DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 144 Luns, 31 de xullo de 2023 Páx. 46433

III. Outras disposicións

Axencia de Turismo de Galicia

RESOLUCIÓN do 19 de xullo de 2023 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 15 de marzo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións a establecementos turísticos para actuacións de embelecemento do litoral galego, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento TU503F), modificada pola Resolución do 18 de abril de 2023 (Diario Oficial de Galicia número 80, do 26 de abril).

En cumprimento do disposto no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, así como no artigo 19 das bases reguladoras da convocatoria,

RESOLVO:

Facer público no Diario Oficial de Galicia e na páxina web da Axencia Turismo de Galicia (http://turismo.xunta.es//) o resultado do proceso de concesión das subvencións previstas, que se financiarán cun crédito total de 2.075.000 €, con cargo á aplicación orzamentaria 04.A2.761A.770.0, código de proxecto 2022 00001, que figuran nos anexos desta resolución, concedidas ao abeiro da Resolución do 15 de marzo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións a establecementos turísticos para actuacións de embelecemento do litoral galego, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento TU503F).

Santiago de Compostela, 19 de xullo de 2023

José Manuel Merelles Remy
Director da Axencia de Turismo de Galicia

ANEXO I

Liña 1: tecnoloxías ambientais

Entidade beneficiaria

Descrición da actuación

Importe da subvención

Hotel Susuqui, S.L.

Instalación de cortinas translúcidas

3.551,40 €

José María Estévez Mariño

Instalación de cortinas translúcidas

4.388,34 €

Hotel Caribe Sanxenxo Playa A Lanzada, Sociedad Limitada

Substitución de paredes por cristaleiras

27.110,16 €

Casa Macillos, S.L.

Apertura de ocos da porta da entrada

4.113,32 €

Complejo Martínez y Torres, S.L.

Solucións ambientais para priorizar a luz natural e mellora enerxética do local

23.481,79 €

María Cruz Lois Otero

Creación dunha terraza verde

9.658,84 €

Hotel Delfín Azul, S.L.

Instalación de ventás na cuberta e substitución de paredes por cristal

60.000,00 €

José Blanco Toba

Instalación dun depósito de auga soterrado

10.934,10 €

María Elena Quintela Pazos

Instalación de cortinas para unha menor utilización de luz artificial

7.865,26 €

Node, S.L.

Creación de terrazas luminosas e illadas de auga e frío

60.000,00 €

Hostal Terraza Miramar, S.L.

Novas ventás e lucernario

29.650,50 €

Paraísos de Galicia, S.L.

Remodelación de terraza substituíndo as paredes por cristais

19.603,80 €

Hotel Atlántico Sanxenxo, S.L.

Apertura de puntos de luz natural

5.393,16 €

Aquelarre San Ciprián, E.S.P.J.

Instalación de terraza acristalada

40.275,00 €

REMHI Salud y Belleza, S.L.

Proxecto de apertura de espazos interiores á luz natural-Camiño do Eume

6.620,01 €

Miguel Fernández Sar

Láminas de control solar nas ventás e nas terrazas

50.089,50 €

Majeja Restaurantes, S.L.

Reforma de cerramento exterior

59.598,00 €

Grupo Hostelero Terras de Miranda, S.L.

Construción de invernadoiros acaroados na terraza

60.000,00 €

Aequor Hoteles, S.L.U.

Obras de embelecemento da envolvente exterior da planta sexta e ático

45.416,60 €

Antonio Maseda Meitín

Instalación de cortinas finas ou translúcidas

17.817,56 €

Xanxo Servizos Turísticos, S.L.

Cerramento con cristais

11.162,78 €

Insua Hostelería, S.L.

Cortinas Hotel Insua

10.035,00 €

Atmos Fera 360, S.L.

Instalación pérgola bioclimática

60.000,00 €

Alesandra Rodeiro Rodríguez

Instalación de cortinas finas en cuartos e zonas comúns e instalación de estores

3.602,25 €

Marina García Sampedro

Apertura ventás grandes na fachada

12.710,91 €

Ciudad de Vigo, S.L.

Apertura de ventá grande e substitución de cortinas

26.088,93 €

Hotelera Pontevedresa, S.L.

Mellora da iluminación natural e sistema de control solar Hotel Axis

12.161,91 €

Café Pastelería Delic, S.L.U.

Mellora das instalacións de cerramento e cubrimento de instalacións

60.000,00 €

Mariano Seijo Vidal

Acristalamiento de terrazas do establecemento

48.256,07 €

Manuel Ovidio Castro

Colocación de pérgola retráctil

11.745,63 €

Marcelo Damián Garolla

Colocación de cuberta translúcida no patio traseiro

4.539,18 €

Carmen Virginia Mateos García

Terrazas verdes

47.957,13 €

Josefina Alvite Rey

Ampliación de ventás en fachada de hotel

60.000,00 €

Hoteles Cuatro Punto Cero, S.L.U.

Apertura de ocos de luz no hotel Cuatro Punto Cero

48.245,35 €

Hijos de Campante, S.L.

Apertura de ventás e ocos

8.345,25 €

ANEXO II

Liña 2: mellora da fachada do litoral galego

Entidade beneficiaria

Descrición da actuación

Importe da subvención

Insua Hostelería, S.L.

Remate do acabado exterior da cuberta e paredes do establecemento

18.465,60 €

Apartamentos Atlántico Playa Montalvo, S.L.

Renovación de carpintaría exterior en apartamentos

55.000,00 €

Organiza-Nigrán, S.L.

Pintado de fachadas e ventás e restauración do muro do establecemento

31.022,40 €

Yolanda Costas Pérez

Melloras na fachada, nos balcóns e do muro de peche do establecemento

10.811,92 €

Sandra María Fernández Rodríguez

Pintura da fachada

8.651,92 €

Ángel Bravo Gago

Revestimento da fachada da discoteca Regatta Malecóm

14.352,00 €

Hotel Caribe Sanxenxo Playa A Lanzada, S.L.

Carpintaría nova na fachada principal do establecemento

25.106,88 €

Inversiones Marapa, S.L.

Mellora de recebos e pintura das paredes exteriores do establecemento

31.648,00 €

Alfonso Martínez Cacheda

Recubrimento con pedra das fachadas, renovación e pintado das fachadas dos apartamentos

14.384,00 €

Hotel El Puente de Sanxenxo, S.L.

Renovación e pintado das fachadas do hotel

31.968,00 €

Inmopride, S.L.

Mellora da fachada turística do litoral: cambio da carpintaría exterior

55.000,00 €

José Blanco Toba

Renovación das carpintarías exteriores do establecemento

4.205,15 €

José María Estévez Mariño

Cambio da carpintaría exterior

31.702,69 €

Hijos de Campante, S.L.

Recuperación, restauración e arranxos dos muros de pedra

13.440,00 €

Restaurante El Huerto, C.B.

Renovación de cuberta de lousa

13.600,00 €

Paraísos de Galicia, S.L.

Mellora de fachada (pintado)

7.867,20 €

Hotel Leyton, S.L.

Pintura da fachada do establecemento

13.728,00 €

Celestino Eiroa Gallego

Acondicionamento de portal, aparcadoiro e fachada lateral

6.395,20 €

Hotel Atlántico Sanxenxo, S.L.

Cambio de tellado do establecemento

19.064,80 €

Hotel Delfín Azul, S.L.

Substitución de pasamáns por cristal e revestimento de fachada laterais e lintel do establecemento

55.000,00 €

Paraísos de Galicia, S.L.

Mellora da fachada (retirada do recubrimento da fachada lateral e novo balaústre na fachada)

54.329,60 €

Lodges & Cabanas, S.L.

Recuperación de fachada e cerramento exterior

10.200,00 €

Complejo Martínez y Torres, S.L.

Substitución de marquesiña de acceso ao local

5.491,20 €

Paraísos de Galicia, S.L.

Mellora de fachada (pintado)

24.966,40 €

Hotel Foxos Playa

Renovación de cuberta, de fachada e reforma de terrazas exteriores

54.200,00 €

Ángel Bravo Gago

Revestimento de fachada do restaurante Tanxil

6.819,20 €

Rosalía Areas Toba

Mellora fachada instalacións

17.017,20 €

Jesús Otero Pombo

Acondicionamento de cuberta, medianeira e fachadas

12.437,60 €

Florida Boiro, S.L.

Mellora da fachada turística do litoral

30.621,28 €

El club La Mosca Pontevedra, S.L.N.E.

Reforma de fachada e exterior

9.188,80 €

Matilde Dios Pérez

Renovación de carpintarías exteriores en apartamentos turísticos

19.702,48 €

Porcillán Hostelería, S.L.U.

Revestimento exterior, carpintaría metálica

40.648,11 €

Turismo na Vila, S.L.

Cambio de cuberta

43.088,00 €

Veiga de Leiras, S.L.

Renovación de acabados no establecemento

3.844,00 €

REMHI Salud y Belleza, S.L.

Proxecto de mellora da fachada e renovación das carpintarías exteriores-Camiño do Eume

17.765,81 €

Josefina Alvite Rey

Renovación de cuberta de hotel

28.018,80 €

Pepe Vieira, S.L.U.

Restauración de muros de pedra tradicional

55.000,00 €

Martín Rivera Búa

Arranxo cuberta caldeira, pintura de fachada do edificio, renovación de carpintarías e arranxo de muro

32.280,00 €