Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 57 Mércores, 22 de marzo de 2023 Páx. 19666

III. Outras disposicións

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 6 de marzo de 2023 pola que se publica a corrección de erros do plan de estudos de graduado ou graduada en Xornalismo.

Advertidos erros no anexo da Resolución do 30 de novembro de 2021 pola que se publica o plan de estudos de graduado ou graduada en Xornalismo, publicada no DOG número 244, do 22 de decembro de 2021,

Este reitorado resolve o seguinte:

Publicar a corrección do plan de estudos conducente á obtención do título oficial de graduado ou graduada en Xornalismo pola Universidade de Santiago de Compostela, pola cal se engade a materia Xéneros interpretativos e de opinión á táboa do segundo curso. O plan quedará estruturado segundo consta no anexo da presente resolución.

Santiago de Compostela, 6 de marzo de 2023

Antonio López Díaz
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO

Graduado ou graduada en Xornalismo
pola Universidade de Santiago de Compostela (mod. 2021)

Código RUCT: 2501111.

Rama de coñecemento: Ciencias Sociais e Xurídicas.

Modalidade de impartición: presencial.

5.1. Estrutura das ensinanzas.

5.1.1. Distribución do plan de estudos en créditos ECTS.

Tipo de materia

Créditos ECTS

Formación básica

60

Obrigatorias

132

Optativas

36

Traballo de fin de grao

12

Crédito totais

240

5.1.2. Créditos de formación básica. Distribución en materias.

Rama de coñecemento

Materia básica

RD 1393/2007, do 29 de outubro

Materias vinculadas

ECTS

Carac.

Ciencias Sociais e Xurídicas

Comunicación

Audiencias e medios de comunicación

6

FB

Documentación xornalística

6

FB

Fotoxornalismo

6

FB

Industrias culturais e ecosistema comunicativo

6

FB

Dereito

Dereito da información

6

FB

Economía

Fundamentos de economía da información

6

FB

Historia

Historia do mundo actual

6

FB

Ciencia Política

Institucións políticas e movementos sociais contemporáneos

6

FB

Estatística

Tratamento dos datos na comunicación

6

FB

Artes e Humanidades

Lingua

Lingua galega/española

6

FB

Total créditos ECTS

60

5.1.3. Plan de estudos resumido (por módulos).

Módulo

Materia

Carácter

ECTS

Formación básica

Audiencias e medios de comunicación

Formación básica

6

Dereito da información

Formación básica

6

Documentación xornalística

Formación básica

6

Fotoxornalismo

Formación básica

6

Fundamentos de economía da información

Formación básica

6

Historia do mundo actual

Formación básica

6

Industrias culturais e ecosistema comunicativo

Formación básica

6

Institucións políticas e movementos sociais contemporáneos

Formación básica

6

Lingua española

Formación básica

6

Lingua galega

Formación básica

6

Tratamento dos datos na comunicación

Formación básica

6

Materias obrigatorias

Áreas de especialización xornalística

Obrigatoria

6

Comunicación organizacional

Obrigatoria

6

Deontoloxía xornalística e sistemas de gobernanza

Obrigatoria

6

Deseño en medios xornalísticos

Obrigatoria

6

Historia da comunicación

Obrigatoria

6

Información radiofónica

Obrigatoria

6

Información televisiva

Obrigatoria

6

Linguaxe audiovisual

Obrigatoria

6

Locución audiovisual

Obrigatoria

6

Métodos de investigación en comunicación

Obrigatoria

6

Multimedia: teoría, técnica e aplicacións

Obrigatoria

6

Novos soportes e arquitectura da información xornalística

Obrigatoria

6

Publicidade, relacións públicas e márketing

Obrigatoria

6

Redacción informativa

Obrigatoria

6

Tecnoloxías para a comunicación

Obrigatoria

6

Teoría e fundamentos do xornalismo

Obrigatoria

6

Teorías da comunicación e da información

Obrigatoria

6

Xéneros dialóxicos audiovisuais

Obrigatoria

6

Xéneros informativos

Obrigatoria

6

Xéneros interpretativos e de opinión

Obrigatoria

6

Xestión da empresa informativa

Obrigatoria

6

Xornalismo especializado

Obrigatoria

6

Mención en investigación e narrativas xornalísticas

Comunicación interactiva

Optativa

6

Laboratorio de innovación xornalística

Optativa

6

Movementos xornalísticos

Optativa

6

Narrativas dixitais

Optativa

6

Transformación dixital do xornalismo

Optativa

6

Mención en visualización da información

Comunicación cidadá

Optativa

6

Estratexias para a xestión da comunicación en liña

Optativa

6

Laboratorio de innovación xornalística

Optativa

6

Visualización da información

Optativa

6

Xornalismo automatizado: teoría, técnica e aplicacións

Optativa

6

Optativa xeral de inglés

Inglés profesional para xornalistas

Optativa

6

Prácticas en empresa e traballo de fin de grao

Prácticas en empresas xornalísticas

Optativa

12

Traballo de fin de grao

Obrigatoria

12

5.1.4. Plan de estudos resumido (por curso académico).

Primeiro curso.

Materia

Carácter

Créditos

Dereito da información

Formación básica

6

Fundamentos de economía da información

Formación básica

6

Historia do mundo actual

Formación básica

6

Institucións políticas e movementos sociais contemporáneos

Formación básica

6

Linguaxe audiovisual

Obrigatoria

6

Locución audiovisual

Obrigatoria

6

Publicidade, relacións públicas e márketing

Obrigatoria

6

Redacción informativa

Obrigatoria

6

Tecnoloxías para a comunicación

Obrigatoria

6

Teoría e fundamentos do xornalismo

Obrigatoria

6

Segundo curso.

Materia

Carácter

Créditos

Audiencias e medios de comunicación

Formación básica

6

Documentación xornalística

Formación básica

6

Fotoxornalismo

Formación básica

6

Industrias culturais e ecosistema comunicativo

Formación básica

6

Lingua galega

Formación básica

6

Lingua española

Formación básica

6

Tratamento dos datos na comunicación

Formación básica

6

Información radiofónica

Obrigatoria

6

Información televisiva

Obrigatoria

6

Xéneros informativos

Obrigatoria

6

Xéneros interpretativos e de opinión

Obrigatoria

6

Terceiro curso.

Materia

Carácter

Créditos

Comunicación organizacional

Obrigatoria

6

Deseño en medios xornalísticos

Obrigatoria

6

Historia da comunicación

Obrigatoria

6

Métodos de investigación en comunicación

Obrigatoria

6

Multimedia: teoría, técnica e aplicacións

Obrigatoria

6

Xornalismo especializado

Obrigatoria

6

Teorías da comunicación e da información

Obrigatoria

6

Xéneros dialóxicos audiovisuais

Obrigatoria

6

Xestión da empresa informativa

Obrigatoria

6

Materia optativa

Optativa

6

Cuarto curso.

Materia

Carácter

Créditos

Áreas de especialización xornalística

Obrigatoria

6

Deontoloxía xornalística e sistemas de gobernanza

Obrigatoria

6

Novos soportes e arquitectura da información xornalística

Obrigatoria

6

Materias optativas

Optativas

30

Traballo de fin de grao

Obrigatoria

12

Optativas de terceiro curso

Comunicación cidadá

Optativa

6

Comunicación interactiva

Optativa

6

Optativas de cuarto curso

Estratexias para a xestión da comunicación en liña

Optativa

6

Inglés profesional para xornalistas

Optativa

6

Laboratorio de innovación xornalística

Optativa

6

Movementos xornalísticos

Optativa

6

Narrativas dixitais

Optativa

6

Transformación dixital do xornalismo

Optativa

6

Visualización da información

Optativa

6

Xornalismo automatizado: teoría, técnica e aplicacións

Optativa

6

Prácticas en empresas xornalísticas

Optativa

12

Mencións:

O grao en Xornalismo prevé dúas mencións:

– Mención en investigación e narrativas xornalísticas.

– Mención en visualización da información.

Para obter unha mención o/a alumno/a deberá superar os 30 créditos optativos do módulo da mención correspondente.

Tamén se pode optar por non cursar ningunha mención, para o cal se poderán cursar materias optativas aleatoriamente.