Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 108 Xoves, 8 de xuño de 2023 Páx. 35525

III. Outras disposicións

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 26 de maio de 2023, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 15 de xuño de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións destinadas ao fomento da contratación por parte de entidades sen ánimo de lucro de mulleres que sofren violencia de xénero, financiadas con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento SI461B) (Diario Oficial de Galicia número 125, do 1 de xullo de 2022).

En cumprimento do disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas ao abeiro da Resolución do 15 de xuño de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións destinadas ao fomento da contratación por parte de entidades sen ánimo de lucro de mulleres que sofren violencia de xénero, financiadas con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento SI461B), (DOG núm. 125, do 1 de xullo de 2022) que se indican no anexo, cun importe total concedido de 547.690,73 euros, con cargo á aplicación orzamentaria 11.02.313D.481.02 (código de proxecto 2021 00065).

Estas axudas son financiadas con fondos REACT-UE no marco do PO FSE Galicia 2014-2020 nunha porcentaxe do 100 %, a través do obxectivo temático 13 «Favorecer a reparación da crise no contexto da pandemia da COVID-19 e as súas consecuencias sociais e preparar unha recuperación verde, dixital e resiliente da economía»; prioridade de investimento 13.1 «Favorecer a reparación da crise no contexto da pandemia da COVID-19 e as súas consecuencias sociais e preparar unha recuperación verde, dixital e resiliente da economía»; obxectivo específico 13.1.2 «Apoiar o acceso ao mercado de traballo das persoas en situación de vulnerabilidade, o acceso aos sistemas sociais e as medidas de inclusión social e erradicación da pobreza» e liña de actuación 122-Apoio á inserción laboral das mulleres vítimas de violencia de xénero.

Santiago de Compostela, 26 de maio de 2023

Susana López Abella
Secretaria xeral da Igualdade

ANEXO

Nº expediente

Entidade

NIF

Importe da subvención

(€)

SI461B 2022-1

Asociación O Son do Pobo

G94017704

49.140,00

SI461B 2022-2

Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual de Vigo (Aspavi)

G36870558

42.106,32

SI461B 2022-3

Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual (Aspas)

G15031537

37.240,00

SI461B 2022-4

Confederación Galega de Persoas con Discapacidade

G32115941

38.178,16

SI461B 2022-5

Asociación Centro Cultural Artístico e Recreativo Valadares

G36617082

43.891,80

SI461B 2022-6

Fundación Érguete-Integración

G36861078

34.042,44

SI461B 2022-7

Asociación Galega Afectados Transplantes Medulares (Asotrame)

G70370713

10.353,60

SI461B 2022-8

Asociación Limisi para a Promoción de Persoas con Diversidade Funcional

G32302671

36.792,24

SI461B 2022-9

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Ourense

G32198970

21.254,56

SI461B 2022-10

Asociación de Discapacitados da Bisbarra de Muros

G15052137

38.240,00

SI461B 2022-11

Asociación de Axuda ao Enfermo Mental A Mariña

G27262799

37.170,96

SI461B 2022-12

Asociación de Empresas e Profesionais do Transporte de Galicia Sinerxías

G10645075

50.000,00

SI461B 2022-13

Asociación de Daño Cerebral de Vigo (Alento)

G36873511

37.254,00

SI461B 2022-14

Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia

G70223417

15.513,01

SI461B 2022-15

Asociación Ágora

G27150820

38.135,28

SI461B 2022-16

Asociación Teima Down Ferrol

G15458060

18.378,36