Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 68 Luns, 10 de abril de 2023 Páx. 22665

III. Outras disposicións

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

ORDE do 27 de marzo de 2023 pola que se actualiza o Catálogo da Rede autonómica de estradas de Galicia.

A Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, establece, no número 1 do seu artigo 10, os catálogos de estradas como os instrumentos públicos que serven para identificar, inventariar, clasificar e, se for o caso, categorizar funcionalmente as estradas das redes de cada Administración titular.

Pola súa parte, o número 7 do artigo 10 da antedita Lei 8/2013 indica que terán a consideración de actualización dos catálogos de estradas o cambio de titularidade de travesías urbanas ou treitos delas que estivesen incluídos no inventario de travesías da súa Administración titular, cando poida ser aprobado pola consellaría competente en materia de estradas; a variación de trazado en estradas existentes; a variación dos datos que identifican as estradas contidas neles; o cambio de categoría funcional dunha estrada, cando se tramitase un expediente ao respecto, e o resto de supostos previstos regulamentariamente.

A ese respecto, o Regulamento xeral de estradas de Galicia, aprobado polo Decreto 66/2016, do 26 de maio, indica, no seu artigo 23, que tamén terá a consideración de actualización dos catálogos de estradas o cambio de clase de estradas, cando se tramitase un expediente ao respecto.

Finalmente, o número 3 do artigo 10 da antedita Lei 8/2013 establece que a actualización do Catálogo da Rede autonómica de estradas de Galicia se realizará mediante orde da consellería competente en materia de estradas.

Por outra parte, o Catálogo da Rede autonómica de estradas de Galicia foi aprobado polo Decreto 100/2021, do 24 de xuño, que foi publicado no Diario Oficial de Galicia núm. 129, do 8 de xullo.

A ese respecto, identificouse que variaron certos datos dalgunha das estradas contidas no antedito Catálogo da Rede autonómica de estradas de Galicia, polo que procede a súa actualización.

Por todo o exposto e facendo uso das facultades que me confire o número 3 do artigo 10 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia,

DISPOÑO:

Artigo único. Actualización do Catálogo da Rede autonómica de estradas de Galicia

Actualízase o Catálogo da Rede autonómica de estradas de Galicia como consecuencia:

a) Da variación dos datos que identifican a estrada AC-130 Mugardos-Ares.

b) Da variación dos datos que identifican a estrada AC-421 A Agualada (AC-552)-Buño (AC-422).

c) Da variación dos datos que identifican a estrada AC-423 Agrilloi (AC-552)-Ponteceso (AC-422).

d) Da variación dos datos que identifican a estrada AC-432 Vimianzo (AC-552)-Camariñas.

e) Da variación dos datos que identifican a estrada AC-526 Veigue (VG-1.3)-porto de Lorbé.

f) Da variación dos datos que identifican a estrada AC-563 Vilar do Colo (polígono industrial)-Fonfría (AC-564).

g) Da variación dos datos que identifican a estrada CG-2.2 Nadela (A-6)-Monforte de Lemos (VG-2.1), pola conversión en autovía dun treito intermedio como AG-22.

h) Da variación dos datos que identifican a estrada LU-123 Mondoñedo-Mondoñedo.

i) Da variación dos datos que identifican a estrada LU-546 Nadela (N-VI)-Monforte de Lemos (LU-664).

j) Da variación dos datos que identifican a estrada LU-636 Sarria (LU-546)-Becerreá (N-VI).

k) Da variación dos datos que identifican a estrada LU-643 Bóveda (LU-546)-Laiosa (LU-644).

l) Da variación dos datos que identifican a estrada LU-653 Estación FF.CC. da Pobra do Brollón (LU-933)-Hospital do Incio (LU-642).

m) Da variación dos datos que identifican a estrada OU-129 Alto do Covelo (OU-533)-A Veiga (Deputación).

n) Da variación dos datos que identifican a estrada PO-300 O Mosteiro-Cambados (VG-4.3), pola obra Variante de Ponte Arnelas, onde queda segregada unha parte da PO-300, que agora, a modo de ramal de conexión, recodifícase como PO-300a.

o) Da variación dos datos que identifican a estrada PO-364 Portonovo (PO-308)-Portonovo.

p) Da variación dos datos que identifican a estrada PO-403 Salvaterra-Ponteareas (N-120).

q) Da variación dos datos que identifican a estrada PO-550 Cambados (VG-4.3)-A Lanzada (PO-308).

r) Da variación dos datos que identifican a estrada VG-1.8 polígono industrial do Tambre-Ponte Romaño (Deputación) que, tras o cambio da súa clase técnica de vía para automóbiles a estrada convencional, agora pasará a ser a estrada AC-456.

Procede, polo tanto, actualizar o Catálogo da Rede autonómica de estradas de Galicia rectificando os datos das citadas estradas do modo indicado no anexo desta orde.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor

Esta orde producirá efectos desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 27 de marzo de 2023

Ethel Mª Vázquez Mourelle
Conselleira de Infraestruturas e Mobilidade

ANEXO

Rexistros do Catálogo da Rede autonómica de estradas de Galicia
que son obxecto de actualización

Clave

Denominación

Treito

PQi

PQf

Lonxitude treito (km)

Lonxitude total (km)

Categoría funcional

Clase de estrada

Provincia

AC-130

Mugardos-Ares

Mugardos-Ares

0+600

4+240

3,64

3,64

Local

Estrada convencional

A Coruña

AC-421

A Agualada (AC-552)-Buño (AC-422)

A Agualada (AC-552)-Buño (AC-422)

0+000

14+490

14,49

14,49

Local

Estrada convencional

A Coruña

AC-423

Agrilloi (AC-552)-Ponteceso (AC-419)

Agrilloi (AC-552)-Ponteceso (AC-419)

0+000

14+320

14,32

14,32

Local

Estrada convencional

A Coruña

AC-432

Vimianzo (AC-552)-Camariñas (zona de servizo portuaria)

Vimianzo (AC-552)-Camariñas

0+000

17+600

17,60

18,22

Complementaria

Estrada convencional

A Coruña

AC-432

Vimianzo (AC-552)-Camariñas (zona de servizo portuaria)

Camariñas-Camariñas (zona de servizo portuaria)

17+600

18+220

0,62

18,22

Local

Estrada convencional

A Coruña

AC-526

Veigue (VG-1.3)-porto de Lorbé (zona de servizo portuaria)

Veigue (VG-1.3)-porto de Lorbé (zona de servizo portuaria)

0+000

1+200

1,20

1,20

Local

Estrada convencional

A Coruña

AC-563

Polígono industrial de Vilar do Colo (N-651)-Fonfría (AC-564)

Polígono industrial de Vilar do Colo (N-651)-Fonfría (AC-564)

0+000

4+080

4,08

4,08

Complementaria

Estrada convencional

A Coruña

CG-2.2

Lugo (A-6)-Monforte de Lemos (VG-2.1)

Lugo (A-6)-Enlace A Pobra de San Xiao (AG-22)

0+000

13+500

13,50

44,99

Estruturante

Vía para automóbiles

Lugo

AG-22

Lugo (A-6)-Sarria (CG-2.2)

Enlace A Pobra de San Xiao (CG-2.2)-Sarria (CG-2.2)

13+500

23+200

9,70

9,70

Estruturante

Autovía

Lugo

CG-2.2

Lugo (A-6)-Monforte de Lemos (VG-2.1)

Sarria (AG-22)-Monforte de Lemos (VG-2.1)

23+200

54+690

31,49

44,99

Estruturante

Vía para automóbiles

Lugo

LU-123

Mondoñedo-Mondoñedo (LU-160)

Mondoñedo-Mondoñedo (LU-160)

0+000

0+250

0,25

0,25

Local

Estrada convencional

Lugo

LU-546

Nadela (N-VI)-Monforte de Lemos (LU-664)

Nadela (N-VI)-Monforte de Lemos (LU-664)

0+000

55+560

55,56

55,56

Local

Estrada convencional

Lugo

LU-636

Sarria (LU-633)-Becerreá (N-VI)

Sarria (LU-633)-San Xulián da Veiga (LU-536)

0+830

4+230

3,40

30,64

Local

Estrada convencional

Lugo

LU-636

Sarria (LU-633)-Becerreá (N-VI)

San Xulián da Veiga (LU-536)-Becerreá (N-VI)

4+230

31+470

27,24

30,64

Complementaria

Estrada convencional

Lugo

LU-643

Bóveda (LU-652)-Laiosa (LU-644)

Bóveda (LU-652)-Laiosa (LU-644)

0+000

4+860

4,86

4,86

Local

Estrada convencional

Lugo

LU-653

Estación FF.CC. da Pobra do Brollón-Hospital do Incio (LU-642)

Estación FF.CC. da Pobra do Brollón-Hospital do Incio (LU-642)

0+000

18+590

18,59

18,59

Local

Estrada convencional

Lugo

OU-129

Alto de Covelo (OU-533)-A Veiga (Deputación)

Alto de Covelo (OU-533)-A Veiga (Deputación)

0+000

11+520

11,52

11,52

Local

Estrada convencional

Ourense

PO-300

O Mosteiro (Zacande)-Cambados (VG-4.3)

O Mosteiro (Zacande)-Variante de Ponte Arnelas

2+680

6+320

3,64

8,26

Local

Estrada convencional

Pontevedra

PO-300

O Mosteiro (Zacande)-Cambados (VG-4.3)

Variante de Ponte Arnelas-Cambados (VG-4.3)

7+100

11+720

4,62

8,26

Local

Estrada convencional

Pontevedra

PO-300a

Ponte Arnelas (PO-301)-Variante de Ponte Arnelas (PO-300)

Ponte Arnelas (PO-301)-Variante de Ponte Arnelas (PO-300)

6+790

7+100

0,31

0,31

Local

Estrada convencional

Pontevedra

PO-364

Portonovo (PO-308)-Portonovo (zona de servizo portuaria)

Portonovo (PO-308)-Portonovo (zona de servizo portuaria)

0+000

0+300

0,30

0,30

Local

Estrada convencional

Pontevedra

PO-403

Salvaterra de Miño-Ponteareas (N-120)

Salvaterra de Miño-Ponteareas (N-120)

0+000

11+260

11,26

11,26

Local

Estrada convencional

Pontevedra

PO-550

Cambados (VG-4.3)-A Lanzada (PO-308)

Cambados (VG-4.3)-Cambados (zona de servizo portuaria)

0+000

1+210

1,21

14,05

Local

Estrada convencional

Pontevedra

PO-550

Cambados (VG-4.3)-A Lanzada (PO-308)

Cambados (zona de servizo portuaria)-A Lanzada (PO-308)

1+660

14+500

12,84

14,05

Local

Estrada convencional

Pontevedra

AC-456

Polígono industrial do Tambre-Ponte Romaño (Deputación)

Polígono industrial do Tambre-Ponte Romaño (Deputación)

0+000

1+570

1,57

1,57

Complementaria

Estrada convencional

A Coruña