Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 61 Martes, 28 de marzo de 2023 Páx. 20656

III. Outras disposicións

Axencia Instituto Enerxético de Galicia

RESOLUCIÓN do 20 de marzo de 2023 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 2 de xuño de 2021, pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa estatal de axudas para a realización de actuacións de eficiencia enerxética en explotacións agropecuarias (código de procedemento IN418D).

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa, o crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

Na súa virtude, esta dirección

RESOLVE:

1. Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas concedidas ao abeiro da Resolución de 2 de xuño de 2021 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa estatal de axudas para a realización de actuacións de eficiencia enerxética en explotacións agropecuarias (código de procedemento IN418D).

2. O prazo de presentación das solicitudes de axudas desta convocatoria permanecerá aberto ata o 31 de decembro de 2023, segundo o disposto no artigo 7.2 da convocatoria, modificada pola Resolución de 22 de decembro de 2021 sobre ampliación do prazo establecido no artigo 7 da Resolución do 2 de xuño de 2021 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa estatal de axudas para a realización de actuacións de eficiencia enerxética en explotacións agropecuarias (código de procedemento IN418D). Por conseguinte, as axudas concedidas que se detallan no anexo a esta resolución corresponden unicamente ás solicitudes de axudas resoltas durante a anualidade 2022.

3. As axudas recollidas nesta convocatoria, cando os beneficiarios sexan autónomos, empresas ou outras entidades que emprendan actividades económicas que repercutan en terceiros, están suxeitas ás condicións que se establecen no capítulo I do Regulamento (UE) núm. 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea (Regulamento xeral de exención por categorías), publicado no DOUE L 187, do 26 de xuño.

Santiago de Compostela, 20 de marzo de 2023

Pablo Fernández Vila
Director da Axencia Instituto Enerxético de Galicia

ANEXO I

Subvencións concedidas

Finalidade: subvencións correspondentes ao Programa estatal de axudas para a realización de actuacións de eficiencia enerxética en explotacións agropecuarias.

Aplicacións orzamentarias: estas axudas fináncianse con cargo ás aplicacións orzamentarias 06.A3.733A.770.0 e 06.A3.733A.781 cun orzamento de 1.670.951,20 €.

Beneficiarios das axudas concedidas:

As subvencións concedidas aparecen ordenadas pola data e hora de presentación da solicitude de axuda.

Código expediente

Persoa ou entidade solicitante

Axuda resolución concesión (€)

Data e hora de presentación

Tipo proxecto

IN418D-6

Cooperativas Ourensanas, S. Coop. Galega

20.175,00

22.6.2021 09:34:09.92

Actuación 2

IN418D-10

Ganadería Cachafeiro Saa, S.C.

1.500,00

22.6.2021 10:08:49.09

Actuación 2

IN418D-14

Cooperativa Agraria Provincial de A Coruña, S.C.G.

21.200,65

22.6.2021 10:13:08.85

Actuación 2

IN418D-18

Granda Longa, S. Coop. Galega

17.212,50

22.6.2021 11:05:32.65

Actuación 2

IN418D-7

Roberto Gago Fernández

1.905,00

22.6.2021 12:28:07.37

Actuación 2

IN418D-15

Leandro Rodríguez Rodríguez y Otros, S.C.

15.180,00

22.6.2021 12:50:30.38

Actuación 2

IN418D-25

Antonio Iglesias Álvarez y Otra, C.B.

15.180,00

23.6.2021 09:20:47.27

Actuación 2

IN418D-41

Xuaneiro, S.L.

11.414,40

14.7.2021 13:42:59.79

Actuación 2

IN418D-46

Mónica Penas González

18.083,54

26.7.2021 18:24:22.35

Actuación 2

IN418D-50

Finca Raposo, S.C.

21.297,00

2.8.2021 18:25:52.17

Actuación 2

IN418D-55

Diego Fandiño Blanco

2.340,00

13.8.2021 14:05:42.50

Actuación 2

IN418D-56

Granxa Pexegueiros, S.L.

11.906,70

19.8.2021 16:28:38.99

Actuación 2

IN418D-52

Ganadería Avancar, S.C.G.

1.859,40

3.9.2021 10:47:27.01

Actuación 2

IN418D-58

Sampaio, SAT

10.335,00

13.9.2021 07:40:04.64

Actuación 2

IN418D-59

Ganadería de Pazos, S.C.G.

45.084,25

1.10.2021 12:20:11.15

Actuación 2

IN418D-54

Finca Canedo, S.L.

33.304,43

5.10.2021 11:24:24.39

Actuación 2

IN418D-62

Gandeiría Iglesias Agra, S.C.

42.104,40

15.11.2021 14:44:49.35

Actuación 2

IN418D-64

Ganadería Santa Lucía, S.C.

25.462,62

23.11.2021 17:39:16.33

Actuación 2

IN418D-67

Rocha, S.C.

19.303,50

15.12.2021 13:36:50.39

Actuación 2

IN418D-68

Rosa Vidal Rivas

13.005,00

15.12.2021 23:21:30.32

Actuación 2

IN418D-70

SAT Sanchiño núm. 1226

43.800,00

21.12.2021 13:52:24.76

Actuación 2

IN418D-74

Mecía Chorente, S.C.

43.350,00

24.12.2021 07:54:24.90

Actuación 2

IN418D-77

Gandeiría Cabo, S.L.U.

66.300,00

28.12.2021 15:30:38.82

Actuación 2

IN418D-79

Finca Fonteboa SAT N986 Xuga

29.040,00

29.12.2021 10:01:54.05

Actuación 2

IN418D-80

Ganadería López Lampaza, S.C.

72.060,00

29.12.2021 15:03:13.35

Actuación 2

IN418D-76

María José Pena Sánchez

22.452,19

30.12.2021 12:26:02.31

Actuación 2

IN418D-83

González Blanco, S.C.

23.393,79

31.12.2021 18:41:41.95

Actuación 2

IN418D-87

Granxa Xustás, S.L.

1.408,49

31.12.2021 19:23:54.75

Actuación 2

IN418D-88

Avisuego, S.C.

109.032,91

31.12.2021 20:40:49.80

Actuación 2

IN418D-85

Avícola Vence, S.C.

3.014,40

31.12.2021 21:07:20.19

Actuación 2

IN418D-90

Agroganor, S.L.U.

4.207,50

4.1.2022 10:42:37.25

Actuación 2

IN418D-97

Cebobaran, S.L.

17.372,70

12.1.2022 10:42:49.54

Actuación 2

IN418D-89

Marcos Pose Soneira

5.741,90

19.1.2022 18:01:43.64

Actuación 2

IN418D-105

SAT Pedrolas

90.000,00

26.1.2022 21:44:24.26

Actuación 2

IN418D-106

Pranchel, S.C.

46.440,00

31.1.2022 13:53:45.57

Actuación 2

IN418D-112

José Manuel Díaz López

43.950,00

22.2.2022 18:10:44.83

Actuación 2

IN418D-118

Presblan, S.L.

24.000,00

9.3.2022 16:29:54.42

Actuación 2

IN418D-119

Jose Manuel López Arias

43.950,00

15.3.2022 19:44:44.55

Actuación 2

IN418D-121

Roque de Gramil, S.L.

8.611,50

21.3.2022 09:23:48.58

Actuación 2

IN418D-117

Granxa do Pegullal, S.A.

25.496,87

25.3.2022 14:10:11.66

Actuación 1

IN418D-122

Blanco de Lago, S.C.

14.700,00

29.3.2022 18:34:42.45

Actuación 2

IN418D-128

Rosa María González Pérez

43.950,00

16.5.2022 14:39:30.38

Actuación 2

IN418D-130

SAT Ladeira

206.807,10

1.6.2022 05:58:29.55

Actuación 2

IN418D-134

Ganadería Antelo, S.C.

90.450,00

28.6.2022 00:00:57.61

Actuación 2

IN418D-142

Coop. Alta Pedra, Sdad. Coop. Galega

22.680,00

14.7.2022 09:49:41.89

Actuación 2

IN418D-148

Explotaciones Carboeiro, S.L.

22.820,40

22.7.2022 11:21:57.20

Actuación 2