Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 92 Luns, 15 de maio de 2023 Páx. 30130

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Vigo

ANUNCIO de nomeamento de persoal funcionario para ocupar once prazas de oficial da policía local.

A Xunta de Goberno local, na súa sesión do 5 de maio de 2023, acordou o nomeamento como persoal funcionario de carreira para ocupar once prazas de oficial da policía local (grupo C; subgrupo C1; escala: Administración especial; subescala: servizos especiais; clase: policía local; categoría: oficial), incluídas na oferta de emprego público dos anos 2020-2021, pola quenda de promoción interna, das seguintes persoas:

• M. Álvarez Pena, con DNI ***7224**.

• S. Pereira Castro, con DNI ***7748**.

• D. Conde Castro, con DNI ***5487**.

• A. Sellán González, con DNI ***7350**.

• I. Otero González, con DNI ***0027**.

• J. Rodríguez Sánchez, con DNI ***6569**.

• U. Iglesias Rodríguez, con DNI ***9078**.

• R. González dos Santos, con DNI ***8499**.

• J. Acevedo Posse, con DNI ***7655**.

• J. M. Tella Doval, con DNI ***5008**.

• J.E. Comesaña Rosende, con DNI **1627**.

As persoas interesadas deberán tomar posesión no prazo dun mes a partir da publicación do nomeamento no DOG. No caso de non facelo, serán declaradas en situación cesante e, consecuentemente, decaídas no seu dereito.

Aos ditos nomeamentos dáselles publicidade consonte o establecido nas bases do proceso selectivo e na lexislación da función pública vixente.

Vigo, 8 de maio de 2023

O alcalde
P.D. (Decreto da Alcaldía do 16.4.2021; acordos da Xunta de Goberno local do 22.4.2021 e 8.9.2022; Resolución da Alcaldía do 6.9.2022)
Patricia Rodríguez Calviño
Concelleira delegada da Área de Seguridade, Contratación e Xestión Municipal