Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 66 Martes, 4 de abril de 2023 Páx. 22159

III. Outras disposicións

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2023 pola cal se publica a corrección de erros do plan de estudos de máster universitario en Enxeñaría de Montes.

Advertidos erros no anexo da Resolución do 18 de marzo de 2014 pola que se publica o plan de estudos de máster universitario en Enxeñaría de Montes, publicado no DOG número 64, do 2 de abril, esta reitoría

RESOLVE:

Publicar a corrección do plan de estudos conducente á obtención do título oficial de máster universitario en Enxeñaría de Montes pola Universidade de Santiago de Compostela, pola cal se corrixe o nome dunha especialidade, que pasa a denominarse «Espazos protexidos». O plan quedará estruturado segundo consta no anexo da presente resolución.

Santiago de Compostela, 16 de marzo de 2023

Antonio López Díaz
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO

Master universitario en Enxeñaría de Montes

Rama de coñecemento: Enxeñaría e Arquitectura.

Universidades participantes: Universidade de Santiago de Compostela.

Cadro 1. Distribución de créditos ECTS segundo o tipo de materia.

Tipo de materia

Créditos ECTS

Obrigatorias

70

Optativas

18

Traballo fin de máster

12

Créditos totais

100

Cadro 2. Materias, créditos e distribución temporal do máster.

Materias

Créditos

Carácter

Módulo

Aproveitamentos de biomasa forestal

3

Obrigatoria

Industrias e enerxías forestais

Construción de infraestruturas forestais

4

Obrigatoria

Deseño de industrias forestais

3

Obrigatoria

Enerxías renovables

3

Obrigatoria

Produción de biomasa e cultivos enerxéticos

4

Obrigatoria

Proxectos de industrias forestais

3

Obrigatoria

Control da contaminación e auditoría ambiental

3

Obrigatoria

Planificación e mellora forestal a escala territorial

Xestión sustentable de montes e comarcas forestais

5

Obrigatoria

Mellora xenética forestal

3

Obrigatoria

Ordenación e xestión territorial

3

Obrigatoria

Planificación hidrolóxica

3

Obrigatoria

Planificación e xestión de espazos naturais protexidos

3

Obrigatoria

Dirección de proxectos

3

Obrigatoria

Organización de empresas e política forestal e do medio natural

Estratexias mundiais de protección do medio natural

3

Obrigatoria

Avaliación técnico-económica de recursos forestais

3

Obrigatoria

Mercados e dirección de empresas forestais

6

Obrigatoria

Socioloxía e políticas forestais

5

Obrigatoria

Accións de conservación en espazos naturais protexidos

3

Optativa

Especialidade en espazos protexidos

Aproveitamento de recursos en espazos naturais protexidos

3

Optativa

Criterios de deseño de espazos naturais protexidos

3

Optativa

Economía e política ambiental

3

Optativa

Avaliación da biodiversidade

3

Optativa

Infraestruturas e uso público de espazos naturais protexidos

3

Optativa

Análise e simulación de incendios

3

Optativa

Especialidade en incendios forestais

Efectos do lume sobre os ecosistemas

3

Optativa

Xestión do combustible con fins preventivos

3

Optativa

Plans de defensa e avaliación económica de danos por incendio

3

Optativa

Rexeneración e restauración forestal tras incendio

3

Optativa

Teledetección e SIX nos incendios forestais

3

Optativa

Desenvolvemento de modelos e validación

3

Optativa

Especialidade en modelos para a xestión forestal

Modelos para plantacións forestais

3

Optativa

Modelos para bosques naturais

3

Optativa

Modelos ecofisiolóxicos e de efectos do cambio global

3

Optativa

Modelos de nutrientes, carbono e auga

3

Optativa

Modelos de producións non madereiras

3

Optativa

Practicum

10

Obrigatoria

Traballo fin de master

Traballo fin de master

12

Obrigatoria