DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 141 Mércores, 26 de xullo de 2023 Páx. 45898

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 30 de xuño de 2023 pola que se declaran aptas na fase de prácticas as persoas opositoras que superaron os procedementos selectivos convocados pola Orde do 28 de xaneiro de 2022 (Diario Oficial de Galicia número 20, do 31 de xaneiro) e outras, e se resolven as renuncias á condición de persoal funcionario en prácticas.

Advertidos erros na Orde do 30 de xuño de 2023, publicada no Diario Oficial de Galicia número 131, do 11 de xullo de 2023, pola que se declaran aptas na fase de prácticas as persoas opositoras que superaron os procedementos selectivos convocados pola Orde do 28 de xaneiro de 2022 (DOG núm. 20, do 31 de xaneiro) e outras, e se resolven as renuncias á condición de persoal funcionario en prácticas, cómpre efectuar a seguinte corrección:

Na páxina 42708, relativa ao anexo I, onde di:

«DNI/NIE

Nome e apelidos

Corpo

Especialidade

***8726**

Gabriela Rivera Rodríguez

Profesores de ensino secundario

Lingua galega e literatura»

Debe dicir:

«DNI/NIE

Nome e apelidos

Corpo

Especialidade

***8726**

Gabriela Rivera Rodríguez

Profesores de ensino secundario

Lingua castelá e literatura»