Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 107 Mércores, 7 de xuño de 2023 Páx. 35217

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

RESOLUCIÓN do 24 de maio de 2023, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 22 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2022 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) para a protección e recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades pesqueiras sustentables mediante a recollida de residuos mariños, tramitada como anticipado de gasto (Diario Oficial de Galicia número 12, do 19 de xaneiro de 2022).

A Orde do 22 de decembro de 2021 (DOG núm. 12, do 19 de xaneiro de 2022) establece as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos colectivos financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) para a protección e recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades pesqueiras sustentables mediante a recollida de residuos mariños.

De conformidade co establecido no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, o artigo 33 da referida orde reguladora dispón que a Consellería do Mar publicará no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as axudas concedidas con suxeición a esta orde, e indicará o programa e crédito orzamentario a que se imputan, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade da subvención.

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das axudas concedidas na convocatoria de 2022, con cargo á aplicación orzamentaria 15.03.723C.780.2, para proxectos colectivos financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) para a protección e recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades pesqueiras sustentables mediante a recollida de residuos mariños, cofinanciadas nun 75 % polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca.

Santiago de Compostela, 24 de maio de 2023

Susana Rodríguez Carballo
Directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

ANEXO

Aplicación 15.03.723C.780.2

Proxecto

Beneficiario/a

Total (€)

Proxecto conxunto de recollida de lixo mariño confrarías de Muros e O Pindo

Confraría de Pescadores de Muros

68.578,24

Confraría de Pescadores do Pindo

13.059,60

Recollida de lixo mariño. Vilaboa 2022

Confraría de Pescadores de Vilaboa

62.866,28

Econoia III

Confraría de Pescadores de Noia

260.466,93

Recollida de residuos na Confraría de Pescadores de Vigo

Confraría de Pescadores de Vigo

10.820,16

Recollida activa de lixo mariño nos bancos marisqueiros da Confraría de Cedeira

Confraría de Pescadores de Cedeira

28.520,14

Mar sen lixo

Confraría de Pescadores do Grove

116.070,37

Protección da biodiversidade e dos ecosistemas mariños mediante a recollida de residuos mariños no ámbito territorial da Confraría de Mugardos. Ano 2022

Confraría de Pescadores de Mugardos

29.884,51

Protección e recuperación da biodiversidade mariña mediante a recollida de lixo mariño no ámbito territorial da Confraría de Pescadores de Corcubión

Confraría de Pescadores de Corcubión

26.866,28

Econoia mergullo

Confraría de Pescadores de Noia

19.722,32

Protección e recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas mariños da lagoa de Baldaio, no marco de actividades pesqueiras sustentables mediante a recollida de residuos mariños

Asociación de Mariscadores Fonte de Santa Helena de Baldaio

11.497,69