Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 61 Martes, 28 de marzo de 2023 Páx. 20660

III. Outras disposicións

Instituto Galego da Vivenda e Solo

RESOLUCIÓN do 17 de marzo de 2023 pola que se dá publicidade da relación de persoas beneficiarias de varios programas de axudas para a adquisición de vivenda, concedidas ao abeiro das convocatorias realizadas no ano 2022.

De conformidade co disposto no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, así como no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,

RESOLVO:

Dar publicidade das relacións das persoas beneficiarias e do importe das axudas concedidas polo Instituto Galego da Vivenda e Solo (en diante, IGVS), con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022, derivadas das resolucións de convocatoria dos programas que a seguir se mencionan:

I. Subvencións para a adquisición de vivenda do Plan estatal de vivenda 2022-2025.

a) Norma reguladora da convocatoria: Resolución do 1 de agosto de 2022 pola que se convocan as axudas para a adquisición de vivenda do Plan estatal de vivenda 2022-2025 para o ano 2022 (código de procedemento VI435A).

b) Aplicación orzamentaria: 08.81.451B.780.0.

c) Crédito orzamentario: 3.177.206,60 €.

d) Persoas destinatarias: persoas físicas maiores de idade e menores de 35 anos, incluída esta idade, que subscribisen a partir do 1 de xaneiro de 2022 un contrato privado ou unha escritura pública de adquisición dunha vivenda situada nun concello pertencente ao territorio da Comunidade Autónoma de Galicia de menos de 10.000 habitantes, e cuxo prezo sexa igual ou inferior a 120.000 €.

e) Finalidade: fomentar a adquisición de vivenda en concellos de menos de 10.000 habitantes por persoas menores de 35 anos, incluída esta idade.

f) Persoas beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas en €:

Expediente

NIF

Persoa beneficiaria

Importe (€)

ADQ-001/2022

***2997**

Alejandro Filloy González

10.800,00

ADQ-002/2022

***0446**

Noelia Liñares Allo

5.400,00

ADQ-003/2022

***2533**

Blanca Martín López

10.800,00

ADQ-004/2022

***5287**

Sandra Gómez Sánchez

10.800,00

ADQ-005/2022

***5974**

Ángela María Pérez Braña

5.400,00

ADQ-007/2022

***9406**

Juan Antonio Villanueva Pérez

5.400,00

ADQ-009/2022

***4480**

José Luis Calvo Ferrol

5.400,00

ADQ-010/2022

***4827**

Claudio Mon Martínez

5.400,00

ADQ-011/2022

***5549**

José Ángel Rivas Folgueira

2.388,80

ADQ-013/2022

***5972**

Alba López Gavin

10.400,00

ADQ-014/2022

***9710**

Andrea Cid Freire

2.800,00

ADQ-015/2022

***8743**

Tania Francisco Estévez

10.000,00

ADQ-016/2022

***0212**

Leima Martínez Delgado

5.400,00

ADQ-017/2022

***4780**

José Mauricio Nieto Calderón

2.000,00

ADQ-018/2022

***7468**

Laura Losada Cidre

10.800,00

ADQ-019/2022

***6317**

Carla Sofia Borges da Conçeiçao

10.800,00

ADQ-020/2022

***3855**

Helenca Martínez Lema

10.800,00

ADQ-021/2022

***1457**

Ernesto Antonio Lorenzo Rodríguez

5.400,00

ADQ-022/2022

***1262**

Lorena Gómez Leiva

10.800,00

ADQ-025/2022

***7379**

Rubén Peillet Campos

10.800,00

ADQ-028/2022

***8276**

Julian López González

5.400,00

ADQ-029/2022

***6006**

Manuel Jesús Blanco Burgo

10.800,00

ADQ-035/2022

***0507**

Iria Aran Ferreiro

5.400,00

ADQ-036/2022

***6235**

José Javier Casal Pérez

10.800,00

ADQ-037/2022

***6017**

Lucía Casal Pérez

10.800,00

ADQ-039/2022

***5497**

Noelia López Pérez

10.800,00

ADQ-041/2022

***0075**

Juan Pérez Ripoll

10.800,00

ADQ-044/2022

***8030**

Javier Morandeira Vaamonde

10.800,00

ADQ-045/2022

***9898**

Raquel Rodríguez Triñanes

10.800,00

ADQ-046/2022

***8492**

José Luis Espiña Díaz

10.800,00

ADQ-047/2022

***2730**

José Luis Varela Chacón

9.780,00

ADQ-049/2022

***8906**

Daniel Carballo Gómez

4.500,00

ADQ-050/2022

***8297**

Óscar Antonio Neira López

5.400,00

ADQ-051/2022

***8895**

Tania Babio Domínguez

4.200,00

ADQ-052/2022

***5544**

Cristian Madureira Cardoso

4.200,00

ADQ-053/2022

***8958**

Lucía Boo Fernández

5.400,00

ADQ-054/2022

***6412**

Leticia Rodríguez Álvarez

5.400,00

ADQ-055/2022

***7784**

Lorena García Vázquez

4.850,00

ADQ-056/2022

***0236**

Andrés Vázquez del Río

4.850,00

ADQ-057/2022

***7354**

África Silva Moreno

5.400,00

ADQ-058/2022

***8866**

José Antonio Méndez Mojon

5.400,00

ADQ-060/2022

***8268**

Marco Antonio Rodríguez López

10.800,00

ADQ-061/2022

***3742**

Sergio Romero Lema

10.800,00

ADQ-062/2022

***5935**

Alba Lamas López

5.400,00

ADQ-064/2022

***6153**

Saul Proupin Malvárez

5.400,00

ADQ-066/2022

***4050**

Alexandre Vieitez Moure

5.940,00

ADQ-067/2022

***9903**

Ramón Filgueira Rodríguez

5.400,00

ADQ-068/2022

***5776**

Julio Méndez García

4.700,00

ADQ-069/2022

***7732**

Jennifer García da Riveira

4.700,00

ADQ-071/2022

***8204**

Carlos López Rodríguez

10.800,00

ADQ-072/2022

***8472**

Tamara Rodríguez Cabanas

5.400,00

ADQ-073/2022

***7983**

Jorge López Seara

5.400,00

ADQ-074/2022

***3709**

Brenda Lizeht Flores Piedra

10.800,00

ADQ-075/2022

***9888**

Alba Iglesias Cores

10.800,00

ADQ-076/2022

***2860**

Jesús Manuel Canosa Canosa

10.800,00

ADQ-077/2022

***5653**

Sabela Mouro Vázquez

4.860,00

ADQ-078/2022

***9029**

Patricia García Barreiro

8.700,00

ADQ-079/2022

***0830**

María Ester Devesa Neira

5.400,00

ADQ-080/2022

***9751**

Tania Rodríguez Riveira

10.800,00

ADQ-081/2022

***1051**

Paula Pousa López

10.800,00

ADQ-082/2022

***0029**

Juan Fernández Boado

9.000,00

ADQ-083/2022

***0989**

Juan José Lagoa Pose

5.400,00

ADQ-084/2022

***7061**

Patricia Regueiro Varela

10.800,00

ADQ-085/2022

***0509**

Vanesa Santiago Campos

5.400,00

ADQ-086/2022

***0395**

Alexander Cambeiro Trillo

5.400,00

ADQ-087/2022

***4841**

Alexander Doval Expósito

10.800,00

ADQ-088/2022

***1153**

Jacinta Mariño Ruibo

5.400,00

ADQ-089/2022

***5250**

Tania Labandeira Santomil

5.400,00

ADQ-090/2022

***9991**

María Tarrio Soñora

5.400,00

ADQ-092/2022

***9329**

Miguel Ángel Pérez Martínez

10.008,60

ADQ-094/2022

***9008**

Lorena Pérez Ramos

5.400,00

ADQ-095/2022

***5952**

Adrián Riquelme Rodríguez

10.800,00

ADQ-096/2022

***1062**

Vanesa Zas García

4.500,00

ADQ-097/2022

***8852**

Noe Piñeiro Soliño

8.300,00

ADQ-098/2022

***4783**

Alejandro Pereiro Martínez

6.000,00

ADQ-099/2022

***8499**

Andrea Sánchez Piñeiro

5.400,00

ADQ-100/2022

***8764**

Borja González Martínez

5.400,00

ADQ-102/2022

***0957**

Goretti Baz González

10.800,00

ADQ-103/2022

***6837**

Sergio González Valdés

10.800,00

ADQ-104/2022

***8258**

María Laranga Vila

5.400,00

ADQ-105/2022

***7089**

Belén Calvo Rey

10.800,00

ADQ-106/2022

***9988**

Nicanor Otero Losada

10.800,00

ADQ-107/2022

***4793**

Alberto González Villar

10.300,00

ADQ-108/2022

***4620**

Daniel Vieito Bouzán

5.400,00

ADQ-110/2022

***0757**

Darys María León Sánchez

10.000,00

ADQ-113/2022

***7732**

Laura Quintana Chaso

10.800,00

ADQ-114/2022

***1187**

Daniel Mosquera López

10.800,00

ADQ-115/2022

***2995**

José Manuel Oliveira do Nascimento

10.000,00

ADQ-118/2022

***0909**

María Cristina Villar das Neves

4.400,00

ADQ-119/2022

***0811**

Mario Díaz Ronquete

10.400,00

ADQ-120/2022

***1154**

Jesica Díaz Suárez

10.400,00

ADQ-125/2022

***5713**

Aida Álvarez Méndez

10.800,00

ADQ-126/2022

***1081**

Borja Barcia García

10.800,00

ADQ-130/2022

***9462**

Bruno Blanco Iglesias

5.400,00

ADQ-132/2022

***2425**

Manuel Martínez Pintor

10.800,00

ADQ-133/2022

***0336**

Sandra Bermúdez Fiaño

6.600,00

ADQ-134/2022

***3622**

Tamara Sueiro Pérez

9.000,00

ADQ-138/2022

***8663**

Diego Fernández Figueroa

10.800,00

ADQ-141/2022

***4640**

Alberto Almuíña Guerreiro

5.400,00

ADQ-142/2022

***4708**

Raquel Mel Saa

10.800,00

ADQ-143/2022

***0228**

Natalia Vázquez Mato

10.800,00

ADQ-144/2022

***8880**

Patricia Hermida Fernández

10.800,00

ADQ-145/2022

***9049**

David Rozas Vilar

5.400,00

ADQ-148/2022

***2008**

Fátima Bua Bello

5.400,00

ADQ-151/2022

***3867**

Bárbara Braña Irimia

5.400,00

ADQ-152/2022

***7213**

Ana Pérez Matías

8.000,00

ADQ-153/2022

***8203**

José Carlos Rodríguez López

5.400,00

ADQ-154/2022

***5437**

Iván Salgado Soto

8.000,00

ADQ-155/2022

***8291**

Irene Muruais Ríos

5.400,00

ADQ-156/2022

***5576**

Emiliano Andrés García Guzmán

5.400,00

ADQ-157/2022

***8506**

María Noelia Hermida Vázquez

10.800,00

ADQ-158/2022

***0320**

Jorge Díaz Rivas

10.800,00

ADQ-160/2022

***3774**

Ilham Daouiha

1.650,00

ADQ-162/2022

***1788**

Pablo Serra Roca

10.800,00

ADQ-163/2022

***0737**

Amaia Tome Tome

10.800,00

ADQ-164/2022

***1083**

Iván Seoane Otero

4.400,00

ADQ-165/2022

***0702**

Uxía Troiteiro Curros

4.400,00

ADQ-166/2022

***4063**

Raquel Sesar García

5.400,00

ADQ-167/2022

***5046**

José Vidal Martínez

5.400,00

ADQ-168/2022

***6359**

Javier Barreira Pérez

5.400,00

ADQ-170/2022

***3396**

Martín Rivas Otero

10.800,00

ADQ-173/2022

***5096**

Natalia Cano

1.400,00

ADQ-174/2022

***5695**

Iria dos Anxos Rego Dasilva

5.400,00

ADQ-175/2022

***5943**

Martín Francos Rego

5.400,00

ADQ-176/2022

***8362**

Jesús Gabriel Vidal Vidal

5.400,00

ADQ-177/2022

***2291**

Noa Fernández Rivas

3.500,00

ADQ-178/2022

***9046**

José de la Vega Irimia

3.500,00

ADQ-179/2022

***9018**

Nerea Touris Tubio

10.800,00

ADQ-180/2022

***4648**

Manuel Vaamonde Villar

10.800,00

ADQ-181/2022

***4970**

José Couto Silva

5.400,00

ADQ-182/2022

***8991**

Natalia López Maciñeiras

4.500,00

ADQ-183/2022

***5289**

Alejandro Viqueira Suárez

4.500,00

ADQ-185/2022

***2635**

José Manuel Piñeiro Gondell

5.400,00

ADQ-186/2022

***6574**

María Jesús Sebastian Miranda

10.800,00

ADQ-190/2022

***2802**

Melani López Bugeiro

10.800,00

ADQ-191/2022

***8547**

Fernando Conde Suárez

6.000,00

ADQ-193/2022

***5567**

Fabio Andre Guerreiro Ribeiro

5.400,00

ADQ-194/2022

***1673**

Míriam Montero Rúa

5.400,00

ADQ-195/2022

***1125**

Miguel Rodríguez Pouso

5.400,00

ADQ-198/2022

***3497**

Sergio Martínez Rodríguez

9.600,00

ADQ-199/2022

***1333**

Pablo Rivas Trillo

10.800,00

ADQ-201/2022

***7821**

Lucía Mosteiro Sigüenza

10.800,00

ADQ-203/2022

***6226**

Jacobo Fernández Gómez

10.800,00

ADQ-204/2022

***7223**

Daniel Segade Vázquez

10.800,00

ADQ-208/2022

***5929**

María Tamara Vuelta Coro

10.200,00

ADQ-209/2022

***3404**

Andrea Díaz Vieites

10.800,00

ADQ-210/2022

***0764**

Clara Toba Michinel

10.800,00

ADQ-211/2022

***2501**

Rubén Fernández Rodríguez

6.604,28

ADQ-212/2022

***7191**

Celestino Santiago Rodríguez

10.800,00

ADQ-213/2022

***1097**

Héctor Loureiro Tome

10.800,00

ADQ-216/2022

***5923**

Yuridia Ansareo García

9.400,00

ADQ-217/2022

***0751**

Cristina García Bande

5.400,00

ADQ-218/2022

***0860**

Diego Pumar López

5.400,00

ADQ-219/2022

***3490**

Pablo Boado Lesta

10.800,00

ADQ-220/2022

***3665**

María del Carmen Luaces Feijoo

5.000,00

ADQ-221/2022

***5811**

Andrea Nerea Mella Castelo

5.400,00

ADQ-222/2022

***7123**

Ismael Castiñeira Vázquez

5.400,00

ADQ-223/2022

***5969**

Zahira Baammi

4.500,00

ADQ-225/2022

***0670**

Enrique Calviño Dorado

10.800,00

ADQ-226/2022

***0658**

Sonia Saeta Lobato

10.800,00

ADQ-229/2022

***0427**

Aldara Ces Camino

10.400,00

ADQ-230/2022

***3834**

Víctor Gil Miranda

10.800,00

ADQ-231/2022

***9007**

José Luis Gómez Gómez

10.800,00

ADQ-232/2022

***3102**

Aarón Sobrino Pérez

3.000,00

ADQ-233/2022

***8512**

Stephanie Mosquera Domínguez

3.000,00

ADQ-234/2022

***2998**

Sheyla María Castro Martínez

4.000,00

ADQ-235/2022

***0199**

Laura Barreiro Agra

5.400,00

ADQ-236/2022

***9189**

Javier Gendre Mella

10.800,00

ADQ-237/2022

***7481**

Ángela Traveso Fernández

10.800,00

ADQ-240/2022

***0505**

Fabio Gontad Magan

10.800,00

ADQ-241/2022

***7780**

Javier Abraldes Mariño

10.800,00

ADQ-244/2022

***0269**

Begoña Regueiro Sánchez

3.900,00

ADQ-248/2022

***0388**

Alejandro Walter Castro Mouro

5.400,00

ADQ-252/2022

***0006**

Roberto Vilariño Rivadulla

3.900,00

ADQ-253/2022

***8865**

Leticia Domínguez Couse

10.800,00

ADQ-256/2022

***6676**

Antonio Flores Santos

5.400,00

ADQ-257/2022

***9394**

Gloria Cañamares Marín

5.400,00

ADQ-259/2022

***1667**

Abel Dopico Graña

10.800,00

ADQ-260/2022

***9506**

Yevhenii Vikhorst

6.900,00

ADQ-262/2022

***2632**

Cristian Campos Dopico

10.800,00

ADQ-263/2022

***3756**

Xoel Mon López

8.000,00

ADQ-264/2022

***0981**

Saulo Lado Gómez

5.400,00

ADQ-265/2022

***4590**

Mónica Paz Guardo

9.400,00

ADQ-268/2022

***9907**

Noelia López Ramonde

10.800,00

ADQ-269/2022

***0165**

Jessica Rodríguez Alvite

5.800,00

ADQ-271/2022

***0854**

Iván Caamaño Carreira

10.800,00

ADQ-272/2022

***5955**

José Luis Domínguez Borrajo

10.800,00

ADQ-273/2022

***9286**

Marta Redruello Martín

5.400,00

ADQ-274/2022

***0338**

José García Amado

5.400,00

ADQ-275/2022

***4569**

Alejandro López Villa

7.400,00

ADQ-278/2022

***4045**

Zaira Caamaño Remuiñán

5.400,00

ADQ-279/2022

***7790**

David Lourido Cebreiro

5.400,00

ADQ-280/2022

***5537**

Ana María Bara

6.800,00

ADQ-282/2022

***3088**

José Antonio Arias Puccio

4.350,00

ADQ-284/2022

***6136**

Isabel González Castro

5.600,00

ADQ-285/2022

***7765**

María del Pilar Lago Lorenzo

10.800,00

ADQ-287/2022

***8944**

Cristian Parejas Dapoza

5.000,00

ADQ-289/2022

***7894**

Francisco Manuel Buceta Muñiz

10.800,00

ADQ-290/2022

***1750**

Alberto Castelos Cadilla

4.700,00

ADQ-292/2022

***7177**

Javier Gómez Cardoso

5.400,00

ADQ-295/2022

***3791**

Lara Santos Loureiro

5.200,00

ADQ-296/2022

***3761**

Lucía Ramos Reiriz

2.400,00

ADQ-297/2022

***9288**

Ezequiel Álvarez Fernández

10.600,00

ADQ-298/2022

***8926**

Iris Gómez Rico

5.600,00

ADQ-299/2022

***0418**

Adrián Iglesias Otero

10.800,00

ADQ-303/2022

***8754**

Joaquín Izquierdo Casal

10.800,00

ADQ-304/2022

***0479**

Samuel Díaz Castro

10.800,00

ADQ-305/2022

***4988**

Alexandra González Ropero

10.800,00

ADQ-306/2022

***8253**

Laura Ageitos Rodríguez

10.800,00

ADQ-308/2022

***4034**

Darío Seoane Bello

10.800,00

ADQ-309/2022

***8469**

José Manuel Núñez Faro

10.800,00

ADQ-310/2022

***7896**

Iago Mosquera Rodríguez

8.930,00

ADQ-311/2022

***5395**

Iván Martínez Espasandín

2.400,00

ADQ-312/2022

***4087**

Yesica Rojo Arijon

2.400,00

ADQ-314/2022

***9461**

Elena Iglesias Pato

5.400,00

ADQ-318/2022

***6406**

Marina Oliveira Amoedo

5.000,00

ADQ-319/2022

***2039**

Jacobo Santoro Lorenzo

5.000,00

ADQ-320/2022

***0004**

Benito Estévez Barcia

10.800,00

ADQ-323/2022

***3352**

Iago Rodríguez Fernández

10.800,00

ADQ-324/2022

***0855**

Patricia Cobas Pérez

9.600,00

ADQ-326/2022

***4334**

Valeri Yordanov Stanchev

10.800,00

ADQ-327/2022

***3600**

Juan Luis Valdomar Insua

10.800,00

ADQ-330/2022

***7775**

Roxsabel Gabriela Sabia González

10.800,00

ADQ-331/2022

***5256**

Víctor Ramos Seoane

10.800,00

ADQ-332/2022

***6204**

Jennifer Diéguez Soto

5.400,00

ADQ-333/2022

***8356**

Brais Pérez Costas

5.400,00

ADQ-334/2022

***0270**

Mercedes María Mantiñan Cadaveira

5.000,00

ADQ-335/2022

***4257**

Eric Vázquez Hernández

10.800,00

ADQ-336/2022

***3783**

Jairo Fernández Martínez

6.599,88

ADQ-337/2022

***6784**

Melanie Méndez Chans

4.200,12

ADQ-338/2022

***0626**

Serafín Canosa Casais

10.800,00

ADQ-339/2022

***7408**

José Germán López Valdomar

8.000,00

ADQ-340/2022

***2211**

Diego Rodrigo Malvar

5.400,00

ADQ-341/2022

***3186**

Raquel Rodríguez Costa

5.400,00

ADQ-342/2022

***4228**

Martín González Míguez

5.400,00

ADQ-343/2022

***1098**

Lorena Romar Pereira

5.400,00

ADQ-344/2022

***0901**

Sergio Vidal Trillo

5.400,00

ADQ-348/2022

***3655**

Pablo Rodríguez Blanco

10.800,00

ADQ-349/2022

***3349**

Lucía Corral López

5.400,00

ADQ-351/2022

***9014**

Jonathan Calviño García

10.800,00

ADQ-353/2022

***4743**

Jonathan Alvite Vidal

5.400,00

ADQ-354/2022

***5161**

Tania Pacio Barja

5.400,00

ADQ-357/2022

***1675**

Rut Argibay Portela

4.800,00

ADQ-358/2022

***8253**

María Isabel Sánchez Nieves

8.100,00

ADQ-359/2022

***8092**

Javier Vidal Cagiao

5.000,00

ADQ-362/2022

***4147**

Lucía Fernández Abuchdid

8.000,00

ADQ-363/2022

***0211**

Laura García Barros

6.000,00

ADQ-364/2022

***1055**

David Paris Gutiérrez

4.900,00

ADQ-367/2022

***0686**

Melina Pereira Baptista

5.400,00

ADQ-368/2022

***9250**

María Romero Gato

10.000,00

ADQ-369/2022

***6076**

Nuria Padín Doval

10.800,00

ADQ-370/2022

***8955**

Yaiza Meis Contrasty

5.400,00

ADQ-373/2022

***8894**

Laura Romero Espiño

5.400,00

ADQ-374/2022

***8957**

David Vázquez Fernández

8.100,00

ADQ-377/2022

***0959**

Andrea Mosquera Alfonso

10.800,00

ADQ-379/2022

***8147**

Diego Díaz Rodríguez

10.800,00

ADQ-380/2022

***0539**

Francisco Javier Castro Córdova

10.800,00

ADQ-381/2022

***0326**

David Vilar Vergara

5.400,00

ADQ-382/2022

***1220**

Sandra Martínez Feijoo

5.400,00

ADQ-383/2022

***4305**

Alberto Alonso Rivera

7.999,20

ADQ-384/2022

***0357**

Alba Carballo Mouzo

5.400,00

ADQ-387/2022

***0399**

Antía Martínez Castro

5.400,00

ADQ-388/2022

***4239**

Eugenio Blanco Fariña

5.400,00

ADQ-389/2022

***8435**

Nzuzi Emilio de Aragao Sanda

2.900,00

ADQ-390/2022

***7320**

Diego Real Carrión

9.000,00

ADQ-392/2022

***6165**

Laura Villamor Ríos

5.400,00

ADQ-393/2022

***8535**

Damián Diéguez Prado

10.800,00

ADQ-394/2022

***0606**

Javier Mosteiro Varela

5.400,00

ADQ-396/2022

***7401**

Pilar Rodríguez González

10.800,00

ADQ-397/2022

***2940**

Cristina González Fernández

4.350,00

ADQ-399/2022

***6812**

Julio Alejandro Vázquez Vázquez

5.400,00

ADQ-400/2022

***2006**

Cindy Laura Soto Marik

5.400,00

ADQ-401/2022

***3053**

Irene Rodríguez Brea

10.600,00

ADQ-403/2022

***1530**

Juan Carlos Otero Sanjorge

5.400,00

ADQ-404/2022

***5949**

Alejandra López Vázquez

5.400,00

ADQ-406/2022

***8598**

Jenifer Malvido Vázquez

10.800,00

ADQ-408/2022

***6314**

María de Fátima Ferreira da Silva

5.000,00

ADQ-409/2022

***3964**

José Francisco Amador Pérez

8.000,00

ADQ-410/2022

***5509**

Jairo Vázquez Rodríguez

10.800,00

ADQ-411/2022

***0822**

Laura López Roca

5.400,00

ADQ-415/2022

***9111**

María González de Castro

10.800,00

ADQ-417/2022

***5130**

Lucía Fernández Blanco

10.800,00

ADQ-419/2022

***0503**

Alberto Buján Vázquez

10.800,00

ADQ-420/2022

***0428**

Iván Deibe Brañas

5.400,00

ADQ-421/2022

***0398**

Catarina Blanco Lorenzo

5.400,00

ADQ-427/2022

***8548**

Yessica Gómez Carrera

7.000,00

ADQ-428/2022

***7300**

Cristina Neira Fernández

5.400,00

ADQ-430/2022

***0488**

Rocío Bello Suárez

10.800,00

ADQ-431/2022

***8560**

Juan Carlos Vigo Corral

5.400,00

ADQ-433/2022

***0138**

Arancha Romay Rial

10.800,00

ADQ-437/2022

***7590**

Pablo Nicolás González Rodríguez

10.800,00

ADQ-439/2022

***4255**

Sara Bermúdez Varela

10.800,00

ADQ-440/2022

***7589**

Claudia Rodríguez Rodríguez

5.400,00

ADQ-441/2022

***0067**

Sergio Mariño Ruza

5.400,00

ADQ-442/2022

***9391**

Germán Iglesias Aymerich

10.800,00

ADQ-445/2022

***4255**

Lucía Bermúdez Varela

10.800,00

ADQ-446/2022

***5510**

Daniel Alves Troncoso

10.800,00

ADQ-447/2022

***7772**

Lorena Pampín Abellas

5.400,00

ADQ-448/2022

***5740**

Santiago Gil Fernández

5.400,00

ADQ-449/2022

***7430**

Abel Vázquez Bouzón

5.400,00

ADQ-450/2022

***6444**

Bárbara Otero Otero

5.400,00

ADQ-453/2022

***5809**

Kelvin Belén de la Rosa

8.400,00

ADQ-455/2022

***9222**

Javier Villarquide Pérez

8.400,00

ADQ-458/2022

***7235**

Manuel Fleire López

5.400,00

ADQ-461/2022

***7339**

Sabela García González

5.400,00

ADQ-463/2022

***4533**

Eloy Fernández Bello

10.800,00

ADQ-464/2022

***0147**

Samuel Pose Maneiro

10.800,00

ADQ-466/2022

***7780**

Valentina Capelli

10.800,00

ADQ-467/2022

***7014**

María Ramos Salgado

4.700,00

ADQ-468/2022

***6984**

Andoni Delgado Gómez

4.700,00

ADQ-470/2022

***1305**

Ismael Giráldez Lage

10.680,00

ADQ-474/2022

***0713**

Vanesa Senín Cajaraville

5.400,00

ADQ-476/2022

***7862**

María Ceide Cancio

10.800,00

ADQ-477/2022

***4078**

Daniel Estévez Martínez

5.200,00

ADQ-480/2022

***4432**

Brais Leis Guede

3.400,00

ADQ-482/2022

***6928**

Leticia Rodríguez Rodríguez

6.600,00

ADQ-483/2022

***9189**

Patricia Cortizo Vila

8.000,00

ADQ-484/2022

***7739**

José Ángel Rodríguez González

5.400,00

ADQ-485/2022

***9145**

Pablo Gregorio Puga

5.400,00

ADQ-486/2022

***7652**

Noelia Filgueira Pérez

5.400,00

ADQ-487/2022

***3736**

Belén Domínguez Lage

5.200,00

ADQ-488/2022

***6560**

Elisa Araújo Gómez

5.400,00

ADQ-490/2022

***8307**

Daniel Joga Calvo

5.400,00

ADQ-491/2022

***6296**

Lucía Pan Delgado

5.400,00

ADQ-498/2022

***1146**

Tania Pazos Rivas

5.400,00

ADQ-503/2022

***9042**

María Jesús Vélez Tercero

3.400,00

ADQ-504/2022

***4982**

José Antonio Jara Mas

350,00

ADQ-505/2022

***5723**

Rocío Rodríguez Álvarez

10.800,00

ADQ-507/2022

***1296**

Alejandro Palacio Couso

10.800,00

ADQ-509/2022

***7515**

Marcos Lugilde Folgar

10.800,00

ADQ-511/2022

***1539**

Samantha Varela Grandal

5.400,00

ADQ-512/2022

***2517**

Beatriz Montero Couceiro

10.800,00

ADQ-513/2022

***6754**

Nacer Eddine Sebti ---

10.800,00

ADQ-514/2022

***7982**

Luis Miguel Mosteiro Martínez

5.400,00

ADQ-516/2022

***0546**

Diego Pais Rivas

10.800,00

ADQ-517/2022

***4259**

Estrella Tamara Meilan Sindin

6.600,00

ADQ-518/2022

***4030**

Antía Rodríguez Ulla

10.800,00

ADQ-519/2022

***3715**

Andrea Morais Almeida

6.104,01

ADQ-522/2022

***5250**

Adrian Muinelo Camiño

10.800,00

ADQ-523/2022

***7401**

Sara García Pardavila

10.800,00

ADQ-524/2022

***9581**

Chelsy Yetsabella Rengifo Romayna

5.400,00

ADQ-525/2022

***3100**

Amaya Prieto Alvarado

3.500,00

ADQ-526/2022

***9581**

Maiker Jhondin Fernández Fuentes

5.400,00

ADQ-529/2022

***0669**

Jeremias Jorge Ferreiro Scardilla

5.400,00

ADQ-530/2022

***0774**

Juan José Carro Mareque

10.800,00

ADQ-531/2022

***6826**

Bárbara Magadan Rodríguez

5.400,00

ADQ-534/2022

***5016**

Elena Piña Abelenda

5.900,00

ADQ-536/2022

***5060**

Moisés Carral Ortiz

4.600,00

ADQ-538/2022

***2902**

Julio Alberto Britez Álvarez

3.500,00

ADQ-539/2022

***1170**

Martín López Grela

5.000,00

ADQ-540/2022

***8674**

Jhoan Sebastián Molina Medina

4.500,00

ADQ-541/2022

***6760**

Laura María Arias Díaz

5.000,00

ADQ-542/2022

***2285**

Ainhoa Mercedes Arias Díaz

10.000,00

ADQ-543/2022

***3212**

Pablo Requejo Damorin

8.400,00

ADQ-546/2022

***7982**

Abolade Morenikeji Adeolu

3.000,00

ADQ-547/2022

***4521**

Miriam Salvador Alonso

3.000,00

ADQ-548/2022

***9103**

David Eirea Boente

1.600,00

ADQ-552/2022

***9595**

Gustavo Bueno López

10.800,00

ADQ-553/2022

***1823**

Alberto Teijido Gómez

10.600,00

ADQ-554/2022

***3846**

Lucía Gómez Bouza

5.400,00

ADQ-556/2022

***1822**

Clara Cal Castaño

10.800,00

II. Subvencións para a adquisición de vivenda en centros históricos.

a) Norma reguladora da convocatoria: Resolución do 12 de xaneiro de 2022 pola que se convocan para o ano 2022 as axudas para a adquisición de vivenda nos centros históricos (código de procedemento VI400A).

b) Aplicación orzamentaria: 08.81.451B.780.2.

c) Crédito orzamentario: 650.000 €.

d) Persoas destinatarias: persoas físicas maiores de idade que subscribisen a partir do 1 de xaneiro de 2022 un contrato privado ou unha escritura pública de adquisición dunha vivenda situada no ámbito dun centro histórico dos citados no anexo da Orde do 1 de marzo de 2018, pola que se determinan os centros históricos para os efectos das deducións previstas no número 14 do artigo 5 e nos números 6 e 7 do artigo 13.ter do texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado polo Decreto lexislativo 1/2011, do 28 de xullo.

e) Finalidade: fomentar a adquisición de vivenda nos centros históricos.

f) Persoas beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas en €:

Expediente

NIF

Persoa beneficiaria

Importe (€)

ACH-003/2022

***2256**

Lorena Pais Abeijón

6.000,00

ACH-004/2022

***9797**

Sara Alija Fernández

12.800,00

ACH-005/2022

***9797**

José Miguel Alija Fernández

12.800,00

ACH-006/2022

***0656**

Samuel Piñeiro Agulleiro

6.400,00

ACH-007/2022

***5928**

Ana Pérez Pérez

6.400,00

ACH-008/2022

***1010**

Bieito Silva Potí

12.800,00

ACH-009/2022

***1458**

María Prieto Pérez

3.600,00

ACH-010/2022

***5977**

Carla Blasco Casero

5.400,00

ACH-011/2022

***8806**

Bruno Carrera Castro

6.400,00

ACH-012/2022

***4257**

Pablo José Rivas Vilar

12.800,00

ACH-014/2022

***0542**

Alexandre Sesar Álvarez

12.800,00

ACH-015/2022

***9872**

Javier Fernández Calo

5.400,00

ACH-018/2022

***2182**

Bárbara Alonso-Macías Jorreto

5.400,00

ACH-020/2022

***3092**

Alejandro Justo Arias

12.800,00

ACH-021/2022

***0193**

Estefanía López Rolle

6.400,00

ACH-022/2022

***8475**

Iván Díaz Rolle

6.400,00

ACH-023/2022

***7029**

Gonzalo Guimeráns Arce

5.400,00

ACH-024/2022

***4158**

Martín Martínez Eiras

5.400,00

ACH-025/2022

***0159**

Rosa María Simal Rey

5.400,00

ACH-026/2022

***9138**

Blanca Méndez Chapela

5.400,00

ACH-027/2022

***8792**

Andrew James Miller

5.400,00

ACH-028/2022

***8012**

María Teresa Santos Novoa

5.400,00

ACH-029/2022

***1997**

Clara Ramos González

12.800,00

ACH-030/2022

***1310**

Xabier García Feal

10.800,00

ACH-031/2022

***0895**

Alejandro Eiras Varela

5.400,00

ACH-032/2022

***2450**

Yolanda Heras Ruíz

10.800,00

ACH-033/2022

***8000**

Patricia Caínzos Fernández

15.000,00

ACH-034/2022

***6105**

Óscar Pérez Vázquez

15.000,00

ACH-035/2022

***8402**

Xeila Chaves Rodríguez

12.800,00

ACH-036/2022

***8027**

Mauro Fachal Camiños

10.800,00

ACH-037/2022

***7446**

Rodrigo Javier Freire Grampaoletti

3.500,00

ACH-039/2022

***1771**

Melina Rocío Roldán

3.500,00

ACH-040/2022

***6010**

Victoria Fernández Rodríguez

12.800,00

ACH-041/2022

***2194**

Nerea Corral López

12.800,00

ACH-042/2022

***6184**

Víctor Ramón Rivas Asorey

12.800,00

ACH-043/2022

***8728**

Elisabeth Sanz Carballo

15.000,00

ACH-045/2022

***9621**

Elisabeth Villar Vargas

6.400,00

ACH-046/2022

***9681**

Edgar Raposo Mayor

5.400,00

ACH-049/2022

***3776**

David Diez Polo

10.800,00

ACH-050/2022

***2461**

María Pilar March Gumiel

10.800,00

ACH-054/2022

***8358**

Raquel Martínez Pita

6.400,00

ACH-055/2022

***9578**

Alberto Escuredo Díez

5.400,00

ACH-058/2022

***1359**

Patricia Froiz Fontenla

10.800,00

ACH-059/2022

***8454**

Carlota Pardo Martínez

12.800,00

ACH-060/2022

***7642**

José Antonio Broullón Sotelo

12.800,00

ACH-061/2022

***8648**

Estella Leticia Freire Pérez

5.400,00

ACH-062/2022

***3979**

Lydia González Dios

5.400,00

ACH-063/2022

***1448**

Juan Antonio Pérez Armada

5.400,00

ACH-064/2022

***8283**

Caroline Marie Happ Míguez

10.800,00

ACH-065/2022

***3452**

Pablo Condo Folgado

10.800,00

ACH-066/2022

***1966**

Ramón García-Pomareda Juega

12.800,00

ACH-067/2022

***5413**

Noelia González Castro

5.400,00

ACH-068/2022

***6266**

Manoel Xosé Otero Guldris

5.400,00

ACH-069/2022

***5168**

María Pal

12.800,00

ACH-070/2022

***5881**

Elena Alexandra Andrei

4.500,00

ACH-071/2022

***5458**

George Marius Andrei

4.500,00

ACH-072/2022

***7100**

Sergio Bao González

6.400,00

ACH-073/2022

***8305**

Antonio Serrano Bustelo

6.400,00

ACH-074/2022

***8977**

María Teresa Panizo Tierno

10.800,00

ACH-075/2022

***9053**

Antía Martínez Corrral

6.400,00

ACH-078/2022

***6389**

José Víctor Saians Vázquez

6.400,00

ACH-079/2022

***6666**

Antía Lamas Díaz

6.400,00

ACH-080/2022

***7491**

Yufeng Du

12.800,00

ACH-081/2022

***6653**

José Luis Cantalapiedra Gil

10.800,00

ACH-082/2022

***2575**

Alejandro Albert Arrebola

6.400,00

ACH-083/2022

***0877**

Ángela Barbeito García

6.400,00

ACH-085/2022

***0899**

Mónica Mejías Garabal

10.800,00

ACH-086/2022

***2245**

Javier Pazos García

10.600,00

ACH-087/2022

***1153**

Rubén Varona Bayolo

12.800,00

ACH-088/2022

***7439**

Iria Tejeiro López

5.400,00

ACH-089/2022

***9906**

Jesús Seijo Coba

5.400,00

ACH-091/2022

***1456**

Margarita Quintela Rodríguez

5.400,00

ACH-095/2022

***6254**

Manuel Rúa Rodríguez

12.800,00

ACH-097/2022

***8161**

Rodrigo Méndez Pérez

3.800,00

ACH-098/2022

***8591**

Patricia Vilaboy Cabarcos

3.800,00

ACH-099/2022

***4585**

María del Mar García López

3.800,00

ACH-100/2022

***9776**

Leonard Geza Pamer

3.800,00

ACH-101/2022

***9037**

Irene García Moreira

5.400,00

III. Subvencións para a adquisición de vivenda protexida.

a) Norma reguladora da convocatoria: Resolución do 11 de xaneiro de 2022 pola que se convocan para o ano 2022 as axudas para a adquisición de vivendas protexidas (código de procedemento VI420C).

b) Aplicación orzamentaria: 08.81.451B.780.4.

c) Crédito orzamentario: 1.357.793,40 €.

d) Persoas destinatarias: persoas físicas maiores de idade adquirentes ou adxudicatarias en primeira transmisión dunha vivenda de protección autonómica de réxime xeral ou especial de nova construción ou procedente da rehabilitación cualificada definitivamente na data de publicación da convocatoria, e que subscribisen con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2022 un contrato privado ou, de ser o caso, unha escritura pública de compravenda.

e) Finalidade: facilitar o acceso á propiedade das vivendas de protección autonómica de réxime xeral ou especial de nova construción ou procedente da rehabilitación e dinamizar o sector da construción, propiciando a saída ao mercado deste tipo de vivendas.

f) Persoas beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas en €:

Expediente

NIF

Persoa beneficiaria

Importe (€)

AVP-001/2022

***1675**

Carlos González Durán

16.000,00

AVP-002/2022

***1655**

Pablo Cereijo Fernández

16.000,00

AVP-005/2022

***3201**

Manuel Fernández Dios

10.400,00

AVP-006/2022

***3358**

Zoila Lobato Conde

16.000,00

AVP-007/2022

***5351**

José Basilio Julián Labra

8.000,00

AVP-009/2022

***6979**

Vanesa Iglesias Crespo

12.000,00

AVP-010/2022

***9714**

Fernando González Pérez

16.000,00

AVP-011/2022

***0810**

Verónica Gómez Remesar

8.000,00

AVP-012/2022

***8536**

Sara Bascoy Pena

7.000,00

AVP-013/2022

***9505**

Alberto Vázquez García

8.000,00

AVP-014/2022

***4329**

Julio Vázquez Fernández

16.000,00

AVP-015/2022

***5413**

José Luis González Sobrado

8.000,00

AVP-016/2022

***5317**

Begoña Vázquez Barrio

8.000,00

AVP-018/2022

***6738**

Samanta Gil Estévez

10.000,00

AVP-019/2022

***0995**

Sonia María Gil Castaño

10.800,00

AVP-020/2022

***6100**

Flora Borrageiros Fernández

8.000,00

AVP-021/2022

***8017**

Teresa Martínez Cuntín

20.000,00

AVP-025/2022

***2436**

Gustavo Blanco Rotea

8.000,00

AVP-026/2022

***2617**

Marta Vázquez Sánchez-Puga

8.000,00

AVP-027/2022

***1075**

Ana Miras Pulleiro

16.000,00

AVP-028/2022

***0795**

Javier Martínez Carazo

11.200,00

AVP-029/2022

***6347**

Cristina Soneira Beceiro

4.800,00

AVP-030/2022

***1804**

Iago Castelo Martínez

16.000,00

AVP-031/2022

***3688**

Paula Doval Díaz

16.000,00

AVP-034/2022

***9776**

David Suárez Lareo

16.000,00

AVP-036/2022

***1139**

Mª Cristina Núñez Martínez

16.000,00

AVP-039/2022

***7254**

Cristina Puente Pérez

20.000,00

AVP-023/2022

***3458**

Iván Mascuñana Pozo

8.000,00

AVP-024/2022

***5516**

Verónica Troya Martín

8.000,00

AVP-040/2022

***6451**

Juan José García López

16.000,00

AVP-041/2022

***5881**

Zaida de Celis Lucas

16.000,00

AVP-045/2022

***7221**

Manuel Cruz Mahía

16.000,00

AVP-047/2022

***9860**

Eva María Sande Fidalgo

16.000,00

AVP-051/2022

***0128**

Sheila Añón Bolón

11.200,00

AVP-052/2022

***3317**

Nerea Pérez Places

16.000,00

AVP-056/2022

***2860**

Óscar Naveiras Picos

16.000,00

AVP-058/2022

***5285**

Isabel Paula Tenreiro Rivas

16.000,00

AVP-060/2022

***1075**

Verónica Pedreira Vázquez

16.000,00

AVP-064/2022

***8225**

Lucía Barral Cao

8.000,00

AVP-065/2022

***5817**

José Formigo González

8.000,00

AVP-070/2022

***2101**

Rafael Casal Fernández

16.000,00

AVP-044/2022

***5158**

María Pilar Brandariz Rodríguez

20.000,00

AVP-008/2022

***3536**

Jorge Javier Portas González

8.000,00

AVP-022/2022

***6604**

Honorinda Pino Mateo

8.000,00

AVP-074/2022

***7931**

José Luis Muíña Cobas

16.000,00

AVP-079/2022

***2756**

Carlos Díaz Astray

16.000,00

AVP-082/2022

***7956**

Héctor Manuel Martínez Estraviz

10.000,00

AVP-083/2022

***0837**

Patricia Rodríguez Barreiro

10.000,00

AVP-084/2022

***7570**

María Elena García Rivas

16.000,00

AVP-004/2022

***5141**

Naiara Ambrosio Elejalde

8.000,00

AVP-003/2022

***4000**

Jacobo Fernández Cadaveira

8.000,00

AVP-085/2022

***5793**

Estrella Rivas González

16.000,00

AVP-038/2022

***6848**

Diego José García Gómez

8.000,00

AVP-037/2022

***6157**

María Cruz Morillo Pernas

8.000,00

AVP-046/2022

***5030**

Pedro Lombardero Moran

16.000,00

AVP-033/2022

***9987**

Domingo Antonio Hernández Dicuru

7.150,00

AVP-035/2022

***5194**

Sailin Beatriz Maiolino de Hernández

7.150,00

AVP-032/2022

***2582**

José Gil Facorro

16.000,00

AVP-049/2022

***0312**

Martín Vicente Beade

8.000,00

AVP-017/2022

***1733**

José Manuel Mouronte Álvarez

16.000,00

AVP-048/2022

***8098**

Alba Ledo Quintana

8.000,00

AVP-054/2022

***9596**

Jesús Ramos Rúa

8.000,00

AVP-042/2022

***7653**

Laura González Guisande

6.538,20

AVP-043/2022

***6921**

Óscar Alonso González

6.538,20

AVP-053/2022

***2954**

Ana Belén Ramos Andrade

8.000,00

AVP-063/2022

***0047**

Begoña Sande Rodríguez

10.000,00

AVP-062/2022

***2930**

Marcos Alvarellos Fernández

8.000,00

AVP-050/2022

***1306**

Antonio Lombán Almagro

16.000,00

AVP-092/2022

***4781**

María Mariño Suárez

16.000,00

AVP-093/2022

***2466**

Alberto López García

16.000,00

AVP-096/2022

***6348**

Óscar García Pardo

16.000,00

AVP-078/2022

***8000**

Yesica Maseda Díaz

8.000,00

AVP-077/2022

***9150**

Javier Cueto Rapado

8.000,00

AVP-061/2022

***7217**

Aira Leiros Veiga

11.100,00

AVP-066/2022

***6799**

Lidia Vilariño Trabazo

8.000,00

AVP-068/2022

***3073**

Yago Suárez García

8.000,00

AVP-076/2022

***3107**

Manuel Demanuel Rodríguez

16.000,00

AVP-059/2022

***8903**

María Soledad Colmenero Matilla

16.000,00

AVP-105/2022

***8637**

José Manuel Álvarez Camiña

5.952,00

AVP-095/2022

***5163**

Bei Ni

16.000,00

AVP-097/2022

***4249**

Josefa Costas Lago

5.952,00

AVP-109/2022

***6879**

Marcos Ordóñez González

9.200,00

AVP-106/2022

***5982**

María Jesús López Álvarez

12.000,00

AVP-100/2022

***1862**

Patricia García Novas

18.273,00

AVP-110/2022

***6629**

José Manuel Espiñeira Sanmartín

16.000,00

AVP-112/2022

***3240**

Patricia Pérez Martínez

8.000,00

AVP-111/2022

***4713**

Roi Enrique Pedreira

8.000,00

AVP-113/2022

***4782**

Iván Seijas Piñeiro

8.340,00

AVP-116/2022

***5398**

José Cerdeira Rodríguez

5.400,00

AVP-121/2022

***8953**

Dalva Caetano da Silva

5.400,00

AVP-127/2022

***8992**

Jenifer Márquez Domínguez

10.600,00

AVP-128/2022

***2737**

Jenifer Prada Ares

6.000,00

AVP-129/2022

***9758**

Brunos Sánchez Ucha

6.000,00

AVP-130/2022

***4061**

José Antonio Fuentefría Arijón

12.000,00

AVP-131/2022

***5505**

Lidia Leite Meiriño

12.000,00

AVP-133/2022

***4335**

Ana Rodríguez Álvarez

10.800,00

AVP-134/2022

***8427**

Adrián Alves Castro

8.000,00

AVP-135/2022

***9672**

Alba Caamaño Pérez

8.000,00

AVP-137/2022

***3892**

María Jesús Viña Areosa

16.000,00

AVP-139/2022

***5099**

María Azucena Tasende Fraga

12.000,00

AVP-140/2022

***7152**

Rocío Sampedro Guimarey

16.000,00

AVP-141/2022

***9955**

Alvaro Noal Mariño

13.000,00

AVP-145/2022

***7463**

Mercedes Rita Carril Lorenzo

20.000,00

AVP-146/2022

***9074**

Carlos Domínguez Álvarez

20.000,00

Santiago de Compostela, 17 de marzo de 2023

Heriberto García Porto
Director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo