Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 107 Mércores, 7 de xuño de 2023 Páx. 35219

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

RESOLUCIÓN do 24 de maio de 2023, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 11 de xaneiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2021 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), para a protección e recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades pesqueiras sustentables mediante a recollida de residuos mariños, tramitada como anticipado de gasto (Diario Oficial de Galicia número 22, do 3 de febreiro de 2021).

A Orde do 11 de xaneiro de 2021 (DOG número 22, do 3 de febreiro de 2021) establece as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos colectivos financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), para a protección e recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades pesqueiras sustentables mediante a recollida de residuos mariños.

De conformidade co establecido no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, «Os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención».

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das axudas concedidas na convocatoria de 2021, con cargo á aplicación orzamentaria 15.03.723C.780.2, para proxectos colectivos financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) para a protección e recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades pesqueiras sustentables mediante a recollida de residuos mariños, cofinanciadas nun 75 % polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca.

Santiago de Compostela, 24 de maio de 2023

Susana Rodríguez Carballo
Directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

ANEXO

Aplicación 15.03.723C.780.2

Proxecto

Beneficiario/a

Total (€)

Recollida activa de lixo mariño nos bancos marisqueiros da Confraría de Cedeira

Confraría de Pescadores de Cedeira

23.594,56

Proxecto conxunto de recollida de lixo mariño confrarías de Muros e O Pindo

Confraría de Pescadores de Muros

60.189,83

Confraría de Pescadores do Pindo

8.138,73

Recollida de residuos mariños na Confraría de Pescadores de Vigo

Confraría de Pescadores de Vigo

8.602,41

Limpezas de praias autorización 2021

Confraría de Pescadores de Barallobre

19.827,06

Econoia II

Confraría de Pescadores de Noia

195.614,90

Recollida de lixo mariño co obxecto de protexer a biodiversidade e o ecosistema mariño por parte dos sectores marisqueiro e pesqueiro-artesanal da Confraría de Pescadores de Cambados (Relicam)

Confraría de Pescadores de Cambados

12.019,32

Proxecto de recollida de residuos da Confraría de Mugardos 2021

Confraría de Pescadores de Mugardos

14.891,56

Limpeza de lixo mariño en autorizacións de marisqueo a pé de Ferrol

Confraría de Pescadores de Ferrol

2.881,78