DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 160 Xoves, 24 de agosto de 2023 Páx. 50178

III. Outras disposicións

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 20 de xullo de 2023, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as subvencións previstas na Resolución do 20 de abril de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, cofinanciadas parcialmente polo Fondo Social Europeo Plus (FSE+) no marco do Programa FSE+ Galicia 2021-2027, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (códigos de procedemento SI436A, SI435A e SI427B).

Advertidos erros na citada resolución, publicada no DOG núm. 145, do 1 de agosto de 2023, cómpre efectuar a seguinte corrección:

Na páxina 46577, referente ao anexo I, concesións, a) Programa do Plan Corresponsables no ámbito local (SI436A), onde di:

Nº de expediente

Entidade
(orde alfabética)

NIF

Nome da medida

Cálculo do gasto elixible (*)

Puntuación

Importe da concesión segundo a puntuación

SI436A

2023/39

Concello de Verín

P3200025I

Teatro rural pola corresponsabilidade

13.281,64 €

94

13.281,64 €

Debe dicir:

Nº de expediente

Entidade
(orde alfabética)

NIF

Nome da medida

Cálculo do gasto elixible (*)

Puntuación

Importe da concesión segundo a puntuación

SI436A

2023/39

Mancomunidade de Municipios da Comarca de Verín

P3200025I

Teatro rural pola corresponsabilidade

13.281,64 €

94

13.281,64 €