DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 161 Venres, 25 de agosto de 2023 Páx. 50525

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Industria e Innovación

ANUNCIO do 3 de agosto de 2023, da Xefatura Territorial da Coruña, de convocatoria para o levantamento das actas previas á ocupación correspondentes aos bens e dereitos afectados polo expediente de expropiación IN407A 2022/133-1.

Para dar cumprimento ao disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, segundo o cal a publicación no Boletín Oficial del Estado resulta preceptiva «cando os interesados nun procedemento sexan descoñecidos, se ignore o lugar da notificación ou ben, intentada esta, non se puidese efectuar...», mediante o presente anuncio convócanse todas as persoas interesadas e, particularmente, as relacionadas no anexo que segue a este escrito, ao acto de levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada regulamentación LAMT MEA811 Ribeiras do Sor 11 entre os apoios BDJND5FB//90-2 e BE2BTADB//90-10, no concello de Ortigueira (expediente IN407A 2022/133-1), acto que se realizará, en primeiro lugar, sobre o terreo para a toma de datos e posterior redacción definitiva das actas nas dependencias municipais do mencionado concello, seguindo o calendario e horario que se sinalan no cadro anexo que máis abaixo se detalla.

Ao acto deberán comparecer as persoas titulares dos bens ou dereitos afectados por si mesmas ou representadas por unha persoa debidamente autorizada, exhibindo o seu DNI/NIF, así como os documentos acreditativos da titularidade.

A Coruña, 3 de agosto de 2023

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña

ANEXO

Expediente: IN407A 2022/133-1.

Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.

Denominación: regulamentación LAMT MEA811 Ribeiras do Sor 11 entre os apoios BDJND5FB//90-2 e BE2BTADB//90-10.

Concello: Ortigueira.

Nº predio

Concello

Lugar

Datos catastrais

Titular

Data

Hora

1

Ortigueira

Veiga

Polígono 25

parcela 313

Sergio Cambia Pérez

Domicilio ignorado

10.10.2023

11.15

2

Ortigueira

Rego Vello

Polígono 25

parcela 1061

Faustino Fernández Vázquez e fillos

Domicilio ignorado

10.10.2023

11.30