Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 58 Xoves, 23 de marzo de 2023 Páx. 19949

III. Outras disposicións

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 6 de marzo de 2023 pola que se publica o plan de estudos de graduado ou graduada en Enfermaría.

Esta reitoría, de conformidade co disposto no artigo 35 da Lei orgánica 6/2001, de universidades, na redacción dada pola Lei orgánica 4/2007, resolve publicar o plan de estudos conducente á obtención do título oficial de graduado ou graduada en Enfermaría pola Universidade de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 6 de marzo de 2023

Antonio López Díaz
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO

Graduado ou graduada en Enfermaría pola Universidade de Santiago de Compostela

Código RUCT: 2504480.

Rama de coñecemento: Ciencias da Saúde.

Modalidade de impartición: presencial.

5.1. Estrutura das ensinanzas.

5.1.1. Distribución do plan de estudos en créditos ECTS.

Tipo de materia

Créditos ECTS

Formación básica

60

Obrigatorias

84

Optativas

6

Prácticas externas obrigatorias

84

Traballo de fin de grao

6

Créditos totais

240

5.1.2. Créditos de formación básica. Distribución en materias.

Rama de coñecemento

Materia básica

RD 1393/2007, do 29 de outubro

Materias vinculadas

ECTS

Carácter

Ciencias da Saúde

Anatomía Humana

Anatomía Humana

6

FB

Bioloxía

Bioloxía Humana

4,5

FB

Microbioloxía

3

FB

Bioquímica

Bioquímica

4,5

FB

Fisioloxía

Fisioloxía Humana I

4,5

FB

Fisioloxía Humana II

4,5

FB

Estatística

Estatística

4,5

FB

Metodoloxía da Investigación

3

FB

Psicoloxía

Ciencias Psicosociais Aplicadas

6

FB

Enxeñaría e Arquitectura

Informática

Competencias Dixitais en Enfermaría

6

FB

Formación básica noutras xustificadas (art. 12.5 do RD 1393/2007):

as materias corresponden a competencias que deben adquirirse no módulo de formación básica común que recolle o anexo da Orde CIN/2134/2008, pola que se establecen os requisitos para a verificación dos títulos universitarios oficiais que habiliten para o exercicio da profesión de enfermeiro

Farmacoloxía

6

FB

Nutrición Clínica

4,5

FB

Saúde, Xénero e Retos Sociais en Enfermaría

3

FB

Total de créditos ECTS

60

5.1.3. Plan de estudos resumido (por módulos).

Módulo

Materia

Carácter

ECTS

Formación básica

Anatomía Humana

Formación básica

6

Bioloxía Humana

Formación básica

4,5

Bioquímica

Formación básica

4,5

Ciencias Psicosociais Aplicadas

Formación básica

6

Competencias Dixitais en Enfermaría

Formación básica

6

Estatística

Formación básica

4,5

Farmacoloxía

Formación básica

6

Fisioloxía Humana I

Formación básica

4,5

Fisioloxía Humana II

Formación básica

4,5

Metodoloxía da Investigación

Formación básica

3

Microbioloxía

Formación básica

3

Nutrición Clínica

Formación básica

4,5

Saúde, Xénero e Retos Sociais en Enfermaría

Formación básica

3

Ciencias da enfermaría

Aspectos Éticos e Legais da Profesión Enfermeira

Obrigatoria

4,5

Coidados de Enfermaría en Atención Psiquiátrica

Obrigatoria

3

Enfermaría Clínica I

Obrigatoria

6

Enfermaría Clínica II

Obrigatoria

6

Enfermaría Clínica III

Obrigatoria

4,5

Enfermaría Clínica IV

Obrigatoria

4,5

Enfermaría da Saúde Mental

Obrigatoria

4,5

Enfermaría en Coidados Críticos e Urxencias

Obrigatoria

4,5

Enfermaría en Coidados Paliativos

Obrigatoria

3

Enfermaría Familiar e Comunitaria

Obrigatoria

4,5

Enfermaría Obstétrico-Xinecolóxica

Obrigatoria

4,5

Enfermaría Pediátrica

Obrigatoria

4,5

Enfermaría Xeriátrica

Obrigatoria

4,5

Epidemioloxía

Obrigatoria

3

Fundamentos Históricos e Teóricos da Enfermaría

Obrigatoria

4,5

Metodoloxía dos Coidados de Enfermaría

Obrigatoria

6

Procedementos Básicos en Enfermaría

Obrigatoria

3

Saúde Pública

Obrigatoria

4,5

Xestión Sanitaria

Obrigatoria

4,5

Materias optativas

Enfermaría do Traballo

Optativa

3

Prácticas de Investigación

Optativa

3

Radioloxía Básica

Optativa

3

Anatomía Clínica

Optativa

3

Histoloxía Humana

Optativa

3

Antropoloxía da Saúde

Optativa

3

Inglés Técnico

Optativa

3

Prácticas clínicas

Prácticas Clínicas I

Obrigatoria

6

Prácticas Clínicas II

Obrigatoria

6

Prácticas Clínicas III

Obrigatoria

9

Prácticas Clínicas IV

Obrigatoria

9

Prácticas Clínicas V

Obrigatoria

30

Prácticas Clínicas VI

Obrigatoria

24

Traballo de Fin de grao

Traballo de fin de grao

Obrigatoria

6

5.1.4. Plan de estudos resumido (por curso académico).

Primeiro curso.

Materia

Carácter

Créditos

Anatomía Humana

Formación básica

6

Bioloxía Humana

Formación básica

4,5

Estatística

Formación básica

4,5

Fisioloxía Humana I

Formación básica

4,5

Ciencias Psicosociais Aplicadas

Formación básica

6

Bioquímica

Formación básica

4,5

Metodoloxía da Investigación

Formación básica

3

Competencias Dixitais en Enfermaría

Formación básica

6

Fisioloxía Humana II

Formación básica

4,5

Microbioloxía

Formación básica

3

Fundamentos Históricos e Teóricos da Enfermaría

Obrigatoria

4,5

Metodoloxía dos Coidados de Enfermaría

Obrigatoria

6

Procedementos Básicos en Enfermaría

Obrigatoria

3

Segundo curso.

Materia

Carácter

Créditos

Saúde, Xénero e Retos Sociais en Enfermaría

Formación básica

3

Farmacoloxía

Formación básica

6

Nutrición Clínica

Formación básica

4,5

Epidemioloxía

Obrigatoria

3

Prácticas Clínicas I

Obrigatoria

6

Enfermaría Clínica I

Obrigatoria

6

Prácticas Clínicas II

Obrigatoria

6

Saúde Pública

Obrigatoria

4,5

Enfermaría Clínica II

Obrigatoria

6

Enfermaría da Saúde Mental

Obrigatoria

4,5

Enfermaría en Coidados Paliativos

Obrigatoria

3

Enfermaría Familiar e Comunitaria

Obrigatoria

4,5

Créditos optativos

Optativa

3

Terceiro curso.

Materia

Carácter

Créditos

Aspectos Éticos e Legais da Profesión Enfermeira

Obrigatoria

4,5

Coidados de Enfermaría en Atención Psiquiátrica

Obrigatoria

3

Enfermaría Clínica III

Obrigatoria

4,5

Prácticas Clínicas III

Obrigatoria

9

Enfermaría Clínica IV

Obrigatoria

4,5

Enfermaría Xeriátrica

Obrigatoria

4,5

Enfermaría Obstétrico-Xinecolóxica

Obrigatoria

4,5

Xestión Sanitaria

Obrigatoria

4,5

Prácticas Clínicas IV

Obrigatoria

9

Enfermaría en Coidados Críticos e Urxencias

Obrigatoria

4,5

Enfermaría Pediátrica

Obrigatoria

4,5

Créditos optativos

Optativa

3

Cuarto curso.

Materia

Carácter

Créditos

Prácticas Clínicas V

Obrigatoria

30

Prácticas Clínicas VI

Obrigatoria

24

Traballo de fin de grao

Obrigatoria

6

Optativas de segundo curso e/ou terceiro curso

Enfermaría do Traballo

Optativa

3

Radioloxía Básica

Optativa

3

Anatomía Clínica

Optativa

3

Histoloxía Humana

Optativa

3

Antropoloxía da Saúde

Optativa

3

Inglés Técnico

Optativa

3

Optativas de terceiro curso

Prácticas de investigación

Optativa

3