Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 50 Luns, 13 de marzo de 2023 Páx. 17539

III. Outras disposicións

Axencia Galega da Industria Forestal

RESOLUCIÓN do 2 de marzo de 2023 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas, ás solicitudes non admitidas a trámite, desistidas e denegadas por falta de crédito, no ano 2022, ao abeiro da Resolución do 29 de setembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2022, en réxime de concorrencia non competitiva, as subvencións para a realización de proxectos e obras que empreguen produtos de madeira como elementos estruturais, financiadas ao 100 % no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19 (códigos de procedemento MR502B, MR502D, MR502F e MR502G).

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17.1.b) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

Na súa virtude, a Axencia Galega da Industria Forestal

RESOLVE:

Dar publicidade ás axudas concedidas, ás solicitudes non admitidas a trámite, ás solicitudes desistidas e ás solicitudes denegadas por falta de crédito, ao abeiro da Resolución do 29 de setembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2022, en réxime de concorrencia non competitiva, as subvencións para a realización de proxectos e obras que empreguen produtos de madeira como elementos estruturais, que figuran nos anexos I, II, III e IV.

A súa aprobación realizouse no exercicio 2022 con cargo ás aplicacións orzamentarias 06.A4.741A.770.0, 06.A4.741A.780.0 e 06.A4.741A.781.0, código de proxecto 2021 00005, dotadas con 2.600.000,00 €.

Santiago de Compostela, 2 de marzo de 2023

Jacobo José Aboal Viñas
Director da Axencia Galega da Industria Forestal

ANEXO I

Liña 1.1 MR502B. Axudas concedidas

Nome/razón social

Denominación do proxecto

Importe subvencionable

Importe da concesión

Incremento da intensidade

de axuda

FORTRA

Pino Galicia

Alojamientos Turísticos Camino de Santiago, S.L.

Construción de edificación de madeira anexa a establecemento hoteleiro e destino recepción-salón comunitario.

11.000,00 €

7.700,00 €

-

-

Asociación apícola montes veciñais de Mouriscados

Construción de aula da natureza da apicultura.

18.089,50 €

16.280,55 €

10 %

10 %

Baltasar Otero, S.L.

Proxecto básico e de execución de edificio de oficinas.

40.000,00 €

30.000,00 €

10 %

10 %

Comareiro 21, S.L.

Rehabilitación de vivenda unifamiliar para uso turístico.

22.575,00 €

15.802,50 €

-

-

El Encanto de Xaras, S.L.

Proxecto de execución 4 cabanas de madeira en Marín.

19.614,04 €

23.724,89 €

10 %

10 %

Faro Instalaciones y Contratas Sociedad Limitada

Cubrición de terraza para zona de comedor na pensión O Corazón da Ribeira Sacra na Teixeira.

4.795,12 €

3.356,58 €

-

-

Fraga Pérez, Mar

Enmalle Studio.

19.900,00 €

13.930,00 €

-

-

García Rodríguez, Rafael

Proxecto local de restauración «Los Faroles».

7.000,00 €

4.900,00 €

-

-

Martínez Tojo, Jorge Manuel

Proxecto de rehabilitación de cuberta e cerramentos de serradoiro para uso de oficina.

12.248,28 €

11.023,45 €

10 %

10 %

Paz Paz, Celsa

Rehabilitación de inmoble para aloxamento turístico.

12.000,00 €

10.800,00 €

10 %

10 %

Pérez Cabaleiro, Hugo

Proxecto de aloxamento turístico de cabanas de madeira.

24.000,00 €

16.800,00 €

-

-

Pintos Cancela, Carmen

Realización de proxecto para a execución de cabana turística.

6.450,00 €

5.805,00 €

10 %

10 %

Refuxio da Carballeira, S.L.

Instalación de campamento turístico de cabanas de madeira.

39.250,00 €

31.240,00 €

-

10 %

Reguladetalle Construcción, S.L.

Rehabilitación de inmoble para aloxamento turístico.

14.900,00 €

13.410,00 €

10 %

10 %

Rodríguez Castro, Rubén

Cabanas do Avia Nature Resort.

36.160,00 €

32.544,00 €

10 %

10 %

Rodríguez Rodríguez, Jesús

Construción de cabana de madeira anexa ao aloxamento turístico para jacuzzi.

9.000,00 €

8.100,00 €

10 %

10 %

Sampedro Martínez, Alberto Joaquín

Apartamentos turísticos.

28.214,00 €

25.392,60 €

10 %

10 %

Sangil Seco, S.L.

Establecemento turístico para 3 cabanas de planta baixa e alta.

1.790,00 €

1.253,00 €

-

-

Sermagal Maquinaria, S.L.

Construción forxado entreplanta para almacenaxe.

2.600,00 €

2.080,00 €

-

10 %

Teixeira Gonçalves, Rui Patricio

Rehabilitación de inmoble para aloxamento turístico.

14.800,00 €

13.320,00 €

10 %

10 %

Tsubaki Diseño, S.R.L

Proxecto técnico «Casa de té».

15.000,00 €

13.500,00 €

10 %

10 %

Varela y Lema, C.B.

Cabanas da luz.

485.500,00 €

33.985,00 €

-

-

Liña 1.2 MR502D. Axudas concedidas

Nome/razón social

Denominación do proxecto

Importe subvencionable

Importe concesión

Incremento da intensidade

de axuda

FORTRA

Pino Galicia

Abraira Sobrado, Miguel Anxo

Vivenda familiar en Miño, A Coruña, en bioconstrución.

7.018,00 €

6.316,20 €

10 %

10 %

Alonso Blanco, David

Construción dunha vivenda unifamiliar.

23.232,00 €

16.262,40 €

-

-

Amarelle Garaban, Roberto

Soporte técnico rehabilitación de vivenda en Ames.

15.593,87 €

14.034,48 €

10 %

10 %

Amarelo Fernández, Aurora

Casa Amarela-vivenda unifamiliar en madeira.

14.278,00 €

11.422,00 €

10 %

-

Beiro Rebollido, Pablo

Proxecto de vivenda unifamiliar en Carnota.

11.495,00 €

8.046,50 €

-

-

Beltrán Pena, Jesús

Concheiro Figueroa, Ruth

Construción de vivenda unifamiliar en Arteixo.

6.600,00 €

2.310,00 €

2.310,00 €

-

-

Bermúdez Blanco, Beatriz María

Vivenda unifamiliar en Ortigueira.

3.025,00 €

2.722,50 €

10 %

10 %

Bonome González, Concepción

Proxecto construción soportal vivenda unifamiliar Maianca.

1.000,00 €

800,00 €

10 %

-

Bravo López, Noelia

Memoria valorada para a rehabilitación dos elementos comúns da envolvente exterior.

6.050,00 €

4.235,00 €

-

-

Brea Terceiro, Víctor

Honorarios polo proxecto de modificación e ampliación de vivenda.

3.630,00 €

2.541,00 €

-

-

Breijo Castrillón, José Andrés

Proxecto básico e de execución para rehabilitación de vivenda unifamiliar de planta baixa e piso.

12.000,00 €

8.400,00 €

-

-

Cabaleiro Monteagudo, Natalia

Proxecto básico e de execución de vivenda unifamiliar illada.

8.470,00 €

7.623,00 €

10 %

10 %

Candal Iglesias, Manuel

Proxecto e dirección de obra de vivenda unifamiliar de obra nova en madeira en Ames.

7.700,00 €

6.930,00 €

10 %

10 %

Casal Mera, Yago

Proxecto básico e de execución de vivenda unifamiliar illada no concello de Meis.

18.053,20 €

16.247,88 €

10 %

10 %

Castro González, Rubén

Construción de vivenda unifamiliar illada de planta baixa no concello de Ribadeo.

3.500,00 €

3.150,00 €

10 %

10 %

Ces Camino, Aldara

Rehabilitación de vivenda unifamiliar illada.

14.500,00 €

10.150,00 €

-

-

Chan Torres, José Ángel

Construción de vivenda unifamiliar.

12.100,00 €

10.890,00 €

10 %

10 %

Coego García, Juan Carlos

Construción de vivenda unifamiliar.

6.050,00 €

4.235,00 €

-

-

Cuesta Otero, Yolanda

Proxecto básico e de execución de vivenda unifamiliar en Cedeira.

7.840,80 €

5.488,56 €

-

-

Deben Conde, Álvaro

Proxecto básico e execución de vivenda unifamiliar illada.

16.940,00 €

13.552,00 €

10 %

-

Díaz Martínez, Julián

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar en Neda.

13.310,00 €

11.979,00 €

10 %

10 %

Domínguez Castro, Lorena

Rivas Díaz, Germán

Vivenda unifamiliar illada Passivhaus no concello de Baiona.

3.846,76 €

1.346,37 €

1.346,36 €

-

-

Eirín Carreira, Patricia

Reforma e ampliación de vivenda unifamiliar.

5.445,00 €

4.900,50 €

10 %

10 %

Espasandín Castro, Modesto Santiago

Construción dunha vivenda unifamiliar no concello de Brión.

13.884,75 €

9.719,33 €

-

-

Fernández Fernández, Carlos

Proxecto de execución de vivenda unifamiliar.

4.840,00 €

3.388,00 €

-

-

Fernández Fernández, Héctor

Redacción do proxecto de vivenda unifamiliar en Outeiro de Rei, Lugo.

19.360,00 €

13.552,00 €

-

-

Fernández García, Ángela

Proxecto básico e de execución de vivenda unifamiliar de 80 m2 en Gondomar.

7.724,64 €

5.407,25 €

-

-

Fernández Goberna, Diego

Construción de vivenda unifamiliar en Brión (A Coruña).

13.310,00 €

9.317,00 €

-

-

Fernández Palicio, Alejandro

Proxecto básico e executivo de vivenda unifamiliar no concello de Vigo.

951,06 €

665,74 €

-

-

Fernández Pichel, Antía

Proxecto técnico de vivenda unifamiliar illada.

17.762,80 €

15.986,52 €

10 %

10 %

Fernández Rodríguez, Sara

Vivenda unifamiliar illada.

8.954,00 €

7.163,20 €

-

10 %

Fernández Vivero, José María

Vivenda unifamiliar illada-pasiva- casa pontigo.

9.680,00 €

8.712,00 €

10 %

10 %

Galiñanes Fernández, Carmelo

Proxecto básico e de execución de baleirado e reconstrución de estrutura de vivenda existente.

18.125,80 €

16.313,22 €

10 %

10 %-

García Calvo, Alfredo

Rehabilitación estrutural de vivenda.

11.495,00 €

8.046,50 €

-

-

García González, Antonio

Vivenda unifamiliar co sistema sete e medio no concello de Oleiros (A Coruña).

14.520,00 €

10.164,00 €

-

-

García Martínez, Gustavo Iván

Carpente Tielas, Nerea

Rehabilitación e ampliación de vivenda unifamiliar.

3.224,65 €

1.451,09 €

1.451,09 €

10 %

10 %

García Ricart, José Gerardo

P. T. de cambio de cuberta e forxado baixo cuberta en vivenda en San Sadurniño

10.406,00 €

7.284,20 €

-

-

García Vázquez, Marcos

Rehabilitación de vivenda unifamiliar entre medianeiras.

14.500,00 €

10.150,00 €

-

-

Gomis Parada, Iolanda

Rehabilitación de vivenda unifamiliar entre medianeiras.

16.940,00 €

15.246,00 €

10 %

10 %

González Fernández, Pío Manuel

Rehabilitación de cuberta e forxado baixo cuberta en vivenda unifamiliar illada.

11.591,80 €

10.432,62 €

10 %

10 %

González Fontenla, Naiara

Vivenda unifamiliar illada en Irixoa.

8.518,40 €

5.962,88 €

-

-

González Vázquez, Susana

Deseño de execución dunha vivenda unifamiliar pasiva en Abegondo.

11.319,99 €

10.187,99 €

10 %

10 %

Lago Martínez, Patricia

Proxecto técnico de rehabilitación parcial de vivenda en Ortigueira.

14.278,00 €

9.994,60 €

-

-

Lixó Gómez, Carlos

Rehabilitación de vivenda unifamiliar en Porto do Son.

2.117,50 €

1.482,25 €

-

-

López Calviño, Miguel Ángel

Sánchez Bello, Ana

Proxecto básico e de execución de vivenda unifamiliar en Oleiros.

19.844,00 €

8.929,80 €

8.929,80 €

10 %

10 %

López Docampo, María

Pía Morandeira, Agustín

Construción dunha vivenda en Porto do Son.

5.671,87 €

2.552,34 €

2.552,34 €

10 %

10 %

López Garrido, José Manuel

Proxecto básico de vivenda unifamiliar en Brión-A Coruña.

8.407,81 €

7.567,03 €

10 %

10 %

López Hernández, Pablo

Proxecto básico de vivenda unifamiliar no concello de Ferrol.

5.445,00 €

4.900,50 €

10 %

10 %

López López, Javier

Proxecto vivenda unifamiliar.

16.626,61 €

12.366,90 €

10 %

10 %

López Pérez, Eladio

Vivenda unifamiliar prefabricada de madeira.

1.210,00 €

847,00 €

-

-

López Quijano, Carlos

Proxecto de reconstrución en Ames.

18.839,00 €

15.071,20 €

-

10 %

López Rego, Beatriz

Proxecto de execución de rehabilitación e ampliación de vivenda.

3.025,00 €

2.117,50 €

-

-

López Rodríguez, Fabián

Construción de vivenda unifamiliar 80 m2 construídos.

4.400,00 €

3.080,00 €

-

-

Louzán Abal, Rafael

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de edificacións en Armenteira para apartamentos.

18.089,50 €

16.280,55 €

10 %

10 %

Marcos Maroño, Almudena

Modificado de proxecto básico e de execución de vivenda unifamiliar en Ferrol.

24.200,00 €

20.000,00 €

10 %

10 %

Marcos Maroño, Marta

Proxecto de rehabilitación de vivenda no concello de Santiago de Compostela

17.545,00 €

15.790,50 €

10 %

10 %

Martínez Sánchez, Eduardo

Vivenda unifamiliar en Oleiros

13.333,33 €

12.000,00 €

10 %

10 %

Meysmans Kenny, Jos

Casa unifamiliar.

4.840,00 €

4.356,00 €

10 %

10 %

Morán Gueimonde, Miguel

Proxecto de execución de obras de conservación e mantemento de cuberta en vivenda adosada.

10.285,00 €

9.256,50 €

10 %

10 %

Mosquera Dorrego, Roque Juan

Vivenda unifamiliar illada.

9.680,00 €

6.776,00 €

-

-

Naya Barreiro, Elisa

Proxecto de vivenda unifamiliar.

7.986,00 €

5.590,20 €

-

-

Olivier Pereira, Miguel

Construción vivenda unifamiliar.

6.050,00 €

4.235,00 €

-

-

Pan Vázquez, Leticia

Proxecto básico e de execución de vivenda en madeira.

9.499,99 €

7.599,99 €

-

10 %

Paz Chaves, Lorena

Proxecto básico e de execución de vivenda unifamiliar en Cambados.

13.730,72 €

12.357,65 €

10 %

10 %

Pereira Curras, María del Carmen

Proxecto de tellado e cuberta de madeira.

5.445,00 €

3.150,00 €

-

10 %

Pereiras Martínez, José Manuel

Proxecto básico e execución para construción de vivenda unifamiliar.

7.925,50 €

7.132,95 €

10 %

10 %

Permuy Basoa, Juan

Permuy Bermúdez, Juan Carlos

Execución de reforma en vivenda unifamiliar situada nas Somozas.

2.750,00 €

1.833,26 €

366,74 €

10 %

-

Pin López, Marianela

Honorarios proxecto apartamento turístico.

6.050,00 €

3.500,00 €

-

-

Pita Porben, Emilio

Proxecto de rehabilitación de vivenda.

14.399,00 €

10.079,30 €

-

-

Prieto García, Abraham

Redacción de proxecto vivenda unifamiliar illada en Ferrol.

21.780,00 €

19.602,00 €

10 %

10 %

Prol Formoso, María Amparo

Construción de vivenda unifamiliar.

6.050,00 €

4.235,00 €

-

-

Ramas Rodríguez, David

Construción dunha vivenda unifamiliar en Ames.

15.730,00 €

14.157,00 €

10 %

10 %

Rebollido Fernández, Mauricio Manuel

Construción estrutura bioclimática.

7.713,00 €

6.170,40 €

10 %

-

Rodríguez Fernández, Jaquelina

Rehabilitación de vivenda no concello do Vicedo.

7.253,60 €

5.077,52 €

-

-

Rodríguez Prieto, Veronica

Redacción de proxecto de obra de vivenda unifamiliar en Teo, A Coruña.

14.520,00 €

13.068,00 €

10 %

10 %

Romero Pedreira, Gonzalo

Proxecto básico e de execución para una vivenda unifamiliar con estrutura e peches de madeira.

8.470,00 €

7.623,00 €

10 %

10 %

Ronfort Florence

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar.

7.998,10 €

5.598,67 €

-

-

Sánchez Verdes, Diego

Construción de espacio modular para vivir, traballar e gozar.

6.098,40 €

5.488,56 €

10 %

10 %

Sánchez Vidal, Ana

Rehabilitación de vivenda unifamiliar en Allariz.

11.253,00 €

9.002,40 €

-

10 %

Schader, Kira

Rodríguez Segade, Fernando

Rehabilitación de vivenda unifamiliar illada.

21.719,50 €

7.601,82 €

7.601,83 €

-

-

Senra Fernández, Adrián

Rehabilitación dunha vivenda unifamiliar no concello da Estrada

2.541,00 €

1.778,70 €

-

-

Silva Fontán, Francisco Javier

Vivenda unifamiliar.

15.181,52 €

13.663,37 €

10 %

10 %

Sousa Tojeiro, Javier

Construción dunha vivenda unifamiliar.

35.332,00 €

20.000,00 €

-

-

Tillous Túñez, María Guiomar

Construción dunha vivenda unifamiliar en Redondela.

6.352,50 €

5.717,25 €

10 %

10 %

Vázquez Fraga, Hortensia

Proxecto para construción de vivenda unifamiliar.

12.100,00 €

10.890,00 €

10 %

10 %

Vázquez García, Judith

Alberto Nieto, Otero

Proxecto de execución de vivenda unifamiliar en Boimorto

5.251,40 €

2.363,13 €

2.363,13 €

10 %

10 %

Veiga Álvarez, Videlina

Proxecto básico e de execución para rehabilitación de vivenda unifamiliar illada.

11.591,80 €

10.432,62 €

10 %

10 %

Velázquez Souto, Karen Xabrina

Laport Rivas, Federico

Vivenda Unifamiliar Passivhaus en Oleiros

13.059,53 €

5.876,79 €

5.876,79 €

10 %

10 %

Veloy Hermida, María Mercedes

Proxecto básico e de execución de vivenda unifamiliar.

25.561,25 €

20.000,00 €

10 %

10 %

Vilariño Santos, Juan Carlos

Paula Blanco, Mella

Vivenda unifamiliar.

7.250,00 €

2.537,50 €

2.537,50 €

-

-

Liña 2.1 MR502F. Axudas concedidas

Nome/razón social

Denominación do proxecto

Importe subvencionable

Importe concesión

Incremento da intensidade

de axuda

FORTRA

Pino Galicia

Alojamientos Turísticos Camino de Santiago, S.L.

Construción de edificación de madeira anexo a establecemento Hoteleiro e destino recepción e salón comunitario.

39.140,17 €

27.398,12 €

-

-

Amiuka O Pedrouzo, S.L.

Hotel Amiuka.

216.321,96 €

20.000,00 €

10 %

10 %

Apartamentos Puerto Basella, S.L.

Rehabilitación de edificacións en adega de sidra natural.

37.634,34 €

26.344,04 €

-

-

Asociación Apícola Montes Veciñais de Mouriscados

Construción de aula da natureza da apicultura .

39.141,29 €

35.227,16 €

10 %

10 %

Calas de Aldán, S.L.

Villas de Aldán.

58.531,32 €

40.000,00 €

-

-

Ecoturismo O Rincón, S.L.

O Rincón dos Sentidos (5 Cabanas).

361.196,75 €

40.000,00 €

-

-

El Encanto de Xaras, S.L.

Construción de cabanas.

251.268,00 €

40.000,00 €

-

10 %

Faro Instalaciones y Contratas, S.L.

Cubrición de terraza para zona de comedor en Pensión O Corazón da Ribeira Sacra na Teixeira.

28.679,82 €

20.075,87 €

-

-

García Rodríguez, Rafael

Restaurante Os Faroles.

8.250,00 €

5.775,00 €

-

-

Mi Frutería, S.L.

Pérgola de madeira anexa a fachada da froitería.

6.000,00 €

4.200,00 €

-

-

Ocio-brinko, S.L..

Terraza de madeira.

11.483,83 €

8.038,68 €

-

-

Omaiso Uttap, S.L.

Peche de terraza.

7.836,00 €

7.052,40 €

10 %

10 %

Paz Paz, Celsa

Rehabilitación de inmoble para aloxamento turístico.

46.953,13 €

40.000,00 €

10 %

10 %

Pintos Cancela, Carmen

Construción de cabana de madeira destinada a uso turístico.

20.520,00 €

18.468,00 €

10 %

10 %

Refuxio da Carballeira, S.L.

Instalación de campamento turístico de cabanas de madeira.

52.079,93 €

38.760,00 €

-

10 %

Reguladetalle Construcción, S.L.

Rehabilitación de inmoble para aloxamento turístico.

66.816,96 €

40.000,00 €

10 %

10 %

Rodríguez Rodríguez, Jesús

Construción de cabana de madeira anexa a aloxamento turístico para jacuzzi.

21.411,17 €

19.270,05 €

10 %

10 %

Sampedro Martínez, Alberto Joaquín

Apartamento turístico.

69.606,00 €

40.000,00 €

10 %

10 %

Sermagal Maquinaria, S.L.

Construción de forxado entreplanta para almacenaxe.

12.350,59 €

9.880,47 €

-

10 %

Teixeira Gonçalves, Rui Patricio

Rehabilitación de inmoble para aloxamento turístico.

63.045,38 €

40.000,00 €

10 %

10 %

Liña 2.2 MR502G. Axudas concedidas

Nome/razón social

Denominación do proxecto

Importe subvencionable

Importe concesión

Incremento da intensidade

de axuda

FORTRA

Pino Galicia

Abades Martínez, Luis

Domínguez Rodríguez, María Jesús

Rehabilitación e conservación da cuberta.

17.909,62 €

6.268,37 €

6.268,36 €

-

-

Abraira Sobrado, Miguel Anxo

Construción de vivenda familiar en Miño en bioconstrución (con madeira e adobe).

43.591,46 €

39.232,31 €

10 %

10 %

Amarelo Fernández, Aurora

Casa Amarela-vivenda unifamiliar en madeira.

48.136,40 €

38.509,12 €

10 %

-

Beiro Rebollido, Pablo

Construción de vivenda unifamiliar de madeira en Carnota.

59.096,25 €

40.000,00 €

-

-

Bonome González, Concepción

Construción soportal en vivenda unifamiliar en Oleiros.

8.600,00 €

6.020,00 €

-

-

Breijo Castrillón, José Andrés

Rehabilitación de vivenda unifamiliar de planta baixa e piso.

27.140,00 €

18.998,00 €

-

-

Carnero Vázquez, Francisco Javier

Construción de vivenda unifamiliar illada.

9.755,12 €

6.828,58 €

-

-

Castiñeiras Figueiro, Susana

Construción soportal parte traseira.

21.598,50 €

15.118,95 €

-

-

Cid Quintas, Ángel

Obra de vivenda unifamiliar en Allariz, Ourense.

41.388,60 €

28.972,02 €

-

-

Coll González, Lagana Nerea

Mújica Fanjul, Ignacio

Vivenda unifamiliar en Brión.

106.707,39 €

15.000,00 €

15.000,00 €

-

-

Fonteboa Rodríguez, Iván

Rehabilitación de vivenda unifamiliar rural.

33.379,70 €

19.358,50 €

-

10 %

Gil Fernández, Guillermo

Campos Rivas, Mª Magdalena

Proxecto de execución vivenda unifamiliar.

94.957,38 €

20.000,00 €

20.000,00 €

10 %

-

González Fernández, Pío Manuel

Rehabilitación de cuberta e forxado baixo cuberta en vivenda unifamiliar illada.

43.505,55 €

39.154,99 €

10 %

10 %

González Vázquez, Paula

Fernández Sánchez, Sergio Manuel

Vivenda unifamiliar illada en Culleredo.

44.754,25 €

17.901,70 €

17.901,70 €

-

10 %

Grela Dubra, Laura

Muinelo Segade, Iago

Rehabilitación e ampliación de vivenda unifamiliar (PB+I), Tordoia.

71.508,45 €

20.000,00 €

20.000,00 €

-

-

Guerra Rodríguez, Juan José

Rehabilitación de vivenda unifamiliar en Vedra.

125.008,72 €

40.000,00 €

-

-

Marcos Maroño, Almudena

Modificado de proxecto básico e de execución de vivenda unifamiliar en Ferrol.

110.432,47 €

30.000,00 €

10 %

10 %

Núñez López de Vicuña, Raquel

Nieto Martínez, Alejandro

Rehabilitación-Construción de vivenda unifamiliar en Santiago de Compostela.

59.532,73 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10 %

10 %

Ozores Nine, Roberto Carlos

BOIRO.

17.303,00 €

12.112,10 €

-

-

Parada Viana, Ramón

Vivenda unifamiliar en baixo e planta.

36.852,18 €

20.000,00 €

10 %

10 %

Paz Pérez, Marta María

Arranxo soportal.

7.114,38 €

3.049,20 €

-

-

Pedrosa Cardin, Sabela

Vivenda unifamiliar estrutura en CLT e envolvente madeira termotratada.

114.422,46 €

40.000,00 €

-

-

Pereiras Martínez, José Manuel

Execución de estrutura vivenda unifamiliar.

39.600,00 €

35.640,00 €

-

-

Reboredo Tourís, Natalia

Obra nova de vivenda unifamiliar que emprega produtos de madeira como elementos estruturais.

119.180,53 €

40.000,00 €

10 %

10 %

Rodríguez Fernández, Jaquelina

Rehabilitación de vivenda

no Vicedo.

52.937,27 €

37.056,09 €

-

-

Saco Atanes, Patricia

Casa Juana.

14.782,85 €

10.948,00 €

10 %

10 %

Seijas Rey, Sonia María

Construción de vivenda unifamiliar.

106.906,35 €

40.000,00 €

-

-

Souto Fernández, Beatriz

Vivenda unifamiliar passivhaus en Mera.

29.681,74 €

20.000,00 €

-

10 %

Vázquez García, Judith

Alberto Nieto, Otero

Construción de vivenda unifamiliar illada en Boimorto

458.938,14 €

15.000,00 €

15.000,00 €

10 %

10 %

Velázquez Souto, Karen Xabrina

Vivenda unifamiliar passivhaus en Mera

102.120,15 €

30.000,00 €

10 %

10 %

Ventín Pereira, Sabela

Blanco Álvarez, Javier

Vivenda unifamiliar en Cotobade.

86.855,76 €

10.000,00 €

10.000,00 €

-

-

Vidal García, Jesús Manuel

Material para adhesión de recibidor exterior.

9.214,32 €

6.450,02 €

-

-

ANEXO II

Liña 1.1 MR502B. Solicitudes non admitidas a trámite

Nome/razón social

Motivo

A Leira 116, S.L.

Incumprimento de requisitos da resolución (punto 4 da convocatoria).

Aloumiño, S.L.

Incumprimento de requisitos da resolución (artigo 4.1 das bases reguladoras).

Estudio de diseño Aneiros, S.L.

Incumprimento de requisitos da resolución (artigo 4.1.e) das bases reguladoras).

Liñares e Lema, S.L.

Incumprimento de requisitos da resolución (artigo 4.1.e) das bases reguladoras).

Organiza Nigrán, S.L.

Incumprimento de requisitos da resolución (artigo 4.1 das bases reguladoras).

Porcel Caldarone, Juan Carlos

Incumprimento de requisitos da resolución (artigo 7.1.a) das bases reguladoras).

Premia-te, Salud y Bienestar, S.L.

Incumprimento de requisitos da resolución (artigo 7.1.a) das bases reguladoras).

Liña 1.2 MR502D. Solicitudes non admitidas a trámite

Nome/razón social

Motivo

Ageitos Núñez, Jorge

Incumprimento de requisitos do punto 4 da convocatoria da resolución.

Alonso González, Víctor Manuel

Incumprimento de requisitos da resolución (artigo 4.1.e) das bases reguladoras).

Andrade Facal, Jesusa

Incumprimento de requisitos da resolución (artigo 6 das bases reguladoras).

Barreiro Lugrís, María Dolores

Incumprimento de requisitos da resolución (artigo 4.1.c) das bases reguladoras).

Chaves Santos, María del Carmen

Incumprimento de requisitos da resolución (artigo 2 das bases reguladoras).

Conde González, César

Incumprimento de requisitos da resolución (artigo 4.2 das bases reguladoras).

Domínguez Galán, Natalia

Incumprimento de requisitos da resolución (artigo 4.2 das bases reguladoras).

Guerra López, Adrián

Incumprimento de requisitos da resolución (artigo 4.1.c) das bases reguladoras).

Lago Lema, Verónica

Incumprimento de requisitos da resolución (artigo 4.1.c) das bases reguladoras).

Nogueira Meije, Antonio

Incumprimento de requisitos da resolución (artigo 4.2 das bases reguladoras).

Pérez Villaverde, María Pilar

Incumprimento de requisitos da resolución (artigo 2.1 das bases reguladoras).

Prieto Santalla, Juan José

Non acredita documentación necesaria (artigo 7.1.b das bases reguladoras).

Rial Suárez, Marcial

Incumprimento de requisitos da resolución (artigo 3.4.b) das bases reguladoras).

Rodríguez Maceira, David

Incumprimento de requisitos da resolución (artigos 4.1 e 6 das bases reguladoras).

Túñez Vázquez, María Emilia

Non acredita documentación necesaria (artigo4 das bases reguladoras).

Liña 2.1 MR502F. Solicitudes non admitidas a trámite

Nome/razón social

Motivo

A Leira 116, S.L.

Incumprimento de requisitos da resolución (artigo 3.4.c) das bases reguladoras).

Barbanza Golf, S.L.L.

Incumprimento de requisitos da resolución (artigo 3.4.c) das bases reguladoras).

Cela Prado, Verónica

Incumprimento de requisitos da resolución (artigo 7.1.c) das bases reguladoras).

Cereijo Méndez, Joaquín

Incumprimento de requisitos da resolución (artigo 7.1.c) das bases reguladoras).

España Fernández, Óscar

Incumprimento de requisitos da resolución (artigo 18 das bases reguladoras).

Funeraria Pompas Fúnebres de Padrón, S.L.

Incumprimento de requisitos da resolución (artigo 7.1.c) das bases reguladoras).

Gandería Castro, S.C.

Incumprimento de requisitos da resolución (artigo 4.1 das bases reguladoras).

Liñares e Lema, S.L.

Incumprimento de requisitos da resolución (artigo 4.e) das bases reguladoras).

Macavi A Guarda, S.L.

Incumprimento de requisitos da resolución (artigo 3.4.c) das bases reguladoras).

Maderas García O Serrador, S.L.

Incumprimento de requisitos da resolución (artigo 7.1.c) das bases reguladoras).

Mon Pérez, Leticia

Incumprimento de requisitos da resolución (artigo 1 das bases reguladoras).

Tapal Inversiones, S.L.

Incumprimento de requisitos da resolución (artigo 3.4.c) das bases reguladoras).

Trazos Ingeniería y Consultoría, S.L.P.

Incumprimento de requisitos da resolución (artigo 3.4.c) das bases reguladoras).

Liña 2.2 MR502G. Solicitudes non admitidas a trámite

Nome/razón social

Motivo

Andrade Facal, Jesusa

Non acada cumprimento de requisitos da resolución (artigo 4.1.d) das bases reguladoras).

Díaz Bóveda, Adrián

Non acada cumprimento de requisitos da resolución (artigo 4.2 das bases reguladoras).

Fernández Gómez, María de los Ángeles

Non acada cumprimento de requisitos da resolución (punto 7 da convocatoria).

Fernández Palicio, Alejandro

Non acada cumprimento de requisitos da resolución (artigo 4.1.e) das bases reguladoras).

López Vázquez, Marta

Non acada cumprimento de requisitos da resolución (artigo 8 das bases reguladoras).

Martínez Nieto, Óscar

Non acada cumprimento de requisitos da resolución (artigo 8.1 das bases reguladoras).

Mazaira González, Luciano

Non acada cumprimento de requisitos da resolución (artigo 8.1 das bases reguladoras).

Mera López, Álvaro

Non acada cumprimento de requisitos da resolución (artigo 8 das bases reguladoras).

Mouzo Fuentes, Alicia

Non acada cumprimento de requisitos da resolución (artigo 4.1.c) das bases reguladoras).

Penabad Castro, Rocío

Non acada cumprimento de requisitos da resolución (artigo 4.1.d) das bases reguladoras).

Pereira Curras, María del Carmen

Non acada cumprimento de requisitos da resolución (artigo 4.1.e) das bases reguladoras).

Pérez Rico, Francisco Javier

Non acada cumprimento de requisitos da resolución (artigo 4.1.c) das bases reguladoras).

Regueira Vázquez, José Manuel

Non acada cumprimento de requisitos da resolución (artigo 1 das bases reguladoras).

Resua Nine, Santiago

Non acada cumprimento de requisitos da resolución (artigo 3.4.b) das bases reguladoras).

Schader, Kira

Non acada cumprimento de requisitos da resolución (artigo 3.4.b) das bases reguladoras).

Silva Fontán, Francisco Javier

Non acada cumprimento de requisitos da resolución (artigo 4.1.d) e artigo 6 das bases reguladoras).

Veloy Hermida, María Mercedes

Non acada cumprimento de requisitos da resolución (artigo 3.4.d) das bases reguladoras).

Villar Bascoy, Manuel Ildefonso

Non acada cumprimento de requisitos da resolución (artigo 4.1.c) das bases reguladoras).

ANEXO III

Liña 1.1 MR502B. Solicitudes denegadas por falta de crédito

Nome/razón social

Motivo

Cesbe Gestión, S.L.

Esgotamento do crédito orzamentario.

Valverde Doniños, S.L.

Esgotamento do crédito orzamentario.

Liña 1.2 MR502D. Solicitudes denegadas por falta de crédito

Nome/razón social

Motivo

Cajaraville Duro, Carmen Isabel

Esgotamento do crédito orzamentario.

Cangado Lorenzo, Pablo

Esgotamento do crédito orzamentario.

Corral Rodríguez, María

Esgotamento do crédito orzamentario.

Estévez Miguélez, Santiago

Esgotamento do crédito orzamentario.

González Saavedra, Gregorio Antonio

Esgotamento do crédito orzamentario.

López Vázquez, Marta

Esgotamento do crédito orzamentario.

Mazaira González, Luciano

Esgotamento do crédito orzamentario.

Parada Viana, Ramón

Esgotamento do crédito orzamentario.

Prados Vega, Manuel

Esgotamento do crédito orzamentario.

Prieto Chao, Ana

Esgotamento do crédito orzamentario.

Rodríguez Blanco, Daniel

Esgotamento do crédito orzamentario.

Sánchez Martínez, Óscar

Esgotamento do crédito orzamentario.

Sánchez Moreira, Jeny

Esgotamento do crédito orzamentario.

Santos Boo, Guillermo Antonio

Esgotamento do crédito orzamentario.

Vilaboy Dopico, Javier Vicente

Esgotamento do crédito orzamentario.

Liña 2.1 MR502F. Solicitudes denegadas por falta de crédito

Nome/razón social

Motivo

Aloumiño, S.L.

Esgotamento do crédito orzamentario.

Baltasar Otero, S.L.

Esgotamento do crédito orzamentario.

Biorecunchos, S.L.

Esgotamento do crédito orzamentario.

Cesbe Gestió, S.L.

Esgotamento do crédito orzamentario.

Fariña Martín, Francisco Miguel

Esgotamento do crédito orzamentario.

González Maderas Trado, S.L.

Esgotamento do crédito orzamentario.

Grau García, Irene

Esgotamento do crédito orzamentario.

Martínez Tojo, Jorge Manuel

Esgotamento do crédito orzamentario.

Porcel Caldarone, Juan Carlos

Esgotamento do crédito orzamentario.

Valverde Doniños, S.L.

Esgotamento do crédito orzamentario.

Liña 2.2 MR502G. Solicitudes denegadas por falta de crédito

Nome/razón social

Motivo

Abal Lobato, José Carlos

Esgotamento do crédito orzamentario.

Alonso González, Víctor Manuel

Esgotamento do crédito orzamentario.

Arias López, María Yolanda

Esgotamento do crédito orzamentario.

Barreiro Lugrís, María Dolores

Esgotamento do crédito orzamentario.

Barreiro Romano, Francisco

Esgotamento do crédito orzamentario.

Barrial Bango, Ramón Luis

Esgotamento do crédito orzamentario.

Beltrán Pena, Jesús

Esgotamento do crédito orzamentario.

Bouza García, Carmen María

Esgotamento do crédito orzamentario.

Bravo López, Noelia

Esgotamento do crédito orzamentario.

Cajaraville Duro, Carmen Isabel

Esgotamento do crédito orzamentario.

Calviño Gestal, Marcial

Esgotamento do crédito orzamentario.

Cangado Lorenzo, Pablo

Esgotamento do crédito orzamentario.

Ces Camino, Aldara

Esgotamento do crédito orzamentario.

Chaves Santos, María del Carmen

Esgotamento do crédito orzamentario.

Coego García, Juan Carlos

Esgotamento do crédito orzamentario.

Collazo Queirós, María Purificación

Esgotamento do crédito orzamentario.

Collazo Ventura, María Consuelo

Esgotamento do crédito orzamentario.

Corbeira Barrio, Enrique

Esgotamento do crédito orzamentario.

Corral Rodríguez, María

Esgotamento do crédito orzamentario.

Covelo Soto, Ángela Lucía

Esgotamento do crédito orzamentario.

Crespo Rama, José Lorenzo

Esgotamento do crédito orzamentario.

Estévez Miguélez, Santiago

Esgotamento do crédito orzamentario.

Fachal Trigo, Sonia

Esgotamento do crédito orzamentario.

Falcón de Luca, Enrique Marcelo

Esgotamento do crédito orzamentario.

Fernández Fernández, Carlos

Esgotamento do crédito orzamentario.

Fernández Fernández, Héctor

Esgotamento do crédito orzamentario.

Fernández González, Teresa

Esgotamento do crédito orzamentario.

Fernández Míguez, Ana María

Esgotamento do crédito orzamentario.

Fernández Quintana, Carlos

Esgotamento do crédito orzamentario.

Fernández Rodríguez, Sara

Esgotamento do crédito orzamentario.

Fernández Vivero, José María

Esgotamento do crédito orzamentario.

Fernández-Trapa Fontán, Lourdes Belén

Esgotamento do crédito orzamentario.

Galiñanes Fernández, Carmelo

Esgotamento do crédito orzamentario.

García Calvo, Alfredo

Esgotamento do crédito orzamentario.

García Martínez, Gustavo Iván

Esgotamento do crédito orzamentario.

García Ricart, José Gerardo

Esgotamento do crédito orzamentario.

García Vázquez, Marcos

Esgotamento do crédito orzamentario.

García Viña, Lorena

Esgotamento do crédito orzamentario.

Gomis Parada, Iolanda

Esgotamento do crédito orzamentario.

González Fontenla, Naiara

Esgotamento do crédito orzamentario.

González Pena, Bernardino

Esgotamento do crédito orzamentario.

Graña Rama, María del Mar

Esgotamento do crédito orzamentario.

Grau García, Irene

Esgotamento do crédito orzamentario.

Guerra López, Adrián

Esgotamento do crédito orzamentario.

Guiomar Tillous, María

Esgotamento do crédito orzamentario.

Hernández Serrano, Manuel Roel

Esgotamento do crédito orzamentario.

Ifrán Fernández, Fernando Marcelino

Esgotamento do crédito orzamentario.

Iglesias Miranda, María Blanca

Esgotamento do crédito orzamentario.

Justo Sanmartín, Nela

Esgotamento do crédito orzamentario.

Lago Lema, Verónica

Esgotamento do crédito orzamentario.

Lago Martínez, Patricia

Esgotamento do crédito orzamentario.

Lareo Sánchez, Juan Sebastián

Esgotamento do crédito orzamentario.

Lixó Gómez, Carlos

Esgotamento do crédito orzamentario.

López Álvarez, Fé

Esgotamento do crédito orzamentario.

López Docampo, María

Esgotamento do crédito orzamentario.

López Figueroa, Laura

Esgotamento do crédito orzamentario.

López González, Alfredo María

Esgotamento do crédito orzamentario.

López Hernández, Pablo

Esgotamento do crédito orzamentario.

López Pérez, Eladio

Esgotamento do crédito orzamentario.

López Rodríguez, Fabián

Esgotamento do crédito orzamentario.

Lugo Prado, Francisco Javier

Esgotamento do crédito orzamentario.

Martínez Sánchez, Eduardo

Esgotamento do crédito orzamentario.

Meysmans Kenny, Jos

Esgotamento do crédito orzamentario.

Morán Gueimonde, Miguel

Esgotamento do crédito orzamentario.

Mosquera Dorrego, Roque Juan

Esgotamento do crédito orzamentario.

Moure Moure, José Manuel

Esgotamento do crédito orzamentario.

Naya Barreiro, Elisa

Esgotamento do crédito orzamentario.

Nimo Silva, Abelardo

Esgotamento do crédito orzamentario.

Olivier Pereira, Miguel

Esgotamento do crédito orzamentario.

Paz Chaves, Lorena

Esgotamento do crédito orzamentario.

Pazos Gómez, Janira

Esgotamento do crédito orzamentario.

Pereda Romera, Liberto

Esgotamento do crédito orzamentario.

Pereiro Coto, Telmo

Esgotamento do crédito orzamentario.

Permuy Basoa, Juan

Esgotamento do crédito orzamentario.

Pita Faraldo, Cristina

Esgotamento do crédito orzamentario.

Prado Eirín, María Ofelia

Esgotamento do crédito orzamentario.

Prol Formoso, María Amparo

Esgotamento do crédito orzamentario.

Quimper Valdés, Tania

Esgotamento do crédito orzamentario.

Quintas González, Jorge

Esgotamento do crédito orzamentario.

Quintela Álvarez, Francisco

Esgotamento do crédito orzamentario.

Ramas Rodríguez, David

Esgotamento do crédito orzamentario.

Rey Piñeiro, Juan José

Esgotamento do crédito orzamentario.

Rivera Natal, Helena

Esgotamento do crédito orzamentario.

Rodríguez Blanco, Daniel

Esgotamento do crédito orzamentario.

Rodríguez López, Celia

Esgotamento do crédito orzamentario.

Rodríguez Loureiro, Luis

Esgotamento do crédito orzamentario.

Rodríguez Maceira, David

Esgotamento do crédito orzamentario.

Romero Pedreira, Gonzalo

Esgotamento do crédito orzamentario.

Sánchez Moreira, Jeny

Esgotamento do crédito orzamentario.

Santos Boo, Guillermo Antonio

Esgotamento do crédito orzamentario.

Senra Fernández, Adrián

Esgotamento do crédito orzamentario.

Túñez Vazquez, María Emilia

Esgotamento do crédito orzamentario.

Veiga Álvarez, Videlina

Esgotamento do crédito orzamentario.

Vera Expósito, Jana

Esgotamento do crédito orzamentario.

Vilaboy Dopico, Javier Vicente

Esgotamento do crédito orzamentario.

Vilariño Santos, Juan Carlos

Esgotamento do crédito orzamentario.

Villar Carrera, Lucas

Esgotamento do crédito orzamentario.

ANEXO IV

Liña 1.1 MR502B. Solicitudes de axuda desistidas

Nome/razón social

Motivo

Comareiro 21, S.L.

Desistencia do solicitante.

Comareiro 21, S.L.

Desistencia do solicitante.

Comareiro 21, S.L.

Incumprimento do artigo 6.4 das bases reguladoras.

Comareiro 21, S.L.

Incumprimento do artigo 6.4 das bases reguladoras.

Sánchez Verdes, Diego

Tense por desistido por non atender o requirimento de documentación.

Liña 1.2 MR502D. Solicitudes de axuda desistidas

Nome/razón social

Motivo

Calo Suárez, María de las Mercedes

Tense por desistido por non atender o requirimento de documentación.

De la Fuente Arcos, Alfredo

Tense por desistido por non atender o requirimento de documentación.

Gerpe Miñones, Pablo

Tense por desistido por non atender o requirimento de documentación.

Miñones Martínez, José Alberto

Tense por desistido por non atender o requirimento de documentación.

Nimo Silva, Abelardo

Tense por desistido por non atender o requirimento de documentación.

Rey García, Paula

Tense por desistido por non atender o requirimento de documentación.

Sánchez Rodríguez, Luis

Tense por desistido por non atender o requirimento de documentación.

Túñez Vázquez, María Emilia

Incumprimento de requisitos da resolución (artigo 6.4 das bases reguladoras).

Vázquez Ansede, María Carmen

Tense por desistido por non atender o requirimento de documentación.

Vázquez Vázquez, Tamara

Tense por desistido por non atender o requirimento de documentación.

Liña 2.1 MR502F. Solicitudes de axuda desistidas

Nome/razón social

Motivo

Comareiro 21, S.L.

Incumprimento do artigo 6.4 das bases reguladoras.

Comareiro 21, S.L.

Incumprimento do artigo 6.4 das bases reguladoras.

Comareiro 21, S.L.

Incumprimento do artigo 6.4 das bases reguladoras.

Comareiro 21, S.L.

Tense por desistido por non atender o requirimento de documentación.

Niñe Otero, David

Tense por desistido por non atender o requirimento de documentación.

Niñe Otero, David

Incumprimento do artigo 6.4 das bases reguladoras.

Premia-te, Salud y Bienestar, S.L.

Tense por desistido por non atender o requirimento de documentación.

Sánchez Verdes, Diego

Tense por desistido por non atender o requirimento de documentación.

Liña 2.2 MR502G. Solicitudes de axuda desistidas

Nome/razón social

Motivo

Abraira Sobrado, Miguel Anxo

Non acada cumprimento de requisitos da resolución (artigo 6.4 das bases reguladoras).

Blanco Becerra, Eloy

Desistencia por petición propia.

Calo Suárez, María de las Mercedes

Tense por desistido por non atender o requirimento de documentación.

De la Fuente Arcos, Alfredo

Tense por desistido por non atender o requirimento de documentación.

Gerpe Miñones, Pablo

Tense por desistido por non atender o requirimento de documentación.

López Etcheverry, María Silvina

Tense por desistido por non atender o requirimento de documentación.

López Ríos Fernández, Mercedes

Tense por desistido por non atender o requirimento de documentación.

Marcos Maroño, Marta

Desistencia por petición propia.

Miñones Martínez, José Alberto

Tense por desistido por non atender o requirimento de documentación.

Pardellas Alen, Rosa

Tense por desistido por non atender o requirimento de documentación.

Regueira Vázquez, José Manuel

Non acada cumprimento de requisitos da resolución (artigo 6.4 das bases reguladoras).

Sánchez Rodríguez, Luis

Tense por desistido por non atender o requirimento de documentación.

Sánchez Verdes, Diego

Tense por desistido por non atender o requirimento de documentación.

Vázquez Ansede, María Carmen

Tense por desistido por non atender o requirimento de documentación.

Vázquez Vázquez, Tamara

Tense por desistido por non atender o requirimento de documentación.

Vila Fernández, Isabel

Non acada cumprimento de requisitos da resolución (artigo 6.4 das bases reguladoras).

Vila Fernández, Isabel

Tense por desistido por non atender o requirimento de documentación.