melide

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Mesía

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Miño

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Moeche

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Monfero

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Mugardos

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Muros

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Muxía

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Narón

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

175.017,64 €

Concello de Neda

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Negreira

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

42.037,50 €

Concello de Noia

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Concello de Oleiros

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

215.190,23 €

Concello de Ordes

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Oroso

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Ortigueira

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Outes

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Oza-Cesuras

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Paderne

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Padrón

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Concello do Pino

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello da Pobra do Caramiñal

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Concello de Ponteceso

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Pontedeume

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello das Pontes de García Rodríguez

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Concello de Porto do Son

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Concello de Rianxo

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Ribeira

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

169.007,59 €

Concello de Rois

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Sada

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

84.075,00 €

Concello de San Sadurniño

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Santa Comba

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Santiago de Compostela

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

236.199,21 €

Concello de Santiso

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Sobrado dos Monxes

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello das Somozas

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Teo

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

67.260,00 €

Concello de Toques

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Tordoia

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Touro

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Trazo

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Val do Dubra

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Valdoviño

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Vedra

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Vilarmaior

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Vilasantar

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

25.222,50 €

Concello de Vimianzo

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Zas

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Abadín

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Alfoz

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Antas de Ulla

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Baleira

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Baralla

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Barreiros

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

25.222,50 €

Concello de Becerreá

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Begonte

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Bóveda

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Burela

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Carballedo

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Castro de Rei

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Castroverde

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Cervantes

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Cervo

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Chantada

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Concello do Corgo

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Cospeito

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Folgoso do Courel

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello da Fonsagrada

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Foz

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Friol

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Guitiriz

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Guntín

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

25.222,50 €

Concello do Incio

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Láncara

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Lourenzá

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Lugo

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

447.972,93 €

Concello de Lugo (Albergue)

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

79.792,00 €

Mancomunidade de Municipios da Terra Chá

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

75.667,50 €

Concello de Meira

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Mondoñedo

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

42.037,50 €

Concello de Monforte de Lemos

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

67.260,00 €

Concello de Monterroso

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Muras

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Navia de Suarna

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Negueira de Muñiz

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello das Nogais

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Ourol

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Outeiro de Rei

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Palas de Rei

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

25.222,50 €

Concello de Pantón

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Paradela

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello do Páramo

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello da Pastoriza

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Pedrafita do Cebreiro

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello da Pobra do Brollón

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Pol

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello da Pontenova

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Portomarín

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Quiroga

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Rábade

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Ribadeo

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Ribas de Sil

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Ribeira de Piquín

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Riotorto

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Samos

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

8.407,50 €

Concello de Sarria

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Concello do Saviñao

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Sober

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Concello de Taboada

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Trabada

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Triacastela

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello do Valadouro

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

25.222,50 €

Concello do Vicedo

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Vilalba

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

67.260,00 €

Concello de Viveiro

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Xermade

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Xove

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Allariz

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Amoeiro

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Arnoia

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Avión

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Baltar

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Bande

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Baños de Molgas

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Barbadás

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Concello do Barco de Valdeorras

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Concello de Beade

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Beariz

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello dos Blancos

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Boborás

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello da Bola

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

25.222,50 €

Concello do Bolo

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Calvos de Randín

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Carballeda de Avia

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

25.222,50 €

Concello de Carballeda de Valdeorras

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

9.416,40 €

Concello do Carballiño

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Concello de Cartelle

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Castrelo de Miño

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Castrelo do Val

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Castro Caldelas

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

42.037,50 €

Concello de Celanova

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Cenlle

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Chandrexa de Queixa

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Coles

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Cortegada

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Cualedro

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Entrimo

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Esgos

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Gomesende

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello da Gudiña

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello da Gudiña (Albergue)

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello do Irixo

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Larouco

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

8.407,50 €

Concello de Laza

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Leiro

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Lobeira

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Lobios

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Maceda

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Mancomunidade de Concellos do Carballiño

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

67.260,00 €

Mancomunidade Intermunicipal Voluntaria Conso Frieiras

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Mancomunidade do Ribeiro

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Mancomunidade de Santa Águeda

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

84.075,00 €

Mancomunidade Terras de Celanova

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

104.304,00 €

Mancomunidade de Municipios da Comarca de Verín

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

121.119,00 €

Concello de Manzaneda

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Maside

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Melón

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello da Merca

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello da Mezquita

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Montederramo

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Monterrei

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Muíños

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Nogueira de Ramuín

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Oímbra

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Ourense

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

447.443,56 €

Concello de Ourense (Albergue)

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

63.945,00 €

Concello de Paderne de Allariz

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Padrenda

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Parada de Sil

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello do Pereiro de Aguiar

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Concello da Peroxa

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Petín

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Piñor de Cea

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello da Pobra de Trives

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Pontedeva

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Porqueira

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Punxín

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Quintela de Leirado

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Rairiz de Veiga

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Ramirás

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Ribadavia

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

67.260,00 €

Concello de Riós

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello da Rúa

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Rubiá (agrupación Rubiá e Carballeda de Valdeorras)

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

24.213,60 €

Concello de San Amaro

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de San Cibrao das Viñas

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de San Cristovo de Cea

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de San Xoán de Río

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Sandiás

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Sarreaus

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Taboadela

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello da Teixeira

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Toén

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Trasmiras

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello da Veiga

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Verea

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Verín

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

67.260,00 €

Concello de Viana do Bolo

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

25.222,50 €

Concello de Vilamarín

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Vilamartín de Valdeorras

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Vilar de Barrio

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Vilar de Santos

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Vilardevós

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Vilariño de Conso

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Xinzo de Limia

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

67.260,00 €

Concello de Xunqueira de Ambía

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

25.222,50 €

Concello de Xunqueira de Espadanedo

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Agolada

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Arbo

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

25.222,50 €

Concello de Baiona

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Concello de Barro

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Bueu

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Caldas de Reis

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Cambados

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Concello de Campo Lameiro

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Cangas

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

162.017,66 €

Concello da Cañiza

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Catoira

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Cerdedo-Cotobade

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Covelo

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Crecente

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Cuntis

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Dozón

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello da Estrada

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

125.493,39 €

Concello de Forcarei

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Fornelos de Montes

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Gondomar

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Concello do Grove

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello da Guarda

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello da Illa de Arousa

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

25.222,50 €

Concello de Lalín

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

134.366,66 €

Concello da Lama

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Marín

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

55.662,93 €

Concello de Meaño

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Meis

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Moaña

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Mondariz

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

25.222,50 €

Concello de Mondariz Balneario

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

8.407,50 €

Concello de Moraña

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Mos

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

67.260,00 €

Concello das Neves

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Nigrán

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Concello de Oia

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Pazos de Borbén

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Poio

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Ponte Caldelas

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Ponteareas

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

77.970,37 €

Concello de Pontecesures

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Pontevedra

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

300.766,80 €

Concello do Porriño

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

122.904,01 €

Concello de Portas

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Redondela

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

120.212,81 €

Concello de Ribadumia

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Rodeiro

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello do Rosal

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Salceda de Caselas

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Salvaterra de Miño

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Sanxenxo

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

67.260,00 €

Concello de Silleda

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Concello de Soutomaior

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Tomiño

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Concello de Tui

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Concello de Valga

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Vigo

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

798.526,13 €

Concello de Vila de Cruces

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Vilaboa

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

196.325,54 €

Concello de Vilanova de Arousa

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Abegondo

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

208.958,31 €

Concello de Ames

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

588.276,07 €

Concello de Aranga

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

291.343,92 €

Concello de Ares

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

423.208,77 €

Concello de Arteixo

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

663.536,17 €

Concello de Arzúa

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

351.097,82 €

Concello da Baña

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

245.498,61 €

Concello de Bergondo

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

361.147,25 €

Concello de Betanzos

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

418.342,32 €

Concello de Boimorto

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

196.840,24 €

Concello de Boiro

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

602.125,76 €

Concello de Boqueixón

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

377.177,85 €

Concello de Brión

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

212.577,77 €

Concello de Cabana de Bergantiños

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

226.597,17 €

Concello de Cabanas

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

190.782,76 €

Concello de Camariñas

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

327.080,43 €

Concello de Cambre

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

560.484,94 €

Concello da Capela

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

161.265,18 €

Concello de Carballo

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

841.475,60 €

Concello de Cariño

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

320.559,05 €

Concello de Carnota

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

188.162,57 €

Concello de Carral

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

215.930,77 €

Concello de Cedeira

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

308.907,94 €

Concello de Cee

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

305.757,88 €

Concello de Cerceda

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

347.207,47 €

Concello de Cerdido

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

150.441,61 €

Concello de Coirós

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

95.334,91 €

Concello de Corcubión

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

57.366,65 €

Concello de Coristanco

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

314.834,36 €

Concello da Coruña

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

3.221.822,94 €

Concello de Culleredo

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

475.266,44 €

Concello de Curtis

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

271.944,79 €

Concello de Dodro

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

243.030,26 €

Concello de Dumbría

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

72.100,27 €

Concello de Fene

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

598.413,24 €

Concello de Ferrol

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

1.441.969,66 €

Concello de Ferrol (Centro de acollida)

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Concello de Fisterra

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

113.479,41 €

Concello de Frades

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Concello de Irixoa

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

123.407,32 €

Concello da Laracha

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

535.318,30 €

Concello de Laxe

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

228.199,30 €

Concello de Lousame

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

259.916,29 €

Concello de Malpica de Bergantiños

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

580.037,27 €

Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ordes

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

523.146,71 €

Concello de Mañón

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

149.380,99 €

Concello de Mazaricos

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

246.697,54 €

Concello de Melide

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

422.786,81 €

Concello de Mesía

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

168.260,68 €

Concello de Miño

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

353.798,36 €

Concello de Moeche

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

96.361,80 €

Concello de Monfero

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

178.361,80 €

Concello de Mugardos

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

243.854,63 €

Concello de Muros

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

237.186,29 €

Concello de Muxía

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

124.714,70 €

Concello de Narón

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

1.316.397,66 €

Concello de Neda

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

472.695,19 €

Concello de Negreira

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

220.023,52 €

Concello de Noia

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

367.065,55 €

Concello de Oleiros

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

541.789,56 €

Concello de Ordes

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Concello de Oroso

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

237.614,19 €

Concello de Ortigueira

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

472.209,90 €

Concello de Outes

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

325.590,01 €

Concello de Oza-Cesuras

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

338.829,16 €

Concello de Paderne

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

118.204,32 €

Concello de Padrón

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

306.785,47 €

Concello do Pino

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

172.506,36 €

Concello da Pobra do Caramiñal

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

325.526,72 €

Concello de Ponteceso

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

243.774,98 €

Concello de Pontedeume

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

309.443,46 €

Concello das Pontes de García Rodríguez

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

751.722,38 €

Concello de Porto do Son

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

369.760,99 €

Concello de Rianxo

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

518.176,91 €

Concello de Ribeira

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

624.705,56 €

Concello de Rois

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

204.979,25 €

Concello de Sada

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

475.158,20 €

Concello de San Sadurniño

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

165.401,24 €

Concello de Santa Comba

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

352.044,44 €

Concello de Santiago de Compostela

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

1.699.620,12 €

Concello de Santiso

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

323.562,58 €

Concello de Sobrado dos Monxes

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

355.696,99 €

Concello das Somozas

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

78.636,14 €

Concello de Teo

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

405.571,14 €

Concello de Toques

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

146.226,82 €

Concello de Tordoia

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

163.090,70 €

Concello de Touro

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

272.754,26 €

Concello de Trazo

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

184.219,00 €

Concello de Val do Dubra

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

184.603,62 €

Concello de Valdoviño

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

541.214,27 €

Concello de Vedra

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

370.379,73 €

Concello de Vilarmaior

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

109.365,67 €

Concello de Vilasantar

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

204.748,23 €

Concello de Vimianzo

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

354.085,54 €

Concello de Zas

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

527.965,55 €

Concello de Abadín

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

498.229,60 €

Concello de Alfoz

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

262.294,97 €

Concello de Antas de Ulla

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

335.985,08 €

Concello de Baleira

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

247.207,06 €

Concello de Baralla

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

275.693,51 €

Concello de Barreiros

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

209.396,07 €

Concello de Becerreá

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

354.436,36 €

Concello de Begonte

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

352.976,36 €

Concello de Bóveda

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

79.363,68 €

Concello de Burela

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

405.267,77 €

Concello de Carballedo

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

169.026,00 €

Concello de Castro de Rei

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

423.138,57 €

Concello de Castroverde

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

409.360,09 €

Concello de Cervantes

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

171.381,56 €

Concello de Cervo

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

210.687,62 €

Concello de Chantada

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

566.344,81 €

Concello do Corgo

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

254.488,19 €

Concello de Cospeito

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

503.981,84 €

Concello de Folgoso do Courel

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

131.039,92 €

Concello da Fonsagrada

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

659.054,01 €

Concello de Foz

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

525.699,92 €

Concello de Friol

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

330.612,95 €

Concello de Guitiriz

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

383.718,61 €

Concello de Guntín

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

243.227,73 €

Concello do Incio

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

133.200,65 €

Concello de Láncara

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

214.482,55 €

Concello de Lourenzá

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

150.256,45 €

Concello de Lugo

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

2.209.749,74 €

Concello de Lugo (Albergue)

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Mancomunidade de Municipios da Terra Chá

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Concello de Meira

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

183.546,47 €

Concello de Mondoñedo

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

222.869,90 €

Concello de Monforte de Lemos

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

791.641,84 €

Concello de Monterroso

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

213.722,19 €

Concello de Muras

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

198.014,63 €

Concello de Navia de Suarna

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

203.457,28 €

Concello de Negueira de Muñiz

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

11.475,92 €

Concello das Nogais

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

130.524,66 €

Concello de Ourol

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

73.557,45 €

Concello de Outeiro de Rei

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

319.592,50 €

Concello de Palas de Rei

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

306.835,89 €

Concello de Pantón

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

270.430,82 €

Concello de Paradela

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

180.533,93 €

Concello do Páramo

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

174.378,95 €

Concello da Pastoriza

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

409.812,23 €

Concello de Pedrafita do Cebreiro

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

158.240,60 €

Concello da Pobra do Brollón

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

146.244,67 €

Concello de Pol

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

190.572,07 €

Concello da Pontenova

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

250.030,00 €

Concello de Portomarín

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

100.380,17 €

Concello de Quiroga

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

271.457,18 €

Concello de Rábade

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

156.141,95 €

Concello de Ribadeo

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

402.728,30 €

Concello de Ribas de Sil

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

75.319,64 €

Concello de Ribeira de Piquín

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

91.059,67 €

Concello de Riotorto

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

175.984,54 €

Concello de Samos

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

171.666,89 €

Concello de Sarria

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

685.947,36 €

Concello do Saviñao

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

754.032,32 €

Concello de Sober

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

244.011,10 €

Concello de Taboada

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

451.230,18 €

Concello de Trabada

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

138.687,63 €

Concello de Triacastela

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

99.771,03 €

Concello do Valadouro

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

297.794,97 €

Concello do Vicedo

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

142.441,11 €

Concello de Vilalba

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

1.779.329,52 €

Concello de Viveiro

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

528.902,04 €

Concello de Xermade

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

507.819,48 €

Concello de Xove

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

296.111,49 €

Concello de Allariz

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

145.114,31 €

Concello de Amoeiro

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

116.923,27 €

Concello de Arnoia

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Concello de Avión

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

94.480,87 €

Concello de Baltar

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

93.218,51 €

Concello de Bande

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

77.388,36 €

Concello de Baños de Molgas

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

129.827,65 €

Concello de Barbadás

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

134.834,81 €

Concello do Barco de Valdeorras

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

403.026,72 €

Concello de Beade

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Concello de Beariz

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Concello dos Blancos

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

86.079,66 €

Concello de Boborás

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Concello da Bola

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

136.454,59 €

Concello do Bolo

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

110.766,37 €

Concello de Calvos de Randín

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

51.626,30 €

Concello de Carballeda de Avia

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

295.112,58 €

Concello de Carballeda de Valdeorras

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

53.162,84 €

Concello do Carballiño

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

409.788,25 €

Concello de Cartelle

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Concello de Castrelo de Miño

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

73.369,04 €

Concello de Castrelo do Val

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

183.781,52 €

Concello de Castro Caldelas

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

71.037,76 €

Concello de Celanova

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Concello de Cenlle

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Concello de Chandrexa de Queixa

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

20.278,28 €

Concello de Coles

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

201.415,50 €

Concello de Cortegada

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Concello de Cualedro

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

233.227,61 €

Concello de Entrimo

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

85.432,73 €

Concello de Esgos

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

28.361,64 €

Concello de Gomesende

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Concello da Gudiña

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

102.404,61 €

Concello da Gudiña (Albergue)

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Concello do Irixo

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Concello de Larouco

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

29.333,54 €

Concello de Laza

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

206.177,69 €

Concello de Leiro

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Concello de Lobeira

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

46.368,06 €

Concello de Lobios

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

130.922,62 €

Concello de Maceda

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

142.440,43 €

Mancomunidade de Concellos do Carballiño

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

500.725,90 €

Mancomunidade Intermunicipal Voluntaria Conso Frieiras

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Mancomunidade do Ribeiro

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

260.992,70 €

Mancomunidade de Santa Águeda

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Mancomunidade Terras de Celanova

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

540.982,00 €

Mancomunidade de Municipios da Comarca de Verín

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Concello de Manzaneda

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

78.001,66 €

Concello de Maside

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

83.433,39 €

Concello de Melón

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

97.312,31 €

Concello da Merca

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Concello da Mezquita

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

91.930,63 €

Concello de Montederramo

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

35.428,85 €

Concello de Monterrei

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

274.296,80 €

Concello de Muíños

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

129.773,68 €

Concello de Nogueira de Ramuín

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

167.353,29 €

Concello de Oímbra

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

202.868,72 €

Concello de Ourense

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

1.977.605,17 €

Concello de Ourense (Albergue)

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Concello de Paderne de Allariz

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

123.074,39 €

Concello de Padrenda

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

136.964,47 €

Concello de Parada de Sil

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

22.029,01 €

Concello do Pereiro de Aguiar

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

277.530,44 €

Concello da Peroxa

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

70.696,78 €

Concello de Petín

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

61.037,14 €

Concello de Piñor de Cea

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

89.126,84 €

Concello da Pobra de Trives

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

101.089,80 €

Concello de Pontedeva

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Concello de Porqueira

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

67.519,65 €

Concello de Punxín

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

86.733,90 €

Concello de Quintela de Leirado

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Concello de Rairiz de Veiga

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

138.189,58 €

Concello de Ramirás

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Concello de Ribadavia

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

205.350,01 €

Concello de Riós

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

242.872,71 €

Concello da Rúa

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

208.693,63 €

Concello de Rubiá (agrupación Rubiá e Carballeda de Valdeorras)

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

134.143,22 €

Concello de San Amaro

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Concello de San Cibrao das Viñas

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

285.938,08 €

Concello de San Cristovo de Cea

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

179.111,67 €

Concello de San Xoán de Río

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

24.155,78 €

Concello de Sandiás

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

74.057,72 €

Concello de Sarreaus

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

83.906,46 €

Concello de Taboadela

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

155.536,97 €

Concello da Teixeira

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

30.530,28 €

Concello de Toén

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

133.734,92 €

Concello de Trasmiras

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

58.606,68 €

Concello da Veiga

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

85.990,33 €

Concello de Verea

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Concello de Verín

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

537.033,99 €

Concello de Viana do Bolo

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

308.915,58 €

Concello de Vilamarín

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

115.992,39 €

Concello de Vilamartín de Valdeorras

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

82.413,08 €

Concello de Vilar de Barrio

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

121.467,68 €

Concello de Vilar de Santos

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

21.766,45 €

Concello de Vilardevós

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

167.593,59 €

Concello de Vilariño de Conso

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

84.876,00 €

Concello de Xinzo de Limia

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

295.083,00 €

Concello de Xunqueira de Ambía

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

121.644,37 €

Concello de Xunqueira de Espadanedo

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

63.131,52 €

Concello de Agolada

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

288.319,44 €

Concello de Arbo

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

205.624,09 €

Concello de Baiona

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

379.375,26 €

Concello de Barro

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

192.219,60 €

Concello de Bueu

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

333.912,65 €

Concello de Caldas de Reis

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

212.668,96 €

Concello de Cambados

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

385.390,28 €

Concello de Campo Lameiro

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

178.660,18 €

Concello de Cangas

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

592.118,64 €

Concello da Cañiza

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

181.675,46 €

Concello de Catoira

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

190.719,74 €

Concello de Cerdedo-Cotobade

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

271.452,45 €

Concello de Covelo

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

118.407,67 €

Concello de Crecente

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

133.642,03 €

Concello de Cuntis

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

339.873,58 €

Concello de Dozón

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

17.037,52 €

Concello da Estrada

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

521.688,86 €

Concello de Forcarei

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

189.433,31 €

Concello de Fornelos de Montes

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

77.359,69 €

Concello de Gondomar

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

348.671,95 €

Concello do Grove

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

550.163,61 €

Concello da Guarda

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

265.060,69 €

Concello da Illa de Arousa

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

245.938,17 €

Concello de Lalín

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

724.068,42 €

Concello da Lama

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

92.065,49 €

Concello de Marín

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

544.286,72 €

Concello de Meaño

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

169.550,20 €

Concello de Meis

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

166.081,19 €

Concello de Moaña

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

537.678,97 €

Concello de Mondariz

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

116.331,46 €

Concello de Mondariz Balneario

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

35.203,49 €

Concello de Moraña

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

244.970,37 €

Concello de Mos

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

648.576,24 €

Concello das Neves

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

206.582,71 €

Concello de Nigrán

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

347.591,46 €

Concello de Oia

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

161.489,52 €

Concello de Pazos de Borbén

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

138.722,72 €

Concello de Poio

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

343.905,30 €

Concello de Ponte Caldelas

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

175.813,19 €

Concello de Ponteareas

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

527.200,46 €

Concello de Pontecesures

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

52.941,09 €

Concello de Pontevedra

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

976.105,27 €

Concello do Porriño

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

541.140,64 €

Concello de Portas

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

115.886,88 €

Concello de Redondela

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

735.442,48 €

Concello de Ribadumia

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

241.455,73 €

Concello de Rodeiro

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

139.383,31 €

Concello do Rosal

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

157.990,85 €

Concello de Salceda de Caselas

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

312.371,26 €

Concello de Salvaterra de Miño

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

422.455,76 €

Concello de Sanxenxo

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

273.731,71 €

Concello de Silleda

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

370.792,81 €

Concello de Soutomaior

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

184.920,07 €

Concello de Tomiño

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

458.261,87 €

Concello de Tui

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

264.772,80 €

Concello de Valga

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

341.002,64 €

Concello de Vigo

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

6.056.930,39 €

Concello de Vila de Cruces

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

300.660,24 €

Concello de Vilaboa

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

168.257,58 €

Concello de Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

625.731,04 €

Concello de Vilanova de Arousa

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

235.463,69 €

Concello da Pobra do Caramiñal

A Coruña

PB3: servizo de educación e apoio familiar.

10.801,60 €

Concello de Boimorto

A Coruña

PB3: servizo de educación e apoio familiar.

18.000,00 €

Concello de Coirós

A Coruña

PB3: servizo de educación e apoio familiar.

5.000,00 €

Concello de Narón

A Coruña

PB3: servizo de educación e apoio familiar.

50.445,00 €

Concello de Neda

A Coruña

PB3: servizo de educación e apoio familiar.

10.000,00 €

Concello de Ordes

A Coruña

PB3: servizo de educación e apoio familiar.

18.000,00 €

Concello de Sada

A Coruña

PB3: servizo de educación e apoio familiar.

5.000,00 €

Concello de Toques (Agrupación Toques e Sobrado)

A Coruña

PB3: servizo de educación e apoio familiar.

7.500,00 €

Concello de Alfoz

Lugo

PB3: servizo de educación e apoio familiar.

600,00 €

Concello de Foz

Lugo

PB3: servizo de educación e apoio familiar.

15.000,00 €

Concello de Lugo

Lugo

PB3: servizo de educación e apoio familiar.

2.500,00 €

Concello do Vicedo

Lugo

PB3: servizo de educación e apoio familiar.

3.500,00 €

Concello da Veiga

Lugo

PB3: servizo de educación e apoio familiar.

33.630,00 €

Concello de Bande (Agrupación Bande, Lobeira, Entrimo)

Ourense

PB3: servizo de educación e apoio familiar.

24.000,00 €

Concello de Barbadás

Ourense

PB3: servizo de educación e apoio familiar.

9.100,00 €

Concello de Paderne de Allariz

Ourense

PB3: servizo de educación e apoio familiar.

800,00 €

Concello de Viana do Bolo

Ourense

PB3: servizo de educación e apoio familiar.

1.000,00 €

Concello de Cangas

Pontevedra

PB3: servizo de educación e apoio familiar.

1.600,00 €

Concello da Coruña

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social.

100.890,00 €

Concello das Pontes de García Rodríguez

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social.

20.000,00 €

Concello das Somozas

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social.

791,75 €

Concello de Arteixo

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social.

50.445,00 €

Concello de Betanzos

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social.

7.500,00 €

Concello de Boimorto

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social.

4.000,00 €

Concello de Carral

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social.

10.000,00 €

Concello de Cedeira

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social.

25.000,00 €

Concello de Cerceda

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social.

33.630,00 €

Concello de Coirós

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social.

5.000,00 €

Concello de Coristanco

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social.

1.218,09 €

Concello de Curtis

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social.

3.268,95 €

Concello de Dodro

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social.

2.500,00 €

Concello de Fene

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social.

25.000,00 €

Concello de Malpica de Bergantiños

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social.

20.000,00 €

Concello de Mazaricos

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social.

1.201,00 €

Concello de Miño

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social.

1.266,80 €

Concello de Moeche

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social.

1.000,00 €

Concello de Neda

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social.

20.000,00 €

Concello de Negreira

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social.

10.000,00 €

Concello de Ortigueira

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social.

10.000,00 €

Concello de Outes

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social.

1.900,20 €

Concello de Rois

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social.

4.000,00 €

Concello de San Sadurniño

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social.

8.000,00 €

Concello de Santa Comba

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social.

10.000,00 €

Concello de Santiso

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social.

5.000,00 €

Concello de Sobrado

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social.

10.000,00 €

Concello de Toques (Agrupación Toques e Sobrado)

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social.

1.000,00 €

Concello de Tordoia

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social.

2.000,00 €

Concello de Trazo

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social.

2.000,00 €

Concello de Vilarmaior

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social.

1.583,50 €

Concello de Vimianzo

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social.

15.000,00 €

Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ordes

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social.

10.000,00 €

Concello da Pastoriza

Lugo

PB4: Programa básico de inserción social.

12.000,00 €

Concello da Pobra do Brollón

Lugo

PB4: Programa básico de inserción social.

6.000,00 €

Concello de Baleira

Lugo

PB4: Programa básico de inserción social.

3.000,00 €

Concello de Barreiros

Lugo

PB4: Programa básico de inserción social.

4.000,00 €

Concello de Burela

Lugo

PB4: Programa básico de inserción social.

8.626,59 €

Concello de Castro de Rei

Lugo

PB4: Programa básico de inserción social.

4.000,00 €

Concello de Castroverde

Lugo

PB4: Programa básico de inserción social.

600,00 €

Concello de Cospeito

Lugo

PB4: Programa básico de inserción social.

3.000,00 €

Concello de Folgoso do Courel

Lugo

PB4: Programa básico de inserción social.

500,00 €

Concello de Foz

Lugo

PB4: Programa básico de inserción social.

18.000,00 €

Concello de Friol

Lugo

PB4: Programa básico de inserción social.

400,00 €

Concello de Guitiriz

Lugo

PB4: Programa básico de inserción social.

11.600,00 €

Concello de Lourenzá

Lugo

PB4: Programa básico de inserción social.

208,12 €

Concello de Lugo

Lugo

PB4: Programa básico de inserción social.

70.000,00 €

Concello de Ourol

Lugo

PB4: Programa básico de inserción social.

500,00 €

Concello de Outeiro de Rei

Lugo

PB4: Programa básico de inserción social.

3.000,00 €

Concello de Palas de Rei

Lugo

PB4: Programa básico de inserción social.

7.000,00 €

Concello de Quiroga

Lugo

PB4: Programa básico de inserción social.

7.000,00 €

Concello de Ribas de Sil

Lugo

PB4: Programa básico de inserción social.

1.446,73 €

Concello de Riotorto

Lugo

PB4: Programa básico de inserción social.

3.000,00 €

Concello de Sober

Lugo

PB4: Programa básico de inserción social.

2.500,00 €

Concello de Trabada

Lugo

PB4: Programa básico de inserción social.

2.000,00 €

Concello de Xermade

Lugo

PB4: Programa básico de inserción social.

3.000,00 €

Concello do Incio

Lugo

PB4: Programa básico de inserción social.

791,75 €

Concello do Saviñao

Lugo

PB4: Programa básico de inserción social.

7.500,00 €

Concello do Valadouro

Lugo

PB4: Programa básico de inserción social.

2.500,04 €

Concello do Vicedo

Lugo

PB4: Programa básico de inserción social.

2.000,00 €

Concello da Bola

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social.

1.200,00 €

Concello da Gudiña

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social.

1.000,00 €

Concello da Peroxa

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social.

1.698,82 €

Concello da Rúa

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social.

500,00 €

Concello de Allariz

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social.

5.000,00 €

Concello de Amoeiro

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social.

500,00 €

Concello de Avión

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social.

19.737,06 €

Concello de Bande (Agrupación Bande, Lobeira, Entrimo)

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social.

2.000,00 €

Concello de Baños de Molgas

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social.

1.233,69 €

Concello de Barbadás

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social.

7.500,00 €

Concello de Castrelo de Miño

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social.

42,70 €

Concello de Castrelo do Val

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social.

2.800,00 €

Concello de Coles

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social.

5.102,10 €

Concello de Cualedro

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social.

2.800,00 €

Concello de Laza

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social.

1.000,00 €

Concello de Maceda

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social.

2.000,00 €

Concello de Maside

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social.

3.654,60 €

Concello de Melón

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social.

20.000,00 €

Concello de Monterrei

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social.

2.800,00 €

Concello de Nogueira de Ramuín

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social.

3.675,00 €

Concello de Oímbra

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social.

1.000,00 €

Concello de Padrenda

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social.

2.000,00 €

Concello de Parada de Sil

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social.

1.000,00 €

Concello de Piñor

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social.

2.000,00 €

Concello da Pobra de Trives (Agrupación Pobra de Trives e San Xoán de Río)

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social.

1.583,50 €

Concello de Punxín

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social.

392,07 €

Concello de Ribadavia

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social.

9.000,00 €

Concello de Rubiá (Agrupación Rubiá e Carballeda de Valdeorras)

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social.

305,28 €

Concello de Sandiás

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social.

3.000,00 €

Concello de Verín

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social.

33.630,00 €

Concello de Viana do Bolo

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social.

2.000,00 €

Concello de Vilardevós

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social.

2.800,00 €

Concello de Xunqueira de Ambía

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social.

2.000,00 €

Mancomunidade I.V. do Ribeiro

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social.

5.000,00 €

Mancomunidade Terras de Celanova

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social.

28.121,61 €

Concello da Cañiza

Pontevedra

PB4: Programa básico de inserción social.

1.583,50 €

Concello da Estrada

Pontevedra

PB4: Programa básico de inserción social.

28.108,45 €

Concello da Illa de Arousa

Pontevedra

PB4: Programa básico de inserción social.

1.560,61 €

Concello da Lama

Pontevedra

PB4: Programa básico de inserción social.

20.000,00 €

Concello de Agolada

Pontevedra

PB4: Programa básico de inserción social.

475,05 €

Concello de Baiona

Pontevedra

PB4: Programa básico de inserción social.

6.000,00 €

Concello de Cambados

Pontevedra

PB4: Programa básico de inserción social.

9.501,02 €

Concello de Cangas

Pontevedra

PB4: Programa básico de inserción social.

50.445,00 €

Concello de Cerdedo-Cotobade

Pontevedra

PB4: Programa básico de inserción social.

894,40 €

Concello de Cuntis

Pontevedra

PB4: Programa básico de inserción social.

10.000,00 €

Concello de Lalín

Pontevedra

PB4: Programa básico de inserción social.

31.000,00 €

Concello de Marín

Pontevedra

PB4: Programa básico de inserción social.

18.750,00 €

Concello de Mos

Pontevedra

PB4: Programa básico de inserción social.

6.000,00 €

Concello de Nigrán

Pontevedra

PB4: Programa básico de inserción social.

15.000,00 €

Concello de Oia

Pontevedra

PB4: Programa básico de inserción social.

2.000,00 €

Concello de Ponteareas

Pontevedra

PB4: Programa básico de inserción social.

41.495,11 €

Concello de Pontevedra

Pontevedra

PB4: Programa básico de inserción social.

75.000,00 €

Concello de Ribadumia

Pontevedra

PB4: Programa básico de inserción social.

3.500,00 €

Concello de Rodeiro

Pontevedra

PB4: Programa básico de inserción social.

6.791,75 €

Concello de Salceda de Caselas

Pontevedra

PB4: Programa básico de inserción social.

6.297,02 €

Concello de Salvaterra de Miño

Pontevedra

PB4: Programa básico de inserción social.

950,10 €

Concello de Sanxenxo

Pontevedra

PB4: Programa básico de inserción social.

16.700,00 €

Concello de Soutomaior

Pontevedra

PB4: Programa básico de inserción social.

5.500,00 €

Concello de Tomiño

Pontevedra

PB4: Programa básico de inserción social.

3.000,00 €

Concello de Vigo

Pontevedra

PB4: Programa básico de inserción social.

100.890,00 €

Concello de Vila de Cruces

Pontevedra

PB4: Programa básico de inserción social.

8.958,76 €

Concello do Grove

Pontevedra

PB4: Programa básico de inserción social.

5.000,00 €

Concello do Porriño

Pontevedra

PB4: Programa básico de inserción social.

40.000,00 €

Concello de Lugo (Albergue)

Lugo

PE1: Programa específico de xestión de centros autorizados de inclusión e emerxencia social.

76.000,00 €

Concello de Vigo

Pontevedra

PE1: Programa específico de xestión de centros autorizados de inclusión e emerxencia social.

100.890,00 €

Concello de Santa Comba

A Coruña

PE11: Programa específico de atención a persoas maiores mediante equipamentos e servizos que faciliten a prevención da dependencia e promoción da autonomía persoal mediante o envellecemento activo e solidario.

22.000,00 €

Concello de Trazo

A Coruña

PE11: Programa específico de atención a persoas maiores mediante equipamentos e servizos que faciliten a prevención da dependencia e promoción da autonomía persoal mediante o envellecemento activo e solidario.

10.000,00 €

Concello de Begonte

Lugo

PE11: Programa específico de atención a persoas maiores mediante equipamentos e servizos que faciliten a prevención da dependencia e promoción da autonomía persoal mediante o envellecemento activo e solidario.

1.500,00 €

Concello de Mondoñedo

Lugo

PE11: Programa específico de atención a persoas maiores mediante equipamentos e servizos que faciliten a prevención da dependencia e promoción da autonomía persoal mediante o envellecemento activo e solidario.

4.000,00 €

Concello de Outeiro de Rei

Lugo

PE11: Programa específico de atención a persoas maiores mediante equipamentos e servizos que faciliten a prevención da dependencia e promoción da autonomía persoal mediante o envellecemento activo e solidario.

3.500,00 €

Concello de Trabada

Lugo

PE11: Programa específico de atención a persoas maiores mediante equipamentos e servizos que faciliten a prevención da dependencia e promoción da autonomía persoal mediante o envellecemento activo e solidario.

5.000,00 €

Concello de Ribadavia

Ourense

PE11: Programa específico de atención a persoas maiores mediante equipamentos e servizos que faciliten a prevención da dependencia e promoción da autonomía persoal mediante o envellecemento activo e solidario.

12.300,00 €

Concello de Marín

Pontevedra

PE11: Programa específico de atención a persoas maiores mediante equipamentos e servizos que faciliten a prevención da dependencia e promoción da autonomía persoal mediante o envellecemento activo e solidario.

15.927,00 €

Concello de Sanxenxo

Pontevedra

PE11: Programa específico de atención a persoas maiores mediante equipamentos e servizos que faciliten a prevención da dependencia e promoción da autonomía persoal mediante o envellecemento activo e solidario.

27.289,44 €

Concello de Rubiá (Agrupación Rubiá e Carballeda de Valdeorras)

Ourense

PE12: Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar.

1.500,00 €

Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ordes

A Coruña

PE2: Programa específico de inclusión social dirixido a persoas sen fogar.

4.067,19 €

Concello de Vilalba

Lugo

PE2: Programa específico de inclusión social dirixido a persoas sen fogar.

1.082,09 €

Concello do Saviñao

Lugo

PE2: Programa específico de inclusión social dirixido a persoas sen fogar.

8.558,23 €

Concello de Melón

Ourense

PE2: Programa específico de inclusión social dirixido a persoas sen fogar.

8.558,23 €

Concello de Ourense (Albergue)

Ourense

PE2: Programa específico de inclusión social dirixido a persoas sen fogar.

4.386,50 €

Concello da Pobra de Trives (Agrupación Pobra de Trives e San Xoán de Río)

Ourense

PE2: Programa específico de inclusión social dirixido a persoas sen fogar.

3.000,00 €

Concello de Porqueira

Ourense

PE2: Programa específico de inclusión social dirixido a persoas sen fogar.

4.279,12 €

Concello de Ribadavia

Ourense

PE2: Programa específico de inclusión social dirixido a persoas sen fogar.

3.000,00 €

Concello de Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

PE2: Programa específico de inclusión social dirixido a persoas sen fogar.

1.392,01 €

Concello de Antas de Ulla

Lugo

PE6: Programa específico de prevención e inclusión social dirixido a persoas en risco de exclusión doutras minorías socialmente vulnerables.

18.924,19 €

Concello de Mondoñedo

Lugo

PE6: Programa específico de prevención e inclusión social dirixido a persoas en risco de exclusión doutras minorías socialmente vulnerables.

2.000,00 €

Concello de Viana do Bolo

Ourense

PE6: Programa específico de prevención e inclusión social dirixido a persoas en risco de exclusión doutras minorías socialmente vulnerables.

3.000,00 €

Concello de Vigo

Pontevedra

PE6: Programa específico de prevención e inclusión social dirixido a persoas en risco de exclusión doutras minorías socialmente vulnerables.

7.980,00 €

Concello de Quiroga

Lugo

PE7: Programa específico de inclusión social dirixido, de xeito integrado, a persoas en risco de exclusión de varios colectivos socialmente vulnerables diferentes.

33.630,00 €

Concello da Pobra do Caramiñal

A Coruña

PE9: Programa específico de atención a persoas con discapacidade.

42.673,48 €

Concello de Dodro

A Coruña

PE9: Programa específico de atención a persoas con discapacidade.

1.000,00 €

Concello de Narón

A Coruña

PE9: Programa específico de atención a persoas con discapacidade.

43.000,00 €

Concello de Foz

Lugo

PE9: Programa específico de atención a persoas con discapacidade.

11.000,00 €

Concello de Vilar de Barrio

Ourense

PE9: Programa específico de atención a persoas con discapacidade.

1.400,00 €

Concello da Estrada

Pontevedra

PE9: Programa específico de atención a persoas con discapacidade.

7.000,00 €

Concello de Baiona

Pontevedra

PE9: Programa específico de atención a persoas con discapacidade.

3.500,00 €

Concello de Cangas

Pontevedra

PE9: Programa específico de atención a persoas con discapacidade.

1.900,00 €

Concello de Ponteareas

Pontevedra

PE9: Programa específico de atención a persoas con discapacidade.

4.500,00 €

Concello de Ribadumia

Pontevedra

PE9: Programa específico de atención a persoas con discapacidade.

3.500,00 €

Concello de Salceda de Caselas

Pontevedra

PE9: Programa específico de atención a persoas con discapacidade.

5.500,00 €

Concello de Valga

Pontevedra

PE9: Programa específico de atención a persoas con discapacidade.

150.000,00 €