Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 78 Luns, 24 de abril de 2023 Páx. 25287

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ACORDO do 5 de abril de 2023, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se dá publicidade ao comezo de dous expedientes de reintegro de axudas ao estudo.

De conformidade co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, procédese a dar publicidade á parte substantiva dos acordos da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades de Lugo.

Primeiro. Iniciar o procedemento de reintegro das bolsas concedidas identificadas no anexo da presente resolución.

Segundo. Poñer á disposición dos interesados os expedientes para que, conforme o previsto no artigo 82 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento común das administracións públicas (BOE do 2 de outubro), no prazo de 10 días, contados a partir do seguinte ao da publicación da presente resolución no Boletín Oficial del Estado (BOE), aleguen e presenten os documentos e xustificacións que consideren pertinentes ante a Sección de Bolsas da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, situada na rolda da Muralla, nº 70, 27071 Lugo (982 29 49 57/ 982 29 41 88/89).

Transcorrido este prazo, a Dirección Xeral de Formación e Orientación Universitaria do Ministerio de Educación e Formación Profesional, se é o caso, ditará a resolución que determine tanto a procedencia do reintegro como a liquidación dos xuros de demora correspondentes desde o momento do pagamento da bolsa.

Con todo, no caso de que o/a interesado/a estea conforme coa obrigación do reintegro, poderá facelo efectivo en calquera banco ou caixa de aforros, facendo uso dos documentos habilitados para o efecto, e darase así por concluído o expediente.

Lugo, 5 de abril de 2023

María José Gómez Rodríguez
Xefa territorial de Lugo

ANEXO

Convocatoria xeral para estudos posobligatorios

Interesado/a:

NIF: 34298908C.

Importe: 260,00 €.

Curso: 2019/20.

Causa: 1.1. Causar baixa no centro para o cal se lle concedeu a bolsa.

Convocatoria de axudas para alumnos
con necesidade específica de apoio educativo

Interesado/a:

NIF: 34299130N.

Importe: 1.826,00 €.

Curso: 2019/20.

Causa: 7.34. Non destinar a axuda concedida no citado curso académico á finalidade para a cal se lle concedeu ao non xustificar o aboamento dos servizos de reeducación pedagóxica e reeducación da linguaxe.