DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 148 Venres, 4 de agosto de 2023 Páx. 47292

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Láncara

ANUNCIO da aprobación da oferta de emprego público do ano 2022.

Mediante o Acordo da Xunta de Goberno Local, do 30 de decembro de 2022, aprobouse a oferta de emprego público ordinaria do ano 2022 correspondente á seguinte praza:

Persoal laboral:

Grupo

Subgrupo

Clasificación

Núm. vacantes

Denominación

Sistema de acceso

Agrupacións profesionais

E

Funcionario de carreira

1

Alguacil porteiro

Libre

En cumprimento do artigo 91 da Lei 7/1985, do 2 de abril, da Lei Reguladora das bases de réxime local, e do artigo 70 do texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro.

Láncara, 13 de xullo de 2023

Darío A. Piñeiro López
Alcalde