Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 50 Luns, 13 de marzo de 2023 Páx. 17499

III. Outras disposicións

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

RESOLUCIÓN do 27 de febreiro de 2023, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se inclúen catrocentas zonas húmidas no Inventario de zonas húmidas de Galicia.

No marco do Inventario galego do patrimonio natural e da biodiversidade previsto no artigo 115 da Lei 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia e mediante o Decreto 127/2008, do 5 de xuño, polo que se desenvolve o réxime xurídico das zonas húmidas protexidas e créase o Inventario de zonas húmidas de Galicia, outórgase cobertura normativa ao inventario e clasificación das zonas húmidas galegas.

De acordo co establecido no artigo 13 do Decreto 127/2008, do 5 de xuño, incluiranse neste inventario aqueles sistema naturais, seminaturais ou artificiais que poidan ser adscritos a algún dos tipos establecidos no sistema de clasificación de zonas húmidas do Convenio Ramsar, aprobado na Recomendación 4.7 e emendada polas resolucións VI.5 e VII.11 da Conferencia das Partes Contratantes.

Co inventario perséguese estandarizar e organizar toda a información dispoñible relativa ás zonas húmidas, tanto xeral como territorializada, co propósito de dispoñer dunha base de referencia para os cambios futuros e proporcionar unha ferramenta para a planificación e xestión do patrimonio natural. A inclusión de zonas húmidas realizarase de maneira progresiva, mentres que a revisión e actualización da información realizarase de maneira permanente cando resulte necesario.

No artigo 15 do Decreto 127/2008, do 5 de xuño, establécese o procedemento para a inclusión dunha zona húmida no Inventario de zonas húmidas de Galicia, que se realizará de oficio pola persoa titular da dirección xeral con competencias en materia da Rede galega de espazos protexidos.

En consecuencia e de conformidade co disposto no Decreto 58/2022, do 15 de maio, polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia, no Decreto 73/2022, do 25 de maio, polo que se fixa a estrutura das vicepresidencias e das consellerías da Xunta de Galicia, e no Decreto 42/2019, do 28 de marzo, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda,

RESOLVO:

Primeiro. Aprobar a inclusión no Inventario de zonas húmidas de Galicia das 400 zonas húmidas e os seus correspondentes elementos que figuran na listaxe do anexo I.

Segundo. Informar a todas as posibles persoas interesadas de que se pode acceder á visualización e descarga da cartografía dixital do Inventario de zonas húmidas de Galicia a través do visor creado polo Instituto de Estudos do Territorio para visualizar e poñer ao dispor do público xeral aquela información xeográfica relacionada coa conservación do patrimonio natural (https://mapas.xunta.gal/visores/conservaciondanatureza/).

Terceiro. A información básica sobre as zonas húmidas e o inventario en xeral, estará dispoñible para a súa consulta e descarga no portal de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda (https://cmatv.xunta.gal/).

Contra esta resolución cabe interpoñer recurso de alzada ante a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, todo de conformidade co disposto nos artigos 121 e seguintes da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 27 de febreiro de 2023

Belén María do Campo Piñeiro
Directora xeral de Patrimonio Natural

ANEXO I

Listaxe de zonas húmidas

Código IZHG

Código elemento

Nome IZHG

Nome elemento

Superficie (ha)

UTM X

UTM Y

111001

111001.01

Esteiro do Ulla

1.393,12

519.294

4.720.906

111002

111002.01

Ponte Beluso

86,88

513.219

4.724.959

111003

111003.01

Marismas do Coroño

16,50

508.360

4.721.245

111004

111004.01

Marismas do Morto

7,16

505.355

4.716.153

111005

111005.01

Marismas de Carregal e Artes

176,11

497.191

4.713.431

111006

111006.01

Esteiro do Tambre

1.435,62

505.812

4.737.774

111007

111007.01

Marismas de Esteiro

17,97

501.677

4.737.462

111008

111008.01

Rego de Rateira

9,73

498.498

4.738.888

111009

111009.01

Marismas de Caldebarcos-Carnota

223,95

490.955

4.744.283

111010

111010.01

Ría de Lires

27,40

479.339

4.761.170

111011

111011.01

Ría do Porto

147,84

487.522

4.775.142

111012

111012.01

Enseada da Basa

65,62

486.417

4.776.829

111013

111013.01

Esteiro do Anllóns

520,16

506.047

4.786.583

111014

111014.01

Niñóns

11,57

507.514

4.793.558

111015

111015.01

Enseada do Esteiro

34,05

511.403

4.796.043

111016

111016.01

Marismas de Baldaio

261,40

527.016

4.793.376

111017

111017.01

Barrañán

22,04

536.288

4.794.671

111018

111018.01

Ría do Burgo

172,09

550.899

4.797.122

111019

111019.01

Marisma de Betanzos

309,35

563.744

4.795.277

111020

111020.01

Esteiro do Lambre

15,92

565.041

4.798.091

111021

111021.01

Marismas do Baxoi

54,28

564.587

4.800.320

111022

111022.01

Esteiro do Eume

151,40

567.662

4.806.690

111023

111023.01

Esteiro do Xubia

513,43

566.691

4.815.179

111024

111024.01

Enseada de Vilarrube-Esteiro

224,37

575.235

4.832.249

111025

111025.01

Ría de Ortigueira

1.648,30

592.423

4.836.413

111026

111026.01

O Esteiro

25,27

602.457

4.844.041

111027

111027.01

A Sardiña

3,52

561.280

4.815.670

111028

111028.01

Meirás

6,78

565.192

4.827.849

111029

111029.01

Brañas Mouras

6,72

500.347

4.784.404

111030

111030.01

Lagoa de Vixán

16,23

497.941

4.709.901

111031

111031.01

Lagoa de San Pedro de Muro

17,31

496.587

4.719.295

111032

111032.01

Lagoa de Xuño

2,40

496.853

4.720.099

111033

111033.01

Lagoa de Xalfas

24,64

492.326

4.733.669

111034

111034.01

Lagoa de Traba

4,65

496.373

4.781.578

111035

111035.01

Lagoa de Doniños

27,09

555.609

4.815.689

111036

111036.01

Lagoa da Frouxeira

83,16

567.951

4.828.270

111037

111037.01

Lagoa de Sobrado

8,96

580.681

4.765.519

111038

111038.01

Lagoa de Millares

0,44

580.613

4.764.779

111039

111039.01

Lagoa de Mera

1,86

553.820

4.802.768

111040

111040.01

Trasdunas de Vilarrube

2,74

574.046

4.832.366

111040

111040.02

Trasdunas de Vilarrube

1,29

573.868

4.832.481

111040

111040.03

Trasdunas de Vilarrube

0,13

574.035

4.832.491

111040

111040.04

Trasdunas de Vilarrube

0,12

574.146

4.832.429

111040

111040.05

Trasdunas de Vilarrube

0,13

574.219

4.832.403

111041

111041.01

Trasdunas de San Xurxo

23,77

556.360

4.818.963

111042

111042.01

Trasdunas do Rostro

0,40

478.542

4.757.031

111042

111042.02

Trasdunas do Rostro

0,26

478.591

4.757.100

111042

111042.03

Trasdunas do Rostro

0,21

478.620

4.757.238

111042

111042.04

Trasdunas do Rostro

0,03

478.727

4.757.382

111043

111043.01

Trasdunas de Morouzos

5,57

593.385

4.839.141

111043

111043.02

Trasdunas de Morouzos

9,91

592.019

4.839.363

111044

111044.01

Areal da Frouxeira

8,06

566.291

4.828.832

111044

111044.02

Areal da Frouxeira

1,03

566.821

4.828.734

111044

111044.03

Areal da Frouxeira

0,82

567.069

4.828.814

111044

111044.04

Areal da Frouxeira

7,43

567.442

4.828.762

111044

111044.05

Areal da Frouxeira

0,91

567.493

4.828.577

111044

111044.06

Areal da Frouxeira

0,15

567.134

4.828.897

111045

111045.01

Lagoa de Pantín

53,55

571.565

4.831.382

111046

111046.01

Lagoa de San Martiño

2,06

591.991

4.839.205

111047

111047.01

Lagoa de Abanqueiro

1,42

511.884

4.720.652

111048

111048.01

Lagoa de Carragueiros

3,01

511.038

4.717.380

111049

111049.01

Rego do Xuncal

17,36

556.120

4.818.333

111050

111050.01

A Xunqueira

11,64

561.694

4.809.536

111051

111051.01

Lagoa de Petón Morqueiro

0,19

490.338

4.753.282

111052

111052.01

Turbeiras da Capelada (Lourido)

17,00

585.648

4.841.974

111053

111053.01

Turbeiras da Capelada (Landoi)

9,51

583.436

4.838.902

111053

111053.02

Turbeiras da Capelada (Landoi)

A Lagoa

40,67

583.149

4.838.065

111053

111053.03

Turbeiras da Capelada (Landoi)

Coto da Cruz do Frade

6,10

583.568

4.837.881

111053

111053.04

Turbeiras da Capelada (Landoi)

8,07

584.197

4.837.892

111053

111053.05

Turbeiras da Capelada (Landoi)

2,98

584.110

4.837.257

111053

111053.06

Turbeiras da Capelada (Landoi)

0,08

584.592

4.836.913

111053

111053.07

Turbeiras da Capelada (Landoi)

4,68

584.982

4.836.859

111053

111053.08

Turbeiras da Capelada (Landoi)

4,63

584.314

4.835.984

111054

111054.01

Turbeiras da Capelada (Casón)

13,44

585.805

4.835.724

111055

111055.01

Turbeiras da Capelada (Vilariño)

12,99

585.196

4.835.507

111056

111056.01

Turbeiras da Capelada (Braxe)

79,65

582.875

4.836.423

111056

111056.02

Turbeiras da Capelada (Braxe)

2,18

584.270

4.836.659

111056

111056.03

Turbeiras da Capelada (Braxe)

Monte dos Chans

8,07

583.544

4.835.722

111056

111056.04

Turbeiras da Capelada (Braxe)

0,81

583.546

4.835.303

111057

111057.01

Turbeiras da Capelada (Condomiñas)

13,15

581.847

4.836.993

111058

111058.01

Turbeiras do Forgoselo (Castro)

9,96

579.150

4.813.828

111058

111058.02

Turbeiras do Forgoselo (Castro)

0,48

579.793

4.813.653

111058

111058.03

Turbeiras do Forgoselo (Castro)

1,87

580.016

4.813.694

111058

111058.04

Turbeiras do Forgoselo (Castro)

7,40

580.466

4.813.317

111058

111058.05

Turbeiras do Forgoselo (Castro)

4,58

581.115

4.813.046

111058

111058.06

Turbeiras do Forgoselo (Castro)

0,80

581.237

4.813.847

111058

111058.07

Turbeiras do Forgoselo (Castro)

0,88

581.544

4.813.937

111058

111058.08

Turbeiras do Forgoselo (Castro)

4,32

581.752

4.813.596

111058

111058.09

Turbeiras do Forgoselo (Castro)

Rego da Costeira

3,22

582.207

4.813.907

111058

111058.10

Turbeiras do Forgoselo (Castro)

0,19

581.582

4.812.832

111058

111058.11

Turbeiras do Forgoselo (Castro)

0,08

581.267

4.812.710

111058

111058.12

Turbeiras do Forgoselo (Castro)

0,55

580.587

4.813.697

111059

111059.01

Turbeiras do Forgoselo (Belelle)

1,56

581.139

4.812.185

111060

111060.01

Turbeiras do Forgoselo (Val)

Porto Xan

8,81

581.611

4.811.589

111060

111060.02

Turbeiras do Forgoselo (Val)

4,28

581.665

4.811.394

111060

111060.03

Turbeiras do Forgoselo (Val)

0,87

582.424

4.811.257

111060

111060.04

Turbeiras do Forgoselo (Val)

4,53

582.109

4.810.845

111060

111060.05

Turbeiras do Forgoselo (Val)

2,10

581.666

4.810.482

111061

111061.01

Turbeiras do Barbanza

2,94

502.647

4.722.127

111061

111061.02

Turbeiras do Barbanza

4,31

503.688

4.722.471

111061

111061.03

Turbeiras do Barbanza

4,51

506.021

4.725.251

111061

111061.04

Turbeiras do Barbanza

3,69

505.573

4.727.231

111061

111061.05

Turbeiras do Barbanza

2,74

504.728

4.727.532

111061

111061.06

Turbeiras do Barbanza

3,95

505.444

4.726.779

111061

111061.07

Turbeiras do Barbanza

2,07

505.736

4.726.843

111061

111061.08

Turbeiras do Barbanza

17,08

505.403

4.726.128

111061

111061.09

Turbeiras do Barbanza

2,67

504.227

4.726.724

111061

111061.10

Turbeiras do Barbanza

3,91

505.275

4.727.275

111061

111061.11

Turbeiras do Barbanza

1,39

503.709

4.726.999

111061

111061.12

Turbeiras do Barbanza

3,23

503.905

4.726.843

111061

111061.13

Turbeiras do Barbanza

1,21

503.978

4.726.676

111061

111061.14

Turbeiras do Barbanza

1,81

503.985

4.726.347

111061

111061.15

Turbeiras do Barbanza

1,30

504.527

4.728.266

111061

111061.16

Turbeiras do Barbanza

0,16

504.823

4.728.111

111061

111061.17

Turbeiras do Barbanza

0,35

504.405

4.727.543

111061

111061.18

Turbeiras do Barbanza

0,63

504.496

4.727.410

111061

111061.19

Turbeiras do Barbanza

0,35

504.131

4.727.316

111061

111061.20

Turbeiras do Barbanza

0,47

504.441

4.727.120

111061

111061.21

Turbeiras do Barbanza

0,60

505.857

4.726.163

111061

111061.22

Turbeiras do Barbanza

0,84

504.511

4.725.720

111061

111061.23

Turbeiras do Barbanza

0,27

504.679

4.725.699

111061

111061.24

Turbeiras do Barbanza

0,34

504.838

4.725.808

111061

111061.25

Turbeiras do Barbanza

0,71

505.282

4.725.692

111061

111061.26

Turbeiras do Barbanza

0,34

506.042

4.725.445

111061

111061.27

Turbeiras do Barbanza

0,71

506.156

4.725.541

111061

111061.28

Turbeiras do Barbanza

0,26

506.531

4.725.618

111061

111061.29

Turbeiras do Barbanza

0,32

506.849

4.725.573

111061

111061.30

Turbeiras do Barbanza

0,38

503.732

4.725.247

111061

111061.31

Turbeiras do Barbanza

0,63

504.230

4.725.260

111061

111061.32

Turbeiras do Barbanza

0,34

504.500

4.725.167

111061

111061.33

Turbeiras do Barbanza

0,83

505.438

4.724.998

111061

111061.34

Turbeiras do Barbanza

0,69

504.163

4.725.024

111061

111061.35

Turbeiras do Barbanza

0,30

503.792

4.724.905

111061

111061.36

Turbeiras do Barbanza

0,55

504.254

4.724.832

111061

111061.37

Turbeiras do Barbanza

0,52

504.863

4.724.715

111061

111061.38

Turbeiras do Barbanza

0,11

504.415

4.724.623

111061

111061.39

Turbeiras do Barbanza

3,34

503.790

4.724.416

111061

111061.40

Turbeiras do Barbanza

1,13

504.271

4.724.424

111061

111061.41

Turbeiras do Barbanza

0,28

504.216

4.724.346

111061

111061.42

Turbeiras do Barbanza

0,31

504.247

4.724.217

111061

111061.43

Turbeiras do Barbanza

0,17

504.721

4.724.294

111061

111061.44

Turbeiras do Barbanza

0,61

504.973

4.724.348

111061

111061.45

Turbeiras do Barbanza

0,34

504.511

4.723.926

111061

111061.46

Turbeiras do Barbanza

4,83

503.128

4.723.923

111061

111061.47

Turbeiras do Barbanza

0,26

504.829

4.727.446

111062

111062.01

Lagoa de Alcaián

56,61

520.969

4.775.049

111063

111063.01

Río Ameneiros

5,45

581.362

4.760.452

111064

111064.01

Folladela

52,56

580.304

4.759.198

111064

111064.02

Folladela

1,05

580.643

4.759.441

111064

111064.03

Folladela

0,92

580.640

4.759.007

111064

111064.04

Folladela

1,43

581.207

4.758.209

111065

111065.01

A Braña

14,70

570.833

4.778.309

111065

111065.02

A Braña

1,22

571.194

4.778.449

111066

111066.01

Braña da Boquela

2,14

571.125

4.780.720

111067

111067.01

Rego da Pasaxe

12,72

574.160

4.781.244

111068

111068.01

Braña de Porto Moreiro

5,50

574.286

4.781.631

111069

111069.01

Brancal do Porto Franco L1

0,79

575.540

4.781.214

111070

111070.01

Brancal do Porto Franco L2

1,98

575.911

4.781.777

111071

111071.01

Pozo da Lagoa

4,48

583.780

4.782.567

111072

111072.01

Aldarís

1,95

518.715

4.733.059

111073

111073.01

Campo de Lamas

0,48

515.709

4.733.292

111074

111074.01

Brañas de Corzán

15,21

512.807

4.749.938

111074

111074.02

Brañas de Corzán

13,43

513.191

4.750.454

111074

111074.03

Brañas de Corzán

5,44

513.188

4.750.010

111075

111075.01

Cotón dos Teixos

1,17

513.749

4.750.030

111076

111076.01

Fonte da Fraga L2

10,04

574.227

4.777.551

111077

111077.01

Os Canaliños

11,92

571.986

4.777.214

111078

111078.01

A Hedreira L1

2,88

574.316

4.776.529

111079

111079.01

A Hedreira L2

4,80

575.101

4.776.559

111080

111080.01

Veiga do Carballido

53,54

573.698

4.778.938

111080

111080.02

Veiga do Carballido

5,00

575.714

4.777.418

111080

111080.03

Veiga do Carballido

3,53

574.472

4.779.373

111081

111081.01

A Boquela

1,99

570.868

4.779.959

111082

111082.01

Bulloverde

11,03

581.553

4.772.305

111083

111083.01

Pozo das Eguas

6,10

571.490

4.779.551

111083

111083.02

Pozo das Eguas

2,54

571.915

4.779.496

111084

111084.01

A Lagoa

15,10

575.476

4.779.269

111085

111085.01

Agro de Porto Fondo

6,78

576.018

4.779.788

111086

111086.01

As Rechabeiras

8,00

576.560

4.778.476

111087

111087.01

Fonte da Fraga L1

8,97

573.021

4.777.389

111088

111088.01

As Merelas

6,14

572.357

4.778.136

111088

111088.02

As Merelas

1,47

572.284

4.777.879

111088

111088.03

As Merelas

2,19

572.596

4.777.739

111088

111088.04

As Merelas

1,97

572.814

4.777.656

111088

111088.05

As Merelas

2,54

572.243

4.778.693

111088

111088.06

As Merelas

1,78

572.971

4.778.270

111089

111089.01

Brañas dos Ferreiros

19,40

516.807

4.758.081

111090

111090.01

Lagoa de Beba

22,76

497.742

4.749.663

111091

111091.01

Rego das Bouzas

14,23

508.472

4.788.075

111091

111091.02

Rego das Bouzas

5,22

508.168

4.788.363

111092

111092.01

Lagoa da Uceira

1,41

584.122

4.773.455

111093

111093.01

Lagoa de Quintas

4,35

582.741

4.746.717

111094

111094.01

Encoro de Castrelo

9,55

494.381

4.756.303

111095

111095.01

Encoro de Santa Uxía

108,08

491.950

4.751.584

111096

111096.01

Encoro de Vilagudín

157,73

540.635

4.772.032

111097

111097.01

Encoro de Vilasenín

36,86

546.849

4.777.540

111098

111098.01

Encoro de Rosadoiro

49,69

540.841

4.797.068

111099

111099.01

Encoro de Meicende

6,19

544.261

4.798.727

111100

111100.01

Encoro de Cecebre

346,64

558.751

4.791.724

111101

111101.01

Encoro do Eume

431,77

582.258

4.802.776

111102

111102.01

Encoro da Ribeira

172,18

595.378

4.812.921

111103

111103.01

Encoro das Forcadas

178,25

573.914

4.828.992

111104

111104.01

Encoro de San Xoán de Fecha

12,81

535.208

4.757.108

111105

111105.01

Encoro de Vilardois

4,47

580.437

4.781.227

111106

111106.01

Encoro do Zarzo

1,72

570.886

4.790.823

111107

111107.01

Encoro de Beche

4,69

556.345

4.781.221

111108

111108.01

Encoro de Portodemouros

1.062,85

570.938

4.742.171

111109

111109.01

Encoro de Barrié de la Maza

190,71

518.224

4.745.713

111110

111110.01

Encoro de Fervenza

1.237,53

501.543

4.760.676

111111

111111.01

Encoro de Ponte Olveira

25,56

496.840

4.756.341

111112

111112.01

Brañas de Sada

22,40

559.970

4.799.821

111113

111113.01

Lagoa da Carballoa

2,48

576.640

4.779.973

111114

111114.01

Lago das Encrobas

169,83

546.983

4.782.428

111115

111115.01

Lago das Pontes

878,67

589.512

4.812.915

111116

111116.01

Fervenza do Xallas

0,09

490.521

4.751.192

112001

112001.01

Enseada de Portocelo

6,12

619.617

4.841.899

112002

112002.01

Ría de Ribadeo

528,56

657.673

4.818.566

112003

112003.01

Ría de Foz

378,45

641.024

4.823.468

112004

112004.01

Ría de Fazouro

23,39

637.038

4.827.776

112005

112005.01

Esteiro do Landro

137,18

612.933

4.835.128

112006

112006.01

Esteiro do Sor

192,04

604.873

4.840.963

112007

112007.01

Marisma do Lago

7,32

622.439

4.840.233

112008

112008.01

Esteiro do Covo

10,34

625.513

4.839.360

112009

112009.01

Esteiro do Rego do Xunco

4,23

628.581

4.837.847

112010

112010.01

Lagoa de Abelleiras

5,61

619.299

4.788.525

112011

112011.01

Lagoa de Caque

13,38

623.680

4.779.487

112012

112012.01

Lagoa de Cospeito

39,00

617.604

4.788.695

112013

112013.01

Lagoa de Seixas

5,85

618.992

4.787.326

112013

112013.02

Lagoa de Seixas

0,11

619.284

4.787.309

112013

112013.03

Lagoa de Seixas

0,03

619.318

4.787.176

112014

112014.01

Lagoa do Rei

0,86

610.964

4.775.021

112015

112015.01

Lagoa de Denune

2,48

613.041

4.781.572

112016

112016.01

Lagoa da Carballosa

2,19

616.590

4.783.666

112017

112017.01

Lagoa de Fontefría

0,52

607.882

4.785.929

112018

112018.01

A Poza

0,28

630.143

4.753.915

112019

112019.01

Lagoa de Seixón

0,26

595.727

4.774.644

112020

112020.01

Moinelos

0,13

625.063

4.782.959

112020

112020.02

Moinelos

0,03

625.081

4.782.989

112021

112021.01

Lagoa de Fabás

3,98

613.591

4.799.696

112022

112022.01

Fonmiñá

0,33

636.411

4.787.179

112023

112023.01

Pozo do Ollo L1

0,32

604.600

4.779.708

112024

112024.01

Pozo do Ollo L2

0,22

604.485

4.779.872

112025

112025.01

Charcas do Pedroso L1

0,22

604.063

4.781.457

112026

112026.01

Charcas do Pedroso L2

0,55

604.236

4.781.261

112027

112027.01

Lagoas do Chao

1,14

608.012

4.784.216

112027

112027.02

Lagoas do Chao

0,95

608.060

4.784.022

112027

112027.03

Lagoas do Chao

0,59

608.161

4.783.811

112027

112027.04

Lagoas do Chao

0,16

608.193

4.784.205

112027

112027.05

Lagoas do Chao

0,03

607.929

4.784.237

112027

112027.06

Lagoas do Chao

0,10

608.344

4.783.343

112027

112027.07

Lagoas do Chao

0,08

608.478

4.783.472

112027

112027.08

Lagoas do Chao

0,07

608.476

4.783.353

112027

112027.09

Lagoas do Chao

0,07

608.623

4.783.405

112027

112027.10

Lagoas do Chao

0,05

608.727

4.783.257

112027

112027.11

Lagoas do Chao

0,05

608.600

4.783.514

112028

112028.01

Lagoas de Reboredo

0,21

608.425

4.787.115

112028

112028.02

Lagoas de Reboredo

0,05

608.523

4.787.285

112028

112028.03

Lagoas de Reboredo

0,04

608.767

4.787.469

112028

112028.04

Lagoas de Reboredo

0,07

608.906

4.787.265

112028

112028.05

Lagoas de Reboredo

0,03

608.832

4.787.178

112028

112028.06

Lagoas de Reboredo

0,06

608.808

4.787.037

112028

112028.07

Lagoas de Reboredo

0,09

608.694

4.786.953

112028

112028.08

Lagoas de Reboredo

0,08

608.633

4.786.827

112028

112028.09

Lagoas de Reboredo

0,09

608.652

4.786.753

112028

112028.10

Lagoas de Reboredo

0,12

608.568

4.786.738

112028

112028.11

Lagoas de Reboredo

0,09

608.394

4.786.749

112028

112028.12

Lagoas de Reboredo

0,05

608.492

4.786.694

112028

112028.13

Lagoas de Reboredo

0,02

608.602

4.786.667

112028

112028.14

Lagoas de Reboredo

0,02

608.502

4.786.655

112028

112028.15

Lagoas de Reboredo

0,01

608.457

4.786.640

112028

112028.16

Lagoas de Reboredo

0,10

608.552

4.786.584

112028

112028.17

Lagoas de Reboredo

0,16

608.355

4.786.497

112028

112028.18

Lagoas de Reboredo

0,04

608.336

4.786.039

112028

112028.19

Lagoas de Reboredo

0,06

608.274

4.786.024

112028

112028.20

Lagoas de Reboredo

0,09

608.178

4.786.061

112028

112028.21

Lagoas de Reboredo

0,02

608.212

4.786.770

112028

112028.22

Lagoas de Reboredo

0,02

608.208

4.786.877

112028

112028.23

Lagoas de Reboredo

0,00

608.301

4.786.881

112028

112028.24

Lagoas de Reboredo

0,02

608.341

4.786.873

112028

112028.25

Lagoas de Reboredo

0,01

608.372

4.786.899

112028

112028.26

Lagoas de Reboredo

0,01

608.349

4.786.944

112028

112028.27

Lagoas de Reboredo

0,01

608.444

4.786.987

112028

112028.28

Lagoas de Reboredo

0,02

608.374

4.787.094

112029

112029.01

Lagoa da Carabulla

0,82

608.048

4.785.184

112030

112030.01

Roás

0,12

622.886

4.786.704

112031

112031.01

Charca de Uriz

0,01

610.954

4.775.828

112032

112032.01

Brañas de Pena Xiboi

0,08

592.966

4.777.959

112033

112033.01

Lagoas de Río Caldo L1

0,84

604.399

4.780.139

112034

112034.01

Lagoas de Río Caldo L2

0,45

604.989

4.779.963

112035

112035.01

Lagoas de Río Caldo L3

0,61

605.214

4.780.035

112036

112036.01

Villous

0,01

675.195

4.743.878

112037

112037.01

Fonte da Lastra

0,16

671.426

4.738.423

112038

112038.01

Charcas do Pico do Sol L1

0,04

675.003

4.753.000

112039

112039.01

Charcas do Pico do Sol L2

0,13

675.182

4.752.672

112040

112040.01

Charcas do Pico do Sol L3

0,09

675.235

4.752.535

112041

112041.01

Lagoa de Lucenza

0,50

654.816

4.717.263

112042

112042.01

Pico do Pozo

0,03

652.589

4.715.601

112043

112043.01

Pozo do Carballal

0,68

654.597

4.729.644

112044

112044.01

Lagoa Pequena de Monciro

0,10

633.563

4.770.506

112045

112045.01

Lagoa Grande de Monciro

0,34

633.672

4.770.130

112046

112046.01

Turbeiras do Monte Maior

0,61

616.578

4.834.748

112046

112046.02

Turbeiras do Monte Maior

Tras do Cotelo

14,32

616.982

4.833.896

112046

112046.03

Turbeiras do Monte Maior

2,41

618.085

4.834.281

112046

112046.04

Turbeiras do Monte Maior

3,77

618.160

4.833.797

112046

112046.05

Turbeiras do Monte Maior

0,42

618.640

4.833.825

112046

112046.06

Turbeiras do Monte Maior

3,14

618.384

4.833.433

112046

112046.07

Turbeiras do Monte Maior

2,20

618.497

4.833.109

112046

112046.08

Turbeiras do Monte Maior

1,48

619.091

4.833.224

112046

112046.09

Turbeiras do Monte Maior

3,87

618.738

4.832.571

112046

112046.10

Turbeiras do Monte Maior

Tremoal de

Cravadoiro

3,91

618.012

4.831.016

112046

112046.11

Turbeiras do Monte Maior

0,79

618.636

4.831.216

112047

112047.01

Pau da Vella

680,60

622.478

4.826.933

112047

112047.02

Pau da Vella

101,72

619.739

4.827.133

112048

112048.01

Serra do Xistral

6.881,17

616.597

4.815.977

112049

112049.01

Tremoal de Chao de Veiga Mol

7,41

620.779

4.822.080

112050

112050.01

Chan da Cruz

30,50

618.442

4.813.797

112051

112051.01

Veiga do Rial

57,97

615.729

4.811.431

112052

112052.01

Tremoal do Pedrido

O Fiuco

3,52

618.985

4.811.898

112053

112053.01

Veiga do Tremoal

Tremoal de Pena Vella

43,66

620.121

4.811.362

112054

112054.01

Rego do Tremoal

9,65

620.639

4.810.426

112055

112055.01

Altos da Fragavella

7,43

623.451

4.810.976

112055

112055.02

Altos da Fragavella

3,02

623.358

4.810.555

112055

112055.03

Altos da Fragavella

1,33

623.974

4.810.319

112055

112055.04

Altos da Fragavella

Tremoal de Penas Gordas

4,36

624.830

4.810.766

112055

112055.05

Altos da Fragavella

1,08

625.155

4.810.596

112055

112055.06

Altos da Fragavella

3,99

625.605

4.810.969

112055

112055.07

Altos da Fragavella

0,88

625.994

4.810.704

112055

112055.08

Altos da Fragavella

0,38

626.342

4.810.820

112055

112055.09

Altos da Fragavella

1,01

625.244

4.811.549

112055

112055.10

Altos da Fragavella

2,46

626.008

4.811.537

112055

112055.11

Altos da Fragavella

2,67

626.550

4.811.602

112055

112055.12

Altos da Fragavella

3,86

625.738

4.812.108

112055

112055.13

Altos da Fragavella

16,93

625.331

4.812.396

112056

112056.01

Lamasquide

2,97

624.640

4.809.455

112057

112057.01

Monseibane

Fonte das Penas Mouras

6,57

616.840

4.806.057

112057

112057.02

Monseibane

0,37

617.207

4.805.184

112057

112057.03

Monseibane

2,00

617.435

4.805.047

112057

112057.04

Monseibane

9,08

617.878

4.804.895

112057

112057.05

Monseibane

3,50

618.061

4.804.712

112057

112057.06

Monseibane

2,51

617.368

4.804.617

112058

112058.01

Veiga de Ramos

3,32

605.031

4.806.502

112058

112058.02

Veiga de Ramos

2,49

605.392

4.806.851

112058

112058.03

Veiga de Ramos

6,93

605.313

4.806.070

112058

112058.04

Veiga de Ramos

4,21

606.395

4.805.641

112059

112059.01

Pena Grande

45,13

603.904

4.803.453

112060

112060.01

Coto de Carballos

3,03

605.696

4.803.171

112060

112060.02

Coto de Carballos

2,11

605.905

4.802.868

112060

112060.03

Coto de Carballos

2,46

606.486

4.803.118

112061

112061.01

O Salgueiro

8,50

604.109

4.801.889

112062

112062.01

Neinán

4,61

603.796

4.801.089

112063

112063.01

Os Ladrós

3,07

602.866

4.803.870

112064

112064.01

Roupar

49,56

599.826

4.807.536

112065

112065.01

A Penela

2,65

601.353

4.807.666

112065

112065.02

A Penela

1,66

601.211

4.807.446

112066

112066.01

Turbeiras da Carba (Eume)

Penote

20,18

603.848

4.810.466

112067

112067.01

Paleira

6,87

606.185

4.814.763

112067

112067.02

Paleira

0,35

606.397

4.814.846

112067

112067.03

Paleira

19,32

606.774

4.814.730

112067

112067.04

Paleira

2,23

607.303

4.814.459

112067

112067.05

Paleira

17,49

607.222

4.814.165

112068

112068.01

Curralvello

4,35

607.113

4.818.091

112069

112069.01

Guriscado-Curuxeira

556,09

609.074

4.815.693

112070

112070.01

Alto do Couso

4,04

642.086

4.785.162

112071

112071.01

O Forestal

4,34

624.592

4.779.569

112071

112071.02

O Forestal

1,83

624.373

4.779.422

112071

112071.03

O Forestal

2,03

624.282

4.779.136

112072

112072.01

Rego da Cespedosa

Campa da Cespedosa

5,57

677.748

4.748.750

112072

112072.02

Rego da Cespedosa

1,71

677.146

4.749.072

112072

112072.03

Rego da Cespedosa

1,42

676.891

4.749.401

112073

112073.01

A Cruz da Cespedosa

1,20

677.058

4.749.388

112073

112073.02

A Cruz da Cespedosa

0,56

677.421

4.749.729

112074

112074.01

Veiga Cimeira

3,29

675.559

4.743.555

112074

112074.02

Veiga Cimeira

0,91

675.588

4.743.967

112074

112074.03

Veiga Cimeira

1,76

675.436

4.743.867

112074

112074.04

Veiga Cimeira

1,60

675.612

4.744.136

112075

112075.01

Campo Redondo

1,65

674.608

4.745.262

112076

112076.01

Valiña Torneiro

0,34

674.317

4.751.776

112076

112076.02

Valiña Torneiro

0,85

674.488

4.751.596

112076

112076.03

Valiña Torneiro

0,26

674.319

4.750.944

112076

112076.04

Valiña Torneiro

1,98

674.024

4.750.431

112077

112077.01

Poso

18,90

673.128

4.751.844

112078

112078.01

Veigas do Porto Barroso

12,00

594.852

4.789.660

112078

112078.02

Veigas do Porto Barroso

8,95

594.559

4.790.287

112078

112078.03

Veigas do Porto Barroso

3,70

595.173

4.790.560

112078

112078.04

Veigas do Porto Barroso

1,07

594.738

4.790.754

112079

112079.01

Brañas do Castro

4,48

586.034

4.781.808

112079

112079.02

Brañas do Castro

9,67

586.651

4.781.686

112080

112080.01

Insua de San Roque

109,43

613.744

4.777.764

112081

112081.01

Alligal de Codesido

92,75

601.376

4.797.785

112082

112082.01

Veiga de Trasparga

23,16

593.164

4.783.778

112083

112083.01

O Boedo

138,90

588.748

4.780.520

112083

112083.02

O Boedo

11,61

588.855

4.781.517

112084

112084.01

Veiga de Santa Marta

16,49

617.037

4.773.383

112085

112085.01

Veiga de Amorín

11,81

629.385

4.771.092

112086

112086.01

Veiga de Pumar

78,51

624.655

4.787.067

112087

112087.01

Veiga de Feás

12,76

625.544

4.770.603

112088

112088.01

Lagoa de Amorín

1,41

629.099

4.771.084

112089

112089.01

Charca do Alligal

0,04

601.209

4.798.167

112090

112090.01

Encoro de Río Covo

64,57

625.552

4.837.072

112091

112091.01

Encoro de Xunco

1,85

626.782

4.828.802

112092

112092.01

Encoro de Requeixo

0,10

607.861

4.820.048

112093

112093.01

Encoro de San Xoán

3,34

587.137

4.786.285

112094

112094.01

Encoro de Salime

439,80

672.321

4.777.079

112094

112094.02

Encoro de Salime

0,75

675.674

4.781.456

112095

112095.01

Encoro de Montefurado

78,36

645.206

4.693.006

112096

112096.01

Encoro de Sequeiros

116,46

644.575

4.700.784

112097

112097.01

Encoro dos Peares

531,87

605.338

4.703.303

112098

112098.01

Encoro de Belesar

1.680,69

614.317

4.741.080

112099

112099.01

Encoro de Vilasouto

110,37

629.649

4.724.600

112100

112100.01

Encoro da Freiría

0,47

590.045

4.763.656

112101

112101.01

Encoro Rego de Laxoso

0,27

614.571

4.805.699

113001

113001.01

Lagoa de Ocelo

1,81

675.539

4.677.158

113002

113002.01

Lagoa de Carrizais

2,88

675.010

4.676.775

113003

113003.01

Lagoa de Laceira

1,41

674.546

4.676.810

113004

113004.01

Lagoa do Pico do Ocelo

0,35

675.384

4.676.762

113005

113005.01

Lagoa da Serpe

0,93

677.920

4.677.727

113006

113006.01

Lagoa do Sestil da Calva

0,57

673.583

4.674.607

113007

113007.01

Lagoa da Lama de Grúa

6,33

666.218

4.669.461

113008

113008.01

Lagoas de Ramilo L1

0,82

667.347

4.669.861

113009

113009.01

Lagoas de Ramilo L2

0,72

667.258

4.669.697

113010

113010.01

Lama de Currela

0,58

591.400

4.646.027

113011

113011.01

Alto da Xurbia L1

0,18

681.197

4.678.517

113012

113012.01

Alto da Xurbia L2

0,03

681.309

4.678.283

113012

113012.02

Alto da Xurbia L2

0,03

681.257

4.678.292

113013

113013.01

Lagoa do Rego do Penedo

0,40

683.787

4.681.022

113014

113014.01

O Candón

0,05

678.184

4.679.010

113015

113015.01

Lagoa do Rego do Bidueiro

0,01

679.455

4.677.766

113016

113016.01

Turreiro L1

0,05

679.650

4.677.646

113017

113017.01

Turreiro L2

0,03

679.550

4.677.400

113018

113018.01

Montouto

0,04

678.843

4.677.558

113019

113019.01

Pautio L1

0,04

678.405

4.678.398

113020

113020.01

Pautio L2

0,07

678.315

4.678.383

113021

113021.01

Lagoas da Mallada de Baños L1

0,32

670.576

4.671.935

113022

113022.01

Lagoas da Mallada de Baños L2

0,63

671.018

4.672.237

113023

113023.01

Lagoas da Mallada de Baños L3

0,18

671.215

4.672.185

113023

113023.02

Lagoas da Mallada de Baños L3

0,11

671.294

4.672.220

113024

113024.01

Lagoas da Paraxe

0,39

671.597

4.672.692

113024

113024.02

Lagoas da Paraxe

0,07

671.710

4.672.616

113024

113024.03

Lagoas da Paraxe

0,24

671.670

4.672.543

113025

113025.01

Lagoa da Cerva

0,18

672.802

4.673.243

113025

113025.02

Lagoa da Cerva

0,10

672.742

4.673.186

113025

113025.03

Lagoa da Cerva

0,05

673.024

4.673.280

113026

113026.01

Lagoa de Maseiras

0,40

667.345

4.666.449

113027

113027.01

Lagoa da Moza

2,41

667.681

4.666.344

113028

113028.01

Lagoa Herbosa

0,82

668.038

4.666.371

113029

113029.01

Lagoa Larga

0,26

668.163

4.666.231

113030

113030.01

Lagoa do Burrico

0,35

668.161

4.666.118

113031

113031.01

Lagoa Redonda

0,12

668.323

4.666.160

113032

113032.01

Lagoa do Bedul

0,22

668.436

4.666.124

113033

113033.01

Lagoa do Terrón

0,04

668.512

4.666.133

113034

113034.01

Pedra Fendida

0,14

668.829

4.666.318

113035

113035.01

Pradorramisquedo

0,10

668.524

4.670.054

113036

113036.01

Lagoa das Lamas

0,80

642.212

4.679.310

113037

113037.01

Guelianda L1

0,15

640.837

4.675.367

113038

113038.01

Guelianda L2

0,23

642.044

4.675.495

113039

113039.01

Charca dos Olmos

0,04

647.403

4.671.636

113040

113040.01

Lagoa de Pedrafita

0,13

645.687

4.672.583

113041

113041.01

O Biudal L1

0,28

645.251

4.675.158

113042

113042.01

O Biudal L2

0,86

645.018

4.674.830

113043

113043.01

Lagoa de Nogueira

0,20

623.701

4.683.835

113044

113044.01

Lagoa das Chás

0,29

616.222

4.684.669

113045

113045.01

Lagoa da Saceda

0,87

613.293

4.642.493

113046

113046.01

Veiga de Golpellás

140,10

592.888

4.647.341

113047

113047.01

Val de Deus

26,76

589.606

4.645.398

113048

113048.01

Veigas do río Calvos

90,61

592.238

4.643.495

113049

113049.01

Veiga do Calvelo do Río

99,08

613.157

4.675.001

113050

113050.01

A Faquiña

13,51

646.086

4.672.808

113051

113051.01

Veigas Longas

13,35

644.060

4.674.864

113052

113052.01

Veiga das Arcas

17,63

644.036

4.676.997

113053

113053.01

Turbeiras de Queixa

As Chairas de

Maceda

14,59

639.530

4.679.845

113053

113053.02

Turbeiras de Queixa

As Chairas de

Maceda

2,37

639.795

4.680.254

113053

113053.03

Turbeiras de Queixa

2,02

639.314

4.677.629

113053

113053.04

Turbeiras de Queixa

5,26

639.626

4.678.618

113053

113053.05

Turbeiras de Queixa

13,67

640.137

4.677.560

113053

113053.06

Turbeiras de Queixa

2,20

641.206

4.678.769

113053

113053.07

Turbeiras de Queixa

8,13

642.051

4.677.649

113053

113053.08

Turbeiras de Queixa

1,69

642.926

4.677.535

113053

113053.09

Turbeiras de Queixa

4,52

643.275

4.676.899

113053

113053.10

Turbeiras de Queixa

9,41

642.317

4.676.264

113053

113053.11

Turbeiras de Queixa

2,64

642.320

4.675.929

113053

113053.12

Turbeiras de Queixa

19,50

641.946

4.675.361

113053

113053.13

Turbeiras de Queixa

2,15

641.311

4.675.708

113054

113054.01

Turbeiras do Suído (Couso)

Pozo Novo L1

0,86

555.504

4.697.191

113054

113054.02

Turbeiras do Suído (Couso)

Pozo Novo L2

0,18

555.398

4.697.072

113054

113054.03

Turbeiras do Suído (Couso)

Pozo Novo L3

0,30

555.187

4.697.264

113054

113054.04

Turbeiras do Suído (Couso)

0,16

555.365

4.696.639

113055

113055.01

Turbeiras do Suído (Carrascal)

Campo de Amiudal

1,13

555.931

4.693.790

113056

113056.01

Alto do Vieiro

3,75

585.293

4.657.393

113057

113057.01

Lagoeiros

3,96

580.009

4.656.697

113058

113058.01

O Foxo

0,38

577.350

4.657.465

113059

113059.01

Turbeiras do Laboreiro (Miño)

0,76

574.851

4.658.818

113059

113059.02

Turbeiras do Laboreiro (Miño)

0,82

574.321

4.658.596

113059

113059.03

Turbeiras do Laboreiro (Miño)

2,02

573.675

4.659.039

113059

113059.04

Turbeiras do Laboreiro (Miño)

0,87

573.070

4.659.207

113060

113060.01

Turbeiras do Laboreiro (Limia)

1,74

575.175

4.658.166

113060

113060.02

Turbeiras do Laboreiro (Limia)

1,81

575.414

4.657.355

113060

113060.03

Turbeiras do Laboreiro (Limia)

Cabezo da Meda

1,45

576.038

4.655.200

113061

113061.01

Turbeiras de Ocelo L1

0,97

675.655

4.677.120

113062

113062.01

Turbeiras de Ocelo L2

2,68

675.230

4.677.344

113063

113063.01

A Lama da Cruz L1

1,79

672.147

4.673.059

113064

113064.01

A Lama da Cruz L2

1,69

672.582

4.672.923

113065

113065.01

Alto de Xan Queimado

1,94

662.817

4.665.446

113065

113065.02

Alto de Xan Queimado

2,44

663.069

4.665.398

113065

113065.03

Alto de Xan Queimado

1,21

663.183

4.665.035

113065

113065.04

Alto de Xan Queimado

0,60

662.822

4.665.744

113065

113065.05

Alto de Xan Queimado

2,62

663.217

4.665.621

113065

113065.06

Alto de Xan Queimado

6,44

663.568

4.665.858

113066

113066.01

Ramilo-Valdín

1,89

666.806

4.672.727

113066

113066.02

Ramilo-Valdín

1,91

666.559

4.672.502

113066

113066.03

Ramilo-Valdín

0,32

666.590

4.672.274

113066

113066.04

Ramilo-Valdín

0,68

667.116

4.672.085

113066

113066.05

Ramilo-Valdín

2,00

667.517

4.672.734

113066

113066.06

Ramilo-Valdín

4,41

667.795

4.672.721

113066

113066.07

Ramilo-Valdín

0,53

667.808

4.673.118

113066

113066.08

Ramilo-Valdín

10,41

666.986

4.673.366

113067

113067.01

Veigas do Salas

477,72

598.921

4.641.649

113068

113068.01

Lama da Saceda

9,44

613.381

4.642.636

113069

113069.01

As Devesas-Lucenza

33,05

614.635

4.644.028

113070

113070.01

Veiga de Fiestras

7,85

608.590

4.651.087

113071

113071.01

Veiga de Ordes

85,69

595.573

4.655.442

113072

113072.01

Veiga de Santa Baia

55,65

597.000

4.656.424

113073

113073.01

A Pitadiña

2,04

610.765

4.678.074

113074

113074.01

Veiga das Chás

22,42

615.984

4.684.770

113075

113075.01

Estanque da Saínza

0,03

596.909

4.658.587

113076

113076.01

A Labega

0,40

555.576

4.699.011

113077

113077.01

Encoro de Albarellos

243,86

565.709

4.693.898

113078

113078.01

Encoro de Castrelo de Miño

788,72

580.211

4.686.078

113079

113079.01

Encoro de Velle

243,77

596.940

4.692.363

113080

113080.01

Encoro de Cachamuiña

28,47

598.886

4.687.524

113081

113081.01

Encoro de San Pedro

53,61

608.036

4.697.809

113082

113082.01

Encoro de Santo Estevo

709,71

618.083

4.695.218

113083

113083.01

Encoro de Santiago da Hedrada

78,55

621.005

4.687.845

113084

113084.01

Encoro de Leboreiro

42,40

621.297

4.686.247

113085

113085.01

Encoro de Guístolas

34,64

638.815

4.688.800

113086

113086.01

Encoro de San Martiño

177,64

653.804

4.694.506

113087

113087.01

Encoro de Santiago

49,53

659.154

4.696.942

113088

113088.01

Encoro de Casoio

4,94

672.012

4.697.343

113089

113089.01

Encoro de Pumares

57,09

676.699

4.696.990

113089

113089.02

Encoro de Pumares

9,57

678.456

4.697.885

113090

113090.01

Encoro de Peñarrubia

93,90

679.073

4.704.530

113091

113091.01

Encoro de Santa Olaia

38,46

660.315

4.689.785

113092

113092.01

Encoro de Prada

575,36

662.260

4.679.160

113093

113093.01

Encoro do Vao

802,00

652.424

4.672.417

113094

113094.01

Encoro de Cenza

235,48

643.388

4.673.534

113095

113095.01

Encoro de Chandrexa de Queixa

236,86

631.489

4.679.056

113096

113096.01

Encoro das Portas

1.162,27

645.734

4.661.496

113097

113097.01

Encoro de Hedrada

2,45

646.259

4.667.519

113098

113098.01

Encoro de Salas

389,68

588.665

4.641.597

113098

113098.02

Encoro de Salas

8,48

592.797

4.640.662

113099

113099.01

Encoro das Conchas

606,86

583.841

4.646.737

113100

113100.01

Encoro de Lindoso

830,34

571.538

4.638.678

113101

113101.01

Encoro de Olelas

2,50

566.926

4.639.966

113102

113102.01

Encoro de Pías

27,30

666.149

4.664.144

113103

113103.01

Encoro de San Sebastián

4,61

669.681

4.667.874

113104

113104.01

Canle da lagoa de Antela

103,25

602.673

4.657.383

113105

113105.01

Areeiras do Avia

4,94

572.391

4.684.881

113106

113106.01

Areeiras de Sandiás

10,12

602.074

4.659.893

113106

113106.02

Areeiras de Sandiás

16,51

602.530

4.659.151

113107

113107.01

As Rubias

0,33

629.015

4.637.370

113108

113108.01

Fervenza do Fírbeda

0,09

595.493

4.651.354

114001

114001.01

Enseada do Grove

1.921,45

512.931

4.703.032

114002

114002.01

Enseada de San Simón

1.950,64

530.198

4.684.863

114003

114003.01

Esteiro do Lérez

280,24

526.223

4.695.856

114004

114004.01

Enseada da Brava

55,64

510.184

4.709.240

114005

114005.01

Enseada de Vilanova de Arousa

52,25

514.408

4.711.768

114006

114006.01

Enseada de Campelo

78,16

525.099

4.698.035

114007

114007.01

Istmo da Lanzada

5,95

510.426

4.699.974

114007

114007.02

Istmo da Lanzada

8,87

510.636

4.699.400

114007

114007.03

Istmo da Lanzada

0,53

510.255

4.699.958

114007

114007.04

Istmo da Lanzada

0,22

510.392

4.700.169

114007

114007.05

Istmo da Lanzada

0,68

510.591

4.699.705

114007

114007.06

Istmo da Lanzada

0,19

510.727

4.699.077

114007

114007.07

Istmo da Lanzada

0,44

510.722

4.698.825

114007

114007.08

Istmo da Lanzada

0,18

510.347

4.700.699

114008

114008.01

Litoral das Illas Cíes

201,88

508.260

4.674.225

114008

114008.02

Litoral das Illas Cíes

114,38

508.140

4.671.153

114009

114009.01

Litoral de Ons e Onza

267,58

505.339

4.689.997

114009

114009.02

Litoral de Ons e Onza

36,65

505.321

4.687.954

114010

114010.01

Enseada de Fefiñáns

32,17

514.970

4.707.879

114011

114011.01

Marismas do Umia

132,93

516.430

4.705.519

114012

114012.01

Rego dos Mouros

10,98

511.180

4.699.068

114012

114012.02

Rego dos Mouros

15,60

511.109

4.698.666

114013

114013.01

Xunqueira de Alba

35,55

529.156

4.699.774

114014

114014.01

Xunqueira do Lagares

16,76

518.583

4.672.067

114015

114015.01

Esteiro do Miñor

93,58

514.854

4.662.817

114016

114016.01

Esteiro do Miño

863,25

514.598

4.639.636

114017

114017.01

Lagoa Bodeira

0,95

507.698

4.702.482

114018

114018.01

Lagoa dos Nenos

10,08

507.898

4.674.509

114019

114019.01

Lagoa Sacra de Olives

1,14

553.056

4.724.820

114020

114020.01

A Lagoa

0,02

548.927

4.699.861

114021

114021.01

Lagoa de Budiño

14,65

530.642

4.662.395

114022

114022.01

Lagoa de Mol

1,29

530.570

4.675.591

114023

114023.01

Lagoa do Penedo

0,27

535.395

4.655.873

114024

114024.01

Lagoa de Zo

0,36

539.765

4.721.448

114025

114025.01

Lagoa de Castiñeiras

0,86

526.804

4.690.103

114026

114026.01

Brañas das Fontelas

21,99

553.888

4.725.064

114027

114027.01

Orbenlle

19,26

530.870

4.660.928

114028

114028.01

O Baranco

2,42

530.372

4.659.630

114029

114029.01

Turbeiras do Suído (Xesta)

Entre Os Cotos L1

2,08

551.697

4.694.484

114029

114029.02

Turbeiras do Suído (Xesta)

Entre Os Cotos L2

1,89

552.318

4.694.466

114029

114029.03

Turbeiras do Suído (Xesta)

Coto do Acibo L1

0,06

552.376

4.694.771

114029

114029.04

Turbeiras do Suído (Xesta)

Coto do Acibo L2

0,89

552.574

4.694.769

114029

114029.05

Turbeiras do Suído (Xesta)

Coto Conde

0,45

553.057

4.695.678

114029

114029.06

Turbeiras do Suído (Xesta)

As Navenllas

0,47

554.891

4.694.436

114029

114029.07

Turbeiras do Suído (Xesta)

Campiño de Robas

1,64

555.522

4.693.315

114029

114029.08

Turbeiras do Suído (Xesta)

Nacente Xesta

8,62

556.045

4.691.589

114029

114029.09

Turbeiras do Suído (Xesta)

0,06

555.769

4.692.615

114029

114029.10

Turbeiras do Suído (Xesta)

0,41

555.911

4.692.528

114029

114029.11

Turbeiras do Suído (Xesta)

0,20

555.977

4.692.345

114029

114029.12

Turbeiras do Suído (Xesta)

Chan de Viudal

3,13

554.310

4.692.380

114029

114029.13

Turbeiras do Suído (Xesta)

Coto das Airas

0,62

552.039

4.691.147

114029

114029.14

Turbeiras do Suído (Xesta)

Coto dos Porros

1,18

551.892

4.690.789

114029

114029.15

Turbeiras do Suído (Xesta)

Xesteiro do Patataco

2,54

551.552

4.690.533

114029

114029.16

Turbeiras do Suído (Xesta)

0,15

551.428

4.691.151

114029

114029.17

Turbeiras do Suído (Xesta)

Val de San Pedro

4,30

550.514

4.691.818

114029

114029.18

Turbeiras do Suído (Xesta)

0,22

550.604

4.690.695

114030

114030.01

Turbeiras do Suído (Carrascal-As Covas)

O Campo L1

2,05

552.798

4.696.009

114030

114030.02

Turbeiras do Suído (Carrascal-As Covas)

O Campo L2

0,51

552.622

4.696.195

114030

114030.03

Turbeiras do Suído (Carrascal-As Covas)

As Landras

2,90

553.583

4.696.575

114030

114030.04

Turbeiras do Suído (Carrascal-As Covas)

As Pontellas L3

0,92

554.028

4.696.959

114030

114030.05

Turbeiras do Suído (Carrascal-As Covas)

As Pontellas L2

2,78

554.269

4.696.470

114030

114030.06

Turbeiras do Suído (Carrascal-As Covas)

As Pontellas L1

3,07

554.277

4.696.895

114030

114030.07

Turbeiras do Suído (Carrascal-As Covas)

Nacente

Carrascal L1

1,08

554.879

4.696.641

114030

114030.08

Turbeiras do Suído (Carrascal-As Covas)

Nacente

Carrascal L2

2,04

554.874

4.696.365

114030

114030.09

Turbeiras do Suído (Carrascal-As Covas)

Portas Moas L1

1,84

554.936

4.695.839

114030

114030.10

Turbeiras do Suído (Carrascal-As Covas)

Portas Moas L2

2,03

555.208

4.695.291

114030

114030.11

Turbeiras do Suído (Carrascal-As Covas)

Coto de Uceira

0,16

551.516

4.695.143

114030

114030.12

Turbeiras do Suído (Carrascal-As Covas)

Nacente Portas Moas

2,63

555.603

4.694.113

114030

114030.13

Turbeiras do Suído (Carrascal-As Covas)

0,81

555.392

4.694.274

114030

114030.14

Turbeiras do Suído (Carrascal-As Covas)

0,98

555.350

4.694.586

114030

114030.15

Turbeiras do Suído (Carrascal-As Covas)

0,12

555.408

4.694.829

114030

114030.16

Turbeiras do Suído (Carrascal-As Covas)

O Campo L3

0,60

552.992

4.696.075

114031

114031.01

Turbeiras do Suído (Parada)

Outeiro Vello

4,43

554.831

4.687.840

114031

114031.02

Turbeiras do Suído (Parada)

Boca Arnoia

2,97

553.343

4.686.447

114031

114031.03

Turbeiras do Suído (Parada)

Cruceiro do Neto

0,85

553.641

4.690.880

114031

114031.04

Turbeiras do Suído (Parada)

Foxo do Lobo

1,54

553.935

4.691.124

114031

114031.05

Turbeiras do Suído (Parada)

Coto dos Xarotos

1,76

554.782

4.691.257

114031

114031.06

Turbeiras do Suído (Parada)

Chan do Valdohome

1,24

555.616

4.690.676

114031

114031.07

Turbeiras do Suído (Parada)

0,34

550.824

4.690.278

114031

114031.08

Turbeiras do Suído (Parada)

Coto da Tilleira

0,28

551.302

4.689.989

114031

114031.09

Turbeiras do Suído (Parada)

Xesteira do Campo

0,49

554.197

4.688.196

114031

114031.10

Turbeiras do Suído (Parada)

1,14

550.902

4.686.678

114031

114031.11

Turbeiras do Suído (Parada)

0,07

549.664

4.686.838

114031

114031.12

Turbeiras do Suído (Parada)

0,22

554.293

4.691.113

114031

114031.13

Turbeiras do Suído (Parada)

0,28

555.145

4.691.223

114032

114032.01

Turbeiras do Suído (Tea-Caraño)

Coto de Espincelo

6,26

553.275

4.684.877

114032

114032.02

Turbeiras do Suído (Tea-Caraño)

0,88

553.053

4.685.078

114032

114032.03

Turbeiras do Suído (Tea-Caraño)

1,18

553.120

4.683.461

114032

114032.04

Turbeiras do Suído (Tea-Caraño)

0,29

552.817

4.683.364

114032

114032.05

Turbeiras do Suído (Tea-Caraño)

0,35

552.545

4.682.996

114032

114032.06

Turbeiras do Suído (Tea-Caraño)

0,47

552.418

4.682.982

114033

114033.01

Turbeiras do Suído (Tea-Lafanteira)

0,35

554.941

4.687.279

114033

114033.02

Turbeiras do Suído (Tea-Lafanteira)

0,29

555.231

4.685.528

114033

114033.03

Turbeiras do Suído (Tea-Lafanteira)

1,97

556.189

4.684.834

114034

114034.01

Brañas do Xestedo

29,72

551.365

4.704.238

114035

114035.01

Rego do Areal

2,97

550.567

4.704.743

114036

114036.01

A Porteliña

8,87

551.241

4.703.151

114037

114037.01

Cruz do Seixo

0,91

550.590

4.702.697

114038

114038.01

Campo Xuncal

0,83

549.508

4.701.783

114039

114039.01

Cha da Ferradura

3,27

548.959

4.700.140

114040

114040.01

Chan do Cereixo

38,48

518.970

4.657.812

114041

114041.01

Vila de Suso

2,36

513.274

4.655.552

114042

114042.01

A Valga

5,54

512.849

4.649.103

114042

114042.02

A Valga

4,40

512.518

4.648.101

114042

114042.03

A Valga

3,21

511.973

4.647.883

114042

114042.04

A Valga

1,99

511.393

4.647.899

114042

114042.05

A Valga

2,63

511.490

4.648.194

114042

114042.06

A Valga

1,31

511.725

4.648.182

114042

114042.07

A Valga

0,44

512.053

4.648.313

114042

114042.08

A Valga

0,51

512.056

4.648.529

114042

114042.09

A Valga

1,44

512.103

4.648.901

114043

114043.01

Alto de Fontefría

5,97

556.336

4.677.083

114043

114043.02

Alto de Fontefría

1,33

556.518

4.676.695

114043

114043.03

Alto de Fontefría

0,82

556.338

4.676.379

114044

114044.01

Chan Grande

1,69

535.818

4.676.574

114045

114045.01

Rega de Coallos L1

0,78

555.474

4.675.884

114046

114046.01

Rega de Coallos L2

0,10

554.550

4.675.284

114047

114047.01

Fonte Fría

1,57

540.453

4.721.655

114047

114047.02

Fonte Fría

1,35

540.848

4.721.696

114047

114047.03

Fonte Fría

0,25

540.586

4.721.528

114047

114047.04

Fonte Fría

1,24

540.843

4.721.295

114047

114047.05

Fonte Fría

0,53

540.957

4.721.510

114048

114048.01

Porto Muíño

4,29

541.380

4.720.671

114049

114049.01

A Chan de Cairón

4,55

544.093

4.680.966

114049

114049.02

A Chan de Cairón

2,47

544.389

4.680.743

114049

114049.03

A Chan de Cairón

0,35

544.409

4.680.932

114049

114049.04

A Chan de Cairón

1,08

544.454

4.681.281

114050

114050.01

Amenedos do Louro

150,04

530.534

4.663.772

114051

114051.01

Estanque fluvial de Lalín

0,91

573.321

4.724.066

114052

114052.01

Lago de Pontiñas

0,64

570.452

4.724.065

114053

114053.01

Lagoa dos Leiros

0,41

512.003

4.700.013

114054

114054.01

As Cachadas

1,44

512.521

4.700.079

114054

114054.02

As Cachadas

0,27

512.364

4.700.094

114054

114054.03

As Cachadas

0,23

512.402

4.700.136

114054

114054.04

As Cachadas

0,18

512.438

4.700.181

114055

114055.01

Centeáns

1,26

530.255

4.663.409

114055

114055.02

Centeáns

0,59

530.141

4.663.452

114055

114055.03

Centeáns

0,65

530.223

4.663.500

114055

114055.04

Centeáns

0,27

530.319

4.663.476

114055

114055.05

Centeáns

0,15

530.168

4.663.590

114055

114055.06

Centeáns

0,08

530.032

4.663.360

114056

114056.01

Campa do Rei

1,94

530.677

4.663.518

114057

114057.01

Cerquido

0,20

531.150

4.661.506

114058

114058.01

A Madanela

0,61

530.522

4.661.081

114058

114058.02

A Madanela

0,04

530.473

4.661.041

114059

114059.01

Santarandel

0,21

530.460

4.664.905

114060

114060.01

Encoro de Eiras

158,15

543.296

4.687.980

114061

114061.01

Encoro de Zamáns

22,77

524.992

4.667.426

114062

114062.01

Encoro de Frieira

432,09

567.720

4.667.716

114063

114063.01

Encoro de Brandariz

34,81

564.762

4.743.678

114064

114064.01

Encoro do Salto do Touro

47,93

563.456

4.741.688

114065

114065.01

Encoro da Cabalgada

0,65

540.022

4.722.272

114066

114066.01

Encoro de Baíña

4,37

512.673

4.660.329

114067

114067.01

Encoro de Caldas de Reis

69,50

532.772

4.716.543

114068

114068.01

Encoro de Pontillón de Castro

24,67

531.528

4.705.400

114069

114069.01

Encoro do Con

4,64

522.696

4.717.645

114070

114070.01

Encoro do Pozo do Piñeiro

2,83

552.009

4.682.882

114071

114071.01

Fervenza do Toxa

0,09

559.561

4.734.046

114072

114072.01

Fervenza do Xesta

0,09

549.289

4.692.386

114073

114073.01

Fervenza de Casariños

0,09

552.659

4.688.061

114074

114074.01

Fervenza de Segade

0,09

530.947

4.717.231

114075

114075.01

Fervenza do Barosa

0,09

530.316

4.711.555