Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 50 Luns, 13 de marzo de 2023 Páx. 17491

III. Outras disposicións

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

RESOLUCIÓN do 2 de marzo de 2023 pola que se recoñecen as persoas deportistas de alto nivel, alto rendemento e rendemento deportivo de base de Galicia e diferentes colectivos deportivos, así como as solicitudes desestimadas e a causa.

O artigo 27 do Estatuto de autonomía de Galicia recolle, no seu punto 22, a competencia exclusiva da Comunidade Autónoma galega na promoción do deporte e a adecuada utilización do lecer. Recollendo esta asunción de competencia exclusiva, aprobouse a Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, pola que se pretende a plena efectividade do feito e dereito deportivo na nosa comunidade autónoma.

No ámbito do deporte de alto nivel, o artigo 34 da lei establece que, independentemente da clasificación xeral de deportistas de alto nivel e das medidas que se establecen na lexislación do Estado, a Comunidade Autónoma de Galicia poderá realizar unha clasificación propia de deportistas galegos de alto nivel, de acordo coas federacións deportivas galegas, para os efectos do ámbito galego, e que será publicada no Diario Oficial de Galicia, aos cales lles serán de aplicación os beneficios que se establecerán regulamentariamente.

En desenvolvemento da citada Lei do deporte, ditáronse o Decreto 165/2020, do 17 de setembro, polo que se regula o deporte de alto nivel, de alto rendemento e de rendemento deportivo de base de Galicia, e a Orde do 23 de xuño de 2021 pola que se establecen os criterios técnico-deportivos para a obtención das condicións de persoa deportista de alto nivel, alto rendemento deportivo e rendemento deportivo de base, e os criterios deportivos para o recoñecemento dos núcleos de adestramento deportivo especializado; así mesmo, atribúeselle á Comisión Galega de Avaliación do alto nivel deportivo, do alto rendemento deportivo de base, elevar a proposta de resolución á persoa titular do órgano competente en materia de deporte coa relación de deportistas galegos de alto nivel.

En consecuencia, atendendo á proposta enviada, con data do 17 de febreiro de 2023, pola Secretaría Xeral para o Deporte, con base no informe da Comisión Galega de Avaliación do alto nivel deportivo, esta Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes,

RESOLVE:

Primeiro. Aprobar a relación de persoas deportistas recoñecidas de alto nivel, alto rendemento, rendemento deportivo de base de Galicia, árbitros, técnicos e deportistas recoñecidos vitalicios que se relacionan no anexo I desta resolución e, que en consecuencia, gozan dos beneficios que para tal consideración se atribúan.

Segundo. Publicar a relación das solicitudes desestimadas e a causa, que se relacionan no anexo II desta resolución.

Terceiro. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela pódese interpoñer un recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 125 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben, un recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, segundo dispoñen os artigos 10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 2 de marzo de 2023

Diego Calvo Pouso
Vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia,
Xustiza e Deportes

ANEXO I

Persoas deportistas recoñecidas de alto nivel, alto rendemento
e rendemento deportivo de base, técnicos, árbitros e xuíces

Apelido 1

Apelido 2

Nome

NIF

Modalidade

Recoñecemento

Vixencia

1

Amil

Araújo

Mara

***7418**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

22.5.2027

2

Amor

Vizoso

David

***2393**

Baile deportivo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

3

Amor

Pardo

Aarón

***2460**

Ximnasia

Deportista de alto nivel

2.3.2028

4

Andrade

Suárez

Bruno

***5950**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

5

Arcay

Fernández

David

***0438**

Pesca e cásting

Deportista de alto nivel

2.3.2028

6

Balsa

Vigo

Javier

***7994**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

28.5.2028

7

Barreira

García

Silas

***9289**

Hípica

Deportista de rendemento deportivo de base

2.3.2024

8

Benito

Rey

Javier

***7922**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

9

Busto

Bandín

Fernando

***7938**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

10

Campos

García

Manuel Antonio

***2925**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

11

Cantero

Ostos

Cristina

***6660**

Baloncesto

Técnica de alto nivel

2.3.2028

12

Casañas

Pedrares

Hugo

***1163**

Atletismo

Deportista de rendemento deportivo de base

28.5.2023

13

Castro

Valiño

María

***9782**

Ximnasia

Deportista de alto nivel

18.3.2026

14

Covelo

Lago

Xiana

***8836**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

22.5.2027

15

Dacosta

Santomé

Diego

***1738**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

16

De la Gándara

Paz

Jaime

***9287**

Vela

Deportista de alto nivel

2.3.2028

17

Di Martino

Fermín

Bárbara

***2014**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

8.6.2027

18

Feijoo

Gómez

Eva

***5912**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

19

Fernández

Nieto

Cristian

***0452**

Tríatlon e Péntatlon Moderno

Deportista de alto nivel

2.3.2028

20

Fernández

López

Rubén

***6568**

Xadrez

Deportista de alto rendemento

2.3.2028

21

García

Quilón

Gregorio

***4726**

Boxeo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

22

García

Suárez

Helena

***0093**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

23

García

Picón

Lucas

***4384**

Tríatlon e Péntatlon Moderno

Deportista de rendemento deportivo de base

23.4.2023

24

García

Ben

Zeltia Natividade

***7032**

Ximnasia

Xuíz de alto nivel

2.3.2028

25

Gastaldo

Ariza

Raimon

***6066**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

26

Gayol

Santamarina

Nicolás

***2342**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

27

Gómez

Quintero

Álvaro

***9233**

Piragüismo

Deportista de rendemento deportivo de base

2.3.2024

28

González

Rodríguez

Yago

***2520**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

29

González

López

Mateo

***4983**

Atletismo

Deportista de alto rendemento

2.3.2028

30

González

Rico

Elena

***5061**

Piragüismo

Deportista de rendemento deportivo de base

2.4.2024

31

González

Sedes

Bruno

***3656**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

32

González

Franco

Nicolás

***9554**

Vela

Deportista de alto nivel

17.4.2027

33

Insua

Iglesias

Noelia

***1366**

Judo e D. A

Deportista de alto nivel

26.3.2027

34

Longa

Gómez

Clara

***9313**

Ximnasia

Deportista de alto rendemento

2.3.2028

35

Longo

Ferreiros

Kevin

***2823**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

23.5.2027

36

López

Vernet

María Milagros

***0806**

Ciclismo, paraciclismo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

37

López

Villar

Paula

***5078**

Ximnasia

Deportista de alto nivel

2.3.2028

38

Losada

García

Sofía

***5424**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

39

Mato

Pombo

José Alberto

***7321**

Pesca e cásting

Deportista de alto nivel

2.3.2028

40

Miguens

Sánchez

Diego

***9014**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

41

Míguez

Fernández

Diego

***5825**

Atletismo

Deportista de alto rendemento

2.3.2028

42

Míguez

Gayoso

Manuel

***0306**

Motociclismo

Deportista de rendemento deportivo de base

1.10.2023

43

Míguez

González

Marcos

***3442**

Vela

Deportista de alto nivel

2.3.2028

44

Mourenza

Rocha

Inés

***1139**

Natación

Deportista de rendemento deportivo de base

2.3.2024

45

Mourenza

Rocha

Sofía

***1139**

Natación

Deportista de rendemento deportivo de base

2.3.2024

46

Mulet

Gómez

Ana Patricia

***5877**

Tríatlon e Péntatlon Moderno

Deportista de alto nivel

2.3.2028

47

Otero

Ezcurra

Matías Valentín

***6444**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

31.7.2026

48

Pan

Sellarés

Marcos

***2733**

Remo

Deportista de rendemento deportivo de base

2.3.2024

49

Paz

Romero

Manuel Alejandro

***3399**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

27.5.2027

50

Pedreira

Pedreira

Alejandro

***7432**

Patinaxe

Deportista de rendemento deportivo de base

1.7.2023

51

Pérez

Medín

Antón

***4398**

Golf

Deportista de alto nivel

2.3.2028

52

Pérez

Domínguez

Laura

***8816**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

20.5.2027

53

Pérez

Álvarez

Martín

***1061**

Vela

Deportista de alto nivel

14.4.2027

54

Portela

Diéguez

Álvaro

***8621**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

8.6.2027

55

Prego

Menor

Alejandro Pablo

***8925**

Vela

Deportista de alto nivel

2.3.2028

56

Prego

Menor

Gerardo Alejandro

***8925**

Vela

Deportista de alto nivel

27.8.2026

57

Ramírez

Alzate

Iván Darío

***1237**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

2.3.2028

58

Rioboo

Roca

Joel

***2718**

Salvamento e socorrismo

Deportista de rendemento deportivo de base

2.3.2024

59

Rodríguez

Alonso

Julia

***6806**

Natación

Deportista de alto nivel

2.3.2028

60

Rodríguez

Iglesias

Daniela

***7491**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

20.5.2027

61

Rodríguez

Colferai

Gabriel

***9970**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

62

Rodríguez

Iglesias

Gustavo

***7136**

Tríatlon e Péntatlon Moderno

Deportista de alto nivel

18.9.2026

63

Rodríguez

Huertas

Iria

***8146**

Tríatlon e Péntatlon Moderno

Deportista de alto nivel

2.3.2028

64

Rodríguez

Martínez

Noelia Luana

***7481**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

20.5.2027

65

Rodríguez

Sánchez

Leo

***2335**

Atletismo

Deportista de rendemento deportivo de base

2.3.2024

66

Salgado

García

Carlota

***2803**

Atletismo

Deportista de alto nivel

18.6.2027

67

Suárez

Gómez

Paula

***2813**

Xadrez

Deportista de rendemento deportivo de base

2.3.2024

68

Suárez

Agrasar

Mª del Pilar

***1662**

Taekwondo

Técnica de alto nivel

2.3.2028

69

Torrado

Mollinedo

Pedro

***2797**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

70

Vázquez

Muñiz

Marta

***9909**

Golf

Deportista de alto nivel

2.3.2028

71

Veiga

Amado

Marco

***2381**

Ciclismo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

72

Vidal

Castro

Amaia

***1669**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

73

Videla

Miguens

Víctor

***7291**

Taekwondo

Deportista de rendemento deportivo de base

2.3.2024

74

Vilar

Magdaleno

Saúl

***7532**

Ciclismo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

75

Wan

Zalimy

Mía Sofía

***3269**

Kickboxing

Deportista de alto nivel

7.7.2027

ANEXO II

Solicitudes desestimadas e a causa

Apelido 1

Apelido 2

Nome

NIF

Causa

1

Alonso

Carballo

Susana

***9955**

Por non acadar mérito deportivo, participación nas probas

2

Alvarado

Laya

Nazareth de Jesús Patricia

***5927**

Por non acadar mérito deportivo

3

Bouzada

Quintá

Luís

***1758**

Por non acadar mérito deportivo, categoría da competición

4

Casal

Iglesias

Marcos

***7000**

Por non acadar mérito deportivo

5

González

Mella

David

***0225**

Por non acadar mérito deportivo

6

Lago

Ramón

Artur Salvador

***9601**

Por non acadar mérito deportivo

7

Loureiro

Giráldez

Manuel

***8458**

Por non acadar mérito deportivo, se hai campionato non é valorable open

8

Osorio

Arca

Sandra

***2886**

Por non acadar mérito deportivo