Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 107 Mércores, 7 de xuño de 2023 Páx. 35215

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

RESOLUCIÓN do 24 de maio de 2023, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 1 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2023 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) para a protección e recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades pesqueiras sustentables mediante a recollida de residuos mariños, tramitada como anticipado de gasto (Diario Oficial de Galicia número 6, do 10 de xaneiro de 2023).

A Orde do 1 de decembro de 2022 (DOG núm. 6, do 10 de xaneiro de 2023) establece as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos colectivos financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) para a protección e recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades pesqueiras sustentables mediante a recollida de residuos mariños.

De conformidade co establecido no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, o artigo 33 da referida orde reguladora dispón que a Consellería do Mar publicará no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común, as axudas concedidas con suxeición a esta orde, e indicará o programa e crédito orzamentario a que se imputan, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade da subvención.

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das axudas concedidas na convocatoria de 2023, con cargo á aplicación orzamentaria 15.03.723C.780.2, para proxectos colectivos financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) para a protección e recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades pesqueiras sustentables mediante a recollida de residuos mariños, cofinanciadas nun 75 % polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca.

Santiago de Compostela, 24 de maio de 2023

Susana Rodríguez Carballo
Directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

ANEXO

Aplicación 15.03.723C.780.2

Proxecto

Beneficiario/a

Total (€)

Mar sen lixo II

Confraría de Pescadores San Martiño do Grove

39.844,93

Limpar, coidar e formar para mellorar o mar

Confraría de Pescadores do Pindo

7.247,11

Limpeza de lixo dos Moteis e do Perexil

Confraría de Pescadores Virxe do Carme de Pontedeume

22.782,16

Recollida de lixo nos bancos de recursos específicos con técnicas de mergullo da Confraría de Vilanova

Confraría de Pescadores A Pastoriza de Vilanova

16.803,04

Limpeza dos bancos marisqueiros da Confraría de Pescadores de Cedeira

Confraría de Pescadores de Cedeira

28.694,03

Recollida de lixo mariño. Vilaboa 2023

Confraría de Pescadores de Vilaboa Pedra da Oliveira

25.608,94

Xornadas de protección e recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades pesqueiras sustentables mediante a recollida de residuos. Ano 2023

Confraría de Pescadores San Telmo de Mugardos

40.002,55

Xornadas de protección e recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades pesqueiras sustentables mediante a recollida de residuos. Pesca pasiva. Ano 2023

Confraría de Pescadores San Telmo de Mugardos

3.622,57

Recollida de lixo mariño no ámbito da Confraría de Pescadores de Caión

Confraría de Pescadores de Caión

10.864,80

Recollida de lixo mariño nos bancos de marisqueo a pé xestionados pola Confraría de Pescadores San Antonio de Cambados (Reliapecam)

Confraría de Pescadores de Cambados

16.691,17

Econoia 4

Confraría de Pescadores San Bartolomeu de Noia

81.135,66

Recollida de lixo nas lagoas de Baldaio

Asoc. de Mariscadores Fonte de Santa Elena de Baldaio

17.865,58

Protección e recuperación dos ecosistemas mariños mediante a recollida activa de lixo mariño polos mariscadores a pé da Confraría de Pescadores de Corcubión

Confraría de Pescadores Virxe do Carme de Corcubión

25.872,41