Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 98 Xoves, 25 de maio de 2023 Páx. 31681

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación

ACORDO do 28 de abril de 2023, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se somete a información pública a autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción e a declaración de utilidade pública, en concreto, coa necesidade de urxente ocupación, dunha instalación eléctrica no concello de Baños de Molgas (expediente IN407A 2023/077-3).

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, e na Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, sométese a información pública a solicitude relacionada coas instalacións que se describen a seguir:

Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.

Domicilio social: avenida San Luis, 77, 28033 Madrid.

Denominación: LMTA, CTI e RBT Xocín.

Situación: lugar de Xocín, concello de Baños de Molgas.

Características principais recollidas no proxecto:

– LMT aérea, a 20 kV, de 606 m de lonxitude, en condutor LA-56, con orixe no apoio proxectado número 82-11 da LMT SRS805, de celosía metálica, do tipo C-16/3000 e remate no CT Intemperie proxectado.

– CT intemperie proxectado, para situar no apoio proxectado número 6, de celosía metálica, do tipo C-14/3000, con transformador de 50 kVA de potencia aparente e RT 20.000/400 V.

O obxecto da información pública será a autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción e a declaración de utilidade pública, en concreto, da citada instalación eléctrica. A declaración de utilidade pública levará implícita, de acordo co artigo 56 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, a necesidade da urxente ocupación para os efectos da expropiación forzosa dos bens e dereitos afectados necesarios para o establecemento destas instalacións.

Documentación que se expón:

1. O proxecto de execución, asinado polo enxeñeiro técnico industrial Antonio Javier Sabín Vázquez, colexiado número 2.233 do Coeticor, o 27 de outubro de 2022.

2. A relación concreta e individualizada dos propietarios de bens e de dereitos afectados, que figura no anexo a este acordo.

3. Os planos parcelarios do proxecto.

O anterior faise público para o coñecemento xeral, así como, en particular, dos propietarios dos predios que figuran na relación anexa a este acordo e das persoas que, sendo titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados, fosen omitidas, para que poidan examinar a documentación técnica anteriormente relacionada e, se for o caso, presentar as alegacións ou observacións que coiden oportunas dentro do prazo de trinta (30) días, que se contará a partir do día seguinte ao da publicación deste acordo no Diario Oficial de Galicia.

Toda a documentación se poderá examinar nesta Xefatura Territorial da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación de Ourense, rúa Curros Enríquez, número 1, 32003 Ourense, e na seguinte ligazón web da Consellería:

http://ceei.xunta.gal/transparencia/documentos-sometidos-a-informacion-publica

Ourense, 28 de abril de 2023

Alicia María López Míguez
Xefa territorial de Ourense

ANEXO

Relación de bens e dereitos afectados

Núm. de expediente: IN407A 2023/077-3.

Concello: Baños de Molgas.

Denominación da instalación: LMTA, CTI e RBT Xocín.

Núm. de afección

Ref. catastral

Titular/es

Afección

Tipo de terreo

Lugar

Apoios

Voo

Núm.

Cant.

Sup. (m2)

Lonx.

Sup. (m2)

1

32008A066009990000EQ

Descoñecido/a

82-11

1

2

4,00

63,00

Prado

Chaira

2

32008A066009980000EG

José Cid

12,00

195,00

Prado

Chaira

3

32008A066009730000ET

Rosa Lozano

24,00

385,00

Prado

Chaira

4

32008A066009720000EL

Ángel Iglesias

4,00

65,00

Prado

Chaira

5

32008A066009710000EP

Constantino Gil

5,00

78,00

Prado

Chaira

6

32008A066009700000EQ

Descoñecido/a

11,00

176,00

Prado

Chaira

7

32008A066009680000EP

Descoñecido/a

7,00

117,00

Prado

Chaira

8

32008A066009990000EQ

Descoñecido/a

5,00

74,00

Prado

Chaira

9

32008A066009640000EB

Descoñecido/a

1

1/2

1

12,00

189,00

Prado

Chaira

10

32008A066009570000EU

Descoñecido/a

1

1/2

1

47,00

746,00

Prado

A de Maio

11

32008A066009560000EZ

Descoñecido/a

21,00

328,00

Prado

A de Maio

12

32008A066009550000ES

Descoñecido/a

16,00

261,00

Prado

A de Maio

13

32008A066009540000EE

Descoñecido/a

5,00

84,00

Prado

A de Maio

14

32008A066011560000EJ

Descoñecido/a

5,00

79,00

Prado

A de Maio

15

32008A066009530000EJ

Descoñecido/a

6,00

93,00

Prado

A de Maio

16

32008A066008910000EJ

Descoñecido/a

10,00

161,00

Prado

Chaira

18

32008A066008890000EE

Descoñecido/a

15,00

242,00

Prado

Chaira

19

32008A066008880000EJ

Descoñecido/a

15,00

233,00

Prado

Chaira

20

32008A066008740000EP

Descoñecido/a

7,00

106,00

Prado

Fonte da Chaira

21

32008A066008730000EQ

Descoñecido/a

9,00

143,00

Prado

Fonte da Chaira

22

32008A066008760000ET

Descoñecido/a

19,00

304,00

Prado

Fonte da Chaira

23

32008A066008770000EF

Descoñecido/a

7,00

110,00

Prado

Fonte da Chaira

24

32008A066008790000EO

Descoñecido/a

19,00

178,00

Prado

Chaira

25

32008A066008810000EM

Descoñecido/a

3

1/2

1

11,00

111,00

Prado

Chaira

26

32008A066008820000EO

Descoñecido/a

3

1/2

1

11,00

122,00

Prado

Chaira

27

32008A066008780000EM

Descoñecido/a

119,00

Prado

Fonte da Chaira

28

32008A066008800000EF

Descoñecido/a

111,00

Prado

Chaira

29

32008A066008830000EK

Descoñecido/a

79,00

Prado

Chaira

30

32008A066008600000EE

Descoñecido/a

36,00

507,00

Prado

Fonte da Chaira

31

32008A066008870000EI

Descoñecido/a

6,00

98,00

Prado

Chaira

32

32008A066008860000EX

Descoñecido/a

6,00

101,00

Prado

Chaira

33

32008A066008840000ER

Descoñecido/a

7,00

106,00

Prado

Chaira

34

32008A066008470000EO

Descoñecido/a

6,00

95,00

Prado

Pumariño

35

32008A066008460000EM

Descoñecido/a

9,00

149,00

Prado

Pumariño

36

32008A066008450000EF

Clementina Taboada Casado

7,00

108,00

Prado

Pumariño

37

32008A066008440000ET

Descoñecido/a

7,00

107,00

Prado

Pumariño

38

32008A066008430000EL

Descoñecido/a

6,00

103,00

Prado

Pumariño

39

32008A066008410000EQ

Descoñecido/a

4

1/2

1

11,00

178,00

Prado

Pumariño

40

32008A066008400000EG

Descoñecido/a

4

1/2

1

9,00

152,00

Prado

Pumariño

41

32008A066008390000EP

Descoñecido/a

7,00

104,00

Prado

Pumariño

42

32008A066008360000EY

Descoñecido/a

8,00

132,00

Prado

Pumariño

43

32008A066008350000EB

Descoñecido/a

6,00

97,00

Prado

Pumariño

44

32008A066008340000EA

Descoñecido/a

6,00

91,00

Prado

Castiñeiro

45

32008A066008320000EH

Descoñecido/a

5

1

2

60,00

681,00

Prado

Terreo

46

32008A066008300000EZ

Descoñecido/a

59,00

Prado

Terreo

48

32008A066008280000EU

Descoñecido/a

39,00

Prado

Terreo

56

32008A068004590000ES

Hros. de Sinda Cid González

6-CT

1

8

9,00

163,00

Prado

Touza