DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 148 Venres, 4 de agosto de 2023 Páx. 47291

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 18 de xullo de 2023, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se emprazan as partes interesadas no recurso contencioso-administrativo que se tramita no Xulgado do Contencioso-Administrativo número 2 de Santiago de Compostela, procedemento abreviado 231/2023.

No Xulgado do Contencioso-Administrativo número 2 de Santiago de Compostela tramítase o recurso 231/2023 (procedemento abreviado), interposto por Mª José Pesqueira Loira, contra a desestimación presunta do recurso de alzada interposto contra a Resolución do 18 de xaneiro de 2022, da Xerencia da Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés, pola que se publica a relación definitiva de profesionais admitidos e a súa puntuación definitiva, e se abre o prazo para a elección de destino no procedemento de mobilidade interna voluntaria para o persoal fixo de diversas categorías do Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra (categoría: enfermeiro/a).

A recorrente non está de acordo coa puntuación acadada na epígrafe de experiencia profesional.

O que se notifica para xeral coñecemento de todas as persoas interesadas no procedemento, que son emprazadas para que poidan comparecer no xulgado como demandadas no prazo de nove días, de conformidade co previsto no artigo 49 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 18 de xullo de 2023

Ana Mª Comesaña Álvarez
Directora xeral de Recursos Humanos