DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 143 Venres, 28 de xullo de 2023 Páx. 46300

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Industria e Innovación

ANUNCIO do 11 de xullo de 2023, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se lles notifica a varias persoas interesadas a resolución relativa á instalación eléctrica LAT 66 kV evacuación parque eólico Paxareiras II, sito no concello de Dumbría (A Coruña) e promovido por AV Paxareiras, S.L.U. (expediente IN408 2020/179).

Mediante a Resolución do 11 de maio de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Industria e Innovación, outorgouse a autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica e a autorización administrativa de construción para as instalacións relativas ao proxecto da instalación eléctrica LAT 66 kV evacuación parque eólico Paxareiras II, sito no concello de Dumbría (A Coruña) e promovido por AV Paxareiras, S.L.U., (expediente IN408 2020/179).

De conformidade co disposto nos artigos 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, mediante este anuncio emprázanse os interesados que figuran no anexo para seren notificados por comparecencia, por non ter sido posible efectuar a notificación prevista na citada norma, logo dos intentos efectuados.

As persoas interesadas ou os seus representantes legais deberán comparecer no prazo de dez (10) días hábiles, contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado, nas dependencias da Consellería de Economía, Industria e Innovación, sita na rúa Vicente Ferrer, 2, 2º andar, Servizo de Enerxía e Minas, 15071 A Coruña, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres. A eficacia deste anuncio queda supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU).

Transcorrido o dito prazo sen efectuar a comparecencia, a notificación entenderase producida desde o día seguinte ao do vencemento do prazo sinalado para comparecer.

A Coruña, 11 de xullo de 2023

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña

Anexo

Relación de persoas interesadas

Interesado/a

Acto que se notifica

Causa da devolución

Apelidos e nome

Conde Abuelo, Juan

AAP, DUP, AAC

Enderezo incorrecto

Trillo Martínez, Benedicto

AAP, DUP, AAC

Enderezo incorrecto

Lema Lema Emilio

AAP, DUP, AAC

Enderezo incorrecto

García Trillo, Domingo

AAP, DUP, AAC

Enderezo incorrecto

García Trillo, Juan

AAP, DUP, AAC

Enderezo incorrecto

Lema Canosa, Manuela

AAP, DUP, AAC

Enderezo incorrecto

Díaz País, Emilia

AAP, DUP, AAC

Enderezo incorrecto

Trillo Cancela, Pilar Aurora

AAP, DUP, AAC

Enderezo incorrecto

Descoñecido

AAP, DUP, AAC

Lema Esparís, Evangelina

AAP, DUP, AAC

Descoñecido

Quintáns, María

AAP, DUP, AAC

Enderezo incorrecto

Grille Díaz, Marina

AAP, DUP, AAC

Ausente reparto

Castro Rial Schuler, Marcelo Manuel

AAP, DUP, AAC

Ausente reparto

Costa Viga, José

AAP, DUP, AAC

Enderezo incorrecto

Casais Quintáns, Indalecio

AAP, DUP, AAC

Enderezo incorrecto

Caamaño Alvela, Antonio

AAP, DUP, AAC

Enderezo incorrecto

Alsina Trillo, Carmen María

AAP, DUP, AAC

Enderezo incorrecto

Trillo Antelo, José

AAP, DUP, AAC

Enderezo incorrecto

Alvela Canosa, José

AAP, DUP, AAC

Ausente reparto

Fernández Suárez, Juan

AAP, DUP, AAC

Enderezo incorrecto

Lema Cerbán, María Dolores

AAP, DUP, AAC

Ausente reparto

Lema Senra, María

AAP, DUP, AAC

Enderezo incorrecto

Martín Díaz, Juan Benito

AAP, DUP, AAC

Ausente reparto

AAP-autorización administrativa previa.

DUP-declaración de utilidade pública.

AAC-autorización administrativa de construción.