DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 148 Venres, 4 de agosto de 2023 Páx. 47293

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Láncara

ANUNCIO de modificación da oferta de emprego público do ano 2021.

Mediante o Acordo da Xunta de Goberno Local, do 12 de xullo de 2023, acordouse modificar a oferta de emprego público do ano 2021, publicada no DOG nº 29, do 11 de febreiro de 2022:

Persoal laboral:

Grupo

Subgrupo

Clasificación

Núm. vacantes

Denominación

Sistema de acceso

C

C2

Laboral fixo

1

Oficial de servizos múltiples

Promoción interna

Agrupacións profesionais

E

Laboral fixo

1

Operario/a servizos múltiples

Libre

En cumprimento do artigo 91 da Lei 7/1985, do 2 de abril, da Lei reguladora das bases de réxime local, e do artigo 70 do texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro.

Láncara, 13 de xullo de 2023

Darío A. Piñeiro López
Alcalde