DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 147 Xoves, 3 de agosto de 2023 Páx. 47065

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Mar

ANUNCIO do 17 de xullo de 2023, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se notifica a resolución do expediente PSC-FE-0351/2022-PPM e dez máis.

De conformidade co disposto nos artigos 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro), logo de ser intentada sen éxito a notificación persoal a través do servizo de Correos, notifícaselles ás persoas interesadas que se sinalan no anexo deste anuncio a resolución do expediente PSC-FE-0351/2022-PPM e dez máis.

A eficacia do acto queda supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado (BOE), polo que o prazo para presentar o recurso computarase desde esa publicación.

As persoas interesadas poderán comparecer nas oficinas da sede da Xefatura Territorial da Consellería do Mar, sitas na avenida Gerardo Harguindey Banet, 2, Viveiro, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, para o coñecemento íntegro da resolución e constancia de tal coñecemento.

Contra a resolución do expediente de referencia, que non pon fin á vía administrativa, poderán as persoas interesadas interpoñer recurso de alzada ante o conselleiro do Mar no prazo dun mes, contado o dito prazo a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no TEU do BOE, de conformidade co disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, en relación coa disposición transitoria terceira, letra c) da mesma lei.

A Coruña, 17 de xullo de 2023

María José Cancelo Baquero
Xefa territorial da Coruña

ANEXO

Nº de expediente

DNI/NIF/NIE

Acto que se notifica

Enderezo

PSC-FE-0351/2022-PPM

52933170G

Resolución

Corviño, Agro, 26, 1º B, Cabo de Cruz, Boiro

PSC-FE-0354/2022-PPM

33290216Q

Resolución

Sestelos, 5, Lira, Carnota

PSC-FE-0389/2022-PPM

47435758Y

Resolución

Conserveira Celta-Ponte Pasaxe, 80, A Coruña

PSC-FE-0392/2022-PPM

10735665R

Resolución

R/ Lastres, 2, 6º E, Xixón

PSC-FE-0408/2022-PPM

53481810W

Resolución

Avenida Constitución, 71, 1º B, Boiro

PSC-FE-0412/2022-PPM

76346372B

Resolución

Rúa dos Condes, 19, Corme, Ponteceso

PSC-FE-0420/2022-PPM

32787637X

Resolución

Agra de Bragua, 42, 3º dta., A Coruña

PSC-FE-0424/2022-PPM

32752742Y

Resolución

O Portiño, nº 2, 1º dta., A Coruña

PSC-FE-0428/2022-COP

52933243P

Resolución

Linteiras, 62, Miñortos, Portosín, Porto do Son

PSC-FE-0496/2022-PPM

32718537W

Resolución

Rúa Concello, 7, Porto, Cabanas

PSC-FE-0106/2023-PRE

32642459P

Resolución

R/ Mourela, 25, Barallobre, Neda