Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 116 Martes, 20 de xuño de 2023 Páx. 38449

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 12 de xuño de 2023, da Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio da Consellería de Facenda e Administración Pública, pola que se dá publicidade da Resolución do 31 de maio de 2023 de encomenda á Fundación Semana Verde de Galicia para o desenvolvemento das probas de acceso a distintos corpos e categorías da Administración.

De conformidade co disposto no artigo 8 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, dáse publicidade da encomenda da Consellería de Facenda e Administración Pública á Fundación Semana Verde de Galicia, que ten as seguintes características:

Actividade: a Fundación Semana Verde de Galicia prestaralle á Consellería de Facenda e Administración Pública o apoio ao desenvolvemento das probas dos seguintes procesos selectivos:

Data

Pavillón

Proceso selectivo

Aspirantes

DOG

1.7.2023

Mañá

Pavillón 1

A1. Libre

1604

Resolución do 22.6.2022,

DOG nº 121, do 27.6.2022

1.7.2023

Tarde

Pavillón 1

Pavillón 2

C2. Libre

8756

Resolución do 22.6.2022,

DOG nº 121, do 27.6.2022

2.7.2023

Mañá

Pavillón 1

A2. Libre

2435

Resolución do 9.6.2022,

DOG nº 116, do 17.6.2022

2.7.2023

Tarde

Pavillón 1

Pavillón 2

C1. Libre

8917

Resolución do 22.6.2022,

DOG nº 121, do 27.6.2022

8.7.2023

Mañá

Pavillón 1

C2. Aux. de clínica

2011

Resolución do 30.3.2022

DOG nº 65, do 4.4.2022

8.7.2023

Tarde

Pavillón 1

C2. Aux. coidador

3398

Resolución do 30.3.2022,

DOG nº 65, do 4.4.2022

9.7.2023

Mañá

Pavillón 1

Pavillón 2

AP. Libre

AP. Libre

13605

Resolución do 30.3.2022,

DOG nº 65, do 4.4.2022

29.9.2023

Tarde

Pavillón 1

Pavillón 2

A2. Educador infantil

C2. PSX

1403

855

Resolución do 22.12.2022,

DOG nº 245, do 27.12.2022

30.9.2023

Mañá

Pavillón 1

Pavillón 2

A2. Educador social

AP. Limpeza e cociña

467

3040

Resolución do 22.12.2022,

DOG nº 245, do 27.12.2022

30.9.2023

Tarde

Pavillón 1

Pavillón 2

C2. Aux. cociña

C2. Aux. adm. (2º exercicio)

559

480

Resolución do 22.12.2022, DOG nº 245, do 27.12.2022 e

Resolución do 30.3.2022,

DOG nº 65, do 4.4.2022

1.10.2023

Mañá

Pavillón 1

Pavillón 2

C1. Educador infantil

C1. Adm. (2º exercicio)

3047

476

Resolución do 22.12.2022,

DOG nº 245, do 27.12.2022 e

Resolución do 22.6.2022,

DOG nº 121, do 27.6.2022

3.11.2023

Mañá

Pavillón 1

Pavillón 1

G. V. Cat. 14A (BF condutor)

G. V. Cat. 14 (BF)

550

1163

Resolución do 22.12.2022,

DOG nº 245, do 27.12.2022

3.11.2023

Tarde

Pavillón 1

G. IV. Cat. 033, condutor de motobomba

467

Resolución do 22.12.2022,

DOG nº 245, do 27.12.2022

6.11.2023

Mañá

Pavillón 1

C2. Bombeiro forestal

1203

Resolución do 22.12.2022, DOG nº 245, do 27.12.2022

6.11.2023

Tarde

Pavillón 1

Grupo III. Cat. 100, bombeiro forestal. Encargado de brigada

487

Resolución do 22.12.2022,

DOG nº 245, do 27.12.2022

15.12.2023

Mañá

Pavillón 1

C2. Aux. coidador

1469

Resolución do 22.12.2022,

DOG nº 245, do 27.12.2022

15.12.2023

Tarde

Pavillón 1

C2. Aux. clínica

729

Resolución do 22.12.2022,

DOG nº 245, do 27.12.2022

Ano 2024

23.2.2024

Tarde

Pavillón 1

A1. Corpo superior

555

Resolución do 22.12.2022,

DOG nº 245, do 27.12.2022

24.2.2024

Mañá

Pavillón 1

A2. Corpo de xestión

541

Resolución do 22.12.2022,

DOG nº 245, do 27.12.2022

24.2.2024

Tarde

Pavillón 1

C1. Corpo administrativo

AP. Subalterno discap. intelectual

1050

577

Resolución do 22.12.2022,

DOG nº 245, do 27.12.2022

Resolución do 30.3.2022,

DOG nº 65, do 4.4.20221

25.2.2024

Mañá

Pavillón 1

C2. Corpo auxiliar

2960

Resolución do 22.12.2022,

DOG nº 245, do 27.12.2022

25.2.2024

Tarde

Pavillón 1

AP. Subalterno

2387

Resolución do 22.12.2022,

DOG nº 245, do 27.12.2022

Natureza e alcance da xestión do encargo: encargo a medios propios por ter a Fundación Semana Verde de Galicia a consideración de medio propio instrumental e de servizo técnico da Administración xeral da Comunidade Autónoma, en cumprimento do disposto nos artigos 10 e 47 e seguintes da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Orzamento: 914.510,49 €. O gasto derivado deste encargo imputarase á aplicación orzamentaria 23.04.124A.226.13 (código de proxecto 2015/00187) dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para 2023 e 2024, en que existe crédito adecuado e suficiente.

Esta operación non está suxeita a IVE, segundo o establecido no artigo 7.8 da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do imposto sobre o valor engadido.

Santiago de Compostela, 12 de xuño de 2023

O conselleiro de Facenda e Administración Pública
P.D. (Orde do 15.12.2021; DOG do 24 de decembro)
Jorge Atán Castro
Secretario xeral técnico e do Patrimonio
da Consellería de Facenda e Administración Pública