Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 57 Mércores, 22 de marzo de 2023 Páx. 19672

III. Outras disposicións

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 6 de marzo de 2023 pola que se publica a corrección de erros do plan de estudos de graduado ou graduada en Comunicación Audiovisual.

Advertidos erros no anexo da Resolución do 30 de novembro de 2021 pola que se publica o plan de estudos de graduado ou graduada en Comunicación Audiovisual, publicada no DOG núm. 244, do 22 de decembro.

Este reitorado resolve o seguinte:

Publicar a corrección do plan de estudos conducente á obtención do título oficial de graduado ou graduada en Comunicación Audiovisual pola Universidade de Santiago de Compostela, mediante a cal se corrixe o nome das mencións da titulación, que pasan a denominarse: Mención en estratexia, análise e xestión audiovisual e Mención en ideación e creación de contidos audiovisuais. O plan quedará estruturado segundo consta no anexo da presente resolución.

Santiago de Compostela, 6 de marzo de 2023

Antonio López Díaz
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO

Graduado o graduada en Comunicación Audiovisual pola Universidade
de Santiago de Compostela (mod. 2021)

Código RUCT: 2501107.

Rama de coñecemento: Ciencias Sociais e Xurídicas.

Modalidade de impartición: presencial.

5.1. Estrutura das ensinanzas.

5.1.1. Distribución do plan de estudos en créditos ECTS.

Tipo de materia

Créditos ECTS

Formación básica

60

Obrigatorias

132

Optativas

36

Traballo de fin de grao

12

Créditos totais

240

5.1.2. Créditos de formación básica. Distribución en materias.

Rama de coñecemento

Materia básica

RD 1393/2007, do 29 de outubro

Materias vinculadas

ECTS

Carácter

Ciencias Sociais e Xurídicas

Comunicación

Teorías e métodos da comunicación e da cultura

6

FB

Documentación audiovisual

6

FB

Identidade cultural e sociedade da información

6

FB

Industrias culturais

6

FB

Economía

Introdución á economía aplicada á comunicación

6

FB

Historia

Historia da comunicación audiovisual

6

FB

Ciencia política

Institucións e actores políticos

6

FB

Dereito

Dereitos da comunicación e propiedade intelectual

6

FB

Estatística

Estatística aplicada á comunicación audiovisual

6

FB

Artes e Humanidades

Lingua

Lingua galega/española

6

FB

Total créditos ECTS

60

5.1.3. Plan de estudos resumido (por módulos).

Módulo

Materia

Carácter

ECTS

Materias de formación básica

Teorías e métodos da comunicación e da cultura

Formación básica

6

Introdución á economía aplicada á comunicación

Formación básica

6

Historia da comunicación audiovisual

Formación básica

6

Institucións e actores políticos

Formación básica

6

Documentación audiovisual

Formación básica

6

Dereitos da comunicación e propiedade intelectual

Formación básica

6

Lingua galega

Formación básica

6

Lingua española

Formación básica

6

Estatística aplicada á comunicación audiovisual

Formación básica

6

Identidade cultural e sociedade da información

Formación básica

6

Industrias culturais

Formación básica

6

Materias obrigatorias

Circulación e consumo de contidos audiovisuais

Obrigatoria

6

Comunicación publicitaria

Obrigatoria

6

Cultura audiovisual contemporánea

Obrigatoria

6

Dirección de ficción

Obrigatoria

6

Dirección de fotografía e iluminación

Obrigatoria

6

Edición audiovisual

Obrigatoria

6

Expresión sonora e visual

Obrigatoria

6

Fundamentos da produción audiovisual

Obrigatoria

6

Guión e adaptación

Obrigatoria

6

Historia do cinema

Obrigatoria

6

Ideación e narrativa audiovisual

Obrigatoria

6

Información e comunicación organizacional audiovisual

Obrigatoria

6

Introdución á dirección e realización audiovisual

Obrigatoria

6

Laboratorio de innovación audiovisual

Obrigatoria

6

Linguaxe audiovisual

Obrigatoria

6

Modalidades da ficción e do documental para TV

Obrigatoria

6

Montaxe cinematográfica

Obrigatoria

6

Políticas europeas do audiovisual

Obrigatoria

6

Produción cinematográfica

Obrigatoria

6

Tecnoloxías audiovisuais e multimedia

Obrigatoria

6

Tratamento sonoro e estilos musicais

Obrigatoria

6

Xestión e estrutura da empresa audiovisual

Obrigatoria

6

Mención en estratexia, análise e xestión audiovisual

Cine e autoría

Optativa

6

Cinemas contemporáneos, sistemas de representación e perspectiva de xénero

Optativa

6

Crítica, ensaio e análise audiovisual

Optativa

6

Modelos de xestión política do audiovisual

Optativa

6

Promoción audiovisual e xestión de eventos

Optativa

6

Teoría e análise do audiovisual

Optativa

6

Mención en ideación e creación de contidos audiovisuais

Animación e CGI

Optativa

6

Creación de videoxogos

Optativa

6

Do proxecto visual á posta en escena

Optativa

6

Documental contemporáneo e cinema de non ficción

Optativa

6

Novos formatos e multimedia

Optativa

6

Teoría e análise do audiovisual

Optativa

6

Optativa xeral de inglés

Inglés para comunicación audiovisual

Optativa

6

Prácticas en empresa e traballo de fin de grao

Prácticas en empresas audiovisuais

Optativa

12

Traballo de fin de grao

Obrigatoria

12

5.1.4. Plan de estudos resumido (por curso académico).

Primeiro curso.

Materia

Carácter

Créditos

Teorías e métodos da comunicación e da cultura

Formación básica

6

Introdución á economía aplicada á comunicación

Formación básica

6

Historia da comunicación audiovisual

Formación básica

6

Institucións e actores políticos

Formación básica

6

Documentación audiovisual

Formación básica

6

Dereitos da comunicación e propiedade intelectual

Formación básica

6

Tecnoloxías audiovisuais e multimedia

Obrigatoria

6

Linguaxe audiovisual

Obrigatoria

6

Ideación e narrativa audiovisual

Obrigatoria

6

Fundamentos da produción audiovisual

Obrigatoria

6

Segundo curso.

Materia

Carácter

Créditos

Lingua galega

Formación básica

6

Lingua española

Formación básica

6

Estatística aplicada á comunicación audiovisual

Formación básica

6

Identidade cultural e sociedade da información

Formación básica

6

Industrias culturais

Formación básica

6

Expresión sonora e visual

Obrigatoria

6

Montaxe cinematográfica

Obrigatoria

6

Modalidades da ficción e do documental para TV

Obrigatoria

6

Historia do cinema

Obrigatoria

6

Introdución á dirección e realización audiovisual

Obrigatoria

6

Edición audiovisual

Obrigatoria

6

Terceiro curso.

Materia

Carácter

Créditos

Circulación e consumo de contidos audiovisuais

Obrigatoria

6

Información e comunicación organizacional audiovisual

Obrigatoria

6

Tratamento sonoro e estilos musicais

Obrigatoria

6

Guión e adaptación

Obrigatoria

6

Dirección de fotografía e iluminación

Obrigatoria

6

Dirección de ficción

Obrigatoria

6

Produción cinematográfica

Obrigatoria

6

Comunicación publicitaria

Obrigatoria

6

Cultura audiovisual contemporánea

Obrigatoria

6

Materia optativa

Optativa

6

Cuarto curso.

Materia

Carácter

Créditos

Laboratorio de innovación audiovisual

Obrigatoria

6

Políticas europeas do audiovisual

Obrigatoria

6

Xestión e estrutura da empresa audiovisual

Obrigatoria

6

Materias optativas

Optativa

30

Traballo de fin de grao

Obrigatoria

12

Optativas de terceiro curso

Novos formatos e multimedia

Optativa

6

Teoría e análise do audiovisual

Optativa

6

Cine e autoría

Optativa

6

Optativas de cuarto curso

Do proxecto visual á posta en escena

Optativa

6

Documental contemporáneo e cinema de non ficción

Optativa

6

Promoción audiovisual e xestión de eventos

Optativa

6

Animación e CGI

Optativa

6

Cinemas contemporáneos, sistemas de representación e perspectiva de xénero

Optativa

6

Inglés para comunicación audiovisual

Optativa

6

Crítica, ensaio e análise audiovisual

Optativa

6

Modelos de xestión política do audiovisual

Optativa

6

Creación de videoxogos

Optativa

6

Prácticas en empresas audiovisuais

Optativa

12

Mencións:

O grao en Comunicación Audiovisual prevé dúas mencións:

– Mención en estratexia, análise e xestión audiovisual.

– Mención en ideación e creación de contidos audiovisuais.

Para obter unha mención o/a alumno/a deberá superar un mínimo de 30 créditos optativos do módulo da mención correspondente.

Tamén se pode optar por non cursar ningunha mención, para o cal se poderán cursar materias optativas aleatoriamente.