Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 108 Xoves, 8 de xuño de 2023 Páx. 35527

III. Outras disposicións

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 26 de maio de 2023, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 12 de agosto de 2022 pola que se realiza a segunda convocatoria das subvencións destinadas ao fomento da contratación de mulleres que sofren violencia de xénero no ámbito de colaboración coas entidades locais galegas, no marco do Pacto de Estado contra a violencia de xénero (código de procedemento SI461A) (Diario Oficial de Galicia número 163, do 29 de agosto).

En cumprimento do disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas ao abeiro da Resolución do 12 de agosto de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se realiza a segunda convocatoria do ano 2022 das subvencións destinadas ao fomento da contratación de mulleres que sofren violencia de xénero no ámbito de colaboración coas entidades locais galegas, no marco do Pacto de Estado contra a violencia de xénero (código de procedemento SI461A) (DOG núm. 163, do 29 de agosto), que se indican no anexo, cun importe concedido de 978.159,7 euros, que se imputarán á aplicación orzamentaria 11.02.313D.460.1 (código do proxecto 2018 00112).

As ditas partidas orzamentarias fináncianse con fondos finalistas do Estado, que os orzamentos xerais do Estado destinan ao desenvolvemento ou ampliación das medidas recollidas no Pacto de Estado contra a violencia de xénero.

Santiago de Compostela, 26 de maio de 2023

Susana López Abella
Secretaria xeral da Igualdade

ANEXO

Nº de expediente

Entidade local

NIF

Importe
da subvención (€)

SI461A 2022-2

Concello de Ribadumia

P3604600A

37.380,24

SI461A 2022-4

Concello de Alfoz

P2700200E

18.858

SI461A 2022-6

Concello de Moaña

P3602900G

48.257,04

SI461A 2022-7

Concello de Santiago de Compostela

P1507900G

147.271,44

SI461A 2022-8

Concello de Arteixo

P1500500B

103.686,24

SI461A 2022-9

Concello de Campo Lameiro

P3600700C

18.585,12

SI461A 2022-11

Concello de Burela

P2706800F

41.440,68

SI461A 2022-12

Concello de Cortegada

P3202800C

19.016,40

SI461A 2022-13

Concello de Vedra

P1509000D

45.482,25

SI461A 2022-14

Concello de Cee

P1502300E

45.916,08

SI461A 2022-15

Concello de Poio

P3604100B

36.390

SI461A 2022-17

Concello de Ferrol

P1503700E

163.738,08

SI461A 2022-18

Concello de Fornelos de Montes

P3601900H

18.858

SI461A 2022-21

Concello de Caldas de Reis

P3600500G

53.504,29

SI461A 2022-22

Concello de Castro Caldelas

P3202400B

18.198,21

SI461A 2022-23

Concello de Salvaterra do Miño

P3605000C

48.514,8

SI461A 2022-24

Concello de Negreira

P1505700C

18.626,67

SI461A 2022-25

Concello da Cañiza

P3600900I

40.395,84

SI461A 2022-26

Concello de Melide

P1504700D

21.516,60

SI461A 2022-27

Concello de Ourense

P3205500F

32.523,72