DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 160 Xoves, 24 de agosto de 2023 Páx. 50129

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Industria e Innovación

RESOLUCIÓN do 10 de agosto de 2023, da Dirección Xeral de Comercio e Consumo, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 27 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións ás asociacións de comerciantes sen ánimo de lucro para a dinamización dos centros comerciais abertos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento CO300A).

De conformidade co disposto no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 23 das bases reguladoras da orde, publícanse as subvencións concedidas por resolución do director xeral de Comercio e Consumo, por delegación da Conselleira de Economía, Industria e Innovación (Orde do 9 de febreiro de 2023; DOG núm. 34, do 17 de febreiro), relacionadas no anexo.

Norma reguladora: Orde do 27 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións ás asociacións de comerciantes sen ánimo de lucro para a dinamización dos centros comerciais abertos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento CO300A).

Crédito orzamentario: 2.250.000,00 €.

Aplicación orzamentaria

Importe

Beneficiarios

05.04.751A.781.1

2.250.000,00 €

Agrupacións de persoas físicas e xurídicas, comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica e asociacións de comerciantes de carácter territorial, sen ánimo de lucro

Finalidade: concesión de subvencións para a dinamización dos centros comerciais abertos de Galicia.

Santiago de Compostela, 10 de agosto de 2023

Manuel Heredia Pérez
Director xeral de Comercio e Consumo

ANEXO

Beneficiarios da subvención para a dinamización
dos centros comerciais abertos de Galicia

Expediente

Entidade beneficiaria

Importe subvención

CO300A-2023-001

Asociación de comerciantes, industriais, servizos e autónomos de Ribadeo

43.971,25 €

CO300A-2023-002

Asociación Boirense Empresarios y Profesionales Autónomos Centro Comercial Aberto de Boiro

44.000,00 €

CO300A-2023-003

Asociación Comerciantes, Empresarios, Profesionais e Autónomos Sarria (CCU Sarria)

27.519,71 €

CO300A-2023-004

Asociación de empresarios industriales y comerciantes Centro Comercial Abierto de Foz

43.999,95 €

CO300A-2023-006

Asociación Centro Comercial Aberto Carballo

44.000,00 €

CO300A-2023-007

Asociación Centro Comercial Local Estrela de Marín

52.000,00 €

CO300A-2023-008

Asociación Comerciantes e Profesionais Noia Histórica

43.309,74 €

CO300A-2023-009

Centro Comercial Aberto Vilagarcía Zona Aberta

50.962,85 €

CO300A-2023-010

Asociación de Empresarios de Chantada

43.997,80 €

CO300A-2023-011

Asociación de empresarios Grovenses de Ben e Servicios-Emgrobes

43.988,75 €

CO300A-2023-012

Asociación Cambados Zona Centro-Centro Comercial Urbano de Cambados

51.996,60 €

CO300A-2023-013

Establecementos Asociados do Ribeiro

30.750,66 €

CO300A-2023-014

Caldas Centro Comercial Aberto

16.226,03 €

CO300A-2023-015

Asociación Gran Área Comercial Obelisco

31.214,86 €

CO300A-2023-016

Asociación de comerciantes y hosteleros Zona Náutica Vigo

50.417,24 €

CO300A-2023-017

Centro Comercial Aberto Ferrol (Acof)

43.978,24 €

CO300A-2023-018

Asociación de comerciantes de Teis

44.000,00 €

CO300A-2023-019

Asociación Comerciantes Compostela Monumental

52.000,00 €

CO300A-2023-020

Asociación Comerciantes e Industriais de Porriño

41.753,50 €

CO300A-2023-021

Asociación Empresarios de la Comarca de Arzúa

25.110,31 €

CO300A-2023-022

Asociación Empresarios/as de Verín (CCU Verín)

48.119,56 €

CO300A-2023-023

Asociación Empresarios de Deza

44.000,00 €

CO300A-2023-024

Asociación Comerciantes e Empresarios de Baiona

32.000,00 €

CO300A-2023-025

Centro Comercial Urbano Zona Monumental

44.000,00 €

CO300A-2023-026

Asociación Centro Comercial Urbano de Monforte de Lemos

52.000,00 €

CO300A-2023-027

Asociación empresarial industriales y comerciantes zona de Travesias Vigo Aetravi

51.965,93 €

CO300A-2023-028

Asociación para Formación Continua e Iniciativas Empresariais do Baixo Miño (A Guarda CCA)

36.800,00 €

CO300A-2023-029

Entretendas CCU

42.262,21 €

CO300A-2023-030

Asociación Comerciantes e Industriais de Bueu

31.939,02 €

CO300A-2023-031

Asociación de comerciantes e industriales de Cangas del Morrazo (Acica)

52.000,00 €

CO300A-2023-032

Asociación agrupación do pequeno comercio e hostelería de Moaña-Acimo

32.000,00 €

CO300A-2023-034

Asociación comerciantes, empresarios, profesionales y autónomos de CCA O Barco

38.739,66 €

CO300A-2023-035

Asociación profesional de empresarios y comerciantes de As Pontes

31.508,99 €

CO300A-2023-036

Asociación Local Comerciantes de Ponteareas

33.423,59 €

CO300A-2023-037

Asociación Comerciantes e Empresarios de Betanzos CCA

35.679,22 €

CO300A-2023-038

Asociación Centro Comercial Casco Histórico de Viveiro

43.961,28 €

CO300A-2023-039

Asociación Rianxeira de Empresarios

32.000,00 €

CO300A-2023-040

Asociación empresarios, comerciantes e traballadores autónomos de Riveira

52.000,00 €

CO300A-2023-041

Asociación Empresarios Terra de Melide CCA

44.000,00 €

CO300A-2023-042

Asociación Comerciantes e Empresarios de la comarca de Ordes-Acordes

43.646,04 €

CO300A-2023-043

Fundación Santiago Centro, Área Comercial

31.517,57 €

CO300A-2023-044

Asociación Autónomos de Comercio, Hostelería e Industria de Tomiño

8.736,35 €

CO300A-2023-045

Asociación Comerciantes Distrito Mallos

33.852,91 €

CO300A-2023-046

Asociación Carballiño CCA

31.202,90 €

CO300A-2023-047

Asociación Comerciantes de A Estrada

51.285,88 €

CO300A-2023-048

Asociación Empresarios de Redondela

52.000,00 €

CO300A-2023-049

Asociación Comerciantes Empresarios e Profesionais do CCA de Ourense

51.438,74 €

CO300A-2023-050

Asociación Celanova Chea

31.925,13 €

CO300A-2023-051

Asociación Arteixo CCA

44.000,00 €

CO300A-2023-052

Asociación de Comerciantes del Calvario-Calvario CCA

30.878,83 €

CO300A-2023-053

Asociación Punto Compostela CCA

51.684,00 €