DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 160 Xoves, 24 de agosto de 2023 Páx. 50132

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Industria e Innovación

RESOLUCIÓN do 10 de agosto de 2023, da Dirección Xeral de Comercio e Consumo, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 13 de abril de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para o impulso dunha Rede de Mercados Excelentes de Galicia e a dinamización e revitalización das prazas de abastos, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento IN223A).

De conformidade co disposto no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 27 das bases reguladoras da orde, publícanse as subvencións concedidas mediante resolución do director xeral de Comercio e Consumo, por delegación da conselleira de Economía, Industria e Innovación (Orde do 9 de febreiro de 2023; DOG núm. 34, do 17 de febreiro), que se relacionan no anexo e cuxos datos constan a seguir:

Norma reguladora: Orde do 13 de abril de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para o impulso dunha Rede de Mercados Excelentes de Galicia e a dinamización e revitalización das prazas de abastos, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento IN223A).

Crédito orzamentario: 4.620.000,00 €.

Aplicacións orzamentarias:

05.04.751A.761.3.

05.04.751A.781.1.

Finalidade: a concesión de subvencións para o impulso dunha Rede de Mercados Excelentes de Galicia e a dinamización e revitalización das prazas de abastos e mercados.

Santiago de Compostela, 10 de agosto de 2023

Manuel Heredia Pérez
Director xeral de Comercio e Consumo

ANEXO

Entidades beneficiarias da subvención para o impulso dunha Rede de Mercados Excelentes de Galicia e a dinamización e revitalización das prazas de abastos

Expediente

Entidade beneficiaria

Subvención concedida

IN223A-2023-01

Asociación de Placeros Eusebio da Guarda

11.200,00 €

IN223A-2022-02

Concello de Vilanova de Arousa

14.540,80 €

IN223A-2022-03

Asociación de Comerciantes Mercado del Calvario

11.200,00 €

IN223A-2022-04

Asociación de Comerciantes e Industriales de la Plaza de Abastos 1 de Ourense

11.200,00 €

IN223A-2022-05

Asociación de Comerciantes del Mercado de Teis de Vigo

11.199,68 €

IN223A-2022-06

Federación das Prazas de Abastos de Galicia, Fepragal

33.012,35 €

IN223A-2022-07

Asociación de Profesionais Umbrío da Praza de Abastos de Vilanova

11.185,29 €

IN223A-2022-08

Asociación de Comerciantes da Praza de Abastos de Marín

6.516,58 €

IN223A-2022-09

Asociación Baiapraza

9.588,96 €

IN223A-2022-10

Asociación de Profesionais Praza de Abastos de Bueu

8.491,60 €

IN223A-2023-11

Asociación de Comerciantes e Empresarios/as do Mercado das Conchiñas

10.021,56 €

IN223A-2023-12

Concello das Neves

40.273,94 €

IN223A-2023-13

Concello das Pontes de García Rodríguez

103.940,86 €

IN223A-2023-15

Asociación de Profesionais da Praza de Abastos de Padrón

9.980,53 €

IN223A-2023-17

Asociación Profesional de Vendedores da Praza de Abastos de Ribadeo

11.200,00 €

IN223A-2023-18

Concello do Rosal

9.852,58 €

IN223A-2023-19

Concello de Vilagarcía de Arousa

73.230,78 €

IN223A-2023-20

Asociación de Profesionais da Praza de Abastos de Portonovo

9.524,26 €

IN223A-2023-21

Asociación de Profesionais da Praza de Abastos de Sanxenxo

9.707,37 €

IN223A-2023-22

Concello de Marín

56.771,61 €

IN223A-2023-23

Asociación de Profesionais da Praza de Abastos de Moaña

9.878,34 €

IN223A-2023-24

Concello de Pontedeume

70.994,77 €

IN223A-2023-26

Concello de Tui

6.986,50 €

IN223A-2023-27

Asociación de Profesionais da Praza de Abasto de Lalín

10.897,49 €

IN223A-2023-29

Concello do Porriño

197.572,00 €

IN223A-2023-30

Asociación Profesional de Empresarios Autónomos do Mercado do Progreso de Vigo

10.816,46 €

IN223A-2023-31

Concello de Gondomar

151.563,96 €

IN223A-2023-32

Concello de Cee

84.353,06 €

IN223A-2023-33

Concello de Tomiño

59.876,18 €

IN223A-2023-34

Concello de Tomiño

6.485,60 €

IN223A-2023-37

Concello de Baiona

11.165,98 €

IN223A-2023-38

Concello de Carballo

25.134,53 €

IN223A-2023-40

Asociación de Empresarios do Mercado do Berbés

10.270,37 €