Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 71 Xoves, 13 de abril de 2023 Páx. 23227

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

RESOLUCIÓN do 31 de marzo de 2023, da Dirección Xeral de Cultura, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 2 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas a entidades locais de Galicia titulares de bibliotecas e/ou axencias de lectura públicas integradas na Rede de bibliotecas públicas de Galicia, con código de procedemento CT235A (Diario Oficial de Galicia número 8, do 12 de xaneiro).

O artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, establece a obrigatoriedade de publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputan, o beneficiario, a cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención. Así mesmo, segundo o artigo 16 da orde de convocatoria, esta resolución publicarase no Diario Oficial de Galicia e na páxina web (https://www.cultura.gal). Esta publicación substituirá a notificación persoal e producirá os mesmos efectos.

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas aos concellos que se relacionan nos anexos I e II ao abeiro da Orde do 2 de decembro de 2022, correspondentes ao programa A, subvencións para a dotación de novidades editoriais en galego en formato físico, por un importe total de 199.998,41 €, con cargo á partida orzamentaria 10.04.432A.760.2, e ao programa B, subvencións para a mellora das coleccións bibliográficas, por un importe total de 349.998,96 €, con cargo á partida orzamentaria 10.04.432A.760.1, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023, cos importes correspondentes a cada beneficiario.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, os interesados poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben impugnarse directamente a través do recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, que se contarán desde a mesma data, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. En todo caso, non se poderá interpor recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se produza o rexeitamento presunto do recurso de reposición.

Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2023

Anxo M. Lorenzo Suárez
Director xeral de Cultura

ANEXO I

Programa A. Subvencións para a dotación de
novidades editoriais en galego en formato físico

NIF

Concello

Importe concedido

P1500100A

Abegondo

1.188,11 €

P2700200E

Alfoz

396,03 €

P3200200H

Allariz

1.188,11 €

P1500200I

Ames

2.376,23 €

P2700300C

Antas de Ulla

396,03 €

P1500300G

Aranga

396,03 €

P1500500B

Arteixo

2.376,23 €

P3200500A

Avión

396,03 €

P3600300B

Baiona

1.584,15 €

P3200700G

Bande

396,03 €

P1500700H

Baña, A

792,07 €

P3200900C

Barbadás

1.584,15 €

P2700500H

Barreiros

792,07 €

P3600200D

Barro

792,07 €

P3201200G

Beariz

396,03 €

P1500800F

Bergondo

1.188,11 €

P1500900D

Betanzos

1.584,15 €

P1501100J

Boiro

1.584,15 €

P3201500J

Bola, A

396,03 €

P1501200H

Boqueixón

792,07 €

P2700800B

Bóveda

396,03 €

P1501300F

Brión

1.188,11 €

P3600400J

Bueu

1.584,15 €

P2706800F

Burela

1.188,11 €

P1501400D

Cabana de Bergantiños

792,07 €

P3600500G

Caldas de Reis

1.188,11 €

P1501600I

Camariñas

1.188,11 €

P3600600E

Cambados

1.584,15 €

P1501700G

Cambre

1.980,19 €

P3600800A

Cangas

1.980,19 €

P3600900I

Cañiza, A

1.188,11 €

P3201900B

Carballeda de Avia

396,03 €

P3202000J

Carballiño, O

1.584,15 €

P1501900C

Carballo

2.376,23 €

P1509500C

Cariño

792,07 €

P1502000A

Carnota

792,07 €

P1502100I

Carral

1.188,11 €

P2701000H

Castro de Rei

1.188,11 €

P3601000G

Catoira

792,07 €

P1502200G

Cedeira

1.188,11 €

P1502300E

Cee

1.188,11 €

P3202500I

Celanova

1.188,11 €

P3202600G

Cenlle

396,03 €

P3600048G

Cerdedo-Cotabade

1.188,11 €

P2701300B

Cervo

792,07 €

P2701600E

Chantada

1.188,11 €

P1502700F

Coirós

396,03 €

P1502800D

Corcubión

396,03 €

P1502900B

Coristanco

1.188,11 €

P3601300A

Covelo

792,07 €

P1503100H

Culleredo

2.376,23 €

P3601500F

Cuntis

792,07 €

P1503200F

Curtis

792,07 €

P1503300D

Dodro

792,07 €

P1503400B

Dumbría

792,07 €

P3203100G

Entrimo

396,03 €

P3203200E

Esgos

396,03 €

P3601700B

Estrada, A

1.980,19 €

P1503600G

Fene

1.584,15 €

P2701800A

Fonsagrada, A

792,07 €

P2701900I

Foz

1.584,15 €

P1503900A

Frades

792,07 €

P3602100D

Gondomar

1.584,15 €

P3602200B

Grove, O

1.584,15 €

P3602300J

Guarda, A

1.188,11 €

P2702200C

Guitiriz

1.188,11 €

P1504000I

Irixoa

396,03 €

P3602400H

Lalín

1.980,19 €

P2702600D

Láncara

792,07 €

P1504200E

Laracha, A

1.584,15 €

P1504100G

Laxe

792,07 €

P3204300B

Lobios

396,03 €

P2702700B

Lourenzá

792,07 €

P2702800J

Lugo

2.772,27 €

P3204400J

Maceda

792,07 €

P1504400A

Malpica de Bergantiños

1.188,11 €

P1504500H

Mañón

396,03 €

P3602600C

Marín

1.980,19 €

P3602700A

Meaño

1.188,11 €

P2702900H

Meira

396,03 €

P3602800I

Meis

792,07 €

P1504700D

Melide

1.188,11 €

P1504800B

Mesía

792,07 €

P3204900I

Mezquita, A

396,03 €

P1504900J

Miño

1.188,11 €

P3602900G

Moaña

1.584,15 €

P1505000H

Moeche

396,03 €

P3603000E

Mondariz

792,07 €

P2703100D

Monforte de Lemos

1.584,15 €

P2703200B

Monterroso

792,07 €

P3603200A

Moraña

792,07 €

P3603300I

Mos

1.584,15 €

P1505200D

Mugardos

1.188,11 €

P2703300J

Muras

396,03 €

P1505400J

Muros

1.188,11 €

P1505500G

Narón

2.376,23 €

P1505600E

Neda

1.188,11 €

P1505700C

Negreira

1.188,11 €

P3603400G

Neves, As

792,07 €

P3603500D

Nigrán

1.584,15 €

P1505800A

Noia

1.584,15 €

P1505900I

Oleiros

2.376,23 €

P1506000G

Ordes

1.584,15 €

P1506100E

Oroso

1.188,11 €

P1506200C

Ortigueira

1.188,11 €

P3205500F

Ourense

2.772,27 €

P2703800I

Ourol

396,03 €

P1506300A

Outes

1.188,11 €

P1506500F

Paderne

792,07 €

P1506600D

Padrón

1.188,11 €

P2704100C

Pantón

792,07 €

P2704300I

Páramo, O

396,03 €

P2704400G

Pastoriza, A

792,07 €

P3603700J

Pazos de Borbén

792,07 €

P3205900H

Pereiro de Aguiar, O

1.188,11 €

P1506700B

Pino, O

792,07 €

P2704700J

Pobra do Brollón, A

396,03 €

P1506800J

Pobra do Caramiñal, A

1.188,11 €

P3604100B

Poio

1.584,15 €

P3604200J

Ponteareas

1.980,19 €

P3604300H

Ponte Caldelas

1.188,11 €

P1506900H

Ponteceso

1.188,11 €

P3604400F

Pontecesures

792,07 €

P1507000F

Pontedeume

1.188,11 €

P1507100D

Pontes de García Rodríguez, As

1.584,15 €

P3603900F

Porriño, O

1.980,19 €

P3604000D

Portas

792,07 €

P1507200B

Porto do Son

1.188,11 €

P2705000D

Quiroga

792,07 €

P3604500C

Redondela

1.980,19 €

P1507300J

Rianxo

1.584,15 €

P3207000E

Ribadavia

1.188,11 €

P2705100B

Ribadeo

1.188,11 €

P3604600A

Ribadumia

1.188,11 €

P1507400H

Ribeira

1.980,19 €

P3604700I

Rodeiro

792,07 €

P3604800G

Rosal, O

1.188,11 €

P3207300I

Rúa, A

792,07 €

P1507600C

Sada

1.584,15 €

P3604900E

Salceda de Caselas

1.188,11 €

P3207600B

San Cibrao das Viñas

1.188,11 €

P1507700A

San Sadurniño

792,07 €

P1507800I

Santa Comba

1.188,11 €

P1507900G

Santiago de Compostela

2.772,27 €

P1508000E

Santiso

396,03 €

P3600021D

Sanxenxo

1.584,15 €

P2705700I

Sarria

1.584,15 €

P2705800G

Saviñao, O

792,07 €

P3605200I

Silleda

1.188,11 €

P2705900E

Sober

792,07 €

P1508100C

Sobrado

396,03 €

P3605300G

Soutomaior

1.188,11 €

P2706000C

Taboada

792,07 €

P3208000D

Taboadela

396,03 €

P1508300I

Teo

1.584,15 €

P1508500D

Tordoia

792,07 €

P1508600B

Touro

792,07 €

P1508700J

Trazo

792,07 €

P3605500B

Tui

1.584,15 €

P1508900F

Val do Dubra

792,07 €

P2706300G

Valadouro, O

396,03 €

P1508800H

Valdoviño

1.188,11 €

P3605600J

Valga

1.188,11 €

P1509000D

Vedra

1.188,11 €

P3605900D

Vila de Cruces

1.188,11 €

P3605800F

Vilaboa

1.188,11 €

P3606000B

Vilagarcía de Arousa

2.376,23 €

P2706500B

Vilalba

1.584,15 €

P3606100J

Vilanova de Arousa

1.584,15 €

P3209000C

Vilar de Barrio

396,03 €

P3209100A

Vilar de Santos

396,03 €

P1509100B

Vilasantar

396,03 €

P1509300H

Vimianzo

1.188,11 €

P2706700H

Viveiro

1.584,15 €

P2702100E

Xermade

396,03 €

P3203300C

Xinzo de Limia

1.188,11 €

P2702500F

Xove

792,07 €

P3203700D

Xunqueira de Ambía

396,03 €

P1509400F

Zas

792,07 €

ANEXO II

Programa B. Subvencións para a mellora das coleccións bibliográficas

NIF

Concello

Importe concedido

P1500100A

Abegondo

2.072,84 €

P2700200E

Alfoz

829,13 €

P3200200H

Allariz

2.072,84 €

P1500200I

Ames

4.145,69 €

P2700300C

Antas de Ulla

829,13 €

P1500300G

Aranga

829,13 €

P1500400E

Ares

2.072,84 €

P1500500B

Arteixo

4.145,69 €

P3200500A

Avión

829,13 €

P3600300B

Baiona

2.591,05 €

P3200700G

Bande

829,13 €

P1500700H

Baña, A

1.554,63 €

P3200900C

Barbadás

2.591,05 €

P3201000A

Barco de Valdeorras, O

2.591,05 €

P2700500H

Barreiros

1.554,63 €

P3600200D

Barro

1.554,63 €

P3201200G

Beariz

829,13 €

P1500800F

Bergondo

2.072,84 €

P1500900D

Betanzos

2.591,05 €

P1501100J

Boiro

2.591,05 €

P3201500J

Bola, A

829,13 €

P1501200H

Boqueixón

1.554,63 €

P2700800B

Bóveda

829,13 €

P1501300F

Brión

2.072,84 €

P3600400J

Bueu

2.591,05 €

P2706800F

Burela

2.072,84 €

P1501400D

Cabana de Bergantiños

1.554,63 €

P3600500G

Caldas de Reis

2.072,84 €

P1501600I

Camariñas

2.072,84 €

P3600600E

Cambados

2.591,05 €

P1501700G

Cambre

3.109,26 €

P3600800A

Cangas

3.109,26 €

P3600900I

Cañiza, A

2.072,84 €

P1501800E

Capela, A

829,13 €

P3201900B

Carballeda de Avia

829,13 €

P3202000J

Carballiño, O

2.591,05 €

P1501900C

Carballo

4.145,69 €

P1509500C

Cariño

1.554,63 €

P1502000A

Carnota

1.554,63 €

P1502100I

Carral

2.072,84 €

P2701000H

Castro de Rei

2.072,84 €

P3601000G

Catoira

1.554,63 €

P1502200G

Cedeira

2.072,84 €

P1502300E

Cee

2.072,84 €

P3202500I

Celanova

2.072,84 €

P3202600G

Cenlle

829,13 €

P3600048G

Cerdedo-Cotabade

2.072,84 €

P2701300B

Cervo

1.554,63 €

P2701600E

Chantada

2.072,84 €

P1502700F

Coirós

829,13 €

P1502800D

Corcubión

829,13 €

P3601300A

Covelo

1.554,63 €

P1503100H

Culleredo

4.145,69 €

P3601500F

Cuntis

1.554,63 €

P1503200F

Curtis

1.554,63 €

P1503300D

Dodro

1.554,63 €

P1503400B

Dumbría

1.554,63 €

P3601700B

Estrada, A

3.109,26 €

P1503600G

Fene

2.591,05 €

P2701800A

Fonsagrada, A

1.554,63 €

P2701900I

Foz

2.591,05 €

P1503900A

Frades

1.554,63 €

P3602100D

Gondomar

2.591,05 €

P3602200B

Grove, O

2.591,05 €

P3602300J

Guarda, A

2.072,84 €

P2702200C

Guitiriz

2.072,84 €

P1504000I

Irixoa

829,13 €

P3602400H

Lalín

3.109,26 €

P2702600D

Láncara

1.554,63 €

P1504200E

Laracha, A

2.591,05 €

P1504100G

Laxe

1.554,63 €

P3204100F

Leiro

829,13 €

P2702700B

Lourenzá

1.554,63 €

P2702800J

Lugo

5.182,11 €

P3204400J

Maceda

1.554,63 €

P1504400A

Malpica de Bergantiños

2.072,84 €

P1504500H

Mañón

829,13 €

P3602600C

Marín

3.109,26 €

P3602700A

Meaño

2.072,84 €

P2702900H

Meira

829,13 €

P3602800I

Meis

1.554,63 €

P1504700D

Melide

2.072,84 €

P1504800B

Mesía

1.554,63 €

P1504900J

Miño

2.072,84 €

P3602900G

Moaña

2.591,05 €

P1505000H

Moeche

829,13 €

P3603000E

Mondariz

1.554,63 €

P2703100D

Monforte de Lemos

2.591,05 €

P2703200B

Monterroso

1.554,63 €

P3603200A

Moraña

1.554,63 €

P3603300I

Mos

2.591,05 €

P1505200D

Mugardos

2.072,84 €

P2703300J

Muras

829,13 €

P1505400J

Muros

2.072,84 €

P1505500G

Narón

4.145,69 €

P1505600E

Neda

2.072,84 €

P1505700C

Negreira

2.072,84 €

P3603400G

Neves, As

1.554,63 €

P3603500D

Nigrán

2.591,05 €

P1505800A

Noia

2.591,05 €

P1505900I

Oleiros

4.145,69 €

P1506000G

Ordes

2.591,05 €

P1506100E

Oroso

2.072,84 €

P1506200C

Ortigueira

2.072,84 €

P3205500F

Ourense

5.182,11 €

P2703800I

Ourol

829,13 €

P1506300A

Outes

2.072,84 €

P1506600D

Padrón

2.072,84 €

P2704100C

Pantón

1.554,63 €

P2704300I

Páramo, O

829,13 €

P2704400G

Pastoriza, A

1.554,63 €

P3603700J

Pazos de Borbén

1.554,63 €

P3205900H

Pereiro de Aguiar, O

2.072,84 €

P1506700B

Pino, O

1.554,63 €

P2704700J

Pobra do Brollón, A

829,13 €

P1506800J

Pobra do Caramiñal, A

2.072,84 €

P3604100B

Poio

2.591,05 €

P3604200J

Ponteareas

3.109,26 €

P3604300H

Ponte Caldelas

2.072,84 €

P1506900H

Ponteceso

2.072,84 €

P3604400F

Pontecesures

1.554,63 €

P1507000F

Pontedeume

2.072,84 €

P1507100D

Pontes de García Rodríguez, As

2.591,05 €

P3603900F

Porriño, O

3.109,26 €

P3604000D

Portas

1.554,63 €

P1507200B

Porto do Son

2.072,84 €

P2705000D

Quiroga

1.554,63 €

P3604500C

Redondela

3.109,26 €

P1507300J

Rianxo

2.591,05 €

P3207000E

Ribadavia

2.072,84 €

P2705100B

Ribadeo

2.072,84 €

P3604600A

Ribadumia

2.072,84 €

P1507400H

Ribeira

3.109,26 €

P3604700I

Rodeiro

1.554,63 €

P3604800G

Rosal, O

2.072,84 €

P3207300I

Rúa, A

1.554,63 €

P1507600C

Sada

2.591,05 €

P3604900E

Salceda de Caselas

2.072,84 €

P3207600B

San Cibrao das Viñas

2.072,84 €

P1507700A

San Sadurniño

1.554,63 €

P1507800I

Santa Comba

2.072,84 €

P1507900G

Santiago de Compostela

5.182,11 €

P3600021D

Sanxenxo

2.591,05 €

P2705700I

Sarria

2.591,05 €

P2705800G

Saviñao, O

1.554,63 €

P3605200I

Silleda

2.072,84 €

P2705900E

Sober

1.554,63 €

P1508100C

Sobrado

829,13 €

P3605300G

Soutomaior

2.072,84 €

P2706000C

Taboada

1.554,63 €

P1508300I

Teo

2.591,05 €

P1508500D

Tordoia

1.554,63 €

P1508600B

Touro

1.554,63 €

P1508700J

Trazo

1.554,63 €

P3605500B

Tui

2.591,05 €

P1508900F

Val do Dubra

1.554,63 €

P1508800H

Valdoviño

2.072,84 €

P3605600J

Valga

2.072,84 €

P2706400E

Vicedo, O

829,13 €

P3605900D

Vila de Cruces

2.072,84 €

P3605800F

Vilaboa

2.072,84 €

P3606000B

Vilagarcía de Arousa

4.145,69 €

P2706500B

Vilalba

2.591,05 €

P3606100J

Vilanova de Arousa

2.591,05 €

P3209000C

Vilar de Barrio

829,13 €

P3209100A

Vilar de Santos

829,13 €

P1509100B

Vilasantar

829,13 €

P1509300H

Vimianzo

2.072,84 €

P2706700H

Viveiro

2.591,05 €

P2702100E

Xermade

829,13 €

P3203300C

Xinzo de Limia

2.072,84 €

P2702500F

Xove

1.554,63 €

P3203700D

Xunqueira de Ambía

829,13 €

P1509400F

Zas

1.554,63 €