Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 83 Martes, 2 de maio de 2023 Páx. 27005

III. Outras disposicións

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

RESOLUCIÓN do 21 de abril de 2023 pola que se recoñecen as persoas deportistas de alto nivel, alto rendemento e rendemento deportivo de base de Galicia e diferentes colectivos deportivos, así como as solicitudes desestimadas e a causa.

O artigo 27 do Estatuto de autonomía de Galicia recolle, no seu punto 22, a competencia exclusiva da Comunidade Autónoma galega na promoción do deporte e a adecuada utilización do lecer. Recollendo esta asunción de competencia exclusiva, aprobouse a Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, pola que se pretende a plena efectividade do feito e dereito deportivo na nosa comunidade autónoma.

No ámbito do deporte de alto nivel, o artigo 34 da lei establece que, independentemente da clasificación xeral de deportistas de alto nivel e das medidas que se establecen na lexislación do Estado, a Comunidade Autónoma de Galicia poderá realizar unha clasificación propia de deportistas galegos de alto nivel, de acordo coas federacións deportivas galegas, para os efectos do ámbito galego, que será publicada no Diario Oficial de Galicia, aos cales lles serán de aplicación os beneficios que se establecerán regulamentariamente.

En desenvolvemento da citada Lei do deporte, ditáronse o Decreto 165/2020, do 17 de setembro, polo que se regula o deporte de alto nivel, de alto rendemento e de rendemento deportivo de base de Galicia, e a Orde do 23 de xuño de 2021 pola que se establecen os criterios técnico-deportivos para a obtención das condicións de persoa deportista de alto nivel, alto rendemento deportivo e rendemento deportivo de base, e os criterios deportivos para o recoñecemento dos núcleos de adestramento deportivo especializado; así mesmo, atribúeselle á Comisión galega de avaliación do alto nivel deportivo, do alto rendemento deportivo de base elevar a proposta de resolución á persoa titular do órgano competente en materia de deporte coa relación de deportistas galegos de alto nivel.

En consecuencia, atendendo á proposta enviada, con data do 14 de abril de 2023, pola Secretaría Xeral para o Deporte, con base no informe da Comisión galega de avaliación do alto nivel deportivo, a Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes,

RESOLVE:

Primeiro. Aprobar a relación de persoas deportistas recoñecidas de alto nivel, alto rendemento, rendemento deportivo de base de Galicia, árbitros, técnicos e deportistas recoñecidos vitalicios que se relacionan no anexo I desta resolución e que, en consecuencia, gozan dos beneficios que para tal consideración selles atribúan.

Segundo. Publicar a relación das solicitudes desestimadas e a causa, que se relacionan no anexo II desta resolución.

Terceiro. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela pode interpoñerse un recurso potestativo de reposición perante a persoa titular da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 125 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben un recurso contencioso-administrativo perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, segundo dispoñen os artigos 10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 21 de abril de 2023

Diego Calvo Pouso
Vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes

ANEXO I

Persoas deportistas recoñecidas de alto nivel, alto rendemento e rendemento deportivo de base, técnicos, árbitros, xuíces e vitalicios

Apelidos

Nome

NIF

Modalidade

Recoñecemento

Vixencia

1

Acuña Pousada

Eloy

***6145**

Atletismo

Deportista rendemento deportivo de base

23.7.2023

2

Álvarez Suárez

Laura

***6371**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

8.6.2027

3

Andrade Sánchez

Christian

***4244**

Caza

Deportista de alto nivel

1.11.2027

4

Aranda Olalla

José Antonio

***5646**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

21.4.2028

5

Armada Santos

Vega

***0100**

Esgrima

Deportista de alto nivel

15.3.2027

6

Balboa Fernández

Aldara

***9612**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

8.7.2027

7

Barcala Muñiz

Vanessa

***9793**

Remo

Deportista de alto nivel

7.8.2027

8

Bermúdez Barros

Carlos

***1434**

Pesca e casting

Deportista de alto nivel

21.4.2028

9

Bolaño García

Jesús Francisco

***2272**

Pesca e casting

Deportista de alto nivel

23.3.2027

10

Bouzas Pedreira

Alicia

***7256**

Natación

Deportista de alto nivel

21.7.2027

11

Braña Rial

Nicolás

***7858**

Piragüismo

Deportista rendemento deportivo de base

30.7.2023

12

Cabaleiro Ferná ndez

Marta

***7435**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

8.7.2027

13

Cámera Martínez

Pablo Raúl

***0579**

Pesca e casting

Deportista de alto nivel

21.4.2028

14

Cao Herva

Antón

***2900**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

15.7.2026

15

Carballo Varela

Xavier

***5047**

Montañismo

Deportista de alto nivel

21.4.2028

16

Carlés Fontán

Marta

***4657**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

16.7.2027

17

Costa Fernández

Héctor

***8115**

Actividades subacuáticas

Deportista de alto nivel

23.9.2027

18

Díaz Quintián

Noa

***7656**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

28.8.2027

19

Díaz Toba

Serena

***4151**

Baile deportivo

Deportista rendemento deportivo de base

21.4.2024

20

Domínguez Asensio

Nuria Kodid

***5309**

Remo

Deportista de alto rendemento

26.6.2027

21

Dorado Zas

Antón

***3166**

Piragüismo

Deportista rendemento deportivo de base

29.7.2023

22

Fernández Fraga

Alicia

***1806**

Balonmán

Deportista de alto nivel

28.12.2023

23

Gayoso Vázquez

Miguel

***4408**

Automobilismo

Deportista de alto nivel

21.4.2028

24

Golpe Mondragón

David

***0635**

Pesca e casting

Deportista de alto nivel

10.4.2027

25

Gómez Lorenzo

Xabi

***6325**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

8.7.2027

26

González Álvarez

Jesús

***6748**

Remo

Deportista de alto nivel

26.6.2027

27

González Baña

Ainhoa

***9117**

Baile deportivo

Deportista de alto rendemento

29.10.2027

28

González Borges

David

***7343**

Tríatlon e Péntatlon moderno

Deportista de alto nivel

21.4.2028

29

González Esteban

Paloma

***7229**

Vela

Deportista de alto nivel

28.12.2023

30

González Fraguela

Iván

***4692**

Remo

Deportista de alto nivel

26.6.2027

31

Guerrero Campo

Santiago

***7341**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

17.12.2027

32

Hernández Souto

Javier

***0251**

Salvamento e socorrismo

Deportista rendemento deportivo de base

26.7.2023

33

Iglesias Forneiro

Adiaratou

***2120**

Atletismo

Vitalicia

34

Jiménez Fernández

Andrés

***1859**

Vela

Deportista de alto nivel

19.12.2027

35

Landeira Noya

Antía

***5533**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

3.6.2027

36

Lemos Fernández

Iria Guadalupe

***8843**

Natación

Deportista de alto nivel

23.7.2027

37

Liaño Carvalho

André

***4081**

Baile deportivo

Deportista rendemento deportivo de base

21.4.2024

38

Liaño Carvalho

Inés

***4081**

Baile deportivo

Deportista rendemento deportivo de base

21.4.2024

39

Lois Barcia

Melani

***5790**

Baile deportivo

Deportista de alto nivel

21.4.2028

40

López González

Javier

***8906**

Pesca e casting

Deportista de alto nivel

23.3.2027

41

López González

Martín

***2276**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

31.8.2027

42

López González

Borja

***2453**

Piragüismo

Deportista rendemento deportivo de base

15.5.2023

43

López Iglesias

Antón

***1603**

Patinaxe

Deportista rendemento deportivo de base

15.5.2023

44

Marcote Domínguez

Laura

***1016**

Baile deportivo

Deportista de alto rendemento

29.10.2027

45

Martínez Negreira

Agustín

***9546**

Pesca e casting

Deportista de alto nivel

21.4.2028

46

Martínez Pose

Alberto

***7697**

Baile deportivo

Deportista de alto nivel

21.4.2028

47

Martínez Roque

Roi

***0836**

Atletismo

Deportista de alto nivel

17.7.2027

48

Miramontes Tornero

Andrea

***5512**

Esgrima

Deportista de alto nivel

12.3.2026

49

Mourelle Costa

Alba María

***1565**

Baile deportivo

Deportista rendemento deportivo de base

21.4.2024

50

Navaza Eiras

Ismael

***0324**

Ximnasia

Deportista de alto nivel

18.3.2026

51

Naveira Martínez

José Antonio

***1606**

Pesca e casting

Deportista de alto nivel

21.4.2028

52

Naveiro Parada

Elena del Mar

***6160**

Piragüismo, persoa con discapacidade

Deportista de alto nivel

17.12.2023

53

Orjales Vidal

Adrián

***2546**

Tiro con arco adaptado

Deportista de alto nivel

19.12.2027

54

Otero Refigio

Silvia

***7111**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

28.5.2027

55

Pardo Vila

Óscar

***1984**

Pesca e casting

Deportista de alto nivel

21.4.2028

56

Pasabant Quintián

Mikel

***4667**

Vela

Deportista de alto nivel

9.6.2027

57

Peláez López

Xián

***4597**

Montañismo

Deportista de alto rendemento

21.4.2028

58

Pena Vicente

Elsa

***8405**

Tríatlon e Péntatlon moderno

Deportista de alto nivel

1.10.2027

59

Pérez Trebolle

Alejandro

***8114**

Pesca e casting

Deportista de alto nivel

23.3.2027

60

Piñeiro Varela

María

***1092**

Orientación

Deportista de alto rendemento

25.9.2026

61

Puentes Barcia

Iván

***1462**

Tríatlon e Péntatlon moderno

Deportista de alto nivel

24.4.2027

62

Reverendo López

Santiago

***4549**

Hípica

Deportista rendemento deportivo de base

26.6.2023

63

Rodríguez León

Jesús

***2823**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

14.5.2027

64

Rodríguez Requejo

Alba María

***4619**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

26.6.2027

65

Rodríguez Tábara

Ana

***7645**

Vela

Deportista de alto nivel

18.6.2027

66

Saavedra Rodríguez

Bruno

***9116**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

21.4.2028

67

Salvador García

Jorge

***3469**

Remo

Deportista de alto rendemento

17.6.2025

68

Sánchez Santamaría

Ashley

***5838**

Baile deportivo

Deportista rendemento deportivo de base

21.4.2024

69

Sesar Vila

Carla

***5669**

Taekwondo

Deportista rendemento deportivo de base

21.4.2024

70

Soto Groba

Lucía

***8828**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

20.5.2027

71

Taboada Prieto

Sara

***0569**

Baile deportivo

Deportista rendemento deportivo de base

21.4.2024

72

Tenreiro Cortegoso

Joaquín

***3957**

Piragüismo

Deportista rendemento deportivo de base

31.7.2023

73

Tenreiro Suárez

Lucía

***2710**

Piragüismo

Deportista rendemento deportivo de base

29.7.2023

74

Vázquez Bouza

Daniel

***0471**

Pesca e casting

Deportista de alto nivel

23.7.2027

75

Veiga Caramés

Antía

***9388**

Fútbol

Deportista rendemento deportivo de base

3.6.2023

76

Veiga Pérez

Iker

***4111**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

16.7.2027

77

Vosberg Castro

Lisa

***1892**

Atletismo

Deportista de alto rendemento

18.6.2027

78

Yáñez Pérez

Lucas

***0000**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

21.4.2028

ANEXO II

Solicitudes desestimadas e a causa

Apelidos

Nome

NIF

Causa

1

Ducet Teixeira

Eva

***6169**

Non recoñecido por acadar mérito deportivo

2

Negreira López

Diego

***4540**

Non recoñecido por acadar mérito deportivo, en categoría máster

3

Alonso González

Eduardo

***3528**

Non recoñecido por non acadar mérito deportivo

4

Varela Vieites

Gonzalo

***5231**

Non recoñecido por non acadar mérito deportivo, 2ª división

5

Martínez Martínez

Eusebio

***2648**

Non recoñecido por non acadar mérito deportivo, categoría máster

6

Mondelo Baltar

Yago

***9860**

Non recoñecido por non acadar mérito deportivo, é proba por clubs

7

Beceiro Sedes

José Óscar

***5460**

Non recoñecido por non acadar mérito deportivo, participantes na proba

8

Castiñeiras Martínez

Francisco

***8195**

Non recoñecido por non acadar mérito deportivo, participantes na proba

9

Granda Bret

José Ignacio

***5069**

Non recoñecido por non acadar mérito deportivo, participantes na proba

10

Pires Baptista

Augusto

***2414**

Non recoñecido por non acadar mérito deportivo, participantes na proba

11

Miguens Otero

María Elena

***9342**

Non achega méritos nas categorías valorables

12

Fernández Bouza

Celia

***8889**

Por non acadar mérito deportivo, participantes nas probas

13

Sendón Caamaño

Ana Belén

***1593**

Por non acadar mérito deportivo, participantes nas probas

14

Gándara Carnero

Beatriz

***2009**

Por non acadar mérito deportivo, participantes nas probas

15

Santiago Pérez

José Manuel

***9140**

Por non acreditar mérito deportivo nin requisito.

16

Lorenzo Díaz

Manuel Enrique

***2710**

Por non ter licenza expedida pola Federación Galega