Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 68 Luns, 10 de abril de 2023 Páx. 22687

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 31 de marzo de 2023, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 005 do grupo I, titulado/a superior veterinario, de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, convocado pola Resolución do 10 de decembro de 2020 (Diario Oficial de Galicia número 249, do 11 de decembro), pola que se fai pública a baremación definitiva da fase de concurso.

En sesión que tivo lugar o 31 de marzo de 2023, o tribunal nomeado pola Resolución do 13 de agosto de 2021 (DOG núm. 158, do 18 de agosto), modificada pola Resolución do 13 de setembro de 2021 (DOG núm. 180, do 17 de setembro), encargado de cualificar o proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 005 do grupo I, titulado/a superior veterinario, de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia,

ACORDOU:

Primeiro. Facer pública, como anexo a esta resolución, a baremación definitiva da fase de concurso, con indicación da puntuación obtida polas persoas aspirantes, de conformidade co disposto na base II.2 da convocatoria.

Segundo. De acordo co disposto na base III.13 da convocatoria, contra este acordo poderase interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da consellería competente en materia de función pública, nos termos previstos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2023

José Ángel Viñuela Rodríguez
Presidente do tribunal

ANEXO

NIF

Apelidos e nome

c

d

Experiencia

Cursos

Permanencia

Total

***0262**

Álvarez Boullosa, María Concepción

28,00

0,00

28,00

4,00

4,00

36,00

***3365**

Blanco Pérez, Aida Elisabet

28,00

0,00

28,00

1,05

0,00

29,05

***7303**

Bustelo Cabanas, Andrea

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***2774**

Díaz Pérez, Ana María

28,00

0,00

28,00

4,00

6,00

38,00

***9164**

Fernández Galdo, María Elena

28,00

0,00

28,00

4,00

6,00

38,00

***0913**

Fernández Iglesias, José Luis

28,00

0,00

28,00

4,00

4,00

36,00

***5000**

Fontela Rodríguez, Alberto

28,00

0,00

28,00

2,85

6,00

36,85

***8409**

González Iglesias, Francisco

28,00

0,00

28,00

3,62

4,00

35,62

***9161**

Hermida Román, María Cecilia

28,00

0,00

28,00

3,00

6,00

37,00

***6918**

López Fortúnez, Mario

28,00

0,00

28,00

4,00

4,00

36,00

***7488**

López Vázquez, Alberto

28,00

0,00

28,00

2,83

8,00

38,83

***2873**

Martínez Pérez, Emilio Manuel

28,00

0,00

28,00

1,70

4,00

33,70

***3392**

Merino Vallo, Marta María

28,00

0,00

28,00

4,00

4,00

36,00

**5038**

Milleiro Sánchez, María del Mar

28,00

0,00

28,00

4,00

4,00

36,00

***7178**

Ojea Rodríguez, Susana

28,00

0,00

28,00

3,81

6,00

37,81

***1262**

Ovies García, Francisco

28,00

0,00

28,00

4,00

4,00

36,00

***9795**

Pérez Cibeira, Mónica

28,00

0,00

28,00

3,50

4,00

35,50

***3904**

Rodríguez-Brufau Suárez, Rafael

28,00

0,00

28,00

4,00

6,00

38,00

***7785**

Seoane Moras, Lluis Miguel

28,00

0,00

28,00

3,90

6,00

37,90

***5319**

Suárez Vázquez, Nerea

3,40

0,00

3,40

0,00

0,00

3,40

***9504**

Vasconcellos Lis, Silvia

28,00

0,00

28,00

4,00

4,00

36,00

***3182**

Vázquez Pallas, María José

28,00

0,00

28,00

4,00

4,00

36,00