DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 138 Xoves, 20 de xullo de 2023 Páx. 44586

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello do Barco de Valdeorras

ANUNCIO da publicación das bases xerais e específicas reguladoras dos procesos selectivos para cubrir prazas de persoal laboral fixo e funcionario de carreira incluídas na oferta de emprego público en virtude da aplicación dos procesos de estabilización de emprego temporal, por un lado, pola vía do artigo 2.1, e por outro lado, pola vía da disposición adicional oitava e sexta da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público.

No Boletín Oficial da provincia de Ourense número 131, do 9 de xuño de 2023, déuselle publicidade ás bases xerais reguladoras dos procesos selectivos para cubrir prazas de persoal laboral fixo e funcionario de carreira do Concello do Barco de Valdeorras incluídas na oferta de emprego público en virtude da aplicación dos procesos de estabilización de emprego temporal, por un lado, pola vía do artigo 2.1, e por outro lado, pola vía da disposición adicional oitava e sexta da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público.

No Boletín Oficial da provincia de Ourense número 142, do 22 de xuño de 2023, déuselle publicidade ás bases específicas reguladoras dos procesos de estabilización relativos a unha praza de persoal laboral fixo denominada axente de emprego e desenvolvemento local mediante o sistema de concurso de méritos; unha praza de persoal laboral fixo denominada avogado/a do CIM mediante o sistema de concurso de méritos; unha praza de persoal laboral fixo denominada psicólogo/a mediante o sistema de concurso de méritos; unha praza de persoal laboral fixo denominada técnico/a en informática mediante o sistema de concurso de méritos; unha praza de persoal laboral fixo denominada educador/a familiar-pedagogo/a mediante o sistema de concurso de méritos; unha praza de persoal laboral fixo denominada animador/a cultural coordinador/a mediante o sistema de concurso de méritos; unha praza de persoal funcionario da escala de Administración especial, subescala técnica (grupo A, subgrupo A2) denominada arquitecto/a técnico mediante o sistema de concurso de méritos.

No Boletín Oficial da provincia de Ourense número 143, do 23 de xuño de 2023, déuselle publicidade ás bases específicas reguladoras dos procesos de estabilización relativos a dúas prazas de persoal laboral fixo denominadas traballador/a social mediante o sistema de concurso de méritos; tres prazas de persoal laboral fixo denominadas auxiliar administrativo mediante o sistema de concurso de méritos; dúas prazas de persoal laboral fixo denominadas auxiliar de biblioteca mediante o sistema de concurso de méritos.

No Boletín Oficial da provincia de Ourense número 144, do 24 de xuño de 2023, déuselle publicidade ás bases específicas reguladoras dos procesos de estabilización relativos a unha praza de persoal laboral fixo denominada profesor/a de música, especialidade de violín, mediante o sistema de concurso de méritos; unha praza de persoal laboral fixo denominada profesor/a de música, especialidade de clarinete, mediante o sistema de concurso de méritos; unha praza de persoal laboral fixo denominada profesor/a de música, especialidade de harmonía, mediante o sistema de concurso de méritos; unha praza de persoal laboral fixo denominada profesor/a de música especialidade de saxofón, con función de dirección na escola de música, estando integrada nela a escola de gaitas, mediante o sistema de concurso de méritos; unha praza de persoal laboral fixo denominada oficial de 2ª electricista mediante o sistema de concurso de méritos; unha praza de persoal laboral fixo denominada oficial de 1ª pintor mediante o sistema de concurso de méritos; unha praza de persoal laboral fixo denominada peón/peoa de xardíns mediante o sistema de concurso de méritos; unha praza de persoal laboral fixo denominada oficial de 1ª mediante o sistema de concurso de méritos.

No Boletín Oficial da provincia de Ourense número 146, do 27 de xuño de 2023, déuselle publicidade ás bases específicas reguladoras dos procesos de estabilización relativos a dúas prazas de persoal laboral fixo denominadas peón/peoa mediante o sistema de concurso de méritos; tres prazas de persoal laboral fixo denominadas conserxe mediante o sistema de concurso de méritos; oito prazas de persoal laboral fixo denominadas peón/peoa do GES mediante o sistema de concurso de méritos; unha praza de persoal laboral fixo denominada auxiliar de encargado/a de fontanaría-maquinaria mediante o sistema de concurso de méritos; unha praza de persoal laboral fixo denominada director/a da escola infantil municipal mediante o sistema de concurso de méritos; once prazas de persoal laboral fixo denominadas auxiliar de axuda no fogar mediante o sistema de concurso de méritos; sete prazas de persoal laboral fixo denominadas auxiliar de axuda no fogar mediante o sistema de concurso-oposición.

No Boletín Oficial da provincia de Ourense número 147, do 28 de xuño de 2023, déuselle publicidade ás bases específicas reguladoras dos procesos de estabilización relativos a unha praza de persoal laboral fixo denominada peón/peoa do GES mediante o sistema de concurso-oposición; unha praza de persoal laboral fixo denominada profesor/a de música, especialidade de trompeta, mediante o sistema de concurso-oposición; unha praza de persoal laboral fixo denominada oficial de 1ª de xardinaría mediante o sistema de concurso de méritos; unha praza de persoal laboral fixo denominada profesor/a de música, especialidade de piano, mediante o sistema de concurso de méritos; unha praza de persoal laboral fixo denominada profesor/a de música, especialidade de guitarra, mediante o sistema de concurso de méritos.

No Boletín Oficial da provincia de Ourense número 148, do 29 de xuño de 2023, déuselle publicidade ás bases específicas reguladoras dos procesos de estabilización relativos a unha praza de persoal laboral fixo denominada profesor/a de música, especialidade de percusión/piano, mediante o sistema de concurso de méritos; unha praza de persoal laboral fixo denominada profesor/a de música, especialidade de violonchelo, mediante o sistema de concurso de méritos.

O prazo para a presentación de solicitudes será de vinte días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación do correspondente anuncio da convocatoria no Boletín Oficial del Estado.

O Barco de Valdeorras, 29 de xuño de 2023

Alfredo L. García Rodríguez
Alcalde