Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 101 Martes, 30 de maio de 2023 Páx. 32524

III. Outras disposicións

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

RESOLUCIÓN do 19 de maio de 2023, da Subdirección Xeral de Xestión Deportiva da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes de solicitudes suxeitas a emenda, as solicitudes inadmitidas e as solicitudes admitidas, presentadas ao abeiro da Orde do 21 de marzo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras, de carácter plurianual e en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas a concellos para a construción, reforma, reparación, adecuación ou mellora de instalacións deportivas de titularidade municipal e para a adquisición de material deportivo inventariable, e se convoca para os anos 2023 e 2024 (código de procedemento DE401C).

De conformidade co disposto no artigo 7 das bases recollidas na Orde do 21 de marzo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras, de carácter plurianual e en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas a concellos para a construción, reforma, reparación, adecuación ou mellora de instalacións deportivas de titularidade municipal e para a adquisición de material deportivo inventariable, e se convocan para os anos 2023 e 2024 (DOG núm. 60, do 27 de marzo), tras seren recibidas as solicitudes e, rematada a fase de revisión da documentación achegada e de comprobación do grao de cumprimento dos requisitos establecidos na dita orde, esta Subdirección Xeral de Xestión Deportiva

RESOLVE:

Primeiro. Publicar a listaxe de solicitudes das liñas de actuación I e II provisionalmente inadmitidas, e o motivo, no anexo I desta resolución.

Segundo. Publicar a listaxe de solicitudes das liñas de actuación I e II, que se deberán emendar por presentar a documentación incompleta ou con erros. Tal relación vén recollida no anexo II desta resolución, ordenada alfabeticamente.

Terceiro. Publicar a listaxe de solicitudes das liñas de actuación I e II admitidas para baremar. Tal relación vén recollida no anexo III desta resolución, ordenada alfabeticamente.

Cuarto. Publicar a listaxe de concellos solicitantes destas subvencións que na data desta resolución, aínda non procederon á inscrición das súas instalacións deportivas no Rexistro de Instalacións Deportivas de Galicia, consonte o establecido no Decreto 52/2022, do 28 de abril, polo que se crea e regula o Rexistro de Instalacións Deportivas de Galicia, polo que a súa solicitude de subvencións sería inadmitida no caso de que finalmente non procedesen á dita inscrición con carácter previo á resolución de concesión da axuda. Tal relación vén recollida no anexo IV desta resolución.

Quinto. Estas listaxes tamén serán publicadas na páxina web da Secretaría Xeral para o Deporte http://deporte.xunta.gal/

Sexto. Os interesados poderán formular reclamacións, emendar erros e a falta de documentación no prazo de dez (10) días hábiles, contados desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Transcorrido este prazo sen que se emenden as deficiencias, considerarase que o interesado desiste da súa petición, de conformidade co establecido no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e logo da correspondente resolución, nos termos previstos no artigo 21 da dita lei.

Santiago de Compostela, 19 de maio de 2023

María Peleteiro Estévez
Subdirectora Xeral de Xestión Deportiva da Secretaría Xeral para o Deporte

ANEXO I

Solicitudes das liñas de actuación I e II inadmitidas e o motivo

Concello

NIF

Liña I

Motivo inadmisión

Concello de Verín (*)

P3208600A

I.2 Adecuación do céspede A Granxa

Non ter remitido a conta xeral do concello correspondente ao exercicio orzamentario de 2021 ao Consello de Contas antes do remate do prazo de presentación de solicitudes

(*) Nalgúns casos presenta tamén algún motivo de emenda ou documentación pendente

ANEXO II

Solicitudes da liña de actuación I e II con documentación pendente
ou para emendar

Concello

NIF

Liña I

Liña II

Anexo I

Anexo II

Memoria explicativa

Liña I

Liña II

Concello da Baña

P1500700H

I.1 Mellora do campo de fútbol municipal

b)

a)

d) **

Concello da Cañiza

P3600900I

I.2 Construción de nova pista de pádel

b)

**

Concello da Estrada

P3601700B

I.3 Melloras no pavillón multiúsos e Coto Ferreiro

b)

b) **

Concello da Estrada

P3601700B

II.3 Adquisición de portarías de fútbol 8 e redes de campo fútbol novo municipal

b)

Concello da Guarda

P3602300J

I.2 Reforma das pistas deportivas no CEIP da Sangriña

d) **

Concello da Gudiña

P3203500H

I.1 Instalación da cuberta da pista de pádel

b)

c) **

Concello da Laracha

P1504200E

I.2 Reparación de varios elementos da piscina

b) **

Concello da Laracha

P1504200E

II.2 Equipamento de material para ximnasio

j)

Concello da Merca

P3204800A

I.1 Reparación de mantemento de pavillón municipal

b)

**

Concello da Mezquita

P3204900I

I.1 Melloras no interior do pavillón municipal

b)

**

Concello da Mezquita

P3204900I

II.1 Equipamento do pavillón municipal

b)

Concello da Peroxa

P3206000F

I.1 Mellora polideportivo dos Peares

e)

Concello da Peroxa

P3206000F

II.1 Adquisición de equipamento deportivo para o ximnasio polideportivo Anxo Munín

e)

Concello da Pontenova

P2704800H

I.1 Mellora das instalacións do recinto das piscinas municipais

c)

a) **

Concello da Pontenova

P2704800H

II.1 Adquisición de equipamento deportivo para a promoción do deporte

c)

Concello da Rúa

P3207300I

I.1 Melloras instalacións deportivas na Rúa

h)

Concello da Veiga

P3208400F

I.1 mellora do PR-G211 e BTT senda verde

b)

a)

a) **

Concello da Veiga

P3208400F

II.1 Equipamento pavillón polideportivo Terras de Trevinca

b)

a)

p)

Concello de Ames

P1500200I

I.3 Pintado de fachadas pavillón do Milladoiro

c)

**

Concello de Amoeiro

P3200300F

II.1 Material deportivo

b)

b)

Concello de Antas Ulla

P2700300C

I.1 Reparación e adecuación de vestiarios e outras do pavillón municipal

b)

**

Concello de Antas Ulla

P2700300C

II.1 Adquisición material deportivo inventariable

b)

Concello de Aranga

P1500300G

I.1 Reforma dos vestiarios no pavillón deportivo

c)

**

Concello de Arbo

P3600100F

I.1 Reforma de vestiarios de campo de fútbol

a) **

Concello de Ares

P1500400E

I.2 Execución de planta alta en nave almacén embarcacións

a)

**

Concello de Ares

P1500400E

II.2 Equipamento de sala ximnasio municipal

c)

j)

Concello de Arteixo

P1500500B

II.3 Subministración de equipamento deportivo para novo ximnasio do campo fútbol Meicende

a), b)

a)

Concello das Neves

P3603400G

I.1 Vestiarios adicionais e nova zona polivalente campo fútbol Pepe Capón

a) **

Concello das Somozas

P1508200A

I.1 Arranxos no pavillón das Somozas

b)

**

Concello de Avión

P3200500A

I.1 Cuberta da pista pádel

h)

b) **

Concello de Baiona

P3600300B

II.2 Subministración de maquinaria fitness

b)

Concello de Baleira

P2700400A

I.1 Mellora no pavillón polideportivo municipal

b)

b)

a)

b) **

Concello de Baltar

P3200600I

I.1 Mellora do polideportivo municipal en Baltar

b) **

Concello de Baños de Molgas

P3200800E

I.1 Construción de instalación deportiva

b)

b)

a)

b) **

Concello de Barreiros

P2700500H

I.1 Adecuación e reforma do pavillón deportivo

c)

b)

h) **

Concello de Barreiros

P2700500H

II.1 Adquisición equipamento deportivo inventariable

c)

b)

Concello de Beariz

P3201200G

I.1 Pista de pádel no campo de fútbol Monte da Goberna

b) **

Concello de Begonte

P2700700D

I.1 Renovación dos canalóns-solados no pavillón

d) **

Concello de Betanzos

P1500900D

I.2 Reparación estrutural da piscina municipal

b)

**

Concello de Boimorto

P1501000B

I.1 Arranxo do pavillón

c)

**

Concello de Boimorto

P1501000B

II.1 Equipamento do pavillón

l)

Concello de Boqueixón

P1501200H

II.1 Material do ximnasio municipal

c)

b)

p)

Concello de Bóveda

P2700800B

I.1 Melloras no pavillón polideportivo municipal

b)

**

Concello de Brión

P1501300F

I.2 Reparación de instalación deportiva

b)

**

Concello de Brión

P1501300F

II.2 Equipamento de instalación deportiva

b)

q)

Concello de Burela

P2706800F

I.2 Renovación do peche perimetral do campo de fútbol A Marosa

b) **

Concello de Cabana de Bergantiños

P1501400D

I.1 Construción dunha pista de pádel e mellora instalacións de Canduas

e)

a)

b) **

Concello de Cabana de Bergantiños

P1501400D

II.1 Guindastre de piscina móbil

e)

Concello de Cabanas

P1501500A

I.1 Adecuación e mellora da accesibilidade ao pavillón San Martín do Porto

b)

b), c), d) **

Concello de Caldas de Reis

P3600500G

II.2 Adquisición de material deportivo inventariable

b)

Concello de Calvos de Randín

P3201700F

I.1 Mellora das instalacións deportivas do concello

b)

a)

a) ,b) **

Concello de Calvos de Randín

P3201700F

II.1 Equipamento deportivo do concello

b)

a)

j)

Concello de Cambados

P3600600E

I.2 Reparación, adecuación e mellora das gradas do campo municipal Burgáns

a)

b) **

Concello de Campo Lameiro

P3600700C

I.1 Renovación e mellora da rede de pluviais

b)

b)

a)

b) **

Concello de Campo Lameiro

P3600700C

II.1 Material inventariable para ximnasio

b)

b)

a)

p)

Concello de Cangas

P3600800A

I.3 Cambio da cuberta no campo Morrazo-Cangas

b)

b) **

Concello de Carballo

P1501900C

I.3 Bancadas e espazos anexos no campo de fútbol

b)

a)

a) b)

Concello de Carballo

P1501900C

II.3 Espazo funcional para a sala de actividades

c)

b)

a)

p)

Concello de Cariño

P1509500C

I.1 Melloras na pista multiúsos da zona deportiva

b), h)

**

Concello de Cariño

P1509500C

II.1 Adquisición de material deportivo inventariable

b), h)

Concello de Carnota

P1502000A

I.1 Mellora do pavillón

e)

Concello de Carnota

P1502000A

II.1 Equipamento deportivo

e)

Concello de Carral

P1502100I

I.2 Instalación dun pavimento de céspede artificial nas piscinas exteriores municipais

b) **

Concello de Cartelle

P3202100H

I.1 Arranxo e mellora pavillón municipal

b)

g)

**

Concello de Cartelle

P3202100H

II.1 Adquisición de equipamento do ximnasio municipal

g)

Concello de Castrelo do Val

P3202200F

I.1 Mellora das pistas deportivas do Terrón

b)

**

Concello de Castro Caldelas

P3202400B

I.1 Reforma das instalacións

b), f)

a)

a), b)

Concello de Castro Caldelas

P3202400B

II.1 Equipamento de vestiarios e iluminación

b), f)

a)

j)

Concello de Castro de Rei

P2701000H

I.2 Construcción da pista descuberta de pádel

b)**

Concello de Catoira

P3601000G

I.1 Acondicionamento interior de pavillón

b) **

Concello de Catoira

P3601000G

II.1 Equipamento para o club de piragüísmo

j)

Concello de Cedeira

P1502200G

I.2 Ampliación do pavillón polideportivo

b) **

Concello de Cee

P1502300E

I.2 Renovación da pista atletismo. Campo de fútbol municipal

c)

c)

b) **

Concello de Cee

P1502300E

II.2 Adquisición de material deportivo inventariable

c)

j)

Concello de Celanova

P3202500I

I.2 Reforma do pavillón municipal

a)

**

Concello de Cerceda

P1502400C

I.2 Acondicionamento do campo de fútbol de Rodís

b)

**

Concello de Cerceda

P1502400C

II.2 Equipamento para o ximnasio municipal

b)

Concello de Chantada

P2701600E

I.2 Instalación de cuberta para pista de pádel

e)

a)

**

Concello de Chantada

P2701600E

II.2 Adquisición de material deportivo do pavillón

e)

Concello de Coirós

P1502700F

I.1 Vestiarios e peche perimetral pavillón de Ois

b)

d) **

Concello de Corcubión

P1502800D

II.1 Adquisición material deportivo inventariable

b)

a)

j)

Concello do Corgo

P2701400J

I.1 Substitución de cuberta do pavillón deportivo

b), c)

**

Concello de Coristanco

P1502900B

II.2 Adquisición de material deportivo

a)

j)

Concello de Cortegada

P3202800C

II.1 Adquisición de material deportivo inventariable

d) **

Concello de Cortegada

P3202800C

I.1 Construción de pista de pádel

a)

Concello de Cospeito

P2701500G

I.1 Substitución do pavimento no pavillón da Feira do Monte

b), m) **

Concello de Covelo

P3601300A

I.1 Cubrición da pista de pádel existente

c) **

Concello de Crecente

P3601400I

I.1 Mellora e adecuación da instalación na piscina

b)

**

Concello de Crecente

P3601400I

II.1 Adquisición de material deportivo

b)

Concello de Curtis

P1503200F

I.1 Creación de vestiarios campo fútbol de Curtis

b)

c), d) **

Concello de Dodro

P1503300D

II.1 Adquisición material deportivo inventariable

b)

Concello de Dumbría

P1503400B

I.1Mellora acústica en pavillón polideportivo

b)

a)

b),d) **

Concello de Entrimo

P3203100G

I.1 Mellora do pavillón deportivo

b)

a)

**

Concello de Entrimo

P3203100G

II.1 Adquisición de material deportivo

b)

a)

p)

Concello de Esgos

P3203200E

I.1 Instalación de pista deportiva de pádel

b)

**

Concello de Fene

P1503600G

I.2 Construción do circuíto pumptrack

a), b) **

Concello de Forcarei

P3601800J

I.1 Mellora do pavillón de Soutelo de Montes

a)

**

Concello de Fornelos de Montes

P3601900H

I.1 Rehabilitación e mellora da accesibilidade pista multideportes CEIP e escola primaria

b) **

Concello de Fornelos de Montes

P3601900H

II.1 Equipamento deportivo e sanitario

b)

Concello de Frades

P1503900A

I.1 Substitución de pavimento da piscina municipal

b)

b) **

Concello de Frades

P1503900A

II.1 Subministración de material deportivo inventariable

b)

j)

Concello de Gondomar

P3602100D

I.2 Mellora e adecuación pista polideportiva do pavillón Chano Piñeiro

a)

b) **

Concello de Guitiriz

P2702200C

I.2 Mellora do pavillón municipal Jonathan Carro

b), c), d) **

Concello de Guntín

P2702300A

I.1 Obras de mantemento do campo de fútbol

b)

**

Concello de Irixoa

P1504000I

I.1 Pintura-reparacións do polideportivo municipal

c)

**

Concello de Irixoa

P1504000I

II.1 Equipamento deportivo

c)

j)

Concello de Laxe

P1504100G

I.1 Implantación de dúas pistas de pádel

e) **

Concello de Lourenzá

P2702700B

I.1 Reforma da instalación eléctrica do campo fútbol municipal

b)

**

Concello de Lourenzá

P2702700B

II.1 Mellora equipamento ximnasio

b)

Concello de Lugo

P2702800J

I.3 Reforma do sistema de rega do campo de rugby

c)

a) **

Concello de Malpica de Bergantiños

P1504400A

I.2 Melloras do campo fútbol Pedra Queimada

b) **

Concello de Mañón

P1504500H

II.1 Adquisición de material deportivo

b)

Concello de Marín

P3602600C

I.3 Mantemento e melloras do skatepark do parque Azul

b)

b)

**

Concello de Meis

P3602800I

I.1 Mellora do pavimento do pavillón municipal

d) **

Concello de Meis

P3602800I

II.1 Adquisición de material deportivo inventariable

j)

Concello de Moeche

P1505000H

I.1 Acondicionamento de acceso da área recreativa

a)

**

Concello de Moeche

P1505000H

II.1 Elevador hidráulico para piscina

a)

Concello de Monfero

P1505100F

I.1 Mellora nos vestiarios do polideportivo Xestal

b)

g)

b)

d), e) **

Concello de Monfero

P1505100F

II.1 Adquisición de equipamento deportivo

b)

g)

a)

j)

Concello de Monforte de Lemos

P2703100D

I.2 Instalación do sistema parasol en campo de fútbol A Pinguela

c)

k)

Concello de Monterrei

P3205100E

I.1 Instalación de céspede en pistas deportivas en Vilaza

b)

**

Concello de Moraña

P3603200A

I.1 Substitución da cuberta e pluviais do pavillón municipal

b)

b) **

Concello de Moraña

P3603200A

II.1 Subministración de 2 marcadores led campos fútbol

b)

a)

Concello de Mos

P3603300I

I.2 Reforma da cuberta do pavillón municipal de Sanguiñeda

b)

a)

**

Concello de Mos

P3603300I

II.2 Material para actividades deportivas

b)

a)

p)

Concello de Muíños

P3205200C

I.1 Mellora das instalacións deportivas municipais

b)

g) **

Concello de Muíños

P3205200C

II.1 Equipamento deportivo

b)

Concello de Neda

P1505600E

I.1 Obras de mellora do complexo polideportivo San Isidro

b)

Concello de Neda

P1505600E

II.1 Banquiños do campo fútbol San Isidro

b)

j), l)

Concello de Negueira de Muñiz

P2703500E

I.1 Reparación e mellora do pantalán Virxe da Veiga

g)

a)

c) **

Concello de Nogueira de Ramuín

P3205300A

I.1 Mellora da pista polivalente e campo de fútbol

g)

g) **

Concello de Noia

P1505800A

II.2 Adquisición de material deportivo para a piscina

c)

Concello de Noia

P1505800A

I.2 Mellora do pavillón Agustín Mourís

a) **

Concello do Barco de Valdeorras

P3201000A

I.2 Instalación de gaiola de lanzamento

b)

**

Concello do Irixo

P3203600F

I.1 Reparación e mellora do campo de fútbol de Orros

b) **

Concello do Irixo

P3203600F

II.1 Renovación portarías e banquiños

i)

Concello do Páramo

P2704300I

I.1 Reforma de pavillón municipal do Páramo

b)

**

Concello do Páramo

P2704300I

II.1 Adquisición material deportivo inventariable

b)

Concello do Pino

P1506700B

II.1 Equipamento para ximnasio do polideportivo de Lameiro

a)

Concello do Porriño

P3603900F

I.3 Reforma, adecuación ampliación e mellora de accesibilidade do pavillón municipal

b) **

Concello do Porriño

P3603900F

II.3 Adquisición e instalación de videomarcador

p)

Concello do Rosal

P3604800G

I.2 Renovación de céspede do campo de fútbol

b)

**

Concello do Rosal

P3604800G

II.2 Adquisición de vídeo marcador para o pavillón municipal

b)

Concello do Valadouro

P2706300G

I.1 Actuacións de mellora no pavillón polideportivo

c)

b)

a)

a), b) **

Concello do Valadouro

P2706300G

II.1 Adquisición de equipamento deportivo

b)

a)

p)

Concello de Oia

P3603600B

I.1 Acondicionamento da área deportiva Abadía de Loureza

b)

b)

Concello de Oia

P3603600B

II.1 Adquisición mesas de ping pong

b)

Concello de Oímbra

P3205400I

I.1 Mellora do campo de fútbol de San Cibrao

b)**

Concello de Oleiros

P1505900I

I.3 Adecuación de instalación deportiva exterior Juana de Vega

c)

**

Concello de Ordes

P1506000G

I.2 Vestiarios en campo de fútbol municipal

c)

**

Concello de Ordes

P1506000G

II.2 Material para a piscina climatizada Iván Raña

p)

Concello de Oroso

P1506100E

I.2 Construción de bancadas e acondicionamento do perímetro do campo fútbol

a)

**

Concello de Ourol

P2703800I

I.1 Reparacións na piscina municipal

a) **

Concello de Outeiro de Rei

P2703900G

I.2 Construción de bancadas no campo de fútbol

e) **

Concello de Padrón

P1506600D

I.2 Reforma da pista polideportiva do pavillón do Souto

h)

Concello de Padrón

P1506600D

II.2 Renovación do material deportivo

h)

Concello de Pantón

P2704100C

I.1 Mellora das instalacións deportivas

b)

b)

b) **

Concello de Pantón

P2704100C

II.1 Equipamento para pavillón

b)

Concello do Pereiro de Aguiar

P3205900H

I.2 Memoria valorada da porta seccional, colocación de asentos, pintado no polideportivo

b)

**

Concello de Petín

P3206100D

I.1 Arranxo e mellora da pista deportiva

b)

**

Concello de Poio

P3604100B

II.2 Adquisición de desfibrilador e equipo ximnasia rítmica

b)

j)

Concello de Pol

P2704600B

I.1 Actuacións de mellora do pavillón polideportivo de Mosteiro

b)

a)

**

Concello de Ponteareas

P3604200J

I.2 Renovación do campo de fútbol

a)

a), b), d), e), m) **

Concello de Ponteceso

P1506900H

I.2 Cubrición da pista pádel municipal

c)

b), d) **

Concello de Portas

P3604000D

I.1 Mellora das instalacións do campo de fútbol

d) **

Concello de Porto do Son

P1507200B

II.2 Cinta de correr para a piscina municipal

c)

Concello de Portomarín

P2704900F

I.1 Adecuación e mellora do polideportivo Villanueva-Cendón

b)

**

Concello de Portomarín

P2704900F

II.1 Equipamento polideportivo Villanueva-Cendón

b), c)

b)

Concello de Redondela

P3604500C

I.3 Mellora do pavimento do pavillón Reboreda

b)

a)

b)

Concello de Rianxo

P1507300J

I.2 Pista de multideporte no CEP Brea Segade

c)

b)

**

Concello de Rianxo

P1507300J

II.2 Material deportivo inventariable

c)

Concello de Ribadavia

P3207000E

I.2 Reforma da pista central do centro deportivo municipal

c)

c), d)

c)

d)**

Concello de Ribadavia

P3207000E

II.2 Material deportivo inventariable

c)

c), d)

c)

j)

Concello de Ribadeo

P2705100B

I.2 Instalación de focos led, electrobomba e depósito de auga Campo de Outeiro

b)

k)

Concello de Ribadeo

P2705100B

II.2 Redes das portarías, canastras e protectoras

b)

Concello de Ribadumia

P3604600A

I.2 Melloras no campo de fútbol de Ribadumia

b)

f), i) **

Concello de Ribadumia

P3604600A

II.2 Mellora de equipamento do complexo deportivo de Cabanelas

b)

i), j)

Concello de Ribeira de Piquín

P2705300H

II.1 Adquisición de material deportivo

c)

Concello de Riotorto

P2705400F

II.1 Adquisición de equipamento ximnasio municipal

a)

Concello de Rois

P1507500E

I.1 Pista multideportiva

d) **

Concello de Sada

P1507600C

I.2 Construción de pista pádel

b), h)

b), m) **

Concello de San Cibrao das Viñas

P3207600B

I.2 Reforma de aseos e reparación de gradas

b) **

Concello de San Sadurniño

P1507700A

I.1 Mellora das instalacións deportivas

c)

**

Concello de San Xoán de Río

P3207100C

I.1 Acondicionamento do depósito para a construción dun ximnasio

h)

Concello de San Xoán de Río

P3207100C

II.2 Equipamento do ximnasio

h)

j)

Concello de Santa Comba

P1507800I

I.2 Reparación patoloxías da piscina municipal

a)

d) **

Concello de Santiso

P1508000E

I.1 Melloras no campo de fútbol municipal

c)

d) **

Concello de Santiso

P1508000E

II.1 Adquisición de material para dous muros de escalada

c)

Concello de Sanxenxo

P3605100A

I.2 Reparación e melloras do campo fútbol de Noalla

h)

Concello de Sanxenxo

P3605100A

II.2 Adquisición de 4 banquiños dobre fila de 14 prazas

h)

Concello do Saviñao

P2705800G

I.1 Mellora das piscinas municipais

b)**

Concello de Sober

P2705900E

I.1 Mellora de instalacións deportivas municipais

b)

**

Concello de Taboadela

P3208000D

I.1 Instalación de pista multideporte

b)

b) **

Concello de Toques

P1508400G

I.1 Mellora de instalacións deportivas

b)

**

Concello de Tordoia

P1508500D

I.1 Renovación do céspede artificial no campo de fútbol da Rega

c)

b)

a)

b) **

Concello de Tordoia

P1508500D

II.1 Material deportivo

b), c)

b)

a)

p)

Concello de Touro

P1508600B

I.1 Mellora da iluminación do campo fútbol

e)

Concello de Touro

P1508600B

II.1 Equipamento

e)

Concello de Trazo

P1508700J

I.1 Melloras do pavillón polideportivo

h)

Concello de Trazo

P1508700J

II.1 Equipamento do ximnasio

h)

Concello de Triacastela

P2706200I

I.1 Execución dunha pista de pádel no parque do centro de saúde

b)

**

Concello de Tui

P3605500B

I.2 Renovación do pavimento do centro interfederado de remo e piragüismo

b), c)

a)

**

Concello de Tui

P3605500B

II.2 Adquisición de material inventariable

b), c)

a)

j)

Concello de Val do Dubra

P1508900F

I.1 Renovación dos vestiarios do campo de fútbol A Telleira

b) **

Concello de Val do Dubra

P1508900F

II.1 Subministración de equipamento deportivo indoor

j)

Concello de Valdoviño

P1508800H

I.2 Asentos das gradas campo de fútbol municipal

a)

b)

c)

k)

Concello de Valdoviño

P1508800H

II.2 Equipamento do ximnasio polideportivo municipal

a)

b)

c)

p)

Concello de Valga

P3605600J

I.2 Adecuación das instalacións deportivas pavillón de Beiro

b)

a)**

Concello de Valga

P3605600J

II.2 Equipamento deportivo do ximnasio municipal

b)

i), j)

Concello de Verín

P3208600A

I.2 Adecuación do céspede da Granxa

m) **

Concello de Vila de Cruces

P3605900D

I.2 Construción de local do campo de fútbol

f) **

Concello de Vilamarín

P3208800G

I.1 Mellora de instalacións deportivas municipais

a)

d) **

Concello de Vilamartín de Valdeorras

P3208900E

II.1 Equipamento do campo fútbol

l)

Concello de Vilanova de Arousa

P3606100J

I.2 Construción de pista multideporte

b)

b)

a)

a), b) **

Concello de Vilanova de Arousa

P3606100J

II.2 Subministración de material deportivo

b)

b)

a)

p)

Concello de Vilar de Barrio

P3209000C

I.1 Mellora do pavillón

b)

c)

c) **

Concello de Vilar de Barrio

P3209000C

II.1 Material deportivo inventariable portaría, canastras

b)

c)

p)

Concello de Vilar de Santos

P3209100A

I.1 Adecuación e reparación das instalacións deportivas

b), h)

a)

c) **

Concello de Vilar de Santos

P3209100A

II.1 Equipamento para instalacións deportivas do concello

b), h)

a)

Concello de Vilariño de Conso

P3209300G

I.1 Mellora do pavillón polideportivo

h)

a), b) **

Concello de Vilarmaior

P1509200J

I.1 Reforma e adecuación de ximnasio polideportivo

b)

**

Concello de Vilarmaior

P1509200J

II.1 Adquisición de bicicleta e espaleira

b)

j)

Concello de Vimianzo

P1509300H

I.2 Acondicionamento de pista de adestramento

b)

b) **

Concello de Vimianzo

P1509300H

II.2 Material deportivo

b)

Concello de Zas

P1509400F

II.1 Adquisición de equipamento deportivo cardiovascular para ximnasio municipal

p)

Anexo I

a) Non asinado por persoa representante entidade.

b) Non achega e/ou é errónea a porcentaxe comprometida liña I e/ou II.

c) Orzamento non detallado por anualidades liña I e/ou II.

Anexo II

a) Falta.

b) Sen asinar polo/a secretario/a do concello.

c) Sen asinar electronicamente polo/a secretario/a do concello.

d) Erro na data do acordo e/ou envío da conta xeral ao Consello de Contas.

e) Non está ao día das obrigas tributarias coa AEAT por incumprimento de presentación de declaracións ou autoliquidacións.

f) Non está ao día no pagamento de débedas tributarias coa AEAT en período executivo.

g) Non está ao día no cumprimento das obrigas de pagamento da Seguridade Social.

h) Débedas coa Axencia Tributaria de Galicia.

Memoria explicativa

a) Falta.

b) Sen asinar.

c) Non asinada pola persoa representante da entidade local.

Liña I

a) Artigo 5.2 Orde: proxecto técnico ou memoria valorada da obra que se pretende realizar, asinado electronicamente polo/a técnico/a que o redacte.

b) Artigo 5.2.a): Documento acreditativo da titularidade do terreo ou inmoble en que se pretenda realizar a actuación. Admitiranse os seguintes documentos acreditativos: - Certificación do/da secretario/a da entidade local. - Certificación catastral emitida pola sede electrónica do Catastro asinada electronicamente.- Copias de calquera outro título habilitante, sempre que estean compulsadas por un/unha empregado/a público/a que teña a condición de funcionario.

c) Artigo 5.2.b) Orzamento detallado, desagregado no nivel de partida, con indicación das unidades e prezos de cada unha.

d) Artigo 5.2.b) Planos a escala e detalle suficiente para describir as actuacións.

e) O orzamento de execución de material deberá incrementarse coas porcentaxes para gastos xerais e beneficio industrial (13 % e 6 %, respectivamente), tal e como establece o artigo 131.1 do Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas.

f) O/a técnico/a que asina o proxecto técnico da liña I non ten a titulación habilitante.

g) Non se poden incluír na liña I actuacións en distintas instalacións, agás que formen parte dun mesmo complexo deportivo.

h) A Lei de contratos do sector público (LCSP), Lei 9/2017, do 8 de novembro, no seu artigo 103, capítulo II (Revisión de prezos nos contratos das entidades do sector público) sinala que nin a porcentaxe do 20 por 100 nin os dous primeiros anos de execución poden ser obxecto de revisión. O prazo previsto de realización da obra é inferior a un ano, polo tanto, os prezos enténdense como non revisables.

i) Memoria valorada individualizada para cada unha das liñas: liña I, de acordo co establecido no artigo 5.2 da orde, e liña II de acordo co establecido no artigo 5.3 da orde.

k) O obxecto do orzamento achegado para a liña I correspóndese cun equipamento subvencionable pola liña II.

m) De conformidade co establecido no artigo 126 da LCSP, sobre «Regras para o establecementos das prescricións técnicas», estas «proporcionarán aos/ás empresarios/as acceso en condicións de igualdade ao procedemento de contratación e non terán por efecto a creación de obstáculos inxustificados á apertura da contratación pública á competencia. ...non farán referencia a unha fabricación ou unha procedencia determinada, ou a un procedemento concreto que caracterice aos produtos ou servizos ofrecidos por un/unha empresario/a determinado/a, ou a marcas, patentes ou tipos, ou a unha orixe ou a unha produción determinados, coa finalidade de favorecer ou descartar certas empresas ou certos produtos».

**Advertencia: en relación á necesidade de obter autorizacións sectoriais, cómpre sinalar que, de acordo co establecido no artigo 5.2 da orde: «Os concellos que resulten beneficiarios quedarán obrigados a presentar

o correspondente proxecto técnico e as autorizacións administrativas municipais e sectoriais oportunas se a entidade e complexidade das obras que se vaian executar o exixen», en consecuencia, a entidade local deberá avaliar se na data de concesión da axuda será quen de posuír a totalidade da documentación precisa para o inicio das obras.

Liña II

l) Ao tratarse dunha subministración non se pode incrementar o orzamento cos gastos xerais e o beneficio industrial.

j) Memoria detallada e valorada do equipamento para o cal se solicita a subvención, asinada electronicamente pola persoa representante do concello solicitante, que conterá a descrición e o orzamento detallado do equipamento solicitado. Non é válido un orzamento dunha empresa concreta.

p) Non achega a memoria detallada e valorada do equipamento.

q) Orzamento do equipamento non detallado.

ANEXO III

Solicitudes das liñas de actuación I e II admitidas

Concello

NIF

Liña I

Liña II

Concello da Guarda

P3602300J

II.2 Equipamento das pistas CEIP da Sangriña

Concello da Lama

P3602500E

I.1 Renovación de Iluminación en campo de fútbol

Concello de Abadín

P2700100G

I.1 Execución de cuberta para pista de pádel

Concello de Abegondo

P1500100A

II.2 Colocación de marcador led en pavillón

Concello de Allariz

P3200200H

I.2 Reparación e acondicionamento dos vestiarios

Concello de Baiona

P3600300B

I.2 Cambio do peche do campo de fútbol do Aral

Concello de Bande

P3200700G

I.1 Obras de reforma da instalación deportiva da pista tenis

Concello de Bande

P3200700G

II.1 Equipamento do campo de fútbol

Concello de Becerreá

P2700600F

I.1 Pista de pádel

Concello de Becerreá

P2700600F

II.1 Material do campo de fútbol municipal

Concello de Begonte

P2700700D

II.1 Mellora do equipamento

Concello de Bergondo

P1500800F

I.2 Instalación de céspede artificial San Cidre

Concello de Bergondo

P1500800F

II.2 Dúas canastras pregables e un tapiz

Concello de Boiro

P1501100J

I.2 Ampliación do polideportivo do colexio

Concello de Boiro

P1501100J

II.2 Equipamento deportivo

Concello de Carballeda de Avia

P3201900B

I.1 Obras de adecuación de aseos e vestiarios

Concello de Carballedo

P2700900J

I.1 Construción da cuberta da pista de pádel

Concello de Carral

P1502100I

II.2 Mellora do equipamento deportivo de ximnasio municipal

Concello de Cedeira

P1502200G

II.2 Subministración do equipamento para ximnasio

Concello de Cerdedo-Cotobade

P3600048G

I.2 Rehabilitación integral da pista polideportiva de Tenorio

Concello de Cerdido

P1502500J

I.1 Reforzo de iluminación deportiva no campo fútbol da Barqueira

Concello de Cervo

P2701300B

I.1 Mellora de accesos e valado perimetral do campo de fútbol municipal da Veiga

Concello de Cervo

P2701300B

II.1 Adquisición de material deportivo para o ximnasio municipal

Concello de Coles

P3202700E

I.1 Adecuación de instalacións

Concello de Coles

P3202700E

II.1 Adquisición de equipamento deportivo

Concello de Corcubión

P1502800D

I.1 Obras de mellora polideportivo municipal

Concello de Culleredo

P1503100H

II.3 Compra de bancos suplentes dos campos de fútbol

Concello de Cuntis

P3601500F

II.1 Material deportivo taekwondo e marcador

Concello de Dozón

P3601600D

I.1 Mellora da piscina municipal

Concello de Fene

P1503600G

II.2 Equipamento do desenvolvemento de deporte para todos

Concello de Folgoso do Courel

P2701700C

II.1 Equipamento deportivo

Concello de Guitiriz

P2702200C

II.2 Equipamento do ximnasio

Concello de Larouco

P3203900J

I.1 Melloras no polideportivo con novos vestiarios

Concello de Laxe

P1504100G

II.1 Equipamento deportivo

Concello de Laza

P3204000H

I.1 Construción da cuberta da pista de pádel de Laza

Concello de Leiro

P3204100F

I.1 Pintado da pista polideportiva

Concello de Maceda

P3204400J

I.1 Reparación de muro no campo de fútbol

Concello de Maceda

P3204400J

II.1 Equipamento deportivo do polideportivo

Concello de Maside

P3204600E

I.1 Instalación de novos vestiarios no campo de fútbol de Outeiro Grande

Concello de Melide

P1504700D

I.2 Renovación da área deportiva do parque Rosalía

Concello de Melón

P3204700C

I.1 Execución de pista multideporte

Concello de Mesía

P1504800B

I.1 Acondicionamento dos aseos pavillón polideportivo

Concello de Mesía

P1504800B

II.1 Adquisición de material e equipamento deportivo

Concello de Miño

P1504900J

I.2 Construción de pumptrack

Concello de Miño

P1504900J

II.2 Cortina divisoria

Concello de Mondoñedo

P2703000F

II.1 Adquisición material deportivo de espeleoloxía

Concello de Monforte de Lemos

P2703100D

II.2 Adquisición portarías e banquiños do campo de fútbol Luis Bodegas

Concello de Mugardos

P1505200D

II.2 Equipamento do pavillón municipal do Cristo

Concello de Muros

P1505400J

II.2 Equipamento deportivo

Concello de Negreira

P1505700C

I.2 Cuberta da pista pádel e beirarúas de acceso a pista

Concello do Pino

P1506700B

I.1 Renovación de vestiarios do pavillón municipal

Concello do Vicedo

P2706400E

I.1 Reconstrución do terreo de xogo Campo Boavista

Concello de Ourol

P2703800I

II.1 Adquisición de material deportivo

Concello de Outes

P1506300A

I.2 Renovación de céspede do campo fútbol municipal

Concello de Outes

P1506300A

II.2 Equipamento do ximnasio da piscina municipal

Concello de Oza-Cesuras

P1500029B

I.2 Cubrición da pista de pádel no Loureiro

Concello de Oza-Cesuras

P1500029B

II.2 Adquisición de equipamento de levantamento de pesas

Concello de Pazos de Borbén

P3603700J

I.1 Cuberta da pista de pádel do concello

Concello de Pazos de Borbén

P3603700J

II.1 Adquisición de material deportivo

Concello de Ponte Caldelas

P3604300H

I.2 Reparación do pavillón polideportivo

Concello de Ponteceso

P1506900H

II.2 Protección de columnas pavillóns

Concello de Pontecesures

P3604400F

I.1 Reforma dos vestiarios do pavillón municipal

Concello de Pontedeume

P1507000F

II.2 Adquisición de material deportivo inventariable

Concello de Quiroga

P2705000D

II.1 Equipamento deportivo de voleibol

Concello de Ribeira

P1507400H

I.3 Construción de aseos e cantina A Fieiteira

Concello de Ribeira

P1507400H

II.3 Zona de caída de salto de altura modular

Concello de Ribera de Piquín

P2705300H

I.1 Renovación da pista polideportiva municipal do Chao

Concello de Salceda de Caselas

P3604900E

II.2 Adquisición de material deportivo inventariable

Concello de Silleda

P3605200I

I.2 Reforma dos vestiarios do campo de fútbol

Concello de Soutomaior

P3605300G

I.2 Construción da pista deportiva no campo de fútbol Salgueirón

Concello de Soutomaior

P3605300G

II.2 Adquisición de material inventariable

Concello de Trabada

P2706100A

I.1 Melloras da piscina municipal

Concello de Vedra

P1509000D

I.2 Reparación da piscina municipal

Concello de Viana do Bolo

P3208700I

II.1 Equipamento do pavillón deportivo municipal

Concello de Vila de Cruces

P3605900D

II.2 Equipamento do ximnasio municipal

Concello de Vilamartín de Valdeorras

P3208900E

I.1 Pista de pádel

Concello de Vilasantar

P1509100B

I.1 Reparación de piscina

Concello de Vilasantar

P1509100B

II.1 Adquisición material deportivo inventariable

Concello de Viveiro

P2706700H

I.2 Proxecto de reforma de instalación eléctrica e dotacións en campo de deportes municipal

Concello de Xermade

P2702100E

I.1 Obras de mellora do pavillón polideportivo

Concello de Xermade

P2702100E

II.1 Equipamento deportivo

Concello de Xove

P2702500F

I.1 Substitución da cuberta do campo de fútbol

Concello de Xove

P2702500F

II.2 Equipamento deportivo do ximnasio Municipal

Concello de Zas

P1509400F

I.1 Reforma de pista multideportiva

ANEXO IV

Concellos solicitantes que non procederon á inscrición das súas instalacións deportivas no Rexistro de Instalacións Deportivas de Galicia

Concello

NIF

Concello da Baña

P1500700H

Concello da Laracha

P1504200E

Concello de Abegondo

P1500100A

Concello de Ames

P1500200I

Concello de Aranga

P1500300G

Concello das Somozas

P1508200A

Concello de Bergondo

P1500800F

Concello de Betanzos

P1500900D

Concello de Boiro

P1501100J

Concello de Boqueixón

P1501200H

Concello de Brion

P1501300F

Concello de Cabana de Bergantiños

P1501400D

Concello de Cabanas

P1501500A

Concello de Carballo

P1501900C

Concello de Carnota

P1502000A

Concello de Cedeira

P1502200G

Concello de Cee

P1502300E

Concello de Cerceda

P1502400C

Concello de Cerdido

P1502500J

Concello de Coirós

P1502700F

Concello de Corcubión

P1502800D

Concello de Coristanco

P1502900B

Concello de Culleredo

P1503100H

Concello de Curtis

P1503200F

Concello de Dodro

P1503300D

Concello de Dumbría

P1503400B

Concello de Fene

P1503600G

Concello de Frades

P1503900A

Concello de Laxe

P1504100G

Concello de Mañón

P1504500H

Concello de Melide

P1504700D

Concello de Mesía

P1504800B

Concello de Mugardos

P1505200D

Concello de Neda

P1505600E

Concello de Negreira

P1505700C

Concello de Noia

P1505800A

Concello do Pino

P1506700B

Concello de Oleiros

P1505900I

Concello de Oroso

P1506100E

Concello de Outes

P1506300A

Concello de Oza-Cesuras

P1500029B

Concello de Padrón

P1506600D

Concello de Ponteceso

P1506900H

Concello de Pontedeume

P1507000F

Concello de Porto do Son

P1507200B

Concello de Rianxo

P1507300J

Concello de Ribeira

P1507400H

Concello de Rois

P1507500E

Concello de Sada

P1507600C

Concello de San Sadurniño

P1507700A

Concello de Santa Comba

P1507800I

Concello de Santiso

P1508000E

Concello de Toques

P1508400G

Concello de Tordoia

P1508500D

Concello de Touro

P1508600B

Concello de Trazo

P1508700J

Concello do Val do Dubra

P1508900F

Concello de Vedra

P1509000D

Concello de Vilarmaior

P1509200J

Concello de Vimianzo

P1509300H

Concello de Bóveda

P2700800B

Concello de Guitiriz

P2702200C

Concello de Ribadeo

P2705100B

Concello de Antas Ulla

P2700300C

Concello de Xermade

P2702100E

Concello de Portomarín

P2704900F

Concello do Saviñao

P2705800G

Concello de Valadouro

P2706300G

Concello de Barreiros

P2700500H

Concello de Burela

P2706800F

Concello de Mondoñedo

P2703000F

Concello de Monforte de Lemos

P2703100D

Concello do Páramo

P2704300I

Concello de Ourol

P2703800I

Concello de Becerreá

P2700600F

Concello de Folgoso do Courel

P2701700C

Concello de Lourenzá

P2702700B

Concello da Pontenova

P2704800H

Concello de Castro Rei

P2701000H

Concello de Cervo

P2701300B

Concello de Chantada

P2701600E

Concello de Cospeito

P2701500G

Concello de Lugo

P2702800J

Concello de Negueira de Muñiz

P2703500E

Concello de Outeiro de Rei

P2703900G

Concello de Pantón

P2704100C

Concello de Pol

P2704600B

Concello de Quiroga

P2705000D

Concello de Trabada

P2706100A

Concello de Triacastela

P2706200I

Concello de Xove

P2702500F

Concello de Baleira

P2700400A

Concello de Begonte

P2700700D

Concello de Sober

P2705900E

Concello da Gudiña

P3203500H

Concello da Merca

P3204800A

Concello da Mezquita

P3204900I

Concello da Peroxa

P3206000F

Concello da Rúa

P3207300I

Concello da Veiga

P3208400F

Concello de Allariz

P3200200H

Concello de Amoeiro

P3200300F

Concello de Avión

P3200500A

Concello de Baltar

P3200600I

Concello de Baños de Molgas

P3200800E

Concello de Beariz

P3201200G

Concello de Calvos de Randín

P3201700F

Concello de Carballeda de Avia

P3201900B

Concello de Cartelle

P3202100H

Concello de Castro Caldelas

P3202400B

Concello de Celanova

P3202500I

Concello de Coles

P3202700E

Concello de Cortegada

P3202800C

Concello de Entrimo

P3203100G

Concello de Esgos

P3203200E

Concello de Larouco

P3203900J

Concello de Laza

P3204000H

Concello de Leiro

P3204100F

Concello de Melón

P3204700C

Concello de Muíños

P3205200C

Concello de Oímbra

P3205400I

Concello de Petín

P3206100D

Concello de Ribadavia

P3207000E

Concello de San Xoan de Río

P3207100C

Concello de Taboadela

P3208000D

Concello de Viana do Bolo

P3208700I

Concello de Vilamartín de Valdeorras

P3208900E

Concello de Vilar de Barrio

P3209000C

Concello de Vilar de Santos

P3209100A

Concello de Vilamarín

P3208800G

Concello do Pereiro de Aguiar

P3205900H

Concello de Nogueira de Ramuín

P3205300A

Concello de San Cibrao das Viñas

P3207600B

Concello de Verín

P3208600A

Concello da Cañiza

P3600900I

Concello da Estrada

P3601700B

Concello da Guarda

P3602300J

Concello de Arbo

P3600100F

Concello das Neves

P3603400G

Concello de Baiona

P3600300B

Concello de Caldas de Reis

P3600500G

Concello de Cambados

P3600600E

Concello de Campo Lameiro

P3600700C

Concello de Cangas

P3600800A

Concello de Catoira

P3601000G

Concello de Cerdedo-Cotobade

P3600048G

Concello de Covelo

P3601300A

Concello de Crecente

P3601400I

Concello de Cuntis

P3601500F

Concello de Forcarei

P3601800J

Concello de Fornelos de Montes

P3601900H

Concello de Gondomar

P3602100D

Concello de Marín

P3602600C

Concello de Meis

P3602800I

Concello de Mos

P3603300I

Concello do Porriño

P3603900F

Concello do Rosal

P3604800G

Concello de Pazos de Borbén

P3603700J

Concello de Poio

P3604100B

Concello de Ponte Caldelas

P3604300H

Concello de Ponteareas

P3604200J

Concello de Portas

P3604000D

Concello de Redondela

P3604500C

Concello de Ribadumia

P3604600A

Concello de Salceda de Caselas

P3604900E

Concello de Sanxenxo

P3605100A

Concello de Silleda

P3605200I

Concello de Soutomaior

P3605300G

Concello de Tui

P3605500B

Concello de Valga

P3605600J

Concello de Vila de Cruces

P3605900D

Concello de Vilanova de Arousa

P3606100J