Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 68 Luns, 10 de abril de 2023 Páx. 22689

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 31 de marzo de 2023, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escala de veterinarios (subgrupo A1), convocado pola Resolución do 10 de decembro de 2020 (Diario Oficial de Galicia número 249, do 11 de decembro), pola que se fai pública a baremación definitiva da fase de concurso.

En sesión que tivo lugar o 31 de marzo de 2023, o tribunal nomeado pola Resolución do 30 de xullo de 2021 (DOG núm. 155, do 13 de agosto), modificada pola Resolución do 13 de setembro de 2021 (DOG núm. 180, do 17 de setembro), encargado de cualificar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escala de veterinarios (subgrupo A1),

ACORDOU:

Primeiro. Facer pública, como anexo a esta resolución, a baremación definitiva da fase de concurso, con indicación da puntuación obtida polas persoas aspirantes, de conformidade co disposto na base II.2 da convocatoria.

Segundo. De acordo co disposto na base III.13 da convocatoria, contra este acordo poderase interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da consellería competente en materia de función pública, nos termos previstos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2023

José Ángel Viñuela Rodríguez
Presidente do tribunal

ANEXO

Quenda de promoción interna:

NIF

Apelidos e nome

II.2.1.1 Antigüidade

II.2.1.2 Formación

II.2.1.3
Coñecemento de galego

II.2.1.4 Conciliación

Total

***4575**

Huides Penciu, Elena Liliana

30,00

6,00

3,00

0,00

39,00

Quenda de acceso libre:

NIF

Apelidos e nome

II.2.2.1

II.2.2.2

Experiencia

Formación

Total

***0367**

Agra Méndez, José Antonio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***7686**

Álvarez Carrasco, Rocío

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***1375**

Álvarez Feijoo, Antonio

6,20

0,00

6,20

0,00

6,20

***5539**

Álvarez Llana, Juan

16,00

0,00

16,00

1,31

17,31

***1205**

Alvite Muinelo, Rosa María

35,00

0,00

35,00

5,00

40,00

***2085**

Añón Rey, José Manuel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***0888**

Araujo Velasco, Martín José

1,80

0,00

1,80

0,00

1,80

***3564**

Areán Chacón, Nélida

8,60

0,00

8,60

0,60

9,20

***6159**

Arias Freixedo, Ofelia

4,80

0,00

4,80

0,20

5,00

***1840**

Baladrón Pazos, Margarita

0,60

0,00

0,60

0,00

0,60

***7263**

Baña Tomé, Javier

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***5741**

Basadre Pérez, Héctor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***7471**

Bascoy Lamelas, Catuxa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***3178**

Belda Lois, María del Pilar

27,00

0,00

27,00

1,89

28,89

***2729**

Berdasco González, María

3,00

0,00

3,00

1,20

4,20

***2663**

Blanco Para, Nuria

11,40

0,00

11,40

2,38

13,78

***4728**

Blanco Suárez, Josefa Leonor

14,40

0,00

14,40

0,00

14,40

***9299**

Boga Moscoso, María Ofelia

15,40

0,00

15,40

2,75

18,15

***1343**

Bouza Pita, Marta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***3368**

Bouzas Parada, Ana Belén

4,80

0,00

4,80

1,00

5,80

***1483**

Cajide Blanco, Alejo Iván

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***5409**

Calleja Marcos, David

32,00

0,00

32,00

0,86

32,86

***5887**

Calvo Dopico, Plácido

28,40

0,00

28,40

2,93

31,33

***8807**

Calvo Fernández, María Fernanda

35,00

0,00

35,00

5,00

40,00

***0425**

Campo Campo, Elvira

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***7377**

Carballo Llovo, Bárbara

20,80

0,00

20,80

2,25

23,05

***9311**

Carregal Fidalgo, José

19,00

0,00

19,00

0,00

19,00

***0544**

Carreira Castro, María Sol

2,40

0,00

2,40

1,50

3,90

***6932**

Castro Bande, Jorge

12,80

0,00

12,80

0,00

12,80

***6843**

Cerdeira Fernández, María Purificación

34,00

0,00

34,00

1,00

35,00

***6860**

Cid Cid, Lorena

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***7918**

Cid Paz, Ricardo

4,40

0,00

4,40

0,00

4,40

***8486**

Conde Rodríguez, Lara

0,60

0,16

0,76

0,00

0,76

***1610**

Corbal Castro, María del Carmen

4,00

0,00

4,00

0,60

4,60

***4803**

Corral Rodríguez, Rebeca

5,80

0,00

5,80

0,00

5,80

***1905**

Corujo Rodríguez, Xulio

35,00

0,00

35,00

1,66

36,66

***3946**

Corzón Leises, Alba

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***1718**

Crecente Paz, Belén

1,80

0,00

1,80

0,40

2,20

***8549**

Crende Freire, Uxía

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***3773**

Dacal Rivas, Vicente

19,60

0,00

19,60

5,00

24,60

***7498**

Dans Iglesias, Noelia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***9557**

Deaño Villamarín, Emilio

12,20

0,00

12,20

0,20

12,40

***1771**

Díaz Rodríguez, Ana María

27,00

0,00

27,00

1,63

28,63

***2313**

Díaz Sánchez, María del Pilar

35,00

0,00

35,00

1,09

36,09

***4274**

Doval Pociña, Yolanda

1,40

0,00

1,40

0,00

1,40

***6871**

Emparanza Barrenengoa, Andrea

9,00

0,00

9,00

1,80

10,80

***0740**

Espinosa Moreno, Ana

13,20

0,00

13,20

2,84

16,04

***4531**

Esteban Díaz, Daniela

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***5570**

Fentes Diéguez, Natalia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***2772**

Fernández Corras, María Esther

1,80

0,00

1,80

0,00

1,80

***7991**

Fernández Feijoo, Beatriz

20,40

0,00

20,40

2,93

23,33

***1489**

Fernández Lamelas, Mónica

9,00

0,00

9,00

0,00

9,00

***8421**

Fernández Llano, Marta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***4167**

Fernández Pérez, Blanca María

35,00

0,32

35,00

3,85

38,85

***5829**

Fernández Ramos, Carmen María

8,00

0,00

8,00

0,58

8,58

***2026**

Fernández Ruiz, María del Pilar

31,20

0,00

31,20

2,30

33,50

***3014**

Fernández Valdés, Javier

7,00

0,00

7,00

0,00

7,00

***6074**

Fieira Grela, Damiana

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***3856**

Flores Fernández, Alejandro

5,80

0,00

5,80

0,95

6,75

***3689**

Freire Fernández, Jorge

18,80

0,00

18,80

4,30

23,10

***8199**

Fuentes Nora, Antonio Fernando

4,40

0,00

4,40

0,00

4,40

***9753**

Gallego Rodríguez, María Alejandra

11,60

0,00

11,60

1,60

13,20

***0308**

García Estévez, Cristina

10,20

0,00

10,20

1,95

12,15

***6971**

García García, María Pilar

8,40

0,00

8,40

3,25

11,65

***8862**

García González, Miguel A.

25,60

0,00

25,60

5,00

30,60

***2165**

García Rodríguez, Celia

0,40

0,00

0,40

0,00

0,40

***9874**

García Luengo Pensado, José María

32,40

0,00

32,40

2,62

35,02

***3073**

Gómez Gómez, Verónica

35,00

0,00

35,00

5,00

40,00

***4085**

Gómez López, María

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***4759**

Gómez Saavedra, Yolanda

15,20

0,00

15,20

0,32

15,52

***5964**

González Alonso, Luz María

10,80

0,00

10,80

0,12

10,92

***0685**

González Carballo, José Manuel

35,00

0,00

35,00

5,00

40,00

***4025**

González Vázquez, Ana María

5,60

0,00

5,60

0,00

5,60

***2723**

Grandío Castiñeira, Luis

0,00

0,00

0,00

1,87

1,87

***3374**

Herbón Meilán, Diego

0,00

0,00

0,00

0,56

0,56

***1178**

Hermida Bouza, María José

13,60

0,00

13,60

2,32

15,92

***2703**

Hermida Feijoo, Lucía

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***7252**

Hermida Fungueiriño, Manuel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***1197**

Hermida González, Anai

26,00

0,00

26,00

2,20

28,20

***6884**

Iglesias Santiso, Verónica

0,40

0,00

0,40

0,00

0,40

***2794**

Jesús López, Mª Carmen de

22,60

0,00

22,60

3,52

26,12

***9599**

Jiménez Leo, Francisco Javier

35,00

0,00

35,00

3,97

38,97

***2667**

Jorge-Echeverry Díaz, Patricia Sabela

31,20

0,00

31,20

1,08

32,28

***6033**

Lage Fernández, María Elena

4,80

0,00

4,80

0,00

4,80

***4877**

Lanza López, María Elena

7,20

0,00

7,20

0,00

7,20

***8641**

Leal Caramazana, Darío Manuel

5,60

0,80

6,40

0,20

6,60

***7026**

Lema Muñiz, Laura

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***1373**

Limeres Olmos, María Eugenia

9,00

0,00

9,00

0,75

9,75

***2482**

López Bolaño, Pablo

0,20

0,00

0,20

0,20

0,40

***0476**

López Curros, Inés

7,60

0,00

7,60

0,00

7,60

***2852**

López Iglesias, Antonio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***0120**

López Junquera, María Pura

11,00

0,00

11,00

0,00

11,00

***6534**

López Lanchas, Pedro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***1581**

López López, Begoña

10,00

0,00

10,00

0,65

10,65

***4314**

López López, Lucía

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***8312**

López Sesto, María Isabel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***7249**

López Vázquez, Esther Nuria

13,00

0,48

13,48

3,40

16,88

***5840**

Lorenzo Ojea, José Antonio

32,80

0,00

32,80

3,75

36,55

***8430**

Macías Merayo, Aurora

14,00

0,00

14,00

0,66

14,66

***9414**

Martínez Ferreiro, Javier

28,80

0,00

28,80

1,30

30,10

***4076**

Martínez Rea, Noelia

4,00

0,00

4,00

0,00

4,00

***8325**

Martínez Souto, Ana Isabel

21,20

0,00

21,20

1,16

22,36

***1977**

Mejica Iglesias, Raquel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***3668**

Moldes Calvo, Caterina

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***0198**

Montes Campo, Carlos

14,40

0,00

14,40

1,84

16,24

***5459**

Morán Neira, Beatriz

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***9288**

Moreiras Reza, Aldara

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***2559**

Naval García, María José

33,00

0,32

33,32

4,11

37,43

***8463**

Noguerol Vázquez, Lucía

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***1949**

Otero Vizcaíno, María José

27,00

0,00

27,00

3,30

30,30

***4167**

Palacios Fernández, Patricia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***9053**

Parada Dejuane, Rut

7,80

0,00

7,80

1,80

9,60

***2736**

Paradela Doval, María Carmen

31,20

0,00

31,20

4,97

36,17

***3386**

Paraños Trigo, María

17,40

0,00

17,40

0,90

18,30

***2356**

Pardo Riaño, José Luis

25,40

0,00

25,40

4,79

30,19

***2112**

Pazo Oubiña, María Fernanda do

19,20

0,00

19,20

4,99

24,19

***0755**

Pazos Suárez, Manuel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***3834**

Pena Bravo, Pedro Antonio

22,80

0,00

22,80

3,30

26,10

***2236**

Pena Tosar, Noelya

23,00

0,96

23,96

0,00

23,96

***6596**

Pena Verdia, Sabela

0,20

0,00

0,20

0,00

0,20

***6176**

Pérez Domínguez, Carmen Teresa

27,00

0,56

27,56

0,42

27,98

***0296**

Pérez Estévez, Luis Alberto

35,00

0,00

35,00

2,59

37,59

***2870**

Pérez Ferrol, Manuel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***5812**

Pérez Macías, María del Mar

7,80

0,00

7,80

3,44

11,24

***4658**

Pérez Pérez, Julia

0,20

0,00

0,20

0,00

0,20

***5438**

Pérez Quintela, Vicente

1,40

0,00

1,40

0,00

1,40

***4963**

Pérez Rodríguez, Margarita Alejandra

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***7241**

Pérez Rodríguez, Óscar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***5965**

Pérez Vázquez, Jorge

5,40

0,00

5,40

0,00

5,40

***4934**

Pérez Vega, Manuel Herminio

35,00

0,00

35,00

4,22

39,22

***8538**

Pesqueira Fontán, María Natividad

16,00

0,00

16,00

2,00

18,00

***6140**

Pineda Mariño, Emilia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***3186**

Piñeiro Villares, José Daniel

35,00

0,00

35,00

5,00

40,00

***3809**

Portela Vázquez, Alberto Manuel

30,60

0,00

30,60

0,54

31,14

***1972**

Prieto Fernández, Eva

10,00

0,00

10,00

0,25

10,25

***1571**

Prieto Paredes, Cristina

4,80

0,00

4,80

0,60

5,40

***0599**

Prieto Rodríguez, Marta

35,00

0,00

35,00

2,70

37,70

***9646**

Quintáns Riveiro, María Loreto

31,00

0,00

31,00

1,36

32,36

***2272**

Rábade Ferreiro, Nerea

8,40

0,00

8,40

0,42

8,82

***6154**

Ramírez Garrido, Rosa María

35,00

0,00

35,00

5,00

40,00

***1593**

Ramón García, María José

0,40

0,00

0,40

0,00

0,40

***7201**

Real Sánchez, Federico

16,20

0,00

16,20

0,35

16,55

***0918**

Riera Burger, María Luisa

0,00

0,00

0,00

0,60

0,60

***1288**

Rodríguez Beceiro, María

8,80

0,00

8,80

1,72

10,52

***5244**

Rodríguez Bueno, Marcelino Manuel

35,00

0,00

35,00

5,00

40,00

***6275**

Rodríguez Otero, Juan

24,80

0,00

24,80

1,00

25,80

***7738**

Rodríguez Río, Ana Isabel

8,80

0,88

9,68

1,65

11,33

***6156**

Rodríguez Rodeiro, Celia María

9,20

0,64

9,84

2,81

12,65

***6816**

Rodríguez Rodríguez, Carmen

22,40

0,00

22,40

0,20

22,60

***2395**

Ruiz García, Juan José

35,00

0,00

35,00

5,00

40,00

***0556**

Saavedra Martínez, José Marcelino

2,60

0,00

2,60

0,00

2,60

***8961**

Sabariz García, Sonia

3,80

0,00

3,80

0,00

3,80

***8976**

Salve Bouzo, Antía

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***1796**

San Juan Febrero, Erika

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***9016**

Sánchez Graíño, Luis Carlos

11,00

0,00

11,00

0,00

11,00

***6649**

Seara Sierra, Ana Belén

1,20

0,00

1,20

0,00

1,20

***9828**

Serrano Sacristán, Jesús Manuel

16,20

0,00

16,20

1,75

17,95

***6066**

Suárez Méndez, Ángel

23,60

0,00

23,60

3,15

26,75

***9898**

Suárez Vázquez, Lorena Inés

8,20

0,00

8,20

0,25

8,45

***3124**

Touzón Lijo, Ignacio

7,00

0,00

7,00

0,85

7,85

***6511**

Trevín González, María Graciela

35,00

0,00

35,00

5,00

40,00

***2669**

Valiño Borrego, María Concepción

19,00

0,00

19,00

0,12

19,12

***5893**

Valledor Puente, Pablo

2,00

0,00

2,00

0,00

2,00

***5850**

Varela Señarís, José Antonio

35,00

0,00

35,00

2,62

37,62

***3038**

Vázquez Bellón, María José

32,60

0,00

32,60

2,27

34,87

***5935**

Vázquez Ocampo, Marta María

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***1919**

Vázquez Taboada, María Isabel

35,00

0,00

35,00

3,59

38,59

***0194**

Vidal Rodríguez, Marcos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***5337**

Vigara Robles, Alfonso José

35,00

0,00

35,00

1,93

36,93

***5313**

Vilas Rego, Berta

35,00

0,00

35,00

3,19

38,19

***8656**

Villa Fernández, Roberto

19,20

0,00

19,20

1,95

21,15

***5782**

Villanueva López, Jesús

35,00

0,00

35,00

3,29

38,29

***0528**

Viña Señarís, Carlos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00