DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 157 Luns, 21 de agosto de 2023 Páx. 49180

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Industria e Innovación

RESOLUCIÓN do 8 de agosto de 2023, da Dirección Xeral de Comercio e Consumo, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 27 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro de ámbito superior ao municipal ou federacións para a revitalización do comercio de proximidade e a incentivación do consumo a través do tícket de dinamización comercial, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento CO300B).

De conformidade co disposto no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 23 das bases reguladoras da orde, publícanse as subvencións concedidas por resolución do director xeral de Comercio e Consumo, por delegación da Conselleira de Economía, Industria e Innovación (Orde do 9 de febreiro de 2023; DOG núm. 34, do 17 de febreiro), relacionadas no anexo.

Norma reguladora: Orde do 27 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro de ámbito superior ao municipal ou federacións para a revitalización do comercio de proximidade e a incentivación do consumo a través do tícket de dinamización comercial, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento CO300B).

Crédito orzamentario: 500.000,00 €.

Aplicación orzamentaria

Importe

Beneficiarias

05.04.751A.781.1

500.000,00 €

Asociacións de comerciantes sen fins de lucro que estean legalmente constituídas e cuxo ámbito de actuación se desenvolva na Comunidade Autónoma de Galicia e supere o municipal e federacións de asociacións de comerciantes que estean legalmente constituídas e cuxo ámbito de actuación se desenvolva na Comunidade Autónoma de Galicia

Finalidade: concesión de subvencións para a revitalización do comercio de proximidade e a incentivación do consumo a través do tícket de dinamización comercial.

Santiago de Compostela, 8 de agosto de 2023

Manuel Heredia Pérez
Director xeral de Comercio e Consumo

ANEXO

Beneficiarios da subvención para a revitalización do comercio de proximidade e a incentivación do consumo a través do tícket de dinamización comercial

Expediente

Entidade beneficiaria

Importe subvención

CO300B-2023-03

Consorcio do Comercio do Salnés

20.202,76 €

CO300B-2023-04

Federación Unión de Comercios Coruñesa

35.993,33 €

CO300B-2023-05

Asociación de Empresarios e Comerciantes do Val Miñor (Ovalmi)

9.697,94 €

CO300B-2023-06

Federación Galega de Asociacións e Gremios de Xoiaría, Prataría e Reloxaría

36.000,00 €

CO300B-2023-07

Asociación de Minoristas del Puerto de A Coruña

7.986,00 €

CO300B-2023-08

Federación de Asociacións de Comerciantes, Empresarios, Industriais e Artesáns do Sur de Galicia-Fesurga

25.308,62 €

CO300B-2023-09

A Mariña Federación

36.000,00 €

CO300B-2023-10

Federación de Libreros de Galicia

30.621,20 €